okneto
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

דיני עבודה

 

קרא לעובד "כושי" וישלם לו כ 76,000 ש"ח

PsakDinLogo_3בתביעה שהגיש עובד בן העדה האתיופית, הוא טען כי הוא זכאי לפיצויי פיטורין כיוון שהמעביד שלו הפחית את שכרו והתבטא כלפיו בצורה מעליבה ומשפילה. המעביד טען, כי העובד לא זכאי לפיצויים, שכן לא פוטר. מה קבע בית הדין לעבודה?(פסק הדין בעניין יוסף אווקה נ' בן עמי שאול גינון והשקייה בע"מ)

 

עובד אשר עבד בעסק של שירותי גינון משך 8 שנים, טען כי בשנה השביעית לעבודתו הפחית המעסיק את שכרו, ומשביקש לברר את הסיבה לכך, ענה לו: "מי אתה, כושי, תלך הביתה". העובד, שטען כי הערה זו פגעה בו עד עמקי נשמתו החליט להתפטר בשל כך וכן בשל הפגיעה בתנאי העסקתו.

בתביעה שהגיש לבית הדין האזורי לעבודה ביקש העובד להכיר בזכותו לפיצויי פיטורים, שכן לטענתו התפטר בדין מפוטר, וכן דרש תשלום עבור זכויות סוציאליות שונות שלטענתו לא קיבל במשך שנות העבודה.

לטענת המעביד, שכרו של העובד כלל לא הופחת, ולא נאמרו כלפיו דברים משפילים. כמו כן טען, כי העובד התפטר כחלק ממרד עובדים, ללא הודעה מוקדמת, וכי אינו זכאי לקבל דבר.


אמירה גזענית ומשפילה

ביה"ד האיזורי לעבודה בתל אביב קיבל את התביעה ברובה.

השופט אורן שגב קבע, כי העובד היה זכאי להתפטר בדין מפוטר לאחר ששכרו הופחת באופן חד צדדי ללא הבאת השינוי לידיעתו ובשל היחס המשפיל שנהג בו מנהלו. בנסיבות אלו, קבע השופט, לא ניתן היה לצפות ממנו להמשיך בעבודתו.

השופט מצא את גרסתו של העובד אמינה וקוהרנטית וכי ניכרו בה מבוכה רבה וכאב עמוק. לעומת זאת קבע השופט, כי עדות המעביד הייתה רווית סתירות, מתחמקת ומעוררת תמיהה.

השופט התייחס לקונוטציה השלילית שמאחורי התבטאות המעביד נוכח העובדה שמטרתה הייתה להעליב את העובד ולהשפילו, וקבע כי מדובר בביטוי גזעני שנועד לבזות אדם אך ורק בשל צבע עורו.

לבסוף, חוייב המעביד לשלם לעובד כ 76 אלף שקל בגין פיצויי פיטורים, זכויות סוציאליות והפרשי שכר. בנוסף, נפסקו לטובת העובד הוצאות בסך 13 אלף שקל.

עו"ד אראל גלבוע, העוסק בדיני עבודה מגיב:

"פסק דין חשוב, המדגיש את איסור השכר הכולל מכוח חוק הגנת השכר, ומחייב את המעביד בתשלום מלוא תשלומי החובה בנוסף לשכר העבודה."

"כמו כן", ממשיך עו"ד גלבוע, "מקבל בית הדין את הטענה כי הטחת עלבונות בעובד היא עילת התפטרות שדינה כדין פיטורין בלא צורך במתן הודעה מוקדמת ע"י העובד."

    


הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי "פסקדין"
www.psakdin.co.il 

 

 

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק