חיפוש
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

חיפוש

 
Search Parameters

Search Only:

Search Keyword הסדר

Search_result

 1. אופציות לעובדים – עמדה חייבת בדיווח – בונוס לעובד או הקצאת מניות

  נושא: מס הכנסה

  ... נטולות זכויות הצבעה. 3. מניות שיכול ולא ישתתפו בחלוקת דיבידנד ו/או שדיבידנד מכוחן מותנה בהחלטת דירקטוריון לסוג מניה זה ללא חלוקה לבעלי המניות הרגילים האחרים. 4. הסדר לפיו תימכר המניה על ידי המחזיק ... 20 ינואר 2020
 2. האם היעדרות עובד עקב המצב בטחוני מזכה בתשלום?

  נושא: דיני עבודה

  ... לשכר המגיע לעובד שלא הגיע לעבודה במצב חירום. במצבי חירום בעבר, עם סיום תקופת החירום, הממשלה הסדירה בחקיקה את הגדרת התקופה כמצב חירום, וגיבשה הסדר שקבע את גובה השתתפות המעסיק ו/או המדינה בפיצוי העובד ... 11 נובמבר 2019
 3. פרשנות חדשה למבחן התביעות ב"דמי תאונה"

  נושא: ביטוח לאומי

  ... לתשלום עפ"י כל חיקוק (למעט פקודת הנזיקין), הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי אחר, תקנון של קופת גמל, חוזה עבודה או תקנון של קרן ביטוח או פנסיה, בעד תקופת אי כושר לעבודה או לתפקוד מטעמי בריאות, לא יהא זכאי לדמי ... 11 נובמבר 2019
 4. האם זמן המתנה להסעות מזכה עובדים בתשלום

  נושא: דיני עבודה

  ... העלה בית הדין אפשרות שלישית והיא לראות בפרק הזמן האמור זמן המצדיק פיצוי אולם לא שכר, ברוח ההסדר שנקבע לגבי נוכחי לילה (למשל עע (ארצי) 29712-08-13‏ ‏ שירלי חנדז'י נ' אחוזת רעים [פורסם בנבו]). עם זאת, נחה ... 11 נובמבר 2019
 5. כך מוציאים העובדים עשרות אלפי שקלים מהמעסיק בלי לעבוד

  נושא: דיני עבודה

  אל תעשו את הטעות ותאפשרו לעובדים לנצל את חוסר הסדר בבית העסק ולהוציא מכם כספים שלא מגיעים להם. הפתרון היחיד לכך הוא ניהול ומעקב מסודר אחר שעות הנוכחות. זו הדרך היחידה למנוע את החשיפה לתביעות סרק שעלותן ... 22 ספטמבר 2019
 6. הכנסות מפנסיה מוקדמת ואובדן כושר עבודה - הנחיות חדשות

  נושא: ביטוח לאומי

  ... בפוליסה מכוח חיקוק או הסכם עבודה, "נסגרה" הפניה של המל"ל למבוטח ובוצעה פניה להסדרת התשלום מול משלם הפנסיה / אובדן כושר עבודה. להלן השינויים שיבוצעו מפרסום חוזר זה ואילך המל"ל אינו עושה יותר הבחנה ... 26 אוגוסט 2019
 7. אושרה ייצוגית נגד יבואנית רכב: לא שילמה לעובדיה שעות נוספות

  נושא: דיני עבודה

  ... ולא מקבלים את זכויותיהם. סכום התביעה המשוער לגביהם מגיע ליותר מ-9 מיליון שקל.   "מאיר" טענה מנגד כי הנהיגה בחברה "מודל העסקה גמיש" שרק היטיב עם העובדים. לטענתה, לרווחת העובדים גובש הסדר שיאפשר להם יום ... 25 אוגוסט 2019
 8. ביה"מ העליון הכריע כי שווי שימוש לרכב צמוד יהיה רק ע"פ התקנות

  נושא: מס הכנסה

  ... חישוב חלופיות.   ביהמ"ש קבע כי אין מקום להידרש לשאלה האם הצמדת הרכב נעשתה לשם הנאת העובד או לשם טובת המעסיק. לשיטתו, הסדרת אופן החישוב בדרך של נוסחה אחידה וברורה יש בה כדי לקדם את היעילות, הפשטות והבהירות ... 24 יוני 2019
 9. עבודה בבחירות לכנסת באפריל 2019

  נושא: דיני עבודה

  ... הוראות מטיבות יותר במסגרת הסכמים קיבוציים או הסדרים אחרים. האם לעובד שלא עבד ביום הבחירות מגיע שכר? עובד שעובד במקום עבודתו לפחות 14 ימים רצופים בסמוך למועד הבחירות ושאינו נדרש לעבוד ביום הבחירות, ... 25 מרס 2019
 10. הכנסה מטיפ כהכנסת המעסיק המיועדת לתשלום שכר ולא תשלומי חובה

  נושא: דיני עבודה

  ... העבודה או בדרך אחרת כדין, היא שהמעסיק רשאי להשתמש בכספי התשר אך ורק לשם תשלום שכר עבודה לעובדי שרשרת השירות, וזאת על פי ההסדר המוסכם במסעדה, שצריך להיות במפורש ועדיף בכתב; והוא אינו רשאי לשלם באמצעות כספי ... 24 פברואר 2019
 11. מזמין שירות חויב בתשלום זכויות לעובד ניקיון שהוצב אצלו

  נושא: דיני עבודה

  ... לא תוקנה בתוך זמן סביר, ביטל את החוזה בשל ההפרה (ובתנאי שלא היה בביטול משום התנהגות שלא בתום לב).  בנוסף, קובע סעיף 28 לחוק הסדר מפורט בדבר אחריות אזרחית על מזמין השירות בהקשר לתנאי החוזה בין הקבלן לבין ... 24 פברואר 2019
 12. כ 445,000 ש"ח פיצויים למדריכת טיולים שלא קיבלה שכר על שעות נוספות

  נושא: דיני עבודה

  ... עבדה בחברה במשך כארבע שנים, עד שנת 2014. השאלה המרכזית שנדונה בפני השופטת דגית ויסמן היתה איזה הסדר הנורמטיבי חל על הצדדים – האם ההסכם הקיבוצי בענף מורי הדרך או שחל עליהם צו ההרחבה בענף זה, התואם את הסדר ... 28 ינואר 2019
 13. הלכת קיס – הטיפ למלצר או לאוצר? (או לביטוח הלאומי)

  נושא: ביטוח לאומי

  ... חוזרות ונשנות למחוקק לפעול להסדרתו. לשאלת התשר יש השלכות על משפט העבודה, הביטוח הלאומי ודיני המס, היא נוגעת לזכויותיהם של כ-200,000 עובדים בענף המסעדנות ואלפי בתי עסק בענף, ולכן אין מנוס בלתי אם לקבוע ... 17 דצמבר 2018
 14. תבעה וזכתה: מדריכת טיולים תקבל חצי מיליון שקל על שעות נוספות

  נושא: דיני עבודה

  ... בנוסף, טענת הנתבעת שהצדדים הסכימו כי הוראות ההסכם יחולו על התובעת לא הוכחה. השופטת הדגישה בהקשר זה כי הוראות בחוזה עבודה בדבר הצמדה להסדר חיצוני צריכות להיות מפורשות וברורות. עוד היא ציינה כי בכל מקרה, ... 17 דצמבר 2018
 15. עולם פנסיוני משתנה

  נושא: פנסיה וגמל

  ... על הנושאים כגון : חובת הפקדה לתכנית פנסיונית, זכות הבחירה של העובד, קרן פנסיה ברירת מחדל, מערכת היחסים מעסיק/עובד/מנהל הסדר והפתרון האופטימלי עבור המעסיק התקשרות עם חברת תפעול  פאנל מומחים  החלק האחרון ... 25 נובמבר 2018
 16. פרמיות ששולמו טרם שמירת הריון וחופשת לידה יובאו בחשבון לעניין דמי פגיעה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... בתלושים מעלה כי העמלות היוו מרכיב משמעותי בשכרה והיו כפופות למכירה אישית של המבוטחת. העיקרון הניצב בבסיס ההסדר הנורמטיבי הזה, תכליתו לפצות מבוטח בגין אובדן הכנסה אמיתי, שנגרם בעקבות פגיעה בעבודה. לאור ... 25 נובמבר 2018
 17. התניות בהסדרים פנסיוניים הכוללים כיסויים ביטוחיים:

  נושא: פנסיה וגמל

  ב 01/07/2018 פורסם חוזר גופים מוסדיים 2018-9-21 "התניות בהסדרים פנסיוניים הכוללים כיסויים ביטוחיים-תיקון" רקע: ב 16/11/2014 פורסם חוזר גופים מוסדיים 2014-9-14 " התניות בהסדרים פנסיוניים הכוללים ... 27 אוגוסט 2018
 18. השינויים הצפויים בהליך קביעת קרנות ברירת מחדל

  נושא: פנסיה וגמל

  ... אין צורך בטפסי הצטרפות (בשדה סטטוס עובד בחודש משכורת ייעשה שימוש בקוד 14 "עובד חדש") בכתבה הבאה אתייחס לחוזר גופים מוסדיים 2018-9-21 "התניות בהסדרים פנסיוניים הכוללים כיסויים ביטוחיים-תיקון" מאת: ... 29 יולי 2018
 19. מבצע אכיפה רחב היקף כנגד העסקת עובדים זרים בניגוד לתנאי הרישיון שלהם.

  נושא: דיני עבודה

  ...  בנוסף, צריך לזכור כי החוק מטיל על נושא המשרה בחברה את החובה לפקח ולעשות ככל שניתן להסדרת העניין תוך שהוא אחראי לכך באחריות אישית, ואם לא יעשה כן -  יהיה חשוף לשורה של סנקציות אישיות, ובכללן:  קנסות ואף ... 29 יולי 2018
 20. זכויות בני נוער ומעסיקים

  נושא: דיני עבודה

  ... לשלם לנער? ת: בתקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים) ישנה התייחסות להיקף המשרה של נער עובד (173 שעות) ולשכר המינימום שעליו לקבל.  ש: למי מתלוננים אם המעסיק לא עומד בהסכמים? "מינהל הסדרה ואכיפת ... 20 יוני 2018
 21. חופשת לידה לעובד - תיקון חוק - לידת תאומים

  נושא: דיני עבודה

  ... של שבועיים, מתוך שלושת השבועות אשר ניתנו לעובדת בעד כל ילד נוסף, לצורך טיפול בילדו. ויובהר, כי הסדר זה יינתן בהסכמתה של בת הזוג בלבד. כך למשל, עובד אשר בת זוגו זכאית לחופשת לידה שאורכה 15 שבועות, ובלידתה ... 20 יוני 2018
 22. משנת 2019 טיפים למלצרים ייחשבו כשכר עבודה לכל דבר

  נושא: מס הכנסה

  ... המוסד לביטוח לאומי, יש להתחשב בהכנסה הכוללת של המנוח, לרבות מכספי הטיפים שקיבל כהן, לפי אומדן שנעשה לגביהם לאחר שניפטר. בית הדין הארצי ציין כי ההסדר הנוכחי של הוצאות הטיפים למלצרים מחוץ למעגל הרגיל של ... 22 אפריל 2018
 23. מהו המועד שממנו חובה על המעסיק להתחיל להפריש לפנסיה לעובד חדש

  נושא: פנסיה וגמל

  ... בענף הניקיון. צו ההרחבה קובע חובת הפרשה לפנסיה אבל לא מציין ממתי חלה חובת ההפרשה. כבוד השופט פוליאק קובע, כי ככלל מפאת חשיבותו הגדולה של ההסדר הפנסיוני עבור העובד, הרי בהעדר הוראה אחרת בהסכם הקיבוצי/צו ... 22 אפריל 2018
 24. שימוע לעובד שטרם התחיל לעבוד

  נושא: דיני עבודה

  ... ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), התשב"ס-2002, עמד המחוקק על הסדרת זכויותיהם של עובדים אל מוד מעסיקים פוטנציאליים ועל חשיבות להודעה למועמדים הנמצאים בהליכי מין וקבלה לעבודה ו/או בדבר ... 22 אפריל 2018
 25. מורה נבוכים - מדריך לזכויות עובדים בפסח

  נושא: דיני עבודה

  ... בהסדר ההסכמי סוג המתנה אותו יקבל העובד או ערכה, נתון הדבר לשיקול דעתו של המעסיק. האם עובדת (או עובד) בחופשת לידה זכאית לקבל שי לחג כיתר עובדי המעסיק? התשובה לכך חיובית. בית הדין לעבודה קבע זה מכבר כי ... 22 מרס 2018
 26. קיצור שבוע העבודה, שעות נוספות ומשמרות לילה

  נושא: דיני עבודה

  ... לעובד לעיל יש לשלם שעות נוספות באופן שנגזר מערך השעה החדש. 2.9. – "אין בהוראות צו זה כדי לגרוע מהוראות הסכמים והסדרים מיטיבים של שעות עבודה ומנוחה הנוהגים ערב חתימת צו זה" עובדים אשר להם תנאים טובים ... 22 מרס 2018
 27. דגשים לדיווח נכון של הקובץ האחיד

  נושא: פנסיה וגמל

  במבנה האחיד קיים בלוק שנקרא "חודש משכורת וסטאטוס עובד" היום אתייחס לחשיבות הדיווח באופן נכון של שדה " סטאטוס עובד בחודש משכורת" אחת הסיבות המרכזיות להסדרת הדיווח במבנה אחיד הייתה הפגיעה ברישום הזכויות ... 22 מרס 2018
 28. הצרות בענף האופנה: שיא בהלנות שכר

  נושא: כללי

  ...  מדובר בשכר חודשי שלא שולם לעובד עד ה־10 בחודש העוקב - אם אין במקום העבודה הסדר תשלום אחר. הלנת שכר מהווה אינדיקציה מהימנה לבחינת איתנותו הכלכלית של העסק, שכן מעסיקים נוטים להלין שכר רק כשתזרים המזומנים ... 22 מרס 2018
 29. קרן פנסיה - חוזר ברירת מחדל

  נושא: פנסיה וגמל

  ... אופציה ללא תלות בקופת ברירת מחד האחרת. תהליך ההתקשרות של מעסיק עם קרן ברירית מחדל יהיה בעזרת סוכן מתפעל או סוכן משווק, מעסיק עם הסדר ברירית מחדל יעביר רשימות של המעסיק בעזרת הסוכן המתפעל לקרן ברירית ... 21 ינואר 2018
 30. מיסוי פיצוי המשולם לעובד מכוח הסכם עבודה

  נושא: מס הכנסה

  ... הנטל לסתור את החזקה מוטל על העובד, וזאת בין אם יצליח להוכיח קיומו של הסדר סטטוטורי הקובע את אופיו ההוני של התקבול ממעבידו ובין אם יצליח לשכנע כי לתקבול מאפיינים ספציפיים המצדיקים את סיווגו ההוני. גם בעניין ... 31 דצמבר 2017
 31. מוצרים פנסיונים

  נושא: פנסיה וגמל

  ... כלכלית מסוימת.  בעצם, כל ההסדרים הפנסיונים נועדו לא רק לשמר ולהבטיח את יכולת הקיום שלנו לאחר הפרישה, אלא משמשים גם למקרים של אובדן כושר עבודה ומוות.  בסוף שנת 2007 חתם שר התמ"ת, על צו הרחבה להסכם פנסיית ... 31 דצמבר 2017
 32. תוספת שעות נוספות גלובליות - פירוט בתלוש השכר

  נושא: דיני עבודה

  ... של הסדר שכר כולל לשעות נוספות". ההנחיה קובעת כי: "במקום בו סוכם עם העובד על תשלום שעות נוספות בהסדר כולל (גלובלי), והתגמול עבור השעות הנוספות מופיע בתלוש בשורה נפרדת משכר היסוד, אין לראות עבירה או ... 26 נובמבר 2017
 33. צו הרחבה לפנסיה חובה

  נושא: פנסיה וגמל

  ... להם הסדר פנסיה והסדרת הנושא עבור עובדים בעלי קרן פנסיה. המטרה העיקרית הינה רווחת העובדים השכירים בעלי שכר נמוך אשר עובדים במקומות עבודה לא מסודרים . החל מפרסום הצו כל עובד שצבר  6 חודשי וותק זכאי ... 26 נובמבר 2017
 34. ביה"ד לעבודה: ימי החופשה של העובדת קוזזו בצורה לא חוקית

  נושא: דיני עבודה

  המעסיקה דרשה מהעובדת לעבוד שעות נוספות וקיזזה לה ימי חופשה אם לא הגיעה ל-210 שעות חודשיות. בית הדין קבע כי ההסדר הזה רחוק מלהיות חוקי.  השופטת אריאלה גילצר-כץ מבית הדין לעבודה בתל-אביב חייבה באחרונה ... 26 נובמבר 2017
 35. העברת כספים מקופ"ג מרכזית לפיצויים

  נושא: פנסיה וגמל

  ... ואין צורך לפנות לאישור נוסף. כמו-כן, נקבע בחוזר כי ניתן יהיה להשתמש בסכום בסכום הצבור בקופה המרכזית (למעט הסכום במחלוקת) – עפ"י בחירת המעסיק ובכפוף להסדרת השימוש ע"י רשות שוק ההון. ואכן, בחוזר גופים ... 19 אוקטובר 2017
 36. עולם קרנות הפנסיה

  נושא: פנסיה וגמל

  סקירת עולם קרנות הפנסיה, מצד המעסיק, העובד, והעצמאי.   עולם המעסיק על המעסיק חלה חובה להפרשת קרן פנסיה עבור המועסקים אצלו. תשלום קרן הפנסיה מתבצע בשני אופנים: במידה ולעובד אין הסדר פנסיוני ... 13 ספטמבר 2017
 37. תגמולי מילואים לעצמאיים יוגדלו ב 25%, רטרואקטיבית מינואר 2016

  נושא: ביטוח לאומי

  כפי שנתפרסם, בין השאר באתר הכנסת – לפני מספר חודשים הגיעה ועדת המילואים במוסד לביטוח לאומי להסדר עם משרד הביטחון לפיו יוגדלו תגמולי המילואים לעצמאים ב-25%.  ישום ההסדר היה כפוף לאישור ועדת העבודה הרווחה ... 17 אוגוסט 2017
 38. זכות להיעדרות מהעבודה בתקופה כשבן הזוג במילואים

  נושא: דיני עבודה

  ... כאמור פחות משעה אחת ביום, תהיה זכאית להיעדר מעבודתה ביתרת הזמן שבין ההסדר הנהוג במקום עבודתה כאמור ובין שעה אחת; * זכות זו חלה גם על עובד שבת זוגו שוהה בשירות מילואים, בשינויים המחויבים; * על אף האמור ... 17 יולי 2017
 39. חישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי שינוי הלכה

  נושא: דיני עבודה

  ... הקובע ובתקנות 2 ו- 4 נקבע כי השכר הקובע יחושב לפי השכר האחרון של העובד. התקנות קובעות גם הסדרים שמטרתן לנטרל שינויים זמניים בחישוב השכר הקובע, כפי שנקבע בפס"ד סנונית: "המגמה הברורה של מחוקק המשנה, העולה ... 15 יוני 2017
 40. פנסיית חובה

  נושא: פנסיה וגמל

  ... בהסדר כלשהו מול המעסיק כלומר אין לאותם עובדים בפועל אפשרות לקבלת שיעורי הפקדה חודשיים גבוהים יותר ובכך לקבל הטבה פנסיונית בחסכון, בהקשר זה יצוין כי עובדים אשר להן הטבות פנסיוניות מוגדרות המופיעות בהסכם ... 03 מאי 2017
 41. טיפים למלצרים אינם שכר עבודה, אך יש לשלם בגינם זכויות סוציאליות

  נושא: מס הכנסה

  ...  ב. הסכם העבודה או ההסכם הקיבוצי כולל הסדר מפורט ומסודר בדבר דרכי הטיפול בהכנסות     מתשר, כגון- שקיפות ותיעוד של התשלומים, קיומה של קופה וחשבונאות של ההכנסות,     דרכי חלוקת הסכומים שהתקבלו, מועדי ... 03 מאי 2017
 42. האם ניתן לשלם לעובדים שעות נוספות באופן גלובלי?

  נושא: דיני עבודה

  ... בפועל של העובד ובמקרה הצורך להתאים את התמורה הגלובאלית המשולמת לעובד למגיע לו על פי חוק, וכי על ההסדר לבוא לידי ביטוי באופן מפורש וברור במסגרת ההסכמית שבין הצדדים, ולקבל ביטוי נהיר ומפורש גם בתלוש השכר ... 27 מרס 2017
 43. פסיקה חד משמעית: מעסיקים חייבים לספק תנאים הולמים לבעלי מוגבלות

  נושא: דיני עבודה

  ... לו עבודה שתתאים למגבלת המשקל, והציאה אותו לחופשה ללא תשלום עד להסדרת מצבו הרפואי באופן מלא. שנה לאחר מכן נקבעה לו נכות כוללת של 68% ואי כושר עבודה בשיעור של 50%. אלא שזה לא עזר לו, והחברה לא החזירה אותו ... 20 פברואר 2017
 44. הפקדות המעסיק לפיצויי פיטורים מעבר לתקרה יחוייבו כהכנסת עבודה במועד ההפקדה

  נושא: מס הכנסה

  ... היו חייבים במס בעת המשיכה בלבד, וזאת רק מעל סכום תקרה של 12,200 ₪ (ב2017) לכל שנת עבודה. במסגרת “חוק ההסדרים” המחוקק קבע כי גם בגין רכיב פיצויי הפיטורים יהיה סכום תקרה פטורה ממס, אשר הפקדות כאמור בגין ... 20 פברואר 2017
 45. דיווח קובץ אחיד לקופ"ג

  נושא: פנסיה וגמל

  ... הדיוק בהגדרה של הקופות בתוכנה. אנחנו ממליצים לכל לקוחותינו, החייבים בדיווח ועדיין לא עשים זאת, להיערך כבר עכשיו ולא לחכות למשכורת ינואר 2017. ראשית יש לפנות לגורם המבטח (סוכן, מנהל הסדרים, חברת ביטוח), לברר ... 28 דצמבר 2016
 46. דמי הבראה שולמו באיחור של חודש - העובדת אינה זכאית להפרשי דמי לידה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... של תקנות דמי הביטוח בלבד. שכן, בהן נקבע ההסדר החוקי לתשלום דמי הביטוח בו חייב המבוטח, מזה ולתשלום הגמלה לה זכאי המבוטח, מזה…”. גם במקרה של “הלכת הלפרין” קבע ביה”ד במפורש “אינני מתעלמת מטענת המערערת, ... 28 דצמבר 2016
 47. ביקורות ניכויים של הביטוח הלאומי - תחום פרוץ הדורש הסדרה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... ללא הסמכה והסדרה בחוק. לצערי, בביצוע הביקורות קיימים כשלים מהותיים  אך נדמה כי אותם "כללים פנימיים" של הביטוח הלאומי השתרשו עד כדי כך שמעסיקים ואנשי מקצוע רואים בהם "תורה מסיני", פועלים על פיהם, ומשלמים ... 27 נובמבר 2016
 48. חשיבות ההצהרה על ההכנסה בעבודה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... ככל שבוצע תיקון מקדמות ב-2016, הללו יהיו גם בסיס לקביעת המקדמות בשנת 2017. מקדמות שישולמו השנה (בפועל, או בכרטיס אשראי) ובמקרה של הסדר תשלומים, רק התשלומים שיבוצעו בפועל עד סוף השנה, כל הללו יכללו ... 27 נובמבר 2016
 49. הסתערות מס הכנסה וביטוח לאומי על שווי שימוש רכב צמוד לעובד

  נושא: מס הכנסה

  ... ולקבל במקום זאת החזר הוצאות נסיעות לעבודה וחזרה. ההסדר של הצמדת רכב פרטי לעובד, כאשר ברכב צמוד יש ציוד וחלפים, לפעמים רק שני מושבים, והוא נוסע מספר רב של עשרות אלפי ק"מ בשנה לצורכי המעסיק, בהחלט אינו ... 18 אוקטובר 2016
 50. כבוד לכספי התגמולים

  נושא: פנסיה וגמל

  ... בהם הפרשות לתגמולים תהיינה גבוהות יותר, אם מדובר בביטוח פנסיוני שאינו קרן פנסיה. לפעמים ישנם הסדרים שעל פיהם העובדים נהנים משיעורי הפרשה גבוהים יותר. הסכמים אלו גוברים על צו ההרחבה.  שיעור המרבי המותר ... 18 אוקטובר 2016
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק