חיפוש
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

חיפוש

 
Search Parameters

Search Only:

Search Keyword היעדרות

Search_result

 1. אושרה ייצוגית נגד יבואנית רכב: לא שילמה לעובדיה שעות נוספות

  נושא: דיני עבודה

  ... פנוי אחת לשבועיים. כך, היא שילמה להם "גמול היעדרות" על כל שישי שבו לא עבדו ואילו הם החזירו לה את שוויו חלקית בכך שיום העבודה הוגדר כ-8 שעות ו-10 דקות. מעבר לזה נטען כי התובע, שהרוויח אלפי שקלים ביתר ... 25 אוגוסט 2019
 2. "וירוס השימוע": המחלה המסתורית שתוקפת את המפוטרים

  נושא: דיני עבודה

  ... וזו ההחלטה המתקבלת בסופו של דבר). כך, עולה החשש שמדובר בניצול לרעה מצד העובד של זכות ההיעדרות בשל מחלה וכי הרצון לזכות בתקופה זו בדמי מחלה הינו חלק מ"קרב מאסף" למיצוי אחרון של זכויות במקום העבודה, תוך ... 26 מאי 2019
 3. הפרשה לפנסיה על תשלום בגין יום בחירות

  נושא: דיני עבודה

  האם יש להפריש לקרן פנסיה מתשלום אשר משולם לעובד בגין היעדרות ביום הבחירות אשר הינו יום שבתון? (להרחבה קראו על יום הבחירות וההשלכות בדיני עבודה). בחוק הבחירות לכנסת נקבע בסע' 136 לחוק תחת הכותרת ... 17 אפריל 2019
 4. אסור לשלוח הודעת פיטורים ללא היתר גם בתום התקופה המוגנת

  נושא: דיני עבודה

  ... תום תקופת הלידה וההורות או לאחר תום ימי ההיעדרות, כאמור בפסקה (1), לפי העניין, ולא ייתן הודעת פיטורים למועד החל בתקופה האמורה, אלא בהיתר מאת שר התעשיה המסחר והתעסוקה; השר לא יתיר פיטורים לפי פסקה זו אלא ... 24 פברואר 2019
 5. עבודה, אפילו חלקית, בתקופת שמירת הריון או חופשת לידה, עלולה לשלול הגמלאות בחלקן או במלואן

  נושא: ביטוח לאומי

  ... רשאי לשלול את הזכות לדמי לידה, כולם או מקצתם, אם קרה אחד המקרים המפורטים בסעיף, ביניהם: "בתוך הזמן שבעדו משתלמים דמי לידה עבדה המבוטחת שלא במשק ביתה". סעיף 58 לחוק קובע כי שמירת היריון היא היעדרות מעבודה ... 28 ינואר 2019
 6. תיקון לחוק עבודת נשים - היעדרות עובדים בטיפולי פוריות

  נושא: דיני עבודה

  ... להיעדרותן, אף אם נעדרו בחלקי ימים. עד לימים אלו ניכרה האבחנה בין היעדרותן של נשים בהיריון לצורך בדיקות רפואיות ובין היעדרותן של נשים לצורך טיפולי פוריות, המצויה בחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 (להלן – ... 28 ינואר 2019
 7. קיזוז שעות נוספות מול שעות רגילות ושעות חוסר

  נושא: דיני עבודה

  ... + תוספת של 125% או 150%) היא 3,000 ש"ח. האם יכול המעסיק לקזז את ה-3,000 ש"ח הללו מהסך העודף שקיבל העובד בחודש הקודם שעמד על 5,000 ש"ח? לכאורה יכול היה המעסיק בחודש הראשון לנכות בשל ההיעדרות את הסך של ... 29 יולי 2018
 8. מועצה דתית תשלם לרב ימי חופשה ומחלה על 38 שנות עבודה

  נושא: דיני עבודה

  ... לו את מלוא התנאים שהיה זכאי לקבל במועד פרישתו. לטענתו, הוא מעולם לא נדרש לדווח על נוכחות או היעדרות לנוכח אופיו המיוחד של התפקיד, שכולל "עבודה" בשבת וכן עבודה בשעות נוספות ללא תשלום. לשיטתו, הוא זכאי ... 21 ינואר 2018
 9. כ 140 אלף שקל לעובדת שפוטרה בהריון

  נושא: דיני עבודה

  ... לו על התפטרותה. הוא הוסיף כי בהיעדרותה היא גרמה לו נזקים של מאות אלפי שקלים אותם הוא מתכוון לדרוש ממנה באופן מסודר "כשיתגבש מלוא הנזק". העובדת הסבירה לו באמצעות מסרונים ומכתבים שלא התפטרה אלא יצאה ... 21 ינואר 2018
 10. ימי מחלה - חישוב מדויק בתוכנת השכר

  נושא: דיני עבודה

  ...  הזכות לדמי מחלה היא זכות סוציאלית הנתונה לעובד. זכות שצומחת לעובד החולה החל מהיום השני למחלתו ושיעורה עולה בהדרגה עד ליום הרביעי למחלה. עבור היום השני והיום השלישי של תקופת ההיעדרות, המעסיק ישלם ... 26 נובמבר 2017
 11. העלאת שכר המינימום עלולה לפגוע בעובדים

  נושא: דיני עבודה

  ... של עובד בישראל; באופן ישיר – באמצעות צעדים כמו צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק והגדלת מספר ימי החופש לעובד, ובאופן עקיף – כמו למשל באמצעות הענקת שעת היעדרות לעובד/ת שבן/בת זוגו שוהים בשירות מילואים.  ... 26 נובמבר 2017
 12. אי זכאות לדמי לידה לעובדת שהייתה בחופשת מחלה ולאחריה בחל"ת

  נושא: ביטוח לאומי

  ... עבודתה מחמת היריון / לידה. בשלב השני – רק אם ימצא "יום קובע" ייבדקו תנאי זכאותה לדמי לידה וסכומם. ביה"ד מציין כי המבוטחת הפסיקה לעבוד זמן רב לפני הלידה מחמת מצבה הנוירולוגי והמשיכה את היעדרותה מעבודה ... 26 נובמבר 2017
 13. ביה"ד לעבודה: ימי החופשה של העובדת קוזזו בצורה לא חוקית

  נושא: דיני עבודה

  ... פיטורים. לגבי קיזוז ימי החופשה, השופטת ציינה כי כעקרון, מעסיק רשאי לקזז ימי חופשה בגין החסרת שעות, מהטעם שהיעדרות נחשבת למעשה לחופשה. אלא שהסדר כזה יכול לעבוד רק על עבודה במשרה מלאה של 186 שעות חודשיות ... 26 נובמבר 2017
 14. תאונת דרכים בדרך לבדיקות סקר רפואית במימון המעסיק – לא הוכרה כתאונת עבודה

  נושא: ביטוח לאומי

  ...  נוהל בדיקות הסקר התקופתיות הינו יוזמה של הנהלת המעסיק וועד העובדים. המעסיק אף נשא בהוצאות הבדיקות באופן מלא. למבוטחת שולם שכר בעבור זמן הבדיקות ולא קוזז יום חופש בגין היעדרות בשל הבדיקות. כמו שאר ... 19 אוקטובר 2017
 15. עובדים בחגים? דעו את זכויותיכם!

  נושא: דיני עבודה

  ... הרגיל מבלי ששכרו ייפגע מההיעדרות עקב החג, קרי אינו זכאי לתשלום נוסף עבור ימי החג. עובד שאינו יהודי זכאי לחופשת חג במועדים החלים על עובד יהודי, או במועדים בהם חלים חגיו. על העובד להודיע מראש על בחירתו למעסיק. ... 18 ספטמבר 2017
 16. זכות להיעדרות מהעבודה בתקופה כשבן הזוג במילואים

  נושא: דיני עבודה

  החל מיום 3.7.2017 זכאי בן זוג של משרת/ת במילואים, לשעת היעדרות מעבודה, בכל יום של תקופת המילואים של בן הזוג, בכפוף לתנאים שנקבעו בחוק, כמפורט להלן. בהתאם לחוק עבודת נשים (תיקון מס' 58), התשע"ז -2017 ... 17 יולי 2017
 17. ביטוח אימהות עדכוני חקיקה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... כמו השלמת ימי היעדרות ועוד. הארכת תקופת הלידה וההורות (חופשת לידה) והרחבת זכויות האב – חוזר אמהות מספר 1457     ביום 21.3.2017 התקבל בכנסת תיקון בחוק הביטוח הלאומי שמטיב עם     מקבלי גמלאות לידה ... 15 יוני 2017
 18. חברה שהתכחשה להבטחות מנהליה תשלם על כך ביוקר

  נושא: דיני עבודה

  ... בונוסים בעל-פה אשר בדרך כלל כובדה על ידי החברה. לגבי הבונוס שנתבע בגין תקופת אי הכושר השופט פסק כי מאחר שהסכם ההעסקה לא שלל במפורש את הבונוס בתקופה זו, ולאור העובדה שבעת אישור תקופת ההיעדרות החברה לא ... 03 מאי 2017
 19. סווגה כעצמאית והוכרה כעובדת: פיצוי של 100,000 שקל למחלקת דואר

  נושא: דיני עבודה

  ... פיקטיבי שכן מעמדה האמיתי היה של עובדת שכירה לכל דבר ועניין. לדבריה, באוקטובר 2013 ילדה בן והחברה דרשה ממנה לספק מחליף בתקופת היעדרותה שאחרת תפוטר. מאחר שהיא לא עשתה כן, הודיעה לה החברה על הפסקת ההתקשרות ... 27 מרס 2017
 20. דמי הבראה שולמו באיחור של חודש - העובדת אינה זכאית להפרשי דמי לידה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... לעובד במועד שונה מהמקובל עקב היעדרותו וכד’ (חופשת לידה במקרה דנן), יכול שייחשבו כאילו שולמו במועד הרגיל בו היו משולמים לו לא נעדר, על כל ההשלכות (החיוביות) על גמלאות שונות מבוססות שכר ו/או פריסת שכר נוסף. ... 28 דצמבר 2016
 21. 65,000 שקל פיצויים, למנהל מוסך שפוטר בלי שימוע והודעה מוקדמת

  נושא: דיני עבודה

  ... סיבות: הרצון לשנות את תנאי השכר שלו והיעדרותו הממושכת מן מהעבודה בשל הפגיעה בידו (על אף שקיבל אישור מרופאיו), שהכבידה מאד על מנהל הנתבעת. השופט דחה את טענת הנתבעת שלפיה הסיקה שהתובע זנח את מקום העבודה ... 27 נובמבר 2016
 22. פיצול היעדרות בין הורים במחלת ילד - עדכון חקיקה

  נושא: דיני עבודה

  ביום 16.8.2016 פורסם ברשומות – תיקון מספר 15 לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ"ג – 1993 (להלן: "התיקון"). הודות לתיקון, זוג הורים המעוניין לחלוק ביניהם את היעדרותם מהעבודה לצורך טיפול בילדם ... 18 אוקטובר 2016
 23. תוקפו של הסכם פיטורים שנערך בתום חופשת הלידה

  נושא: דיני עבודה

  ... כבר ביומה הראשון שלאחר תקופת ההיעדרות, על הסכם סיום העסקה עם החברה. בכפוף לתנאי ההסכם, שולם לה שכר בגין החודשיים שבמסגרת התקופה המוגנת, וכן תשלום נוסף של חודש ימים עבור הודעה מוקדמת. בנוסף סוכם עימה, כי ... 14 ספטמבר 2016
 24. שעת הורות - שעת הנקה: מעכשיו גם לגברים

  נושא: דיני עבודה

  ... אחת ביום, לתקופה של ארבעה חודשים מתום חופשת הלידה (שבעקבות התיקון הנ"ל שונתה ל"תקופת לידה והורות"), ולקבל שכר בגין היעדרות זו. ניצול שעת ההורות כאמור, יכול שתמומש לסירוגין על ידי שני בני הזוג, או באופן ... 15 אוגוסט 2016
 25. המחוקק לטובת העובד, ומי שומר על המעסיק?

  נושא: דיני עבודה

  ... ובייצור בעוד שהיעדרות של עובד יחיד מביאה אפילו להשבתה מוחלטת של העבודה. כדי לשאת את ההכבדות שמערימים המחוקק ובית הדין לעבודה בשיתוף פקחי משרד התמ"ת, נדרשים המעסיקים לפתח כתפי נפילים, וכאלו עשויים לצמוח ... 21 יולי 2016
 26. חופשת אבהות - תיקון חדש לחוק

  נושא: ביטוח לאומי

  ביום 27.6.2016 אושר במליאת הכנסת תיקון מספר 54 לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954, בעניין היעדרות עובד מעבודתו עקב לידה של בת הזוג – חופשת אבהות (להלן: "התיקון"). התיקון בסעיף 7(ג3) לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 ... 21 יולי 2016
 27. נוהל קבלת היתר לפיטורים

  נושא: דיני עבודה

  ... הלידה או עובד/ת שנמצאים     60 יום לאחר תום ימי ההיעדרות בשל מצב רפואי לאחר הלידה (סעיף 7(ג)(2)) או בשל     היעדרות עובד לפי סעיף 7(ג2) - פיצול חופשת לידה/ החזקה בלעדית .     היתר במקרה כזה יכול שיינתן ... 14 אפריל 2016
 28. היקף המשרה צומצם לאחר חופשת הלידה. בית המשפט: הפליה אסורה

  נושא: דיני עבודה

  ... עד לנובמבר 2012 אז התפטרה "לצורך הטיפול בילד". התובעת טענה כי משרתה צומצמה בשל היותה אם לילדים קטנים והיעדרותה עקב ההריונות והלידות. לטענת התובעת היא פנתה למנהל בית הספר ולסגניתו בבקשה להחזיר את שיעור ... 22 מרס 2016
 29. הורה לילד חולה יוכל להיעדר מעבודתו עד 90 יום

  נושא: דיני עבודה

  ... (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג - 1993 עובד שעמו ילד שלא מלאו לו 16 שנה, זכאי לזקוף עד 8 ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלת ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו ובלבד שבן זוגו הינו עובד ולא נעדר מעבודתו ... 22 מרס 2016
 30. הודעה למנהל ישיר, גם אם הוא זוטר, כמוה כהודעה למעסיק

  נושא: דיני עבודה

  ... התומך בהיעדרותה, ושוב נעלמה מהעבודה. כמו כן, טענה הנתבעת, גם אם התובעת יידעה את מנהלי הסניף שהיא בהריון, הדבר אינו משנה אינה משנה את העובדה שהיא התרשלה כשלא יידעה את מנהלת כח האדם. לפיכך, לשיטת הנתבעת, ... 27 ינואר 2016
 31. דמי אבטלה לנשים בחופשת לידה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... תשלום. תביעות לדמי אבטלה של נשים בחופשה ללא תשלום (חל"ת) לאחר לידה על פי סעיף 7(ד) לחוק עבודת נשים, עובדת שילדה רשאית להיעדר מהעבודה לאחר תום חופשת הלידה עד לפרק זמן של 12 חודשים מהלידה. היעדרות זאת ... 16 ספטמבר 2015
 32. אין חובה לשלם דמי מחלה עבור היעדרות עקב תאונת דרכים

  נושא: דיני עבודה

  ... לשלם לה בגין ימי היעדרותה דמי מחלה? סעיף 11 לחוק דמי מחלה, התשל"ו-1976, קובע כי: "עובד הזכאי לתשלום עפ"י כל חיקוק בעד תקופת אי כושר לעבודה מטעמי בריאות, למעט תשלום בעד נכות, גמלה לפי פרק ג2 לחוק ... 16 ספטמבר 2015
 33. תעריף של 200% לעבודה בבחירות, עשוי להתברר כשגוי

  נושא: דיני עבודה

  ... יכלל כ'עבודה'? נראה כי כל היעדרות שעבודה זכאי העובד לקבל את שכרו תיחשב לעבודה בפועל. מצד שני, היעדרות עבורה לא משולם שכר עשויה לפגוע ב'רצף'. כך לדוגמה, עובד שנעדר בימים 8-9.3.2015 ללא זכאות לתשלום עבורם ... 25 מרס 2015
 34. זכויותיה של עובדת בהריון

  נושא: דיני עבודה

    להלן ריכזו זכויותיה של עובדת בהריון: איסור פיטורים, איסור פגיעה בהיקף משרה ובהכנסה של עובדת בהריון, היעדרות לצורך בדיקות, שמירת הריון, עבודת לילה, היעדרות ואיסור פיטורים בעקבות הפלה >> להלן ... 25 מרס 2015
 35. המרכז האקדמי פרס ישלם למעלה מ 420 אלף ש"ח למרצה שפוטרה שלא כדין

  נושא: דיני עבודה

    המכללה פיטרה את ד"ר אורית קמיר בטענה שלא הודיעה על היעדרותה משני ימי עבודה. השופטת שרון אלקיים קבעה שלא מדובר בעבירת משמעת המצדיקה פיטורים. בפברואר 2011 החלה ד"ר אורית קמיר לעבוד כמרצה בבית הספר ... 23 פברואר 2015
 36. זכויות בזמן חופשה ללא תשלום, לאחר חופשת לידה

  נושא: דיני עבודה

  ... להלן ריכוז הזכויות הנצברות לעובדת בתקופת היעדרותה בשל היותה בחופשת לידה ובחופשה ללא תשלום שלאחריה: פיצויי פיטורים סעיף 2(5) לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, קובע כי יראו רציפות בעבודה לעניין הזכות ... 26 ינואר 2015
 37. פסיקת פיצויים לעובדת אשר פוטרה שלא כדין בהיותה בהריון וללא שימוע

  נושא: דיני עבודה

  ... הזדמנות בעבודה. נקבע כי העובדה שהתובעת פוטרה עת שהתה בביתה בתקופת מחלה עקב הריונה, מעלה חשד ממשי בדבר הקשר בין הריונה והיעדרותה מהעבודה בשל ההיריון ובין ההחלטה לפטרה. זאת ועוד, במכתב הפיטורים נכתב במפורש ... 26 ינואר 2015
 38. הכנסות - זקיפת שווי רכב חלקי - אימוץ התכלית הכלכלית

  נושא: מס הכנסה

  ... שיטתי, לא נמצא בידי העובד בסופי שבוע, חגים, ימי חופשה או כל יום היעדרות אחר וכן קיים תיעוד מלא של המעביד וכו’. עמדת רשות המיסים הינה ראויה ונכונה שכן היא מקדמת את תפיסת התכלית הכלכלית על פני התפיסה הנוקשה ... 25 נובמבר 2014
 39. מטבחי זיו תשלם 104 אלף ש"ח לעובד שסירב לבצע עבודה

  נושא: דיני עבודה

  ... שנתבקש לבצע שוב ושוב, והוזהר ביום שלאחר מכן שאם ימשיך בסירוב יפוטר. יומיים לאחר שהוזהר התובע אכן פוטר, אך זאת מפני שהתעקש שאינו רוצה לנהוג, ולא בשל היעדרותו במהלך "עמוד ענן". לטענתה, היא מעסיקה 200 עובדים ... 25 נובמבר 2014
 40. עובדת שפוטרה במהלך הריונה תפוצה ב 38,000 ש"ח

  נושא: דיני עבודה

  ... כי כבר במועד שבו הוחלט על סיום עבודת התובעת ובכלל זה על מועד סיום העבודה, היה על הרשת לפנות לממונה על חוק עבודת נשים בבקשה לקבל היתר לפיטורים. באשר להיעדרות התובעת מהעבודה מיום קבלת מכתב הפיטורים נקבע ... 28 אוקטובר 2014
 41. התעקש לעבוד מהבית למורת רוחה של המעסיקה: זכאי לפיצויי פיטורים?

  נושא: דיני עבודה

  ...  כמו כן, טענת האחיינית, כי בחודשי ההיעדרות עבד המנוח מהבית בפועל, לא הוכחה, בעוד שהנתבעת הראתה שמערכת המחשוב שלה כלל אינה מאפשרת זאת. השופטת גם האמינה לעדות הממונה הישיר על המנוח, שהבהיר שוב ושוב למנוח ... 28 אוקטובר 2014
 42. הגבלת פיטורים במצב חירום

  נושא: דיני עבודה

  בהתאם לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו-2006 (להלן-החוק):   1.   המקרים בהם חלה הגבלת פיטורים   1.1 בשל היעדרות מהעבודה עקב מצב החירום חל איסור על מעסיק לפטר עובד בשל היעדרותו מהעבודה, מחמת ... 13 יולי 2014
 43. זכותו של עובד לתשלום שכר עבודה וחובתו להתייצב לעבודה בתקופת מצב בטחוני מיוחד

  נושא: דיני עבודה

  ... אם אם כן היעדרות זו והתשלום בעדה מוסדרים בחוק, בהסכם קיבוצי, בצו הרחבה או בחוזה אישי. במהלך מלחמת לבנון השנייה, ביום 2.8.2006, חוקק חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-2006 (להלן – החוק), אשר קבע שני ... 13 יולי 2014
 44. צו 8 בהודעה מוקדמת

  נושא: דיני עבודה

  ... לביטוח לאומי, מה שנותן מענה לשאלתך השנייה. ימי המילואים משולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי. לעניין פיצוי העסקים בשל היעדרות עובדים, אין לכך תקדים שהמדינה נשאה בנזקים מסוג זה במצב מלחמה, אלא באזורים שהוכרזו ... 13 יולי 2014
 45. היעדרות לצורך סיוע לאדם עם מוגבלות

  נושא: דיני עבודה

  התיקון לחוק דמי המחלה - היעדרות בשל מחלת ילד, (התשע"ד 2013), כולל מספר שינויים ותוספות בנוגע להיעדרות לצורך מתן סיוע אישי שאדם עם מוגבלות נזקק לו >>>   עיקרי התיקון הם: בהתאם לחוק יכול ... 13 פברואר 2014
 46. פיטורי עובד במילואים - כל מה שעליך לדעת

  נושא: דיני עבודה

  ...    עובדים רבים לא בטוחים איך תתקבל הודעתם על יציאה לשירות מילואים של שלושה-ארבעה שבועות, וישנם כאלה שממש חוששים שמא יפטרו אותם בגין היעדרות כה ממושכת. בהתאם לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) התש"ט-1949, ... 18 נובמבר 2013
 47. עובדת שפוטרה סמוך לחזרתה מחופשת לידה תפוצה בסך של כ- 115,000 ש"ח

  נושא: דיני עבודה

  ... במהלך היעדרותה מעבודתה ושהייתה בחופשת לידה ובחל"ת. בנסיבות המקרה דנן, תפקידה של התובעת הועבר לעובדות אחרות בזמן היעדרותה וכתוצאה מכך הוחלט לפטרה. מכאן, שההחלטה על פיטוריה התקבלה כבר בתקופה שבה עדיין ... 18 נובמבר 2013
 48. מתי עובד שמתפטר זכאי למלוא פיצויי הפיטורים?

  נושא: דיני עבודה

  ... לקבל היתר מהממונה על עבודת נשים במשרד התמ"ת. עובדת שעוברת טיפולי פוריות- חל איסור לפטר עובדת (או עובד) בזמן טיפולי פוריות או במשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות, אלא אם התיר זאת הממונה על עבודת ... 20 אוקטובר 2013
 49. חופשה ללא רשות התפטרות או פיטורים?

  נושא: דיני עבודה

  ... בית הדין בית הדין עמד על כך, כי כאשר מדובר בעובד הנעדר מהעבודה הרי לשאלה אם יש לראות בהיעדרות זו הפרת משמעת או התפטרות, יש להשיב על ידי בחינת כל מקרה לגופו ולנסיבותיו וליתן את הדעת להתנהגות העובד ... 16 יולי 2013
 50. יום ראשון למחלה כיום חופשה

  נושא: דיני עבודה

  האם רשאי המעביד לזקוף את היום הראשון של היעדרות בשל מחלה, על חשבון ימי החופשה?     עובד נעדר מעבודתו עקב מחלה במשך חמישה ימים, מיום ראשון עד יום חמישי והמציא למעבידו אישור מחלה. העובד מבקש מהמעביד ... 16 יולי 2013
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק