חיפוש
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

חיפוש

 
Search Parameters

Search Only:

Search Keyword הסכמי שכר

Search_result

 1. כ-3.8 מיליון שקל פיצויים לשפים סינים שקיבלו שכר מגוחך

  נושא: דיני עבודה

  ... המפורשת כלפי משרד הפנים ואת הסכמי העבודה של התובעים. השופטת ציינה כי תלושי השכר שהציגו התובעים וכן ממצאים שעלו מחקירת בעל החברה ברשות האוכלוסין מעידים כי קיבלו פחות משליש מהשכר שהיו אמורים לקבל, וכי ... 19 דצמבר 2019
 2. המעסיק לא ניהל רישום, וישלם כ 81,000 שקל על שעות נוספות

  נושא: דיני עבודה

  ... הציג הסכמי הלוואה או רישום המעיד כי העניק לתובע הלוואות כלשהן, ומשנדחתה טענתו על עזיבת העבודה הרי שאינו זכאי לדמי הודעה מוקדמת. בסיכומו של דבר חויב המעסיק ב-117,775 שקל בצירוף הפרשי ריבית והצמדה מפברואר ... 25 אוגוסט 2019
 3. עבודה בבחירות לכנסת באפריל 2019

  נושא: דיני עבודה

  ... הוראות מטיבות יותר במסגרת הסכמים קיבוציים או הסדרים אחרים. האם לעובד שלא עבד ביום הבחירות מגיע שכר? עובד שעובד במקום עבודתו לפחות 14 ימים רצופים בסמוך למועד הבחירות ושאינו נדרש לעבוד ביום הבחירות, ... 25 מרס 2019
 4. הכנסה מטיפ כהכנסת המעסיק המיועדת לתשלום שכר ולא תשלומי חובה

  נושא: דיני עבודה

  ... החורגת מברירת המחדל האמורה (להלן: התניה חורגת), בכפוף לכל דין, לחוקי המגן ו/או הוראות בהסכמים קיבוציים וצווי הרחבה, בשים לב לנסיבות מתן התשר ולגורמים המעורבים.  בכל מקרה, בין אם על פי ברירת המחדל ובין ... 24 פברואר 2019
 5. הלכת קיס – הטיפ למלצר או לאוצר? (או לביטוח הלאומי)

  נושא: ביטוח לאומי

  ... למעסיק יש זכות ערעור לתקופה מוגבלת על החלטת המל"ל. המלצות והשלכות: בחינת הסכמי השכר – על מעסיקים לבחון את הסכמי השכר מול עובדיהם שכן במידה ולא ייקבע מפורשות אחרת בהסכם, על המעסיק לשלם את עלות המעסיק ... 17 דצמבר 2018
 6. הצעה לתיקון חוק שכר המינימום וחוק שעות עבודה ומנוחה - קיצור שבוע העבודה

  נושא: דיני עבודה

  ... בהיקפי המשרות השונות, ובכלל זה עובד במשכורת, עובד בשכר ועובד במשרה חלקית. יש לציין, כי עמדתו זו של משרד העבודה נקבעה בשים לב להקשר התעשייתי, שהרי נראה בעבר כי הסכמים קיבוציים קודמים הובילו לעדכון שכר ... 25 נובמבר 2018
 7. קנס בסך 904,000 ש"ח שהוטל על עמותה בשל אי הפקדות לפנסיה

  נושא: פנסיה וגמל

  ... המנהלת של קופת הגמל, בתוך ארבעה חודשים ממועד     סיום יחסי העבודה פסק דין הצהרתי שמאשר שהעובד חדל לעבוד אצלו בנסיבות שאינן מזכות     אותו בפיצויי פיטורים או בחלקם, בהתאם לדין ולהסכמים שחלים, ושכספי הפיצויים, ... 17 ספטמבר 2018
 8. באיחור של 8 שנים: עובד שמונה לתפקיד ניהול זמני זכה להפרשי שכר

  נושא: דיני עבודה

  ... בהתאם להסכמים אישיים בעוד שהתובע לא חתם על חוזה כזה. "אין דומה השתכרות עובד אשר משרתו תלויה לו מנגד (בהסכם אישי), לעובד אשר משרתו קבועה ומוגנת" השופט העיר ואף התרשם כי היו מנהלים שהשתכרו פחות מהתובע. עם ... 29 יולי 2018
 9. זכויות בני נוער ומעסיקים

  נושא: דיני עבודה

  ... לשלם לנער? ת: בתקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים) ישנה התייחסות להיקף המשרה של נער עובד (173 שעות) ולשכר המינימום שעליו לקבל.  ש: למי מתלוננים אם המעסיק לא עומד בהסכמים? "מינהל הסדרה ואכיפת ... 20 יוני 2018
 10. זיהוי רכיבי השכר החייבים במס שכר בידי מלכ"ר

  נושא: מס הכנסה

  ... מבוססת על מערכת הסכמית לפיה הרשות המקומית אינה מעסיקתם של עובדי תאגיד המים והביוב, אלא רק שילמה את משכורתם לפי הוראות התאגיד, ולפיכך היא לא חויבה בתשלום מס השכר בגינם. בשונה מהתאגיד שם, הנחשב כ-"עוסק" ... 22 אפריל 2018
 11. מורה נבוכים - מדריך לזכויות עובדים בפסח

  נושא: דיני עבודה

  ... עובדים עם השנים. חלק מן העובדים זכאים לכך מכוח צווי הרחבה או הסכמים קיבוצייים החלים עליהם, חלקם זכאים לכך מכוח הסכמי עבודה אישיים וחלקם מכוח נוהג אשר השתרש במקום העבודה בדבר מתן שי לחג. ככלל, אלא אם קבוע ... 22 מרס 2018
 12. קיצור שבוע העבודה, שעות נוספות ומשמרות לילה

  נושא: דיני עבודה

  ... לעובד לעיל יש לשלם שעות נוספות באופן שנגזר מערך השעה החדש. 2.9. – "אין בהוראות צו זה כדי לגרוע מהוראות הסכמים והסדרים מיטיבים של שעות עבודה ומנוחה הנוהגים ערב חתימת צו זה" עובדים אשר להם תנאים טובים ... 22 מרס 2018
 13. נהג חלוקה הוכיח: יום העבודה התחיל שעתיים לפני החתמת הכרטיס

  נושא: דיני עבודה

  ... עבד נסגרה והתמזגה עם הנתבעת. לטענת התובע שתי המאפיות היו חברות באיגוד האופים וכפופות למספר הסכמים קיבוציים. בתביעתו טען הנהג שהתובעת לא שילמה לו בתקופת עבודתו את מלוא זכויותיו והוא זכאי לתגמול עבור שעות ... 19 פברואר 2018
 14. אבטחת מידע בארגון - מהו הסיווג האבטחתי שלנו?

  נושא: כללי

  כחשבי שכר אנו מייצרים ומחזיקים מידע רב על אנשים (עובדים) בארגון,  מידע אישי, שם, תעודת זהות, כתובת, מצב משפחתי ילדים , שכר, והסכמי עבודה ועוד. מה אומר ומה מחייב אותנו החוק בנוגע לאבטחת המידע בנוגע למידע ... 19 פברואר 2018
 15. מיסוי פיצוי המשולם לעובד מכוח הסכם עבודה

  נושא: מס הכנסה

  ... את התשלומים כרווח הון, כי אז יש לערוך את חישוב רווח ההון "באופן לנארי" (לפי סעיף 91(ב1) לפקודה), כך שיום הרכישה ייקבע בהתאם למועד תחילת העבודה של כל אחד מהמערערים בחברה. בהסכמי העסקה של העובדים נקבע ... 31 דצמבר 2017
 16. "הצורפים" תשלם כ-225 אלף שקל על הפרת הסכם פרישה

  נושא: דיני עבודה

  ... הפרישה עולה כי אין בו דרישה מפורשת לכך שהתובעת תעבוד בחודשים אלה, וקבלת השכר לא הותנתה בעבודה בפועל. "אין זה דבר נדיר שבהסכמים לסיום העסקה של עובדים בכירים מסכימים הצדדים על תשלום שכר בהיקף של 3 חודשים ... 31 דצמבר 2017
 17. תשלום עמלות לעובד לאחר סיום עבודה

  נושא: דיני עבודה

  ... טרם סיום עבודתו, ואשר התמורה בעדן נתקבלה אצל המעסיק לאחר סיום עבודתו. שאלת זכאות זו צריכה להיות מוכרעת על פי דיני החוזים וההסכמות החוזיות בין הצדדים, הנלמדות ממכלול נסיבות העניין, הסכמים כתובים, ככל שקיימים, ... 26 נובמבר 2017
 18. החליקה בסמינר בבית מלון: תאונת עבודה?

  נושא: דיני עבודה

  ... שהכריעו את הכף: הסמינר יועד לאחים ואחיות, והזכות להשתתף בו מעוגנת בהסכמים הקיבוציים החלים על העסקת התובעת. כמו כן, עלות ההשתתפות בסמינר מסובסדת על ידי העמותה לקידום מקצועי, בזמן השהייה בסמינר המעסיק שילם ... 19 אוקטובר 2017
 19. נהג שהועסק ב 'קוקה קולה' יפוצה ב 200,000 שקל: לא קיבל שעות נוספות

  נושא: דיני עבודה

  ... נוהגים אך נדרשים לעמוד לרשות מקום העבודה. באשר למחלוקת בעניין "עמלת האספקה" קבעה השופטת שבהתאם להסכמים שחלו על התובע ולעדויות השונות, יש לראות בה כגמול שעות נוספות עבור התקופה הראשונה. עם זאת, ביחס לתקופה ... 17 אוגוסט 2017
 20. זכות להיעדרות מהעבודה בתקופה כשבן הזוג במילואים

  נושא: דיני עבודה

  ... מחברת הספרים: דיני עבודה המדריך המלא שמהווה כלי עבודה מעשי ומקצועי לעוסקים בתחום דיני העבודה והשכר), הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה ו- המדריך המלא והמעשי להליך פיטורים כדין (הגבלות, הנחיות מפורטות וטפסים) ... 17 יולי 2017
 21. האם ניתן לשלם לעובדים שעות נוספות באופן גלובלי?

  נושא: דיני עבודה

  ... הסכמית. ב. סכום התשלום –     צריך להיות הוגן וסביר כך שהוא ישקף "בממוצע וכמכלול", את התמורה המגיעה לעובד     מכוח חוק שעות עבודה ומנוחה. ג. מעקב אחר שעות עבודתו בפועל של העובד –    בכדי לבחון את ... 27 מרס 2017
 22. כבוד לכספי התגמולים

  נושא: פנסיה וגמל

  ... בהם הפרשות לתגמולים תהיינה גבוהות יותר, אם מדובר בביטוח פנסיוני שאינו קרן פנסיה. לפעמים ישנם הסדרים שעל פיהם העובדים נהנים משיעורי הפרשה גבוהים יותר. הסכמים אלו גוברים על צו ההרחבה.  שיעור המרבי המותר ... 18 אוקטובר 2016
 23. חישוב דמי חופשה לעובד ששכרו משתנה מדי חודש

  נושא: דיני עבודה

  ... מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מחברת הספרים: המדריך המלא והמעשי להליך פיטורים כדין (הגבלות, הנחיות מפורטות וטפסים) - חדש !!!,  ו-"הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה" ומנהלת פורטל "עולם העבודה". www.hilaporat.co.il ... 06 יוני 2016
 24. משמעותה של חזרה מהתפטרות

  נושא: דיני עבודה

  ... המדריך המלא והמעשי להליך פיטורים כדין (הגבלות, הנחיות מפורטות וטפסים) - חדש !!!, ו-"הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה" ומנהלת פורטל "עולם העבודה". www.hilaporat.co.il    ... 06 יוני 2016
 25. מיסוי תשלום המשולם ממעסיק לעובד

  נושא: מס הכנסה

  ... וכמצוות דעת הרוב בפרשת חיים נסים, יש לבחון כל מקרה לפי מהותו ולפי נסיבותיו" מלבד עדותו של סגל בכל הנוגע לנסיבות כריתת ההסכמים עמו, לא הובאה בפני בית המשפט כל עדות או ראיה כלשהי אחרת שיש בה כדי לתמוך ... 15 מאי 2016
 26. אופן חישוב זכויותיו הסוציאליות של עובד במשמרות

  נושא: דיני עבודה

  ... מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מחברת הספרים: המדריך המלא והמעשי להליך פיטורים כדין (הגבלות, הנחיות מפורטות וטפסים) - חדש !!!,  ו-"הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה" ומנהלת פורטל "עולם העבודה". www.hilaporat.co.il ... 15 מאי 2016
 27. עדכונים בנושא הפרשות לפנסיה

  נושא: פנסיה וגמל

  ... ההסתדרות וארגוני המעסיקים להסדיר את תחום הפנסיה בדרך של הסכמים קיבוציים מגדילה את האי-שוויון בין העובדים. באופן טבעי, עובדים מאוגדים וחזקים מצליחים להשיג תנאים טובים יותר ממעסיקיהם ביחס לעובדים הבלתי ... 14 אפריל 2016
 28. נוהל קבלת היתר לפיטורים

  נושא: דיני עבודה

  ... נובמבר 2015) - ספר הערוך לפי נושאים (כולל תוכן עניינים מפורט) שמהווה כלי עבודה מעשי ומקצועי לעוסקים בתחום דיני העבודה והשכר, ו-"הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה".   www.hilaporat.co.il    ... 14 אפריל 2016
 29. צבירת זכויות בתקופת הודעה מוקדמת

  נושא: דיני עבודה

  ... הילה פורת, בעלת משרד המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מחברת הספרים: המדריך המלא והמעשי להליך פיטורים כדין (הגבלות, הנחיות מפורטות וטפסים) - חדש !!!,  ו-"הסכמים, מסמכים וטפסים ... 14 אפריל 2016
 30. הגדלת המכסה של ימי חופשה שנתית לעובדים

  נושא: דיני עבודה

  ... פורת, בעלת משרד המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מחברת הספרים: המדריך המלא והמעשי להליך פיטורים כדין (הגבלות, הנחיות מפורטות וטפסים) - חדש !!!,  ו-"הסכמים, מסמכים וטפסים ... 22 מרס 2016
 31. הורה לילד חולה יוכל להיעדר מעבודתו עד 90 יום

  נושא: דיני עבודה

  ... להליך פיטורים כדין (הגבלות, הנחיות מפורטות וטפסים) - חדש !!!,  ו-"הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה" ומנהלת פורטל "עולם העבודה www. hilaporat.co.il    ... 22 מרס 2016
 32. תיקון 12 לחוק הפיקוח על קופ"ג

  נושא: פנסיה וגמל

  ... על מעסיקים רבים להעלות את שיעורי ההפקדות הפנסיוניות לעובדיהם, ולעדכן את הסכמי העבודה בהתאם. טרם סיום, יושם אל לב כי חובת השיעור האחיד של ההפקדות חלה רק בהתייחס להפקדות חלק המעסיק, ולא להפקדות חלק העובד. ... 18 פברואר 2016
 33. האם בונוס נכלל במסגרת השכר לפיצויי פיטורים

  נושא: דיני עבודה

  ... מפורטות וטפסים) - חדש !!!,  ו-"הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה" ומנהלת פורטל עולם העבודה.   www.hilaporat.co.il    ... 18 פברואר 2016
 34. מעסיקה שפיטרה עובדת לאחר חופשת לידה, חויבה לשלם לעובדת פיצוי בסך כולל של 94,000 ש"ח

  נושא: דיני עבודה

  ... המדריך המלא (מהדורה חדשה נובמבר 2015) - ספר הערוך לפי נושאים (כולל תוכן עניינים מפורט) שמהווה כלי עבודה מעשי ומקצועי לעוסקים בתחום דיני העבודה והשכר, ו-"הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה".  www.hilaporat.co.il ... 27 ינואר 2016
 35. הפרת הסכם עבודה - אופטיקה הלפרין תשלם כ 195 אלף ש"ח פיצויים

  נושא: דיני עבודה

  ... מיכל לויט לא השתכנעה שמדובר בקנוניה. מדוע סמנכ"ל שזה עתה גויס לחברה במשכורת נכבדה יציע לאנשים לעזוב את מקום עבודתם וימהר להחתים אותם על הסכמי עבודה, כשברור שהעניין עתיד להתגלות תוך זמן קצר? תהתה השופטת.  ... 21 דצמבר 2015
 36. מעסיקה שפיטרה עובד מבוגר וותיק חויבה לשלם לו פיצוי בסך 290,000 ש"ח

  נושא: דיני עבודה

  ... ספר הערוך לפי נושאים (כולל תוכן עניינים מפורט) שמהווה כלי עבודה מעשי ומקצועי לעוסקים בתחום דיני העבודה והשכר, ו-"הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה". www.hilaporat.co.il    ... 21 דצמבר 2015
 37. הטעייה בקורות חיים של עובד, עלולה לעלות לו בפיצוי למעסיק

  נושא: דיני עבודה

  ... מפורטות וטפסים) - חדש !!!,  ו-"הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה" ומנהלת פורטל "עולם העבודה". www.hilaporat.co.il  ... 21 דצמבר 2015
 38. תלושי שכר יכולים להיות תחליף לפנקס חופשה

  נושא: דיני עבודה

  ... והשכר. עו"ד הילה פורת, בעלת משרד המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספרים : "דיני עבודה - המדריך המלא" ו-"הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה".  ... 26 נובמבר 2015
 39. חישוב שעות עבודה של עובד במשמרות

  נושא: דיני עבודה

  ... בתחום דיני העבודה והשכר. עו"ד הילה פורת, בעלת משרד המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספרים : "דיני עבודה - המדריך המלא" ו-"הסכמים, מסמכים ... 16 נובמבר 2015
 40. מיסוי תשלום פיצוי לעובד

  נושא: מס הכנסה

  טענה כי סכום שקיבל עובד שולם לו בגין ויתור על תחרות, חייבת להיות מגובה בראיות ברורות. כאשר ההסכמים אינם מראים כי התמורה הנוספת שולמה כנגד ויתור על חופש העיסוק או אי תחרות, לא תתקבל הטענה והתקבול יחויב ... 16 נובמבר 2015
 41. נוהל לקבלת דמי מחלה

  נושא: דיני עבודה

  ... : "דיני עבודה - המדריך המלא" ו-"הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה".  www.hilaporat.co.il     ... 16 נובמבר 2015
 42. רצף זכויות בחילופי מעסיקים

  נושא: דיני עבודה

  ... הספרים : "דיני עבודה - המדריך המלא" ו-"הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה".  www.hilaporat.co.il    ... 20 אוקטובר 2015
 43. הודעת מעסיק כי יראה בעובד כמתפטר מרצונו

  נושא: דיני עבודה

  ... הילה פורת, בעלת משרד המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספרים : "דיני עבודה - המדריך המלא" ו-"הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה".  www.hilaporat.co.il ... 16 ספטמבר 2015
 44. אין חובה לשלם דמי מחלה עבור היעדרות עקב תאונת דרכים

  נושא: דיני עבודה

  ... משרד המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספרים : "דיני עבודה - המדריך המלא" ו-"הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה". www.hilaporat.co.il   ... 16 ספטמבר 2015
 45. צבירת זכויות בתקופת הודעה מוקדמת

  נושא: דיני עבודה

  ... דיני העבודה והשכר. עו"ד הילה פורת, בעלת משרד המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספרים : "דיני עבודה - המדריך המלא" ו-"הסכמים, מסמכים וטפסים ... 13 אוגוסט 2015
 46. תוקפו של חוזה עבודה בטרם תחילת העסקה

  נושא: דיני עבודה

  ... מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספרים : "דיני עבודה - המדריך המלא" ו-"הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה". www.hilaporat.co.il    ... 27 יולי 2015
 47. משמעותה של הוצאת עובדים לחופשה כפויה ללא תשלום

  נושא: דיני עבודה

  ... הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספרים : "דיני עבודה - המדריך המלא" ו-"הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה". www.hilaporat.co.il      ... 27 יולי 2015
 48. תנאי העסקת בני נוער

  נושא: דיני עבודה

  ... עבודה - המדריך המלא" ו-"הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה".  www.hilaporat.co.il    ... 01 יולי 2015
 49. תשלום פדיון חופשה בתקופת העבודה עלול להיות כפול שכר

  נושא: דיני עבודה

  ... משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספרים : "דיני עבודה - המדריך המלא" ו-"הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה".   www.hilaporat.co.il  ... 27 מאי 2015
 50. מבחנים לקיום יחסי עובד מעסיק

  נושא: דיני עבודה

  ... כאמור הייתה ביוזמתו. בית הדין קבע: כב' השופטת ר. צדיק קבעה כי דין התביעה להתקבל בחלקה. לשם ההכרעה בתובענה נדרש בית הדין למארג ההסכמי החל על הצדדים; לאחר בחינת טיוטות ההסכמים שהועברו בין הצדדים נקבע ... 27 מאי 2015
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק