okneto
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

מס הכנסה

 

עיקול כספים מעובד – מורה נבוכים

dganit_lapidor-sלא אחת, מקבל מעסיק הודעה כי עליו לעקל כספים משכר עובדיו בשל חובות שיש להם בבנק, במשכנתא, שיקים שנתנו ולא כובדו וכו'. על אף אי הנעימות שכרוכה בכך, אי ידיעת החוק והתקנות עלולה להכניס את המעסיק לעימות עם מטילי העיקול כאשר התנהלות לא נכונה יכולה להביא לכך שהמעסיק יידרש לשלם לאותם גופים כספים.

 

 עו"ד דגנית לפידור - זינגר, מומחית לדיני עבודה ממשרד לפידור ושת' מסבירה כיצד על המעסיק לנהוג. 

 

שאלה: כיצד על מעסיק לנהוג כאשר הוא מקבל צו עיקול מההוצאה לפועל, על שכרו  של עובד, אשר אינו עובד מידי יום ושכר עבודתו משולם על בסיס יומי?

תשובה: חוק הגנת השכר קובע, כי במקרה בו הוטל עיקול על שכר עבודה של עובד בשכר חודשי, יש להשאיר בידי העובד סכום מסוים משכר עבודתו החודשי לאחר ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי הנקבע בהתאם למצבו המשפחתי או 80% ממשכורתו, הנמוך מבניהם, כאשר את היתרה על המעסיק להעביר לתיק ההוצאה לפועל. לגבי עובד שמקבל שכר יומי, הסכום הפטור מעיקול מהשכר ליום הוא החלק ה- 25 מהסכום החודשי הפטור מעיקול, כלומר החישוב יהיה הסכום החודשי הפטור מעיקול מחולק ב- 25.

 

שאלה: ומה לגבי עובד שמקבל שכר לפי שעות?

תשובה: לגבי עובד שמקבל שכר לפי שעות, רואים את סך השתכרותו ביום עבודה כשכר יומי וחישוב הסכום הפטור מעיקול יהיה כמו לעובד בשכר יומי. כדאי לזכור כי כאשר מוטל על משכורתו של העובד עיקול עקב חוב מזונות אין סכום הפטור מעיקול. 

 

עיקול פיצויי פיטורים

 שאלה: האם על עיקול של פיצויי פיטורים חלות אותן הגבלות, מבחינת גובה סכום העיקול, כמו לגבי עיקול ממשכורת?

תשובה: כל עוד נמשכים יחסי עובד – מעביד, העובד לא זכאי לפיצויי פיטורים ועל כן השאלה האם ניתן לעקל כספי פיצויים מתעוררת רק כאשר העובד מסיים את עבודתו בנסיבות שעל המעסיק לשלם לעובד את הפיצויים ובמקרה שכזה לא חלות ההגבלות שחלות על עיקול משכורת.  

 

שאלה: עובד קיבל הלוואה מהמעסיק והתחייב להחזירה בתשלומים קבועים מידי חודש, על שכרו של העובד הוטל עיקול, האם המעסיק יכול לנקות את ההלוואה מהשכר הנותר לאחר הסכום המעוקל?

תשובה: חוק הגנת השכר הסכום הפטור מעיקול הוא גם הסכום שלא ניתן להעביר או לשעבד כאשר הרציונל לכך הוא שבכל מקרה בידי העובד יישאר סכום מינימלי למחייתו ולא ניתן לחייב את העובד בתשלומי ההלוואה מהסכום הפטור מעיקול.

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק