חיפוש
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

חיפוש

 
Search Parameters

Search Only:

Search Keyword הקלות במס

Search_result

 1. שיעור ההיטל על העסקת עובדים זרים זהה גם כשמדובר במסתננים

  נושא: מס הכנסה

  ... מסתננים אינה מעידה על העסקה לפי היתר. בנוסף נטען כי מתן הקלות למעסיקי מסתננים נוגדת את המטרה להרחיק אותם מישראל. רק המחוקק יחליט השופט שמואל בורנשטין לא הסכים עם עמדת פקיד השומה. המדיניות הנוכחית של ... 28 אוקטובר 2019
 2. מיסוי הקצאת אופציות לעובד שביצע רילוקיישן

  נושא: מס הכנסה

  ... לנכות מס על חלק זה – ללא מתן כל הקלה, לרבות הקלות לעולים ולרבות זיכוי מס חוץ. בגין חלק התקופה מיום העזיבה ועד לתום תקופת ההבשלה (“יתרת הרווח“), ישראל מהווה את מדינת התושבות ולפיכך ינוכה מס ע”י המעביד/הנאמן ... 17 יולי 2017
 3. הטבות במס להורים עם ילדים קטנים

  נושא: מס הכנסה

  ביום 7.6.15 פרסמה רשות המסים מדריך בדבר הטבות במס להורים עם ילדים קטנים אשר יגדילו את הכנסתם הפנויה ויסייעו להקל בהוצאות הכרוכות בגידול הילדים, כדלקמן: ההקלות במס ניתנות להורים לילדים קטנים באמצעות ... 01 יולי 2015
 4. טפסים בעת פרישה

  נושא: פנסיה וגמל

  ...  נדרשים אליו: המבקשים הנחה במס. הסבר: אם הנכם גמלאים הזכאים על פי חוק להקלות במס, תוכלו לבקש אותם מפקיד השומה  במילוי הטופס. דוגמאות להקלות במס לגמלאים: נקודות זיכוי בגין ילדים, תושב המתגורר בישוב המזכה ... 28 דצמבר 2014
 5. הכנסות - זקיפת שווי רכב חלקי - אימוץ התכלית הכלכלית

  נושא: מס הכנסה

  ביום 21 באוקטובר 2014, פרסמה רשות המיסים חוזר מקצועי ביחס להקלות בזקיפת שווי שימוש ברכב,  בנסיבות מסוימות. להלן עיקרי החוזר >>>   ככלל, החוזר חוזר על עמדתה המסורתית של הרשות לפיה “שימוש ... 25 נובמבר 2014
 6. פרישה היא עבודה

  נושא: פנסיה וגמל

  ... טוב וגם עשוי עוד להשתפר, הסיכון שבחקיקה או בהעלאות מיסים הוא קטן. דווקא בשנים הקרובות אנו עשויים לראות מדיניות קשיחה במיסוי ובביטול הקלות המיסוי השונות. הפורשים מאופיינים בהכנסה מתוך מקורות פנסיה + חיסכון. ... 18 אפריל 2013
 7. הטבות מס לחייל/ת המשוחרר/ת

  נושא: מס הכנסה

  ... לערוך תיאום מס באתר האינטרנט של רשות המיסים או בפקיד השומה באזור מגוריו. עצמאי ידרוש את הזיכוי המגיע לו במסגרת הדוח השנתי אותו הוא מגיש ויצרף אליו את תצלום תעודת השחרור או סיום השירות.   הקלות במס ... 04 מרס 2012
 8. העברת עובדים ממעביד למעביד ו/או העברת בעלות על קופות גמל

  נושא: דיני עבודה

  ... למתן ההקלות נתונה לפקיד השומה וכפופה לבדיקותיו. במקרה של העברת עובדים בין מעבידים ב"שליטה זהה" - לא ישולם לעובדים המועברים מענק פרישה פטור ממס בסכום כלשהו בעת העברתם למעביד הקולט. יחד עם זאת, עובד שישולם ... 04 יולי 2011
 9. עובד ומעביד הזהרו! הטבות מס שלא כדין לפניכם

  נושא: פנסיה וגמל

  ... נכון עשוי לזכות את העובד בהנחות, הקלות וזיכויים במס שלא כדין. על העובד המועסק ביותר ממקום עבודה אחד מוטלת חובה להצהיר בפני מעבידו שאין עבודה זו עבודתו היחידה, ושמופרשים בגינו כספי תגמולים ואובדן כושר ... 02 יוני 2011
 10. עובד ומעביד הזהרו ! הטבות מס שלא כדין לפניכם

  נושא: מס הכנסה

  ... שאינו נכון עשוי לזכות את העובד בהנחות, הקלות וזיכויים במס שלא כדין. על העובד המועסק ביותר ממקום עבודה אחד מוטלת חובה להצהיר בפני מעבידו שאין עבודה זו עבודתו היחידה, ושמופרשים בגינו כספי תגמולים ואובדן ... 31 מאי 2011
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק