okneto
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

דיני עבודה

 

האם היעדרות עובד עקב המצב בטחוני מזכה בתשלום?

האם היעדרות עובד עקב המצב בטחוני מזכה בתשלום?

חוק הגנה על עובדים בשעת חירום התשס"ו-2006, מאפשר לעובדים, בהתקיימם של תנאים, להיעדר מעבודתם עקב מצב חירום ולהיות מוגנים מפני פיטורים. החוק אינו מתייחס לשכר המגיע לעובד שלא הגיע לעבודה במצב חירום.

במצבי חירום בעבר, עם סיום תקופת החירום, הממשלה הסדירה בחקיקה את הגדרת התקופה כמצב חירום, וגיבשה הסדר שקבע את גובה השתתפות המעסיק ו/או המדינה בפיצוי העובד על שכרו שנפגע, עקב המצב הביטחוני. כל עוד הממשלה לא פרסמה הסדר ואו הוראות לתשלום שכר לעובד ואופן זיכוי המעסיק, אין העובדים זכאים לתשלום. ניתן, בהסכמת המעסיק, לשלם לעובד על ימי היעדרותו על חשבון ימי חופשה הצבורים לזכותו.

במידה ומעסיק מחליט לשלם לעובד שכר בגין ימי היעדרות עקב מצב בטחוני, רצוי להחתים את העובד על התשלום ועל הסכמתו לניכוי הסכום, במידה ויאושר תשלום אחר על ידי הגורמים המוסמכים.

המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע"מ


באדיבות אתר: "חשב עבודה ושכר"

www.heshevavoda.co.il

 

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק