okneto
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

דיני עבודה

 

צו 8 בהודעה מוקדמת

adifלאור הלחימה בדרום: כיצד יש לחשב הודעה מוקדמת על פיטוריו של עובד שגויס למילואים, לאחר ההודעה על פיטוריו? ומי נושא בנזקים שנגרמו לעסקים כתוצאה מגיוס עובדיהם בצו 8?

 שאלה: לפני כשבוע עובד קיבל הודעה מוקדמת על פיטוריו, במסגרת חודש הודעה מוקדמת הקבוע בחוזה העבודה. שלושה ימים אחר כך גויס בצו 8 למילואים עקב האירועים בדרום. כיצד עלי לחשב את תקופת המילואים במסגרת ההודעה המוקדמת – כחלק מתקופת ההודעה המוקדמת, או שנעצר "מרוץ הזמן"?

כמו כן, מי נושא בנזקים שנגרמו לעסקים כתוצאה מגיוס עובדיהם בצו 8?

עו"ד דורית ניסנבאום משיבה:
כעיקרון, הרציונל בהודעה מוקדמת היא לאפשר לעובד להתארגן לקראת פיטוריו, למצוא מקום עבודה חלופי וכיוצא בזה. בחוק אין התייחסות ספציפית לעניין צו 8, אך יש התייחסות לכך ששירות מילואים עוצר את תקופת ההודעה המוקדמת.

כמו כן, קיימת הוראה בחוק לגבי איסור פיטורין 30 ימים לאחר המילואים. כאן אמנם לא נראה סביר שתהא הגבלה כזו, אם הודעת הפיטורין נמסרה לפני שקיבל העובד צו 8, אלא רק "מרוץ הימים" ייעצר עד לחזרתו.

לפיכך, זמן הגיוס בצו 8 לא יבוא במניין הימים של ההודעה המוקדמת, מה גם שבתשלומם נושא המוסד לביטוח לאומי, מה שנותן מענה לשאלתך השנייה. ימי המילואים משולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי.

לעניין פיצוי העסקים בשל היעדרות עובדים, אין לכך תקדים שהמדינה נשאה בנזקים מסוג זה במצב מלחמה, אלא באזורים שהוכרזו במפורש, אז פוצו בעלי העסקים בגין נזקים בכלל.


 

המשיבה הינה יועצת משפטית, סט פוינט בע"מ
הכתבה באדיבות עדיף תקשורת בע"מ, חברת התקשורת המובילה בישראל, בתחום הביטוח והחיסכון ארוך הטווח.
www.anet.co.il
 
 
 
 

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק