חיפוש
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

חיפוש

 
Search Parameters

Search Only:

Search Keyword ועד עובדים

Search_result

 1. 80,000 שקל לעובד זר שהועסק באתר בנייה בלי תלושים ובלי זכות

  נושא: דיני עבודה

  ... ואולם, נקבע כי גם החברה ששימשה כ"קבלן הראשי" חייבת בתשלום, שכן השופט שוכנע שדובר על תבנית של "העסקה משולשת" – כך שיש לחייבה כ"מעסיקה במשותף". חובה לוודא "במקרה שלפנינו, העיד התובע – ועדותו היתה אמינה ... 23 דצמבר 2019
 2. עובדת שהתפטרה ללא מתן הודעה מוקדמת - חויבה בפיצוי למעסיק, בגין עוגמת נפש

  נושא: דיני עבודה

  ... שווא שהיא חולה, בעוד שכבר במועד זה גמרה אומר לסיים את עבודתה.  בהתנהלותה, מנעה העובדת מהמעסיק להיערך ולמצוא לה עובדת מחליפה, והעצימה את הקשיים והנזקים כתוצאה מסיום עבודתה, בכך שבפועל כמעט שיתקה את עבודתו ... 11 נובמבר 2019
 3. האם זמן המתנה להסעות מזכה עובדים בתשלום

  נושא: דיני עבודה

  ... מגיעות בשעה 5:30 בבוקר כאשר יום העבודה החל בשעה 7:00 בבוקר. העובדים הגישו תביעה לשכר עבודה ובכלל זה לשעות נוספות. בית הדין נדרש להכריע האם זמן ההמתנה משעת ההגעה למפעל ועד לתחילת העבודה בפועל מזכה בתשלום. ... 11 נובמבר 2019
 4. האם יש לכלול עמלות בתשלום דמי חגים?

  נושא: דיני עבודה

  ... השעתי גם תשלום בגין עמלות מכירה. האם כאשר מחשבים את דמי החגים לעובד יש לכלול גם את העמלות או רק את השכר השעתי? שאלה זו קיבלה מענה לאחרונה בפסיקת בית הדין הארצי לעבודה, שם נקבע: "צו ההרחבה נועד להשוות ... 28 אוקטובר 2019
 5. היטל מופחת בגין העסקת מסתננים בתעשייה, בניין ומסעדות אתניות

  נושא: מס הכנסה

  ... מלתת היתרים להעסיק עובדים זרים בענף הסיעוד המוסדי, אלא רק בענף הסיעוד הביתי. גם בעניין מעונות יניב ( ע"מ 45494-01-16, מעונות יניב נ' פקיד שומה גוש דן, ניתן ביום 15.1.2019 ) , הפטור מההיטל לא נועד לחול ... 26 אוגוסט 2019
 6. איסור על פערי שכר בין עובד לעובדת המבצעים אותה עבודה

  נושא: דיני עבודה

  ... התקבלה תביעת העובדת מכוח חוק שכר שווה. מאחר וחוק שכר שווה קובע תקופת התיישנות של חמש שנים והתביעה הוגשה ביום 19.11.2015, התקופה שלא התיישנה הינה מיום 19.11.2010 ועד חודש פברואר 2011. בתקופה הנ"ל קיים פער ... 25 יולי 2019
 7. נטל ההוכחה בתביעת שעות נוספות

  נושא: דיני עבודה

  ... הוא שגמול שעות נוספות הוא במהותו תוספת לשכר, שתשלומה מותנה בהתקיימות תנאי, הוא העסקה בשעות נוספות, כשמהות זו נגזרת מהוראת סעיף 16 לחוק שעות עבודה ומנוחה. תיקון 24 לא נועד לשנות ממהותו של גמול השעות הנוספות ... 25 יולי 2019
 8. ביה"מ העליון הכריע כי שווי שימוש לרכב צמוד יהיה רק ע"פ התקנות

  נושא: מס הכנסה

  ... וכן לנסיעות פרטיות מחוץ לשעות העבודה. חכם התקינה בכלי הרכב יומן ממוחשב הידוע בכינויו "SAVE TAX" . המערכת נועדה לצורך מעקב ורישום הנסיעות ברכב, באופן המאפשר להבחין בין נסיעות לצרכי עבודה לבין נסיעות פרטיות ... 24 יוני 2019
 9. אפליה בבנק לאומי, כ 190 אלף ש' לגמלאי שקופח

  נושא: דיני עבודה

  ... ושימש כאחראי כספות בסניף הראשי של חולון. שנתיים לאחר מכן הוא הוחתם על ההסכם המושמץ הידוע בכינויו "הסכם הקשישים" - שב-2012 בית הדין הארצי לעבודה קבע כי הוא נגוע באפליה פסולה מחמת גיל כיוון שנועד רק לעובדים ... 24 יוני 2019
 10. מגבלות על תשלום שכר עבודה במזומן

  נושא: דיני עבודה

  ביום 1/1/19 נכנס לתוקפו חוק צמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 (להלן: "חוק צמצום השימוש במזומן") אשר מטיל הגבלות על השימוש במזומנים ובשיקים סחירים. החוק נועד להרחיב את השימוש באמצעי תשלום אלקטרוניים, ... 26 מאי 2019
 11. "וירוס השימוע": המחלה המסתורית שתוקפת את המפוטרים

  נושא: דיני עבודה

  ... תקופת הזכאות לדמי מחלה. במקביל, על פי הדין, קיימת חובת עריכת שימוע לעובד טרם פיטוריו. עריכת השימוע יוצרת תקופת ביניים בין מועד שקילת פיטורים בידי המעסיק, לבין קבלת החלטה סופית על ידו בנוגע אליהם. לאורך ... 26 מאי 2019
 12. סוגי שגיאות במבנה האחיד לקראת גרסה 3:

  נושא: פנסיה וגמל

  ... הגוף המוסדי וסוגי שגיאות באחריות המעסיק, כניסתן לתוקף של הוראות חוזר זה ביום ה 26 למאי 2019  (נכון למועד כתיבת מאמר זה , ישנו סיכוי גבוה שתהיה דחיה לכן יש לעקוב אחר הפרסומים אך בכל מקרה אני ממליץ לכל ... 26 מאי 2019
 13. דגשים לקראת גרסה 3 במבנה האחיד:

  נושא: פנסיה וגמל

  ... למועד כתיבת מאמר זה , ישנו סיכוי מסוים שתהיה דחיה לכן יש לעקוב אחר הפרסומים)  מסמך הנחיות למעסיק-אופן חלוקת הכספים בין קופות גמל:  התיקון: בחוזר זה פורסם מסמך אחיד (מצ"ב נספח ה'1) עם פרטי הקופות ואופן ... 17 אפריל 2019
 14. השימוע נערך 5 שבועות אחרי הפיטורים - חברת האבטחה תפצה

  נושא: דיני עבודה

  ... שימוע, דמי הודעה מוקדמת, פיצוי על פגמים בתלושי השכר והפסד דמי אבטלה בשל איחור במסירת מכתב הפיטורים ועגמת נפש. הנתבעת טענה מנגד כי התובע הוא שביקש לעבוד רק עד יולי – המועד שבו סיים את לימודיו האקדמיים ... 17 אפריל 2019
 15. עו"ד שפיטר עובדת הרה ישלם יותר מ 100,000 שקל

  נושא: דיני עבודה

  ... למצבה, גם בהקשר של השימוע וגם בהקשר של ההועדה המוקדמת. לגבי השימוע, השופט ציין כי מעדות המנהלת הישירה של התובעת עלה כי לא נשלחה לה הזמנה, וכי הפיטורים היו "מעשה מנוי וגמור שלא ניתן היה לשנותו". באשר ... 17 אפריל 2019
 16. עבודה בבחירות לכנסת באפריל 2019

  נושא: דיני עבודה

  יום 9/4/19 נקבע כמועד הבחירות לכנסת ועימו מגיע גם יום הבחירות אשר מוגדר כיום שבתון. להלן הסברים הנוגעים להעסקת עובדים ביום הבחירות: האם ניתן לחייב עובד לעבוד ביום הבחירות? בהתאם לחוק יסוד: הכנסת, ... 25 מרס 2019
 17. הכנסה מטיפ כהכנסת המעסיק המיועדת לתשלום שכר ולא תשלומי חובה

  נושא: דיני עבודה

  ... הכיסא שעליו הוא יושב לסעוד, האווירה במקום, הבאה לידי ביטוי בעיצובו ובמוסיקה המתנגנת בו וכיו"ב.  כפי שהסועד אינו משלם בנפרד "דמי בישול" לטבח או "דמי אווירה" למופקדים על העיצוב ועל המוסיקה, משום שאין כל ... 24 פברואר 2019
 18. מימוש אופציות לאחר סיום העבודה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... מניות (לרבות אופציות) במסלול הכנסת עבודה, או מרכיב מסוים ברווח כאמור במסלול רווח הון – בחברה שמניותיה נסחרות בבורסה, מהווה הכנסת עבודה בידי העובד. ההכנסה הינה במועד המימוש. מועד המימוש אינו מועד המרה ... 24 פברואר 2019
 19. "שגב" זלזלה בזכויות עובד זר - יפוצה בכ 90,000 ש"ח

  נושא: דיני עבודה

  ... הכללית שנועדה להתנער מאחריות לזכויות התובע וההתעלמות הגורפת מחובתה לוודא כי הן נשמרות, מצדיקות לחייב את המסעדה בתשלום מלוא זכויותיו. המסעדה חויבה ב-86,421 שקלים עבור הפרשי שכר, שעות נוספות, פיצויי פיטורים, ... 24 פברואר 2019
 20. סוכנות ביטוח פסלה מועמדת לעבודה בשל "ספק הריון" ותשלם פיצוי

  נושא: דיני עבודה

  ... השיבה שעוד "מוקדם מכדי לומר". על כך השיבה המנהלת: אם יש הריון באופק אז אנחנו נוותר. תודה לך". מאוחר יותר התברר שהתובעת לא היתה בהריון במועד זה. בכל מקרה היא לא פנתה יותר אל הנתבעת, ומצאה עבודה אחרת מספר ... 24 פברואר 2019
 21. החלת אכיפה של חובת הגשת טפסי 126 מקוונים, שלוש פעמים בשנה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... או מי שמשלם פנסיה מוקדמת (עד גיל הפרישה) חייב להגיש למל"ל באופן מקוון, דין וחשבון על שכר עבודה או על פנסיה מוקדמת ששילם בגין עובדיו השכירים או אלו שבפנסיה מוקדמת, במועדים הבאים: א. עד 18 ביולי בכל שנה ... 28 ינואר 2019
 22. דגשים לקראת החלת חובת הדיווח במבנה האחיד עבור כל המעסיקים משכר 01/2019:

  נושא: פנסיה וגמל

  בשכר 01/2019 תחול חובת הדיווח במבנה אחיד באמצעות קובץ נתונים ממוכן על כל המעסיקים במשק. כמו בכל שינוי גדול שמתרחש קיימת חשיבות עצומה לאופן ההיערכות מבעוד מועד,  במאמר זה אציין מספר דגשים שיעזרו לכם לצלוח ... 17 דצמבר 2018
 23. ביה"ד: מאבטח זכאי לתשלום על תדריך לפני משמרת

  נושא: דיני עבודה

  ... התובע ועדים נוספים שהביא מטעמו הצהירו כי נדרשו להגיע רבע שעה קודם לשעה שנרשמה בדוח הנוכחות. לדבריו, הם מסרו עדויות מהימנות שלא נסתרו. בנסיבות אלה קבע השופט שהתובע זכאי לשכר בגין התדריכים. השופט דחה את ... 17 דצמבר 2018
 24. עשרות שעות נוספות בחודש: אמריקן לייזר תשלם

  נושא: דיני עבודה

  ... אביב קבע כי החברה ידעה על כמות השעות והעלימה עין כל עוד הדבר שירת אותה. לכן, עליה לשלם לעובדת את זכויותיה כחוק. התובעת עבדה כמנהלת חשבונות בין אוקטובר 2013 ועד אוגוסט 2015. התביעה שהגישה כמה חודשים לאחר ... 25 נובמבר 2018
 25. פיטורים לא תקניים בעיריית צפת - עובדת ניקיון זכתה ב 100 אלף ש'

  נושא: דיני עבודה

  ... הפיטורים נעשו שלא כדין התקבלה. בפסק הדין נקבע כי חוקת העבודה החלה על העירייה קובעת כי פיטורי עובד ייעשו "רק מסיבה מספקת ותוך הסכמה הדדית בין הרשות ובין ועד העובדים או מרכז הסתדרות הפקידים", וכן לאחר שניתנה ... 25 נובמבר 2018
 26. הצעה לתיקון חוק שכר המינימום וחוק שעות עבודה ומנוחה - קיצור שבוע העבודה

  נושא: דיני עבודה

  ... המשרה (חודשי ושעתי) יחושב באמצעות חלוקת שכר המינימום החודשי, בגובה 5,300 ₪, נכון למועד חתימת הסכם זה, ב-182 שעות בחודש במקום 186 שעות בחודש (29.12 ₪ לשעה)". שלישית, אין בשינוי המוצע לשינוי שכר המינימום ... 25 נובמבר 2018
 27. דגשים וטיפים בחובת הדיווח באמצעות קובץ נתונים ממוכן ובמבנה אחיד

  נושא: פנסיה וגמל

  ... קצבה יותר מדויקת ) והן למעסיק ( אי שיוך של כספים ע"י הגוף המוסדי מחייב את הגוף המוסדי לשלוח הודעה על כך בסמוך למועד הדיווח ולא כמו בעבר שאם נשלחה הודעה היא הייתה הרבה אחרי הדיווח ולפעמים המעסיק היה צריך ... 17 ספטמבר 2018
 28. קנס בסך 904,000 ש"ח שהוטל על עמותה בשל אי הפקדות לפנסיה

  נושא: פנסיה וגמל

  ... המנהלת של קופת הגמל, בתוך ארבעה חודשים ממועד     סיום יחסי העבודה פסק דין הצהרתי שמאשר שהעובד חדל לעבוד אצלו בנסיבות שאינן מזכות     אותו בפיצויי פיטורים או בחלקם, בהתאם לדין ולהסכמים שחלים, ושכספי הפיצויים, ... 17 ספטמבר 2018
 29. יום הבחירות לרשויות המקומיות יהיה יום שבתון

  נושא: דיני עבודה

  ... שתוקן בשנת 2014, אשר נועד (ע"פ האמור בהצעת החוק) להקל על תושבי הרשויות המקומיות ולאפשר להם לממש זכותם לבחור בבחירות לרשויות במסגרת ההליך הדמוקרטי, נקבע לראשונה, כי יום הבחירות הכלליות יהיה יום שבתון בתחום ... 17 ספטמבר 2018
 30. בלי תלושים ובלי זכויות: כ 101 אלף שקל פיצויין לעובד זר בענף החקלאות

  נושא: דיני עבודה

  ... טען כי עבד אצל הנתבע במשך כשנתיים (ממרץ 2013 ועד פברואר 2015), בהן עבד כ-12 שעות ביום, 7 ימים בשבוע. לטענת התובע, נמסרו לו רק תלושי שכר בודדים, בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2014. בתביעתו הוא דרש זכויות ... 27 אוגוסט 2018
 31. מבצע אכיפה רחב היקף כנגד העסקת עובדים זרים בניגוד לתנאי הרישיון שלהם.

  נושא: דיני עבודה

  ...  על פי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה, מאז 2010  ועד ליולי 2017,הוגשו בישראל 2,000 כתבי אישום בנושאים הקשורים להעסקת עובדים זרים שלא כדין. סך הקנסות שהוטל על אזרחי ישראל שהעסיקו עובד זר שלא כדין מאז 2010 ... 29 יולי 2018
 32. זכויות בני נוער ומעסיקים

  נושא: דיני עבודה

  ... להעסיק נער/ה? ת: החוק קובע כי לא ניתן להעסיק נער יותר מ-8 שעות עבודה ביום אחד, ולא יותר מ-40 שעות עבודה בשבוע. אולם, במקום עבודה שמותר לעבוד בו מעל 8 שעות ביום, אפשר להעסיק ילד שמלאו לו 16 שנה ועדין ... 20 יוני 2018
 33. קיצור שבוע העבודה - שכר מינימום - מה ערך השעה

  נושא: דיני עבודה

  ... פרסום צו ההרחבה הצהירו בהסתדרות כי שכר המינימום השעתי עלה גם לעובדים במשרה חלקית ואילו המעסיקים הצהירו כי לא! על רקע זה פורסמה לאחרונה החלטת ועדת היגוי הקובעת: "לצורך הבהרת סעיפים 2.7, 2.8, ו-2.10 להסכם ... 21 מאי 2018
 34. התקנות החדשות שיבטיחו שתקבלו את כל הפנסיה שלכם

  נושא: פנסיה וגמל

  תקנות חדשות נועדו להבטיח העברה מסודרת של כספי הפנסיה של העובדים מהמעסיק לגופי חיסכון ושמירה על זכויותיהם הסוציאליות. מהם הכללים החדשים ועל מי הם חלים? מאת: ירון הרן, מנכ"ל עוקץ פנסיה. www.oketz.co.il ... 21 מאי 2018
 35. הפכה ממנהלת חשבונות לפקידה בגלל ההריון - המעסיקה תפצה

  נושא: דיני עבודה

  ... עבודת נשים והחלטת הממונה לא יהיו לפלסתר. ״הרושם המתקבל מכלל המסכת הראייתית שנפרשה בפנינו היא שסביב המועד בו הרתה התובעת וכאשר היעדרויותיה, הן בשל טיפולי הפוריות שעברה והן בשל הריונה, הלכו ורבו היא חדלה ... 21 מאי 2018
 36. שווי שימוש לרכב צמוד לעורכי דין הנוסעים ישירות לבתי המשפט

  נושא: מס הכנסה

  ... של מנהל רשות המיסים החדש, ערן יעקב, ועם מעורבותה של ועדת הכספים של הכנסת, ואולי יעזור כאן גם שר האוצר משה כחלון, ייפסק העוול, לפיו עובדים הנדרשים לרכב צמוד של המעביד, המשמש אותם בעיקר לעבודתם, משלמים מס ... 21 מאי 2018
 37. מעסיקה שאלה מועמדים על פרופיל צבאי והורשעה בפלילים

  נושא: דיני עבודה

  ... הראשונה שלו. "הדעת אינה סובלת כי אדם שפעל כה רבות לתועלת הציבור ואשר כל מעשיו, במיוחד לאחר פרישתו לגמלאות, נועדו לקידום מטרות חברתיות וכלכליות של אזרחי המדינה, יורשע באופן אישי בפלילים בגין עבירה אשר ... 21 מאי 2018
 38. משנת 2019 טיפים למלצרים ייחשבו כשכר עבודה לכל דבר

  נושא: מס הכנסה

  ... מהווים חלק מן המחיר אשר הסועד נדרש לשלם, אז הסכום הכולל מהווה הכנסה בידי בעל המסעדה והיא חייבת ברישומו. אולם, דמי שירות הניתנים מתוך רצונו הטוב של הסועד, שלא על-פי דרישה, ייראו כהכנסה בידי המלצר, והמסעדה ... 22 אפריל 2018
 39. הוראות לעניין בחירת קופת גמל, רקע ודגשים:

  נושא: פנסיה וגמל

  ... המיועדת למטרה של קופת גמל כאמור.  בנוסף נקבע כי מעסיקו של עובד כאמור לא יתנה את תשלום הכספים לקופת הגמל בעד עובדו ואת שיעור ההפקדה בעדו בכך שיופקד בקופה מסוימת . סעיף 20(ב) לחוק קופות גמל קובע כי מעסיק ... 22 אפריל 2018
 40. מעסיק שלא הפריש פנסיה, ישלם מאות אלפי ש' למשפחת העובד המנוח

  נושא: פנסיה וגמל

  ... לחייב את הנתבע אישית בחובותיה של החברה. השופט ספיבק הבהיר כי "אי העברת ניכויי עובד לקרן הפנסיה אליה היו מיועדים, תוך פגיעה בכיסוי הביטוחי של העובד, הינה ככל עילה מספקת להרמת מסך". לגופו של עניין, השופט ... 22 אפריל 2018
 41. שימוע לעובד שטרם התחיל לעבוד

  נושא: דיני עבודה

  ... 67436-06-16‏ ‏ ניר אפרים נ' מדינת ישראל – משרד הבריאות‏) המדובר היה בעובד אשר התקבל לעבודתו (למשרה זמנית של 3 חודשים) לאחר שעבר ראיון קבלה, השלים הליכי קליטה ונקבע עמו מועד לתחילת עבודה, כאשר זמן קצת ... 22 אפריל 2018
 42. מורה נבוכים - מדריך לזכויות עובדים בפסח

  נושא: דיני עבודה

  ... כי מקום בו העובד הודיע על התפטרותו לפני החג, אך זו נכנסה לתוקף לאחר החג, העובד יהיה זכאי לקבלת השי כמו כל יתר העובדים מאחר ובמועד החלוקה עדיין התקיימו בין הצדדים יחסי עובד ומעביד.  האם רשאי המעסיק להוציא ... 22 מרס 2018
 43. קיצור שבוע העבודה, שעות נוספות ומשמרות לילה

  נושא: דיני עבודה

  ... המפעלית יצריך מן הסתם מו"מ מול ועד העובדים ו/או ארגון העובדים 2.5. – "למען הסר הספק היה והעובד יידרש לעבוד בשעה המופחתת ביום המקוצר עקב צורכי עבודה, יעבוד העובד בהתאם לנדרש ובהתאם להוראות הדין, ותשולם ... 22 מרס 2018
 44. התשובה לקביעת שווי רכב צמוד - תבוא רק בחקיקה

  נושא: מס הכנסה

  ... קובע כי: "שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע את שוויו של השימוש ברכב או ברדיו טלפון נייד שהועמד כאמור לרשות העובד". הנה כי כן, מלשון הפקודה עולה, כי שר האוצר יקבע את שוויו של השימוש ברכב צמוד. ... 22 מרס 2018
 45. הצרות בענף האופנה: שיא בהלנות שכר

  נושא: כללי

  ... עובדים שמועסקים בענפים אחרים בתחום המסחר. לדברי עו"ד אופיר שושן, העוסק בדיני עבודה, אי־תשלום השכר במועד חושף את המעסיק לסנקציה פלילית, לתביעת הלנת שכר מצד העובד ולקנסות מנהליים. הסקר גם חושף כי קיימים ... 22 מרס 2018
 46. אבטחת מידע בארגון - מהו הסיווג האבטחתי שלנו?

  נושא: כללי

  ... העסק/ הארגון כולו,  אולם רצוי ומומלץ שנכיר את הדרישות הרגולטוריות הנוגעות למידע המיוצר והשמירה הנדרשת עליו. מאמר זה אם כן , מיועד לדרג הניהול בעסק/ הארגון האחראי לקיים את חובות השמירה על המידע, אולם ... 19 פברואר 2018
 47. מעמדה של הקלטת צד ליחסי עבודה ללא ידיעתו

  נושא: דיני עבודה

  ... בו אין המדובר בהקלטת סתר על פי חוק), כי: "הקלטת אדם שלא בידיעתו נגועה ככלל בפגם מוסרי, שלמותר להכביר עליו מלים; הרי שיחה בין אדם לחברו אינה ככלל מיועדת להקפדה "משפטנית" על כל מלה, בידיעה שהיא תשמש חומר ... 19 פברואר 2018
 48. מועצה דתית תשלם לרב ימי חופשה ומחלה על 38 שנות עבודה

  נושא: דיני עבודה

  ... במועד הפרישה נצברו לטובתו ימי מחלה וחופשה רבים שלא שולמו לו בטענה שבמהלך שנות העבודה הוא לא העביר דיווחי נוכחות. בתביעה שהגיש ב-2014, הרב ביקש לחייב את המועצה והמדינה – האחראית על תקציב המועצה – לשלם ... 21 ינואר 2018
 49. קרן פנסיה - חוזר ברירת מחדל

  נושא: פנסיה וגמל

  ... את התחרות בשוק הפנסיה ולהקטין את סכום דמי הניהול ולדאוג לאוכלוסייה החלשה ללא ועדי עובדים למיניהם , משרד האוצר והממונה על הביטוח פרסם חוזר "הוראות לניהול קופת גמל" המגדיר הוראות וחוקים לתהליך ההצטרפות החדש, ... 21 ינואר 2018
 50. חנוכה, סילבסטר, חופשות ומה שבינהם

  נושא: דיני עבודה

  חודש דצמבר עתיר ימי חג, ובעוד הילדים מאושרים וההורים ממררים בגלל חופשת הילדים בחנוכה, וכאשר המועדונים אוגרים משקאות לקראת חגיגות הסילבסטר, שואלים המעסיקים (וגם העובדים) מהם ימי החג/חופשה אשר בגינם זכאי ... 31 דצמבר 2017
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק