okneto
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

מס הכנסה

 

הגבלת סמכות בעלי עסק לשלם משכורות סתמיות

בעל שליטה בחברה/עסק אינו רשאי לשלם שכר כאוות נפשו לקרובי משפחה ובכלל. אולם, אין מניעה שישלם להם שכר סביר..

בעל שליטה בחברה או בעל עסק, אינו רשאי לשלם משכורות לבני משפחה או לעובדים, כאשר בפועל הם אינם עובדים בעסק, או שהשכר המשולם להם עולה על הסביר ביחס לתפקידם בחברה/בעסק. אך אין מניעה לשלם להם שכר הוגן לפי המקובל לעובד באותו ידע ותפקיד.

כאשר מעסיק משלם משכורת לאנשים שאינם מועסקים בעסקו באופן שאינו מוצדק, הוא יוצר לעצמו הוצאה פיקטיבית בעסק, כנגד רישום הכנסה לאדם שבדרך כלל אינו חייב במס בכלל או חייב במס נמוך בגינה. התוצאה היא חיוב במדרגות מס נמוכות על ההכנסה ממשכורת ובמקביל יצירת הוצאות שכר פיקטיביות.  

האזינו לדעתו של עו"ד ורו"ח רמי אריה בנושא משכורות פיקטיביות,  בראיון לתכניתו של גבי גזית   ברדיו  FM 103, מיום 1.8.2017. 

בעניין טובה פישמן, רעייתו של איש העסקים ופושט הרגל אליעזר פישמן, הוגשה בקשה לבית המשפט על ידי הנאמן בהליך פשיטת הרגל לשיתוף נכסיה עם נכסי בעלה. בין היתר, לאור הטענה שהעלה הנאמן, כי בעלה שילם לה שכר דירקטורים, במשך שנים, למרות שהיא כלל לא הועסקה בעסקיו.

נציין, כי החל משנת המס 2014 נקבעו קריטריונים ברורים בקשר לגובה השכר הראוי בהתאם לתפקידו של בן זוג העובד בחברה, כאשר שני בני הזוג או אחד מהם הינם בעלי השליטה בה. בפועל, פקידי השומה מחילים קריטריונים אלו גם על העסקת קרובי משפחה אחרים.

לכן, חשוב להוכיח היטב את העסקת בני המשפחה בפועל, וכן כי משולם להם שכר ראוי בהתאם לתפקידם בחברה.

להאזנה לראיון המלא – לחצו כאן !

 


 

  מאת: רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון - מיסים ועסקים בע"מ

 www.ralc.co.il 

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק