okneto
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

מס הכנסה

 

תוכנית נטו משפחה - למי זה רלוונטי

האוצר מאחד את נקודות הזיכוי לגברים ונשים עד גיל 5.
בהצעת החוק שפורסמה ב- 8 במאי  2017  שמטרתו הגדלת נקודות הזיכוי לגברים ונשים בגין ילדים, יתוקן סעיף 66 (ג) לפקודה מס הכנסה.

השינוי לאישה: במקום 0.5 נקודה בשנת הלידה – 1.5 נקודות. גיל 18 נותר ללא שינוי. 

השינוי לגבר: במקום 1 נקודה , 2 נקודות למשך שנתיים, ו-1 נקודה בגיל 3 שנים - יהיו 1.5 נקודות בשנת הלידה ו- 2.5 נקודות עד גיל 5 (כמו לאישה).

תחולת השינוי בסיום הליך החקיקה יהיה 1/1/17.

השפעת השינוי על הנטו כרוכה בגובה ההכנסה החייבת. ככל שיש יותר ילדים במשפחה, כך הנטו למשפחה לא יושפע מהשינוי בחקיקה.

השפעת השינוי בנקודות הזיכוי קשורה לזיכויים נוספים שככל שיהיו כך תפחת ההשפעה.


מאת: רו"ח ויועץ מס דוד בן הרויה

מנהל מכללת די.בי.איי בע"מ 

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק