okneto
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

פנסיה וגמל

 

מבטחים הוותיקה תשלם לשני עמיתים 150 אלף שקל – אחרי שחישבה את הגמלה שלא לפי התקנון

anetקרן הפנסיה מבטחים הוותיקה, תשלם לשני עמיתים תשלומי פנסיה על פי שכרם בשלושת השנים האחרונות לעבודתם – כך קבע לאחרונה בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב. שני התובעים, שלומית זכאי ויצחק חוגי, יזכו לפיצויים בסך 50 אלף שקל ומאה אלף שקל בהתאמה.

הפסיקה פותחת פתח לתביעות מצד אלפי גמלאים של במבטחים הוותיקה, שפרשו עד לאוקטובר 2003, ושקצבתם חושבה על פי שיטת הממוצעים.

 

שיטת החישוב של שלושת השנים האחרונות עומדת בניגוד לשיטת הממוצעים, על פיה השכר הקובע לחישוב הגמלה הוא הממוצע לאורך כל שנות החיסכון, ועל פיה שילמה מבטחים את הגמלה לתובעים, זאת בניגוד לתקנון שלה באותה התקופה.

בית הדין הארצי לעבודה פסק עוד ב- 2003 (תיק פיורסט) כי יש על מבטחים לחשב את הקצבאות על פי שלוש השנים האחרונות, פסיקה אותה ניסו עורכי הדין של מבטחים לעכב ולדחות ככל הניתן.

"מבטחים הצליחה למסמס עשרות תביעות בנושא לאורך השנים", אמר ל"עדיף" עורך דין גיא קינן, שייצג בתיק את שלומית זכאי, והיה מעורב גם בתיק פיורסט. את יצחק חוגי יצג עו"ד דן לפידור.

קינן מספר שמדובר באלפי גמלאים, רובם פרשו בשנות השמונים והתשעים. "מדובר באנשים מבוגרים מאוד. מבטחים ניסתה למשוך זמן ולעכב את התשלום, בהנחה שהסיכוי לתביעות יורד ככל שהשנים עוברות". קינן מציין שהערכה שמרנית אמדה את שווי ההפרשים בכ-40 מיליון שקל, עוד ב-2003.

על אף פסיקת בית הדין הארצי, עמדה מבטחים בסירובה לתקן את חישוב הגמלה, בנמקה זאת בעתירה שהגישה לבית המשפט העליון - עתירה שעדיין תלויה בבית המשפט. לטענתה , כל עוד העתירה תלויה ועומדת אין החברה מחויבת לתקן את החישובים, קל וחומר -לשלם הפרשי פנסיה לגמלאים הטוענים לזכאות לכך.

בית הדין האזורי לעבודה דחה את טענת מבטחים כאילו אינה יכולה לחשב את הפנסיה לפי שיטה זו. השופטת סיגל דוידוב-מוטולה לא מצאה שום סיבה טכנית המסוגלת להוות עילה המונעת מהמבוטחים את זכויותיהם הנובעים מתקנון החברה המבטחת. בנוסף קבע בית המשפט כי גם אם מבטחים "לא ביצעה את המוטל עליה במהלך השנים" – אין בכך "משום פטור המצדיק אי החלה של הוראות התקנון".

"מבטחים נפלו הפעם על השופטת הלא נכונה", מוסיף עו"ד קינן. "הםהופיעו בעבר בפני השופטת הזו, וטענו טענה הפוכה למה שנטען בתיק הזה – הם טענו כי יש להיצמד לתקנון, וכי יש לחשב את הפנסיה בהתאם לשלוש השנים האחרונות, כי באותו תיק היה מדובר בעובד שהרוויח פחות בשנות עבודתו האחרונות, והדבר היה עדיף מבחינתם".

עוד פסקה דוידוב-מוטולה, באופן תקדימי, כי למרות שהעובדים קיבלו שכר לפי הסכם אישי, יש להתחשב בחישוב השכר לפנסיה בהעלאות סבירות בשכר ב-3 השנים האחרונות ובמקרה של התובע נקבע כי עליה של 8% בשכר בשלוש השנים האחרונות לעבודה היא עליה סבירה ויש לכלול אותה בחישוב השכר הקובע לפנסיה.

 

 


 

המאמר באדיבות ANET - פורטל הביטוח והפנסיה.

http://www.anet.co.il

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק