גיליון אוקטובר 2019
 
 
 

מס הכנסה

 

השתלמויות ולימודים כהוצאות מוכרות או לנקודות זיכוי מס

arier3סטודנטים ומעסיקיהם - הכתבה הזאת מיועדת לכם.

איך מבקשים "סליחה" ממס הכנסה

amit-hartov-sאת העונש בגין "החטא" שבין נישום לפקיד השומה משלמים עוד בעולם הזה, בין אם ע"י הגבלת חופש התנועה של הנישום ע"י מאסר מאחורי סורג ובריח ובין אם בתשלום קנס פלילי כבד. כך או אחרת, אי עמידה בלשון חוקי המס השונים, המגדירים את חובתו של האזרח משלם המיסים כלפי המדינה, משמעה ענישה חמורה.

מצעד התירוצים - על אי דיוקים בדיווח והעלמת מס

amit-hartov-sללא מעט בבעלי עסקים בישראל, יש סיבה טובה להיכנס ללחץ. יהודה נסרדישי, מנהל רשות המיסים אמר לאחרונה, כי בשנת 2011 תפעיל הרשות פעילות מוגברת של אכיפה – ביקורות משולבות של אלפי עסקים בתחומי ניהול ספרים, שומה, הוצאה לפועל וחקירות.

"משפט שלמה" להכרה בהוצאות רכב צמוד ושווי רכב

arier3מה עושים עם קביעת שווי רכב צמוד לעובדים שנוסעים נסיעות רבות ברכב צמוד של המעביד לצורכי עבודתם, אך נאלצים לשלם מיסוי גבוה על שווי הרכב הצמוד רק בשל קביעות אומדניות שנקבעו בתקנות על ידי רשות המיסים בישראל? בפס"ד חדש שהתפרסם ביום 12.5.2011 בעניין עיריית מעלה אדומים שיוצגה על ידי משרדנו ניתנת תשובת "משפט שלמה" לשאלה זו. 

כללי זהב לניהול יומן רכב ממוחשב

retnerjבית המשפט ורשות המיסים הגדירו את "כללי הזהב" ליישום יומן רכב ממוחשב, להצגת נתונים עובדתיים של השימוש העסקי והשימוש הפרטי ברכב.

נקודות זכות גם לאבות בגין ילדיהם עד גיל 3

datafax-sביום 6.12.2011 פורסם חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב - 2011, הכולל, בין היתר, הוראות המתקנות את פקודת מס הכנסה לענין מתן נקודות זיכוי נוספות לאבות לפעוטות והעלאת שיעור המס לבעלי הכנסות גבוהות וכן הוראות המתייחסות להפחתת התקרה לתשלום דמי ביטוח לאומי.

הכנסות - פטור ממס למלגות לסטודנטים ולחוקרים

ornazahביום 31.5.2011 פרסמה רשות המיסים חוזר מ"ה מס' 7/2011 (להלן: "החוזר") בנושא פטור ממס שניתן בגין מלגות לסטודנטים וחוקרים מכח סעיף 2(29) לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") שתחולתו משנת המס 2010 ואילך. כמו כן בוצע תיקון עקיף (מס' 38) בחוק מע"מ, כך שבגין מלגה כאמור בפקודה, לא ישולם מס שכר ע"י המוסד המשלם.

החזר הוצאות לעובד בגין שימוש ברכב הפרטי של העובד

arier3מה הדין כאשר מעסיק משלם לעובדים עבור השימוש ברכב הפרטי שלהם,
לטובת ביצוע העבודה? האם מדובר בתוספת שכר לעובדים?

שכר בגין עבודה בקייטנה

rfishman-sא', גננת המועסקת זה שנים רבות בארגון המפעיל רשת גני ילדים (מוכר שאינו רשמי*), פנתה למשרדנו בשאלה מה השכר שהיא תקבל בגין עבודה בקייטנה. הפונה היא אמא לילדים ועליה לשקול בנוסף עלויות שתישא בהן בגין קייטנות לילדיה שלה. היכנסו לכתבה בכדי ללמוד עוד על הנושא.

הכרה בתביעה לקבוע מראש שווי רכב צמוד לרכב תפעולי

arier3שווי רכב צמוד לעובדים כקבוע בתקנות מס הכנסה לעניין זה, יוצר עיוותים במקרים פרטניים רבים של עובדים, אשר מקבלים רכב צמוד ממעבידם לצורך שימוש בו לצורך עבודתם, בעוד שהשימוש הפרטי ברכב הצמוד הוא אפסי אם בכלל.

 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק