חיפוש
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

חיפוש

 
Search Parameters

Search Only:

Search Keyword הפחתת שכר

Search_result

 1. החנות נסגרה – עובדת שהייתה בהריון תפוצה כי הבעלים לא קיבל אישור לפטרה

  נושא: דיני עבודה

  ... הנסיבות (סגירת החנות) ועמדת הממונה כאמור, השופטת שוכנעה שפיטורי התובעת, כמו גם הפחתת השעות, לא היו קשורים להריון. לכן נקבע כי התובעת לא זכאית לפי כלשהו בגין הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. הפיצוי נפסק ... 19 דצמבר 2019
 2. כ 200 אלף ש' פיצויים לנהג משאית ששכרו לא תאם את ההסכם הקיבוצי

  נושא: דיני עבודה

  ... קיבל את טענת הנהג כי תלושי השכר שלו שיקפו רכיבים פיקטיביים ולא עמדו בתנאי ההסכם הקיבוצי בענף התובלה. לצד זאת, נדחו טענותיו להפחתת שכר לא חוקית ולהפקדות בחסר לקרן ההשתלמות. התובע עבד בחברה במשך כ-9 שנים ... 25 מרס 2019
 3. הכנסה מטיפ כהכנסת המעסיק המיועדת לתשלום שכר ולא תשלומי חובה

  נושא: דיני עבודה

  ... את הגמלה על יסוד הכנסת המלצר האמתית והמלאה, הכוללת את כספי התשר. אם לא שולמו דמי הביטוח הלאומי בגין כספי התשר, יהיה מקום לשקול אם המוסד רשאי לחזור אל המעסיק בתביעת שיפוי. אך אין מקום לשלילת גמלה או הפחתתה ... 24 פברואר 2019
 4. קיצור שבוע העבודה - שכר מינימום - מה ערך השעה

  נושא: דיני עבודה

  ... כי אין בהפחתת השעה כדי להביא להפחתה בשכר. מכאן עובד שקיבל 7,000 ש"ח לחודש ימשיך ויקבל 7,000 ש"ח לחודש למרות שעבד פחות, ומכאן שערך השעה שלו עלה. מה לגבי עובד שעתי שעובד משרה מלאה. האם השתנה שכרו השעתי? ... 21 מאי 2018
 5. עזבה את העבודה עקב הרעת תנאים וזכתה בכ-85 אלף ש'

  נושא: דיני עבודה

  ... פיטורים אף שהתפטרותה נבעה מהרעת תנאים ונחשבת לפיטורים, ועל הפחתת הוותק וימי החופשה שלה. לתביעתה צורפה גם "כלל" – שלטענתה העבירה לסוכנות את כספי הפיצויים ללא ידיעתה. בתגובה, הנתבעות טענו שפעלו כחוק. "כלל" ... 22 אפריל 2018
 6. זיהוי רכיבי השכר החייבים במס שכר בידי מלכ"ר

  נושא: מס הכנסה

  ... אם וככל שהוכחו, כמפורט להלן: 1.         רכיב השתתפות צד ג' המועצה טענה כי הפחתת סכומי מס השכר נבעה, בין היתר, מתשלומי שכר עבודה בגינם היא זכאית להשתתפות מצד ג', ולפיכך יש לראות בה כ-"צינור" להעברתם ... 22 אפריל 2018
 7. שותף בשותפות אינו יכול להיחשב כעובד שכיר שלה, אף שקיבל ממנה שכר

  נושא: ביטוח לאומי

  ... שנה (בהפחתת סכומים המותרים בניכוי עפ"י סעיפים 47א' ו-47(ב)(1) לפקודה). רקע עובדתי  המבוטח שותף בשותפות המפעילה סוכנות ביטוח (להלן: "השותפות") שהוקמה בשנת 1983.  עד שנת 2012 דיווח המבוטח למוסד לביטוח ... 22 אפריל 2018
 8. מורה נבוכים - מדריך לזכויות עובדים בפסח

  נושא: דיני עבודה

  ... בשנה, אשר יכול לחול באחד מערבי החג. משכך, ככל שלעובד צבורים ימי חופשה, הוא רשאי להודיע למעסיקו לפחות 30 יום מראש כי הוא מעוניין לשהות בערב החג בחופשה (שתהא בתשלום כמובן ובהפחתת יום מיתרת ימי החופשה הצבורים ... 22 מרס 2018
 9. קיצור שבוע העבודה, שעות נוספות ומשמרות לילה

  נושא: דיני עבודה

  ... הינו ללא הפחתת שכר. 2.2. – "קיצור שבוע עבודה יבוצע על-ידי הפחתת שעת עבודה אחת ביום מוגדר וקבוע במהלך שבוע העבודה (להלן – היום המקוצר)" הפחתת שעת העבודה כאמור תחול ביום מוגדר וקבוע במהלך השבוע. יש ... 22 מרס 2018
 10. העלאת שכר המינימום עלולה לפגוע בעובדים

  נושא: דיני עבודה

  ... היא פעולה מבורכת, אך צריכה לבוא בצמוד להפחתת עלות העסקת עובדים. אחרת לא ירחק היום שבו נמצא את עצמנו בסכנה אמיתית למשק הישראלי, ועובדים רבים ימצאו עצמם ללא עבודה למשך תקופה ארוכה. מאת: עו"ד ורו"ח נמרוד ... 26 נובמבר 2017
 11. החברה המשפחתית והביטוח הלאומי – סיבוב נוסף בסאגה הבלתי נגמרת

  נושא: ביטוח לאומי

  ... שנוכו ההוצאות הקשורות במישרין בהשגת ההכנסה. ההכנסה בשנה השוטפת תיקבע על פי השומה הסופית של ההכנסה כאמור לאותה שנה לפני כל פטור, ניכויים וזיכויים לפי הפקודה, בהפחתת סכומי דמי הביטוח הלאומי המותרים בניכוי ... 17 אוגוסט 2017
 12. פרישה וקופון פנסיוני - תכנון מס

  נושא: פנסיה וגמל

  ... שעונים על תנאים מסוימים - בהינתן שהם עומדים באותם תנאים המוגדרים בפקודת מס ההכנסה וענו לדרישות כל הסעיפים בפקודה. הטבת מס הינה הקלה בגובה תשלום המס, או  זיכוי מס, או הפחתת תשלום מס. ניכוי ממס משמעותו היא ... 27 נובמבר 2016
 13. שינויי מיסוי דרסטיים - בתוכנית הכלכלית לשנת 2017-2018

  נושא: מס הכנסה

  ... בישראל, להגיש דוח שנתי הכולל נתונים כספיים ועסקיים על כלל הישויות בקבוצה הרב לאומית ( מדובר בדיווח על כלל פעילות הקבוצה בכל עולם ?! ). הפחתת "נכס לא מוחשי " - מוצע, לקבוע כי נכס בלתי מוחשי יופחת לתקופה ... 14 אוגוסט 2016
 14. דמי ניהול אינם הכנסת עבודה אם לא מתקיימים יחסי עובד מעסיק

  נושא: מס הכנסה

  ... אלא מצג שווא, המהווה עסקה מלאכותית, חסרת טעם מסחרי, למעט הפחתת מס בלתי נאותה, תוך קיזוז הפסדי העבר של חברת האם. לפיכך, התעלם פקיד השומה מפעולה זו, בהתאם לסמכותו לפי סעיף 86 לפקודה, וקבע, כי דמי הניהול ... 27 אפריל 2015
 15. דמי חבר אינם חלק מההכנסה החייבת של העובד

  נושא: מס הכנסה

  ... יוכר ניכוי נוסף של 40% מדמי הטיפול (10 שנים יותרו 90% מדמי הטיפול והחל מינואר 2023 – 50%). ע”פ ההוראה, כל המיסים החלים על המעביד (לרבות מס שכר) יחושבו מהכנסת העובד לפני הפחתת דמי הטיפול. על פי פסק ... 25 מרס 2015
 16. שכר כולל - מה הוא כולל?

  נושא: דיני עבודה

  ... כל הרכיבים, העובד לא יהיה זכאי לקבל נסיעות, הבראה וגמול שעות נוספות, בנוסף. כמו כן, סכומי המעסיק לפנסיה ולפיצויים יפחתו, משום שהם לא יחושבו עוד על בסיס 6,000 ₪, אלא על בסיס שכר יסוד נמוך יותר (בהפחתת דמי ... 02 אפריל 2014
 17. מבחנים לקיום יחסי עובד מעביד

  נושא: דיני עבודה

  ... להפחתת היקף המשרה. במקרה דנן, המכללה לא עשתה כן ולא עמדה בנטל זה, ועל כן התובעת זכאית לתשלום זכויות סוציאליות שונות הנובעות ממעמדה כעובדת בשל פגיעה זו. אשר לגובה הפיצוי בגין הפרת חוק עבודת נשים, ציין ... 16 יולי 2013
 18. 235 אלף שקלים לעובד שסירב להפחתת שכר ופוטר בגיל 63

  נושא: דיני עבודה

  העובד, טייס כבן 63, הנמנה עם מייסדי החברה העוסקת במתן שירותי ריסוס חקלאיים, עבד בה למעלה מ- 18 שנה ופוטר מעבודתו לאחר שסרב להפחתת שכרו ב- 50%. זאת, למרות שהסכם העבודה שנחתם עמו קובע כי לא ניתן לפטרו לפני הגיעו ... 25 יוני 2013
 19. סטימצקי תפצה עובדת שחזרה מחופשת לידה, והיקף משרתה הופחת

  נושא: דיני עבודה

  ... הפחתת היקף משרתה ופיטוריה בתקופה "המוגנת",  כי הנתבעת העסיקה אותה משרה מלאה אך שילמה לה לפי 84% משרה בלבד.  התובעת טוענת כי בתחילת עבודתה נודע לה שהיקף המשרה הינו 156 שעות חודשיות ומכאן שהנתבעת ... 12 דצמבר 2012
 20. ההאטה במשק - משכורות עובדי הסטרט-אפ צנחו

  נושא: כללי

  ... העובדים לעומת ירידה מינורית בשכר המנכ"לים וניתן לאפיין דפוס הפחתת שכר על פיו, ככל שהעובד בכיר יותר וותיק יותר, הפגיעה בשכר קטנה יותר. הירידה התבצעה ע"י הורדה בשכר ובעיקר בשכר המשולם לעובדים חדשים, הורדה ... 04 ינואר 2012
 21. נקודות זכות גם לאבות בגין ילדיהם עד גיל 3

  נושא: מס הכנסה

  ... וכן הוראות המתייחסות להפחתת התקרה לתשלום דמי ביטוח לאומי. סעיף 40(ב) לפקודת מס הכנסה, הדן במתן נקודות זיכוי להורה במשפחה חד-הורית תוקן כדלקמן:   אב לפעוט במשפחה חד-הורית אשר אינו זכאי לנקודת זיכוי ... 01 ינואר 2012
 22. עובד ומעביד הזהרו! הטבות מס שלא כדין לפניכם

  נושא: פנסיה וגמל

  ... כוזבת על שאלה שנשאלה על פי פקודת מס הכנסה, או הציג מסמך כוזב למשלם ההכנסה לצורך מניעת ניכוי מס במקור או הפחתתו, דינו - מאסר שבע שנים או קנס של עד 202,000 ₪ ופי שניים מסכום ההכנסה שלא דווחה, או שני העונשים ... 02 יוני 2011
 23. עובד ומעביד הזהרו ! הטבות מס שלא כדין לפניכם

  נושא: מס הכנסה

  ... תשובה כוזבת על שאלה שנשאלה על פי פקודת מס הכנסה, או הציג מסמך כוזב למשלם ההכנסה לצורך מניעת ניכוי מס במקור או הפחתתו, דינו - מאסר שבע שנים או קנס של עד 226,000 ₪ ופי שניים מסכום ההכנסה שלא דווחה, או שני ... 31 מאי 2011
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק