Archives
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


פבר' 2020

 
Filter 


23/02/20  - 

איש עסקים ערער על שומות פקיד השומה חיפה שהוצאו לו לאחר שהורשע בהוצאת חשבוניות פיקטיביות. בית המשפט דחה את הערעור וקבע כי המע״מ שקוזז שלא כדי...

23/02/20  - 

כל מה שמעסיקים צריכים לדעת לקראת הבחירות לכנסת ה-23, במאמר שלפניכם ...

23/02/20  - 

 האם עובד בבידוד יכול לעבוד מביתו? האם המעסיק רשאי לבדוק תעודת מחלה? תשלום ימי הבידוד - על מי חל? על כל זאת ועוד במאמר שלפניכם ...

23/02/20  - 

מנהל עבודה ובעל רבע מהמניות בחברה פוטר ותבע זכויות שונות. השאלה העיקרית עסקה בזכאותו לגמול שעות נוספות בהתחשב במעמדו. בית הדין קבע שמתכונת ...

23/02/20  - 

בפסק דין אשר ניתן לאחרונה ע"י בית הדין הארצי לעבודה, נדונה שאלת חלות חוק שעות עבודה ומנוחה על עובד, אשר טען כי הועסק כטבח וכעובד כללי של כל עב...

23/02/20  - 

עובד של שטראוס עסק בשעות הפנאי בעדכונים מערך הסעות העובדים. השופטת שוכנעה שהוא לא קיבל הנחיה לעשות זאת, ואף הפריז בתיאור השעות שהעניין הצרי...

23/02/20  - 

ביה"ד האזורי לעבודה קיבל ביום 20/1/2020 באופן חלקי את תביעתו של עמית פרל וקבע, בנסיבות המקרה, כי שעות נוספות שבוצעו בחודש שקדם לרבעון לפיו מחושבי...

23/02/20  - 

בפסק דין אשר ניתן לאחרונה ע"י בית הדין הארצי לעבודה, נדונה שאלת חובת השלמת פיצויי פיטורים לעובד, אשר מעסיקתו הפרישה עבורו לקרן פנסיה בהתאם ל...

23/02/20  - 

איש עסקים זר חיבק ונישק את העובדת בניגוד לרצונה בפגישה עסקית בחו"ל. בית הדין האזורי לעבודה חייב את החברה לפצות אותה ב-65 אלף שקל בשל טיפול לקו...

23/02/20  - 

פקידה בחברת חקירות תבעה כ-80,000 שקל בטענה שפוטרה בהריון תוך פגמים בהליך הפיטורים, אך השופטת שוכנעה שהחברה פשוט לא היתה מרוצה מתפקודה. וחייבה ...
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק