okneto
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

דיני עבודה

 

זכויות בני נוער ומעסיקים

בני נוער עובדים בחופש הגדול - המדריך למעסיקים ולמועסקים

ב-20 ביוני, יצאו מאות אלפי תלמידי חטיבות הביניים והתיכונים ל"חופש הגדול". רבים מהם מעוניינים, לצד הבילויים, גם "לנצל" את החופש הגדול לעבודה – רובם בכדי לאפשר לעצמם "כסף לבזבוזים" ועצמאות כלכלית גדולה יותר, כך שלא יהיו תלויים רק בהוריהם. תקופת החופש הגדול היא גם תקופה עמוסה מאוד בלא מעט חנויות, רשתות ובתי עסק, כך שישנם גם לא מעט מעסיקים ששמחים לקלוט את הנוער הצעיר והנלהב, לרוב כמובן לעבודות זמניות. עם זאת, לתלמידים - כמו גם למעסיקים הפוטנציאליים - לא תמיד ברור מה מותר ומה אסור, מהן הזכויות ומהן החובות. לכן יצרתי מדריך שיעזור למי שמתלבט.

ראשית, חשוב לציין כי "חוק עבודת הנוער" נחקק כדי להגן על הנוער העובד, להבטיח את התפתחותו הגופנית, הרוחנית והמקצועית. לפי החוק, "ילד" הוא מי שעדיין לא מלאו לו 16 שנה. "צעיר" מוגדר מי שמלאו לו 16 שנה אך עדיין לא מלאו לו 18 שנה; "נער" מוגדר בחוק כילד או צעיר (כלומר – כולל את שתי ההגדרות).

ש: מאיזה גיל מותר להעסיק נער/ה בחופשות הלימודים של בתי הספר?

ת: החוק מאפשר להעסיק ילד/ה שמלאו לו 14 שנה בחופשת הלימודים בעבודות קלות שאין בהן להזיק לבריאותו ולהתפתחותו, כדוגמת הדרכה של קייטנות או מכירת אוכל בדוכני אוכל בקניונים. אגב, שימו לב כי החוק אוסר להעסיק ילד שטרם מלאו לו 15 שנים בהופעה ציבורית אמנותית, לצרכי פרסום או בצילומים לצרכי פרסום מבלי היתר של שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

ש: אגב, מאיזה גיל מותר להעסיק ילד שלא מלאו לו 18 שנה ("נער") במהלך השנה?

ת:אסור למעסיק להעסיק ילד שעדיין לא מלאו לו 15 שנה או ילד שמלאו לו 15 וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה. עם זאת, החוק מתיר להעסיק ילד בגיל 15 במידה והוא "עובד כחניך" (כלומר, רוכש מקצוע לעתיד על ידי התנסות בפועל במקביל לימוד המקצוע בבתי-ספר מקצועיים שהוכרזו על ידי שר הכלכלה). כלומר, ככלל, מותר להעסיק ילד שמלאו לו 16 שנה ומי שמלאו לו להם  18 שנה וחל עליהם לימוד  מחוץ לשעות הלימודים.

ש: מהם התנאים להעסקת נער?

ת: ישנם שני תנאים עיקריים המחייבים כל מעסיק: הראשון – הנער/ה חייבים לעבור בדיקת רפואית ולספק אישור מרופא המשפחה. השני – הצגת צילום תעודת זהות של הנער או הוריו. מי שלא עומד בשני אלה, נער/ה או מעסיק/ה – עובר על החוק.

ש: מהו השכר המינימלי שיש לשלם לנער?

ת: בתקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים) ישנה התייחסות להיקף המשרה של נער עובד (173 שעות) ולשכר המינימום שעליו לקבל. 

ש: למי מתלוננים אם המעסיק לא עומד בהסכמים?

"מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה" של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הוא הגוף לפנות אליו במידה וזכויותיכם מופרות. ניתן לפנות אליהם בטלפון 03-7347951/10/26 או בדוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ש: כמה שעות מותר להעסיק נער/ה?

ת: החוק קובע כי לא ניתן להעסיק נער יותר מ-8 שעות עבודה ביום אחד, ולא יותר מ-40 שעות עבודה בשבוע. אולם, במקום עבודה שמותר לעבוד בו מעל 8 שעות ביום, אפשר להעסיק ילד שמלאו לו 16 שנה ועדין לא מלאו לו 18 שנה (בלשון החוק - "צעיר")  עד 9 שעות ביום, ובלבד שלא יועסק יותר מ-40 שעות בשבוע. אגב, החוק קובע תנאי נוסף בנוגע לשעות העסקת נער - והוא שביום שלפני המנוחה השבועית או ביום שלפני חג יעבוד נער עד 7 שעות.

ש: לאלו הפסקות זכאי הנער/ה?

ת: נער העובד 6 שעות ויותר זכאי להפסקה בת 45 דקות לפחות, מתוכן לפחות 30 דקות הפסקה רצופה. וביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג, ההפסקה היא של חצי שעה לפחות. 

ש: מהן שעות המנוחה שנקבעו בחוק?

ת: לפי החוק, אסור להעסיק נער/ה ביום המנוחה השבועית, ושהמנוחה השבועית של נער/ה לא תפחת מ-36 שעות רצופות. כאן עושה החוק הפרדה בין נער יהודי לנער שאינו יהודי. לגבי נער יהודי - המנוחה השבועית תכלול את יום השבת, ולגבי נער שאינו יהודי - תכלול המנוחה השבועית את יום השבת, או את היום הראשון או את היום השישי בשבוע, לפי המקובל עליו.

ש: באלו שעות מותר להעסיק נער?

ת: ככלל, נער לא יועסק ולא ירכול בלילה בין שמונה בערב לשמונה בבוקר (כלומר – אסורות "משמרות לילה"). עם זאת, ישנם סייגים; החוק מתיר להעסיק צעיר (גילאי 16-18) עד לשעה שתיים עשרה בלילה בתקופת חופשת לימודים רשמית, ובלבד שאם ההעסקה הסתיימה אחרי השעה 23:00, המעסיק יחזיר את הצעיר לביתו בסיום העבודה, בעצמו או באמצעות אחר מטעמו.

אגב, העסקת נער על לשעה שתיים עשרה בלילה בחופשה לא יחולו על ענפי עבודה מסוימים או על עבודה מסוימת ששר הכלכלה והתעשייה קבע כי הם עלולים לפגוע בבריאותו, בשלומו או בהתפתחותו הגופנית, החינוכית, הרוחנית או המוסרית של הצעיר. במידה שהמעסיק רוצה להעסיק נער באופן קבוע עד לשעה אחד עשרה בלילה עליו לקבל אישור מראש משר העבודה. האישור יינתן רק במקומות בהם ישנה עבודה במשמרות.


מאת: עו"ד ורו"ח נמרוד רטנר, סמנכ"ל חשבונתון (המרכז לחשבי שכר ומנהלי חשבונות)

 www.heshbonatun.co.il

 

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק