חיפוש
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

חיפוש

 
Search Parameters

Search Only:

Search Keyword גמלת ביטוח

Search_result

 1. פגיעה במהלך טיול טרקטורונים בחו"ל, שהיה במנותק מהנופש המשרדי, לא הוכר כפגיעה בעבודה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... הארצי כי מדובר בפעילות נלווית לעבודה. לדעתנו (אף שיתכן והמל"ל יסבור אחרת) ניתן לומר כי המקבילה לקביעה זו היא הקביעה כי מדובר בעצם ב"טובת מעביד". אף כי ענייננו הוא בגמלת פגיעה בעבודה, ניתן לומר לדעתנו ... 24 יוני 2019
 2. הכנסה מטיפ כהכנסת המעסיק המיועדת לתשלום שכר ולא תשלומי חובה

  נושא: דיני עבודה

  ... תשלום הזכויות הסוציאליות של עובד שרשרת השירות על יסוד שכרו האמיתי;  • הבטחת תשלום גמלת ביטוח לאומי מחליפת הכנסה על יסוד שכרו האמיתי של עובד שרשרת   השירות. הכנסה מתשר (טיפ) בענף המסעדנות מהווה הכנסה ... 24 פברואר 2019
 3. מימוש אופציות לאחר סיום העבודה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... בהם בכתבהזו: השלכות של הכנסה זו על הזכאות לגמלאות, לרבות גמלת הזיקנה. האפשרות למימוש האופציות לאחר גיל 70. תמצית עובדתית: המבוטח עבד בחברת אינטל עד ליום אמצע שנת 2014. מסוף שנת 2017 מקבל קצבת ... 24 פברואר 2019
 4. פרמיות ששולמו טרם שמירת הריון וחופשת לידה יובאו בחשבון לעניין דמי פגיעה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... תכלית זו, נתקבלה התביעה והבונוסים האמורים נכללו בבסיס השכר המחושב לצורך גמלת הפגיעה בעבודה (בהתאם למשכורות ולבונוסים שלפני שמירת ההיריון). בשולי הדברים במסגרת הטענות המשפטיות קובע ביה"ד כי המל"ל לא ... 25 נובמבר 2018
 5. חובת פריסה של תשלום נוסף חלה גם לעניין פגיעה בעבודה

  נושא: ביטוח לאומי

  ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 1392-05-17) דחה ביום 5 באוגוסט 2018 את תביעתו של עמוס מלניקוב (להלן: המבוטח) וקבע כי פריסה של תשלום נוסף (החייב בפריסה) רלוונטית גם לעניין חישוב גמלת נכות מעבודה.  עיקרי החוק ... 17 ספטמבר 2018
 6. אי דיווח על שינוי מעמד ל'עובד עצמאי' - שלל גמלת פגיעה בעבודה

  נושא: ביטוח לאומי

  ביה"ד הארצי לעבודה (עב"ל 33996-12-17) דחה ביום 30.4.2018 את ערעורו של עמוס לבן (להלן: "המבוטח") לקבלת דמי פגיעה, מאחר ולא עשה את המוטל עליו כדי להירשם כעובד עצמאי טרם התאונה. רקע חוקי הגדרת עובד ... 20 יוני 2018
 7. שותף בשותפות אינו יכול להיחשב כעובד שכיר שלה, אף שקיבל ממנה שכר

  נושא: ביטוח לאומי

  ... והמל"ל קיבל בשנת 2014 את תביעתו לגמלת פגיעה בעבודה כשכיר וכעצמאי, המבוסס על הכנסותיו בשנת 2012, הרי אין הוא יכול לחזור בו מכך לגבי שנת 2013. המל"ל כופר באפשרות לראותו כשכיר בשותפות בה הוא שותף, וטוען ... 22 אפריל 2018
 8. תשלום גמלת אובדן כושר עבודה מקרן פנסיה, אינו שכר לעניין דמי אבטלה

  נושא: ביטוח לאומי

  ביה"ד האזורי לעבודה דחה ב6/2/18 את תביעתו של אלברט הרוש  לתשלום דמי אבטלה מאחר ולא צבר תקופת אכשרה. ביה"ד קבע כי התשלומים ששולמו לו מקרן פנסיה לתקופה של שנתיים עקב אי כושר עבודה מלא, יובאו בחשבון במניין ... 22 מרס 2018
 9. נפילת פועל סיני לפיר מעלית חשפה את תנאי ההעסקה המטרידים

  נושא: דיני עבודה

  ... אלה נפגעו זכויותיו הסוציאליות שכן דמי הפגיעה שקיבל וגמלת הנכות שהוא עתיד לקבל נמוכים משמעותית מהמגיע לו. תביעתו נדחתה בבית הדין לעבודה בתל אביב. בערעור שהגיש הפועל לבית הדין הארצי הוא טען שהראיות שהגיש ... 21 ינואר 2018
 10. אי זכאות לדמי לידה לעובדת שהייתה בחופשת מחלה ולאחריה בחל"ת

  נושא: ביטוח לאומי

  עובדת שהיתה בחופשת מחלה ולאחריה בחל"ת, הרתה וילדה בחל"ת שבו קיבלה גמלת אי כושר מחברת ביטוח – אינה זכאית לדמי לידה. ביום 2.11.2017 דחה ביה"ד האזורי לעבודה את תביעתה של תמר שפריר המר לתשלום דמי לידה, ... 26 נובמבר 2017
 11. ביטוח אימהות עדכוני חקיקה

  נושא: ביטוח לאומי

  להלן בתמצית עיקר השינויים בחקיקה בעניין גמלת אימהות, כפי שעולה מחוזרים והוראות שפרסם הביטוח הלאומי:  שינוי באופן חישוב גמלת אימהות לעובדת עצמאית – חוזר אימהות מספר 1452     ביום 21.3.2016 התקבל ... 15 יוני 2017
 12. תביעה לתשלום דמי לידה ממעסיק נוסף, היא בבחינת תביעה חדשה ולכן חלים עליה כללי השיהוי

  נושא: ביטוח לאומי

  ... תביעה לגמלת כסף תוגש למוסד לביטוח לאומי (להלן: “המל”ל”) תוך 12 חודשים מיום שבו נוצרה עילת התביעה. אם התביעה הוגשה לאחר 12 חודשים, תשולם הגמלה למפרע לתקופה שאינה עולה על 12 חודשים שלפני הגשת התביעה. רקע ... 27 מרס 2017
 13. 2 ימים קובעים שונים לעובדת שהייתה גם שכירה וגם עצמאית לפני הלידה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... הפסקת העבודה. גמלת דמי לידה לטענת המל"ל נועדה להחליף הכנסה שנשללה בשל הלידה ולא בשל העובדה שחדלה לעסוק במשלח ידה. סגירת העסק אינה כתוצאה מההיריון או מהלידה. דיון והחלטה ככלל, כאשר מבוטחת עובדת גם כשכירה ... 15 מאי 2016
 14. העובד אולץ לצאת לחל"ת דו שבועי - דמי האבטלה ישולמו לפי השכר המלא

  נושא: ביטוח לאומי

  ... תכלית גמלת האבטלה לשמש תחליף שכר ריאלי ולא שכר שחל בו שינוי מלאכותי או זמני. ביה"ד קובע כי יש לפנות לעקרונות שנקבעו בפס"ד בעניין ימין סילוק: על מנת שדמי האבטלה יחושבו על בסיס גובה השכר האמיתי ולא על ... 15 מאי 2016
 15. הארצי לעבודה נגד ביטוח לאומי: יש לעודד נשים לצאת לחופשת לידה מלאה

  נושא: ביטוח לאומי

  בית הדין הארצי לעבודה דחה בשבוע שעבר את עמדת הביטוח לאומי, שחישב גמלת שמירת היריון מופחתת לעובדת שנכנסה להיריון מיד עם חזרתה מחופשת לידה ארוכה בת 26 שבועות. נקבע כי העובדת זכאית לגמלה בהתאם למשכורת ... 22 מרס 2016
 16. הביטוח הלאומי קבע כי המבוטחת עצמאית 'ביחס חלוקה' - ביה"ד פסק שמדובר בעובדת שכירה שזכאית לדמי אבטלה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... בגין העסקתה אצל סוכן ביטוח אחר, וזכתה בגמלת אבטלה, לאחר ערכאה משפטית כנגד המל”ל. העובדה שהשכר לא שולם בפועל מהווה סממן לכך שהכנסותיה הגיעו מפעילות עסקית עצמאית וכן כי לא בוצעו הפרשות סוציאליות ואחרות, ... 16 נובמבר 2015
 17. קצבת נכות מעבודה מחושבת ע"פ ההכנסה טרם הפגיעה ולא טרם אישור הגמלה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... השומה שהוגש לאחר מועד הפגיעה. רקע חוקי תקנה 11(א) לתקנות המקדמות (בנושא גמלה חוסמת): במקרה של “פגיעה בעבודה” המזכה בדמי פגיעה בעבור 90 או 91 יום, קצבה או מענק בשל הפגיעה וגמלת תלויים, יחושבו הגמלאות ... 16 ספטמבר 2015
 18. כעס על המזכירה שנכנסה להריון בלי לתאם - ויפצה

  נושא: דיני עבודה

  ... לה הרופא על לנוח בבית, והיא פנתה לביטוח לאומי במטרה לקבל גמלת שמירת היריון. למרבה הצער, כחודשיים לאחר מכן בעודה נחה בביתה, היא שוב אושפזה בעקבות סיבוך נוסף, שהפעם הסתיים בהפסקת ההריון. באותה עת התחילה ... 01 יולי 2015
 19. תקדים ראשון בנוגע לזכויות נשים שיצאו לחופשת לידה בת 26 שבועות

  נושא: דיני עבודה

  ... חזרה העובדת לעבודתה, אולם בתום חודש אחד בלבד, התברר כי נקלטה להריון נוסף ועליה לצאת לשמירת הריון. ביטוח לאומי אישר את זכאותה לגמלת שמירת הריון, אולם בחישוב גובה הגמלה, התבסס המוסד על הכנסתה ברבע השנה ... 25 מרס 2015
 20. גמלת נכות מעבודה לעובד עונתי על פי מכלול הכנסותיו בשנה שקדמה לתאונה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... לזמן קצר, תחול תקנה 6 ככל שנפגע באותה עונה, וההכנסה המבוטחת תחושב לפי הרבעון הקודם עם התאמות. ככל שנפגע שלא באותה עונה – יחולו הכללים הרגילים, קרי ההכנסה המבוטחת ברבעון שקדם. בעניין גמלת נכות מעבודה ... 23 פברואר 2015
 21. גמלת לידה - חודשי אי עבודה בפועל של עובדת בהריון, טרם מתן היתר משרד העבודה לפטרה - יכללו בתקופת האכשרה

  נושא: ביטוח לאומי

  ב9 בינואר 2015 קיבל ביה”ד האזורי לעבודה את תביעתה של עו”ד הלפטק גלית (להלן: המבוטחת) וקבע כי למרות שלא עבדה בפועל לפני הלידה ולכאורה לא התקיימה תקופת אכשרה מספקת, היא זכאית לדמי לידה. בסיס השכר נקבע לפי ... 26 ינואר 2015
 22. זכויות בזמן חופשה ללא תשלום, לאחר חופשת לידה

  נושא: דיני עבודה

  ... (להלן – דמי לידה), או עובדת הזכאית לגמלת שמירת הריון לפי החוק האמור (להלן – גמלת שמירת הריון), והם ומעבידם או המעביד בלבד, נהגו לשלם תשלומים לקופת גמל, ימשיך המעביד לשלם תשלומים כאמור בעד התקופה שבעדה ... 26 ינואר 2015
 23. טיפים לקראת סוף שנת המס 2014 בנושא תשלומים שונים לעובדים שכירים

  נושא: ביטוח לאומי

  ... דמי פגיעה, קצבה ומענק בשל נכות מעבודה, דמי תאונה, דמי אבטלה וגמלת תלויים).  (דמי לידה, גמלה לשמירת היריון, תגמולי מילואים, דמי פגיעה, קצבה ומענק בשל נכות מעבודה, דמי תאונה, דמי אבטלה וגמלת תלויים). ... 28 דצמבר 2014
 24. קיבלת דרישה להחזר גמלה? לעיתים יש מוצא

  נושא: ביטוח לאומי

  ... מהמוסד לביטוח לאומי תשלום גמלת זקנה מיוחדת ותוספת השלמת הכנסה, אשר הופקדו בחשבון הבנק שלו בסכום אחד, חודש בחודשו במשך 16 שנים. זמן קצר לאחר הגיעו ארצה, ביקש הקשיש לצאת לעבוד ולפרנס את משפחתו, ומצא עבודה ... 04 מרס 2012
 25. חשיבות הסדרת מעמד של עצמאי במוסד לביטוח לאומי

  נושא: ביטוח לאומי

  ... את המוטל עליך חוק הביטוח הלאומי קובע לגבי עובד עצמאי, כי תנאי לקבלת גמלת פגיעה בעבודה הוא שאותו עובד עצמאי היה רשום בעת הפגיעה במוסד לביטוח לאומי כעצמאי או שעשה את המוטל עליו כדי להירשם. התקנות מבהירות ... 06 פברואר 2012
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק