חיפוש
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

חיפוש

 
Search Parameters

Search Only:

Search Keyword גמלה

Search_result

 1. השכר הקובע לדמי פגיעה נקבע לפי תלושי השכר, לאחר שהמבוטח הוכיח שמשך את כל המשכורת

  נושא: ביטוח לאומי

  ... לחוק הביטוח הלאומי: כל תביעה לגמלה תתברר בידי פקיד התביעות והוא יחליט אם תינתן הגמלה ובאיזו מידה תינתן. תמצית עובדתית המבוטח שימש כשכיר בחברה בבעלות משותפת בחלקים שווים עם אחר. החברה מחזיקה ומפעילה ... 19 דצמבר 2019
 2. פרשנות חדשה למבחן התביעות ב"דמי תאונה"

  נושא: ביטוח לאומי

  ... לחבלה פיסית וכתוצאה ממנה, לאובדן כושר התפקוד". גם תאונות שאירעו בחו"ל עשויות להיחשב כתאונה, אך הגמלה תשולם רק בעד פרק הזמן שהמבוטח נמצא בישראל ואבד לו כושר התפקוד. אובדן כושר התפקוד: עובד שכיר או ... 11 נובמבר 2019
 3. דמי לידה. השפעת מענקים רבעוניים חושבה לפי ממוצע משנה קודמת

  נושא: ביטוח לאומי

  ... בטיפולה בשנתיים שקדמו, ונסגרו ברבעון שקדם לתשלום, ולכן יש לראותו כחלק משכרה הרגיל לצורך חישוב הגמלה. יש להחיל את הלכת פלונית, שם נקבע כי מקום שמדובר בתשלום רבעוני יש לראותו כחלק מהשכר הרגיל בגין אותו ... 28 אוקטובר 2019
 4. משרד החינוך יפצה מורה שלא קיבל מידע על זכויותיו לפני פרישה

  נושא: דיני עבודה

  ... שפרש לגמלאות מבלי שקיבל החלטה מושכלת. "... הליך פרישה אשר בבסיסו החלטה אישית של העובד שמתקבלת מבלי שהמעסיק מיידע את העובד על המשמעויות הקונקרטיות של ההחלטה לפרוש במועד שבחר לפרוש על זכותו לגמלה – נגועה ... 25 יולי 2019
 5. העונש על אי הודעה לביטוח לאומי על תחילת/הפסקת/הקטנת העיסוק

  נושא: מס הכנסה

  ... שהמוסד הודיע לו בדואר או במסירה אישית אף שלא בדואר, על היותו למבוטח כאמור; ואולם רשאי המוסד, לפי שיקול דעתו ולבקשת העובד העצמאי או הזכאי לגמלה מכוחו, לראותו כעובד עצמאי או כמבוטח שאינו עובד ואינו עובד ... 25 מרס 2019
 6. הכנסה מטיפ כהכנסת המעסיק המיועדת לתשלום שכר ולא תשלומי חובה

  נושא: דיני עבודה

  ... אם לפי התניה חורגת לא ישולם לעובד שכר בשיעור הנמוך משכר המינימום על פי חוק או מהשכר החוזי, לפי הגבוה. משכרו של העובד ינוכו כל תשלומי החובה שיש לנכות משכר עבודה; בקרות מקרה המזכה בתשלום גמלה, יחשב המוסד ... 24 פברואר 2019
 7. עבודה, אפילו חלקית, בתקופת שמירת הריון או חופשת לידה, עלולה לשלול הגמלאות בחלקן או במלואן

  נושא: ביטוח לאומי

  ביה"ד האזורי לעבודה קיבל ביום 8 בינואר 2019 באופן חלקי את תביעתה של כרמית גז, לפיה תישלל הגמלה לשמירת היריון ותשולם לה מחצית מדמי הלידה. זאת, לאור הקביעה כי עבדה באופן חלקי בתקופה שבה הייתה בשמירת היריון ... 28 ינואר 2019
 8. דמי לידה - איזה שינויים בשכר לפני לידה יוכרו?

  נושא: ביטוח לאומי

  ... ה"השכר הרגיל" שצריך לשמש לבסיס תשלום הגמלה. קל וחומר נכונים הדברים כאשר מדובר ביחסים של בני משפחה. לאחר שמיעת העדות ובחינת הראיות מגיע ביה"ד למסקנה כי אין מדובר בפיקציה אלא בתוספת ראויה המגובה בעדויות ... 28 ינואר 2019
 9. הלכת קיס – הטיפ למלצר או לאוצר? (או לביטוח הלאומי)

  נושא: ביטוח לאומי

  ... שיהיו זכאים לגמלאות מחליפות שכר כגון: תגמולי מילואים, דמי לידה, גמלה לשמירת היריון, דמי פגיעה, דמי תאונה ודמי אבטלה, תשולם להם הגמלה בהתאם לשכר הכולל את התשר. עובד שקרה לו אירוע המזכה בגמלה, והמעסיק ... 17 דצמבר 2018
 10. פרמיות ששולמו טרם שמירת הריון וחופשת לידה יובאו בחשבון לעניין דמי פגיעה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... (להלן:"המל"ל) גמלה לשמירת היריון. מיום 10/5/2015 עד 15/8/2015 שהתה בחופשת לידה וקיבלה דמי לידה. ביום 18/8/2015 – 3 ימים לאחר ששבה לעבודה, נפגעה בתאונת דרכים שהוכרה כתאונת עבודה. ביום 3.2.2016 פנה ... 25 נובמבר 2018
 11. חובת פריסה של תשלום נוסף חלה גם לעניין פגיעה בעבודה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... בסך 18,000 ₪. בעת חישוב בסיס השכר לתשלום הגמלה הובאו בחשבון משכורות מאי עד יולי 2012, וצורף לכל חודש 1,500 ₪ (18,000/12), כמתחייב מפריסת הבונוס . המל"ל חישב את הגמלה בהתאם לשכר רבע שנתי לתקופה 5-7/2012 ... 17 ספטמבר 2018
 12. אי תשלום מקדמות כעובדת עצמאית – שלל גמלה לשמירת היריון

  נושא: ביטוח לאומי

  ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 23692-01-17) דחה ביום 4 ביולי 2018 את תביעתה של אפרת אלוני (להלן: "המבוטחת") לתשלום גמלה לשמירת היריון בגין עבודתה כעובדת עצמאית מהטעם שלא צברה תקופת אכשרה כנדרש בחוק. רקע ... 29 יולי 2018
 13. תמריצים ששולמו לעובדת במהלך חופשת לידה, לא נכללו בחישוב השכר הקובע לדמי לידה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... בשמירת הריון. ביום 18.12.2016 החליט המוסד לביטוח לאומי (להלן: המל"ל) לשלם למבוטחת דמי לידה לתקופה 9.12.2017-16.3.2017. חישוב הגמלה התבסס על שכר ב-3 החודשים שקדמו ל"יום הקובע" – יום הפסקת העבודה (8/2016-6/2016). ... 20 יוני 2018
 14. אי דיווח על שינוי מעמד ל'עובד עצמאי' - שלל גמלת פגיעה בעבודה

  נושא: ביטוח לאומי

  ...  עוסק במשלח ידו לפחות 12 שעות בשבוע בממוצע והכנסתו החודשית הממוצעת לא פחתה מ-15% מהשכר הממוצע במשק (1,486 ₪ 5/2018). סעיף 77 לחוק קובע לעניין ביטוח נפגעי עבודה, שלגבי עובד עצמאי, התנאי לגמלה הוא שהמבוטח ... 20 יוני 2018
 15. משנת 2019 טיפים למלצרים ייחשבו כשכר עבודה לכל דבר

  נושא: מס הכנסה

  ... שיפוי, לפי סעיף 369 לחוק הביטוח הלאומי. בקרות מקרה המזכה בתשלום גמלה, המוסד לביטוח לאומי יחשב את הגמלה על יסוד הכנסת המלצר האמיתית והמלאה, הכוללת את כספי הטיפ. בית הדין קבע כי ההסדר החדש ייכנס לתוקף ... 22 אפריל 2018
 16. נפילת פועל סיני לפיר מעלית חשפה את תנאי ההעסקה המטרידים

  נושא: דיני עבודה

  הפועל קיבל גמלה מופחתת מהביטוח הלאומי מאחר שתלושי השכר שלו היה נמוכים משמעותית משכרו בפועל. בית הדין הארצי לעבודה קיבל באחרונה את טענותיו ומתח ביקורת קשה על המעסיקים. ב-2014 נפל פועל סיני מגובה ... 21 ינואר 2018
 17. פרישה מעבודה בהסכמה בחלוף "גיל פרישה", אף שמזכה בפיצויי פיטורין, אינה פיטורין לעניין אבטלה, ונחשבת כעזיבה מרצון

  נושא: ביטוח לאומי

  ביום 29.11.2017 דחה ביה"ד האזורי לעבודה את תביעתה של יהודית פישר, לתשלום דמי אבטלה מיד לאחר פרישתה לגמלאות, וקבע כי בדין דחה המוסד לביטוח לאומי  את תחילת תשלום הגמלה ב – 90 יום.  רקע חוקי דמי ... 31 דצמבר 2017
 18. גמלה חוסמת בפגיעה בעבודה - לא אושרה סטיה מתקנה 11 א

  נושא: ביטוח לאומי

  ... נשען על הלכת דורושקוביץ ומציג 3 תכליות לתקנה: לדאוג שהכנסת המבוטח קודם לפגיעה תשמש בסיס לקביעת שיעור הגמלה; לתמרץ את המבוטח לשלם דמי ביטוח בזמן אמת עפ"י הכנסתו האמיתית; לשמש בלם מפני ניסיונות של עצמאיים ... 31 דצמבר 2017
 19. השכר בתלוש לא תמיד משמש בסיס לתשלום הגמלה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... פגיעה, בתשעים. סעיף 298 לחוק קובע: "…כל תביעה לגמלה שהוגשה למוסד תתברר בידי עובד המוסד שהסמיכה לכך המנהלה (להלן: פקיד תביעות), והוא יחליט אם תינתן הגמלה ובאיזו מידה תינתן".   תמצית עובדתית המבוטח ... 13 ספטמבר 2017
 20. ביטוח אימהות עדכוני חקיקה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... תיקון לחוק הביטוח הלאומי שמיטיב עם יולדת עצמאית,     שהכנסותיה טרם הלידה פחתו.     חישוב הגמלה נעשה תוך התחשבות בכך שהכנסתה של עובדת עצמאית בהיותה     הכנסה שנתית, מושפעת מההיריון ומהלידה וכן בתקופה ... 15 יוני 2017
 21. לא הפרישו ביטוח לאומי ופנסיה ויפצו אלמנה וילדים של עובד שנהרג

  נושא: ביטוח לאומי

  ... הנתבע השני) היא חויבה לשלם לשאירים פיצוי בגובה הגמלה שהם היו צפויים לקבל מקרן פנסיה, אילו היה מבוטח. במקביל קיבלה השופטת את ההודעה לצד שלישי שהגיש הביטוח הלאומי נגד שני הנתבעים בכל הקשור לתשלום קצבת ... 15 יוני 2017
 22. תביעה לתשלום דמי לידה ממעסיק נוסף, היא בבחינת תביעה חדשה ולכן חלים עליה כללי השיהוי

  נושא: ביטוח לאומי

  ... תביעה לגמלת כסף תוגש למוסד לביטוח לאומי (להלן: “המל”ל”) תוך 12 חודשים מיום שבו נוצרה עילת התביעה. אם התביעה הוגשה לאחר 12 חודשים, תשולם הגמלה למפרע לתקופה שאינה עולה על 12 חודשים שלפני הגשת התביעה. רקע ... 27 מרס 2017
 23. ישום גמלה חוסמת גם לבעל שליטה שכיר ?!

  נושא: ביטוח לאומי

  מענק ששולם לו לאחר פגיעה בעבודה, לא נכלל בבסיס הגמלה. ביום 22 בינואר 2017 דחה ביה”ד האזורי לעבודה את תביעתו של רחמים משולם כנגד המוסד לביטוח לאומי, לשלם לו גמלה תוך התחשבות גם במענק ששולם לו לאחר התאונה, ... 20 פברואר 2017
 24. העלאה מהותית לא מוסברת בשכר בעלת שליטה בתקופת ההריון, לא הוכרה לעניין דמי לידה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... הייתה הגדלת דמי הלידה.  תמצית חלק מן העובדות  המבוטחת בעלת מניות יחידה בחברה למתן שערותי יעוץ וניהול (להלן: “החברה”). ביום 7.7.2011 ילדה והגישה תביעה לדמי לידה. בתביעה נטען לקבלת גמלה לפי שכר ... 18 ינואר 2017
 25. דמי הבראה שולמו באיחור של חודש - העובדת אינה זכאית להפרשי דמי לידה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... בחלקים שווים, עד 12 חודשים שבהם עבד העובד, אם התשלום הנוסף עולה על 25% משכר המינימום או שווה לו. ניתן לתבוע הפרשי גמלה תוך 12 חודשים מיום תשלום השכר הנוסף. תמצית עובדתית המבוטחת עבדה כגננת במוסד ... 28 דצמבר 2016
 26. לעניין דמי לידה, יש לצרף שכר נוסף משני מקומות עבודה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... שכן המל”ל עלול ליישם האמור גם לגבי “סכומים נוספים” ששולמו טרם קרות אירוע מזכה בגמלה, ולבצע בגינם פריסה, ולהקטין הגמלאות המבוססות הכנסות בתקופה שקדמה לקרות האירוע: דמי לידה, גמלאות נכות ועוד. נכתב ... 27 נובמבר 2016
 27. חשיבות ההצהרה על ההכנסה בעבודה

  נושא: ביטוח לאומי

  פגיעה בעבודה - גמלה חוסמת.  ב10/10/16 דחה ביה”ד האזורי לעבודה  את תביעתו של משה בוחבוט לתיקון מקדמות של שנה קודמת שהיוו בסיס לדמי פגיעה שקיבל עקב פגיעה בעבודה. תמצית עובדתית המבוטח נרשם בביטוח ... 27 נובמבר 2016
 28. תשלום דמי לידה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... כ-7,300 ₪ לחודש. המוסד לביטוח לאומי (להלן: “המל”ל) לא חלק על עצם העובדה שהמבוטחת אכן עבדה וקבלה שכר, אלא העלה ספק כלפי גובה השכר לחישוב הגמלה. המל”ל הודיע למבוטחת כי דמי הלידה ישולמו לפי בסיס המינימום ... 11 אוגוסט 2016
 29. היקף המשרה צומצם לאחר חופשת הלידה. בית המשפט: הפליה אסורה

  נושא: דיני עבודה

  ... משרתה אך סורבה ולכן התפטרה. התובעת דרשה פיצויים בהיקף של כ-120,000 שקל שכללו פיצוי על הפליה אסורה ועל הפסדי שכר וגמלה שנגרמו לה בגין צמצום המשרה. הנתבעת טענה כי משרת התובעת צומצמה על רקע בקשתה שלא לחנך ... 22 מרס 2016
 30. הארצי לעבודה נגד ביטוח לאומי: יש לעודד נשים לצאת לחופשת לידה מלאה

  נושא: ביטוח לאומי

  בית הדין הארצי לעבודה דחה בשבוע שעבר את עמדת הביטוח לאומי, שחישב גמלת שמירת היריון מופחתת לעובדת שנכנסה להיריון מיד עם חזרתה מחופשת לידה ארוכה בת 26 שבועות. נקבע כי העובדת זכאית לגמלה בהתאם למשכורת ... 22 מרס 2016
 31. ניתן לשלם שכר במזומן, וכל עוד לא הוכח אחרת התלוש קובע

  נושא: ביטוח לאומי

  ... לדמי אבטלה. המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל") אישר גמלה לפי סכומי ההפקדה בבנק בלבד. לאחר שתביעתו להפרשי דמי אבטלה נדחתה, הגיש תביעה לבית הדין. במסגרת הדיון בתביעה "התיישר" המל"ל לפי שכר המינימום: 4,300 ... 27 ינואר 2016
 32. אין חובה לשלם דמי מחלה עבור היעדרות עקב תאונת דרכים

  נושא: דיני עבודה

  ... לשלם לה בגין ימי היעדרותה דמי מחלה? סעיף 11 לחוק דמי מחלה, התשל"ו-1976, קובע כי: "עובד הזכאי לתשלום עפ"י כל חיקוק בעד תקופת אי כושר לעבודה מטעמי בריאות, למעט תשלום בעד נכות, גמלה לפי פרק ג2 לחוק ... 16 ספטמבר 2015
 33. קצבת נכות מעבודה מחושבת ע"פ ההכנסה טרם הפגיעה ולא טרם אישור הגמלה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... השומה שהוגש לאחר מועד הפגיעה. רקע חוקי תקנה 11(א) לתקנות המקדמות (בנושא גמלה חוסמת): במקרה של “פגיעה בעבודה” המזכה בדמי פגיעה בעבור 90 או 91 יום, קצבה או מענק בשל הפגיעה וגמלת תלויים, יחושבו הגמלאות ... 16 ספטמבר 2015
 34. התווכח עם לקוח ועבר אירוע מוחי. תאונת עבודה?

  נושא: ביטוח לאומי

  ... החריג. כלומר, האם אין גורמים נוספים שהיו יכולים לגרום לאירוע המוחי מעבר לאירוע החריג. במידה שיבוסס הקשר הסיבתי – תוכר הפגיעה כתאונת עבודה והתובע יוכל לזכות בגמלה. המידע המוצג במאמר זה הוא מידע כללי בלבד, ... 13 אוגוסט 2015
 35. תקדים ראשון בנוגע לזכויות נשים שיצאו לחופשת לידה בת 26 שבועות

  נושא: דיני עבודה

  ... חזרה העובדת לעבודתה, אולם בתום חודש אחד בלבד, התברר כי נקלטה להריון נוסף ועליה לצאת לשמירת הריון. ביטוח לאומי אישר את זכאותה לגמלת שמירת הריון, אולם בחישוב גובה הגמלה, התבסס המוסד על הכנסתה ברבע השנה ... 25 מרס 2015
 36. זכויותיה של עובדת בהריון

  נושא: דיני עבודה

  ... היעדרות מפאת מחלה, אלא אם כן העובדת זכאית לגמלה לשמירת הריון לפי חוק הביטוח הלאומי בעבור תקופה זו או שהיא זכאית לתשלום בשל ההיעדרות מכוח דין אחר, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.  2. עובדת רשאית להעדר מעבודתה, ... 25 מרס 2015
 37. גמלת נכות מעבודה לעובד עונתי על פי מכלול הכנסותיו בשנה שקדמה לתאונה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... עונתית מסוימת בלבד”, משמעו אדם שעובד אך ורק בעבודה עונתית, בשונה מעובד עונתי שמנצל את יתרת חודשי השנה לעבודה נוספת. ביה”ד מבחין בין שתי הגמלאות, וקובע כך: בעניין דמי פגיעה, ובהתחשב בכך כי הגמלה היא ... 23 פברואר 2015
 38. טיפים לקראת סוף שנת המס 2014 בנושא תשלומים שונים לעובדים שכירים

  נושא: ביטוח לאומי

  מענקים ותשלומים (כמו משכורת 13) חייבים בתנאים מסוימים בפריסה לפי תקנות הביטוח הלאומי, ועשויים לזכות עובדים שקיבלו גמלאות מחליפות שכר בהפרשים מהמוסד לביטוח לאומי (דמי לידה, גמלה לשמירת היריון, תגמולי מילואים, ... 28 דצמבר 2014
 39. נקנסה ב 226,000 ש"ח כי לא שילמה שכר מינימום לעובד

  נושא: דיני עבודה

  ... במחויבות להבטיח קיום מינימלי לעובד, בייחוד כשמדובר בעובד קשה יום. החברה הנאשמת טענה, כי היא פעלה לפי נוהג המקובל בענף ההיסעים ותגמלה את עובדיה בנדיבות בדרך חישוב שונה: כך, בענף נהוגה מסגרת עבודה של 12 ... 28 דצמבר 2014
 40. קבלת תביעת הפרש דמי לידה - אף שהוגשה באיחור

  נושא: ביטוח לאומי

  ... קבלת דמי לידה עובדת עצמאית: המידע אודות הלידה מועבר מביה”ח למוסד לביטוח לאומי (להלן: המל”ל) ותוך פרק זמן קצר משולמת הגמלה על בסיס הכנסותיה (כעצמאית בלבד). עובדת שכירה: עליה למלא טופס תביעה לדמי לידה, ... 13 יולי 2014
 41. בתו של בעל חברה הוכרה כעובדת לעניין דמי לידה

  נושא: ביטוח לאומי

  ...    קיום יחסי עובד ומעביד כאשר הילדים עובדים אצל ההורים: א. התנהלות לא מסודרת במהלך עבודת בן המשפחה. ב. התנהלות לקויה מול המוסד לביטוח לאומי (להלן: המל”ל) במסגרת הבירור שנעשה לאחר הגשת תביעה לגמלה. ... 15 ינואר 2014
 42. ביטול גיל הפרישה - כדי שניתן יהיה לפרוש בכבוד

  נושא: כללי

  ... בכך שהיא תקדם חקיקה בה קרנות הפנסיה תוכלנה להתחיל לשלם גמלה חלקית. בכך יתאפשר לגשר על הפער בירידה בשכר. נראה כי ההצעה הזו יכולה להיות אפקטיבית ותטיב עם כולם. כולל גם בעבור עובדים חדשים צעירים שיזכו לחונכות ... 16 יולי 2013
 43. שכר דירקטורים הכלול במשכורת הוא שכר עבודה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... בתוך תלוש השכר. ג.  מלכתחילה, שכר הדירקטורים לא דווח למע"מ ולא הוצאה חשבונית. ד.  אילו היו בעלי המניות תובעים את המל"ל לגמלה כלשהי, היו כוללים את שכר      הדירקטורים במסגרת ... 12 פברואר 2013
 44. הערכות לקראת סוף שנת 2012 - חלק א'

  נושא: ביטוח לאומי

  ... "הגמלה החוסמת" (ההכנסה המהווה בסיס למקדמות בשנת 2012  מהווה את הבסיס למקדמות בשנת 2013). הגדלת מקדמות לנשים בהריון (או בעת אימוץ) - יש לזכור שנשים בהריון החייבות דמי ביטוח או המגדילות מקדמות, חייבות ... 21 נובמבר 2012
 45. גם לעורכי הדין נשבר הלב

  נושא: ביטוח לאומי

  ... הגמלה מהווה הנשמה של ממש שבלעדיה, הסיכוי כי מפעל חייו יקרוס –גדול.. כך קרה לעורך דין תל אביבי צעיר ונמרץ אשר עזב את מקום עבודתו והשקיע את מיטב כספו בהקמת משרד עצמאי ולקה בליבו לאחר שהתבשר באופן פתאומי ... 21 נובמבר 2012
 46. קיבלת דרישה להחזר גמלה? לעיתים יש מוצא

  נושא: ביטוח לאומי

  קיבלת גמלה כלשהי מהמוסד לביטוח לאומי? ייתכן ובוקר אחד יחליט המל"ל כי הגמלה שולמה לך שלא כדין ועליך להשיב לו את סכומי הכסף. בהתאם למצב המשפטי כיום, לא חלה התיישנות על דרישה להחזר גמלאות ששילם  ... 04 מרס 2012
 47. "הדרת נשים" בביטוח אבטלה?

  נושא: ביטוח לאומי

  ... אמורה להישלח רק למקומות עבודה המכבדים את עיקרי אמונתה. שלילת הגמלה לדמי אבטלה עקב סירובה לעבוד בעבודות "מעורבות" פוגעת לטענתה בזכויותיה החוקתיות לפי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. עמדת שירות התעסוקה, שאין ... 17 ינואר 2012
 48. כואב אבל פחות – פרישה בהסכמה

  נושא: פנסיה וגמל

  ... ועל כן, חדד בפניו את האפשרות שקיימת ליצור רצף זכויות גמלה או רצף מעסיקים לעובד, תוך הפקדת סכומי פיצויי פיטורים והסתגלות בקופות גמל המיועדות לכך ובכפוף לאישור רשויות מס הכנסה. בו בעת, בל תשכח כי אופציית ... 06 דצמבר 2011
 49. מבטחים הוותיקה תשלם לשני עמיתים 150 אלף שקל – אחרי שחישבה את הגמלה שלא לפי התקנון

  נושא: פנסיה וגמל

  ... בניגוד לשיטת הממוצעים, על פיה השכר הקובע לחישוב הגמלה הוא הממוצע לאורך כל שנות החיסכון, ועל פיה שילמה מבטחים את הגמלה לתובעים, זאת בניגוד לתקנון שלה באותה התקופה. בית הדין הארצי לעבודה פסק עוד ב- 2003 ... 07 אוגוסט 2011
 50. זכויותיה של עובדת בהריון

  נושא: דיני עבודה

  ... מחייב זאת ובמידה שאישר. דין היעדרות זו כדין היעדרות מפאת מחלה, אלא אם כן העובדת זכאית לגמלה לשמירת הריון לפי חוק הביטוח הלאומי בעבור תקופה זו או שהיא זכאית לתשלום בשל ההיעדרות מכוח דין אחר, הסכם קיבוצי ... 02 יוני 2011
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק