גיליון אוקטובר 2019
 
 
 

מס הכנסה

 

היטל על העסקת עובדים זרים ופליטים והגדרתם לעניין תושבות

חובת ההוכחה כי העובד הזר הוא "תושב ישראל" חלה על המעסיק ובזמן אמת –
במועד שבו החלו העובדים לעבוד אצלו, או לפחות בתקופת העסקתו אצל המעסיק>>>

ניכוי הוצאות אש"ל

rachel-efratyביום 13 ביולי 2011 נתקבלה עתירה[1][1] לגבי הסכום המותר בניכוי הוצאות אש"ל ונקבע כי על שר האוצר להפעיל את סמכותו ולעדכן את הסכומים המרביים לניכוי הוצאות אש"ל לתקופה שמיום 1 במרץ 2009 ועד ליום 31 בדצמבר 2010.

הכנסות - זקיפת שווי רכב חלקי - אימוץ התכלית הכלכלית

ביום 21 באוקטובר 2014, פרסמה רשות המיסים חוזר מקצועי ביחס להקלות בזקיפת שווי שימוש ברכב,  בנסיבות מסוימות. להלן עיקרי החוזר >>>

עדכון סכומי הוצאות האש"ל

arier3הוצאות האש"ל המוכרות למס עודכנו בתקנות שפורסמו ביום 20.11.2011, זאת בעקבות פסק הדין שניתן בביהמ"ש העליון (בג"צ 1878/09) בעתירה שהוגשה ע"י לשכת ארגוני העצמאים והעסקים (לה"ב) לפני כארבעה חודשים.

תיקון שיעור הריבית לסעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה

rachel-efratyהרינו להביא לידיעתכם, כי שיעור הריבית לסעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה תוקן בתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית) (תיקון), התשע"ב- 2011 ל – 5.24% החל מיום 2 בדצמבר 2011. עד לתיקון השיעור הקבוע לעניין הסעיף הינו 4%.

כיסוי משיכות חובה או יצירת הלוואת בעלים ע"י מכר דירה לחברה

החל מיום 1.1.2015 רכישת דירת מגורים לחברה, לצורך מגורי בעליה לפחות, תיחשב אוטומטית כמשיכת דיבידנדים החייבת במס.>>>

תשלומי מעסיק לעובד ייחשבו כהכנסת עבודה או רווח הון?

arier3מה דינם של תשלומים מיוחדים למינן שמשלם מעסיק לעובד, כגון: מענקי הפרטה,
פיצויי פיטורין, פיצויי נזיקין, פיצוי בגין עוגמת נפש, דמי שתיקה, ויתור על תחרות?
האם הם רק "הכנסת עבודה" החייבת במס שולי רגיל, או הם יכולים להיות גם
הכנסה הונית החייבת בידי העובד רק במס רווח הון בשיעור של עד 25% בלבד?

מבצע אכיפה של משרד התמ"ת במשרדי עורכי דין

misimממצאים ראשוניים ממבצע האכיפה לבדיקת זכויות עובדים במשרדי עורכי דין  חושפים כי 63% ממשרדי עורכי הדין בישראל שנבדקו, לא פירטו כנדרש בחוק את תלושי השכר של עובדיהם. נתונים נוספים - בכתבה הבאה.

בהמ"ש העליון מאפשר אפליה לרעה של זוגות נשואים העובדים יחד

arier3פס"ד מלכיאלי אשר ניתן ביום 1.2.2012 נוגע ופוגע לא רק בבני הזוג מלכיאלי, שקורי וכהן שעמדו על זכותם לשוויון בנטל המס לעומת בני זוג אחרים שאינם עובדים יחד לפרנסתם. דינם של עשרות אלפי זוגות נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלותם, נחרץ בפסק הדין.

האם ניתן למשוך כספים מחברה משפחתית ללא תשלום מס?

yishaicohenניתן לחלק רווחים מהחברה המשפחתית ללא חיוב במס בגובה מלוא ההכנסות של החברה המשפחתית וזאת ללא התחשבות בהפסדים שנוצרו בחברה בתקופת ההטבה ואשר יוחסו לנישום המייצג. (ע"פ פס"ד בביהמ"ש המחוזי בעניין רז - ע"מ 41765-02-12).

 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק