חיפוש
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

חיפוש

 
Search Parameters

Search Only:

Search Keyword חבות

Search_result

 1. אופציות לעובדים – עמדה חייבת בדיווח – בונוס לעובד או הקצאת מניות

  נושא: מס הכנסה

  ... חישוב יתרון המס יבוצע בהשוואת המס הן במועד ההקצאה והן במועד המימוש תוך השוואה לחבות המס בהתאם להוראות סעיף 102 ביחס לחבות המס לפי 3(ט) או 2(2) לפקודה. זה המקום לציים כי עמדה זו מנוגדת לפס"ד טל שוחט 55937-01-17 ... 20 ינואר 2020
 2. הכנסות מפנסיה מוקדמת ואובדן כושר עבודה - הנחיות חדשות

  נושא: ביטוח לאומי

  ... נושא בעצמו את התשלום בכל מצב, בין אם נוכו דמי ביטוח או לא".   בחוזר מבקש המל"ל להקטין את החיכוך עם אוכלוסיית המבוטחים, כך שייווצר מינימום פער בין ניכוי דמי הביטוח שינכו חברות הביטוח לבין החבות האמתית ... 26 אוגוסט 2019
 3. מקבלי פנסיה מוקדמת וקצבת נכות/אי כושר עבודה / מחברת ביטוח - נדרשים לשלם דמי ביטוח

  נושא: ביטוח לאומי

  ... התראת הטלת חבות בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בגין הכנסות אלו, אלא אם כן יוכח אחרת. רקע חוקי וניתוח: לפי סעיף 342 לחוק הביטוח הלאומי (להלן: החוק) חובת ניכוי ותשלום דמי הביטוח לגבי עובד שכיר ... 25 מרס 2019
 4. מימוש אופציות לאחר סיום העבודה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... הפרישה ומשתלמת לו קצבת אזרח ותיק יהיה פטור מדמי הביטוח. לעניין מס הכנסה, החבות הינה על בסיס מזומן ואינו מיוחסת אחורה. אין סיבה להבחנה בין חיוב במס לבין חיוב בדמי ביטוח. טיעוני המל"ל החלק הפירותי ... 24 פברואר 2019
 5. חובת פריסה של תשלום נוסף חלה גם לעניין פגיעה בעבודה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... שמשולם נוסף על השכר החודשי הרגיל, לרבות בונוסים, דמי הבראה שנתיים וכו', ולמעט הפרשי שכר. "תשלום נוסף" ידוע לציבור בעיקר עקב אופן החבות בדמי ביטוח לגבי עובד שכיר: כיום, תשלום נוסף השווה ל- 25% משכר ... 17 ספטמבר 2018
 6. מדריך לקבלת החזרים ממס הכנסה

  נושא: מס הכנסה

  ...  עם זאת, קיימים מקרים בהם המס המחושב על ידי המעסיק אינו מדויק ונוצרים הפרשי מס, לחובה או לזכות, בין אם בשל מילוי לקוי ו/או חסר של טופס 101 על ידי העובד ובין אם בשל אי עדכון פרטים העשויים להקטין את חבות ... 20 יוני 2018
 7. משנת 2019 טיפים למלצרים ייחשבו כשכר עבודה לכל דבר

  נושא: מס הכנסה

  ... וכחלק מהכנסותיה לכל דבר, לעניין חובת ניכוי מס במקור מהטיפים, החבות במע"מ, מס הכנסה ועוד. מדובר במהפכה של ממש בעניין ההתייחסות לטיפים למלצרים, אשר תחייב היערכות חדשה של בעלי המסעדות לנושאי הרישום של הטיפים, ... 22 אפריל 2018
 8. זיהוי רכיבי השכר החייבים במס שכר בידי מלכ"ר

  נושא: מס הכנסה

  ... 8732/14 בנושא חבות במע"מ של קבלת סובסידיות לשכר לימוד הניתנות לגני הילדים, והחלטת מיסוי 9158/16 בנושא חבות במס שכר בגין שכר של עובדים מושאלים מרשות מקומית לתאגיד המים והביוב.    בית המשפט קבע כי אין ... 22 אפריל 2018
 9. אבטחת מידע בארגון- כשהממשלה לוחצת

  נושא: כללי

  ... ארגונים המחזיקים מידע שלא יבצעו את הרגולציה ההולכת ומתהדקת עשויים למצוא את עצמם בבעיה משפטית, לרבות חבות נזיקית ואף פלילית. אז מה הן הדרישות הרגולטוריות שכאמור חלות במידה זו או אחרת גם על עסקים קטנים ... 21 ינואר 2018
 10. מיסוי פיצוי המשולם לעובד מכוח הסכם עבודה

  נושא: מס הכנסה

  ... אי מתן האופציות". בהתאם להלכה שנקבעה בעניין פקיד שומה חיפה נ' חיים ניסים (ע"א 2640/11) בה נקבע כי סיווגם של תשלומים המשולמים לעובד ממעבידו במסגרת יחסי העבודה יסווגו, ככלל, כהכנסה עבודה לעניין החבות במס. ... 31 דצמבר 2017
 11. האם שכר הנטו של העובד יעלה בעקבות תכנית נטו משפחה

  נושא: דיני עבודה

  ... לא מהותי בחבות המס של העובד, כגון: הורדת מדרגות המס, המעסיק יהיה זכאי להפחית את שכרו הברוטו של העובד. אולם, כאשר חל שינוי מהותי בחבות המס של העובד, כגון: חקיקת חוק חדש, מדיניות כלכלית חדשה שהמטרה הגדלת ... 19 אוקטובר 2017
 12. העברת כספים מקופ"ג מרכזית לפיצויים

  נושא: פנסיה וגמל

  ... יש לבחון אם חבות הפיצויים לעובדי 2007 [ולגבי בעלי שליטה עד התקרה שבסע' 32(9) לפקודה] גבוהה מהסכום לפיצויים שנצבר בקופות האישיות שלהם (להלן – סכום לעובדי 2007). ככל שכך הוא – יש לייעד סכום בקופ"ג המרכזית ... 19 אוקטובר 2017
 13. תנאים לרילוקיישן מלא - גם לעניין ביטוח לאומי

  נושא: ביטוח לאומי

  היוצאים לחו"ל צריכים להחליט ורצוי עוד טרם יציאתם לחו"ל, האם הם נשארים "תושב ישראל" אם לאו. להחלטה על הגירה מישראל יש משמעויות רבות הן לעניין מס הכנסה והן לעניין החבות והזכויות לפי חוק ביטוח לאומי.  היוצאים ... 13 ספטמבר 2017
 14. מיסוי הקצאת אופציות לעובד שביצע רילוקיישן

  נושא: מס הכנסה

  ... הגישה מהחלטות מיסוי קודמות (33/08 ו-2514/11) כי חבות המס בישראל תיקבע בהתאם לתקופת ההבשלה ( (Vesting של האופציות שארעה בישראל. כמו כן, שולבה גישת שלטונות המס בישראל כי ניתוק תושבות לא מתרחש כבר מיום העזיבה, ... 17 יולי 2017
 15. אובדן רווחים בבית העסק - איך מבטחים?

  נושא: כללי

  ... מומחים ורואי חשבון מטעם המבוטחים, מדובר בעלויות גבוהות אשר אינן כלולות בסכום הביטוח וחייבים לבטחן בנפרד. כמובן, קיימות הרחבות נוספות אשר דורשות התאמה ספציפית לכל עסק בנפרד ולא נדון בהן כאן. מאת: ... 17 יולי 2017
 16. חישוב יתרת החופשה לעובד שסיים את עבודתו

  נושא: דיני עבודה

  ...  " משאין חולק כי בשתי שנות העבודה האחרונות שולמו לעובד דמי הבראה בסכום של 4,800 ₪ ואין כל ראיה כי שולמו בגין תקופה שקדמה לכך, יזקפו תשלומים אלה, ככל שלא הוסכם אחרת, בגין החבות לשנתיים האחרונות". פסיקה ... 15 יוני 2017
 17. פנסיית חובה

  נושא: פנסיה וגמל

  ... והעובד) חייב זאת בשיעור ההפרשה המתאים לו.  במסגרת חבות זו נקבע כי ההפרשה לפנסיה תחושב כאחוז משכר העבודה של העובד. ובהקשר זה יצוין כי המועד הראשון בו יש להתחיל את ההפרשה אינו זהה בין שני המינים, כך שחובת ... 03 מאי 2017
 18. פורשים: האם להתכונן לסוף השנה?

  נושא: פנסיה וגמל

  ... או האם כדאי לי לפעול על מנת להפחית את חבות המס בכספי הפיצויים בפריסה ולזכות להחזרי מס?" התשובה היא כי גם במקרה הזה אין צורך לחכות עד לסוף שנת המס לפריסת פיצויים. שנות הפריסה נבדלות ביניהן, כך ששנת הפריסה ... 28 דצמבר 2016
 19. שומות מס על ועדי העובדים וארגונים יציגים

  נושא: מס הכנסה

  ... בשל יחסי עובד מעביד שיש בינם לבין משרד החינוך. על כן, אין לראות בסכום המלגות הכנסת עבודה החייבת במס. בית המשפט קיבל את עמדת פקיד השומה לפיו מדובר בהטבות שהן חייבות במס בידי העובדים, ואף חבות המס במקור ... 14 ספטמבר 2016
 20. פיצוי לעובד שלא קיבל תשלום על שעות נוספת

  נושא: דיני עבודה

  ... חוק שעות עבודה ומנוחה שכן הוא הועסק בתפקיד ניהולי הדורש "מידה מיוחדת של אמון אישי". לדבריה, התובע היה מנהל חנות, קיבל שכר גבוה והיו לו סמכויות נרחבות. עוד נטען כי התובע לא זכאי לפיצויי פיטורים שכן עזב ... 06 יוני 2016
 21. העתקת הכנסה או שימוש בהכנסה

  נושא: מס הכנסה

  ... את בעל העסק מחבות במס. לעומת זאת, "שימוש בהכנסה" באמצעות הסבתה לאחר, בעוד שהשליטה בהכנסה או בנכס המצמיח את ההכנסה נותרה בידי המסב, לא תפטור את בעל העסק מהחבות במס. בשנת 2003 היה בנלי חייל משוחרר, ולטענתו, ... 14 אפריל 2016
 22. תכנון מס: אובדן כושר עבודה ותיקון 190

  נושא: פנסיה וגמל

  סביב הביטוח של אובדן כושר עבודה קיימות סוגיות מס נרחבות. חלקן אף מורכבות וסבוכות. מאמר זה יציג פרשנות פשוטה לכמה מהסעיפים מתוך חוזר מס ההכנסה העוסק בתחום. ביטוח נגד אובדן כושר עבודה: אובדן כושר ... 20 אוקטובר 2015
 23. ביטוח לאומי - עובד לשעה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... “עובד לשעה”, אך מבחינת הדיווח והרישום, כיוון שהיקף שעות העבודה עלה על 4 שעות, לא היה חייב לרשום עצמו במל”ל. חבות הרישום והדיווח היתה על המעסיק, ובשל כך לא היה מקום לדחות את התביעה לדמי הפגיעה, והתביעה ... 20 אוקטובר 2015
 24. כ 156,000 ש"ח פיצוי לעובדת שנפגעה כתוצאה מהתרשלות המעסיק

  נושא: דיני עבודה

  ... הרגליים, בעיקר בשמאל. בית המשפט הכיר בעובדה, כי הצדדים חלוקים הן בשאלת החבות והן בשאלת הקשר הסיבתי בין נכותה של התובעת לבין קרות התאונה. נוסף על כך, חלוקים הצדדים בשאלת גובה הנזק לתובעת כתוצאה מפגיעתה ... 13 אוגוסט 2015
 25. הגשת דוחות מס ליחידים לשנת המס 2014 - חידושים, שינויים, הבהרות ודגשים

  נושא: מס הכנסה

  ... (בקשות אנונימיות לבירור חבות המס מול פקיד השומה להגשה עד 6.9.2015) ומסלול מקוצר – בקשות לא אנונימיות עם סכומי הון והכנסות חייבות במס נמוכים יחסית (להגשה עד 6.9.2015). במסלול הרגיל והאנונימי רשאי פקיד ... 27 אפריל 2015
 26. טיפים לקראת סוף שנת המס 2014 בנושא תשלומים שונים לעובדים שכירים

  נושא: ביטוח לאומי

  ... (1,075 ₪) או שווה לו, יחולק התשלום הנוסף לשנים עשר חודשים: החודש שבו שולם התשלום הנוסף ועוד 11 חודשים אחורה ותחושב החבות בדמי ביטוח לכל החודשים הקודמים, בהתאם. טרם השינוי הנוכחי, פריסת התשלום הנוסף בוצעה ... 28 דצמבר 2014
 27. טפסים בעת פרישה

  נושא: פנסיה וגמל

  ... וחוב פיצויים הסבר: אם יש למעסיק חבות פיצויים, הוא ימלא את הטופס. המעסיק יפרט את חובו לעובד הפורש בגין כספי הפיצויים.   מספר ושם הטופס: 116 בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס מנפיק הטופס: מס ההכנסה. ... 28 דצמבר 2014
 28. בג"צ תוחם את גבולות ההכרה ב"פגיעה בעבודה"

  נושא: ביטוח לאומי

  ... אירנה זגורי (להלן: המבוטחת) לא תוכר כתאונת עבודה לעניין סעיף 79 לחוק. השאלה שעמדה לדיון בבג”ץ היא חשובה, עקרונית ובעלת השלכות רחבות. מדובר בשרטוט גבולות ההכרה בתאונת עבודה המתרחשת שלא במהלך הרגיל של ... 25 נובמבר 2014
 29. כיסוי משיכות חובה או יצירת הלוואת בעלים ע"י מכר דירה לחברה

  נושא: מס הכנסה

  ... החלטות מיסוי קודמות שלה בעניין החבות במע"מ בעת רכישת דירה לחברה מאדם פרטי. בהתאם לנוהג אשר קיבל ביטוי בהחלטות רולינג שניתנו בעבר (שלא פורסמו ברבים) עסקת מכירת דירת המגורים של בעל המניות לחברה בשליטתו לא ... 25 נובמבר 2014
 30. היטל על העסקת עובדים זרים ופליטים והגדרתם לעניין תושבות

  נושא: מס הכנסה

  חובת ההוכחה כי העובד הזר הוא "תושב ישראל" חלה על המעסיק ובזמן אמת – במועד שבו החלו העובדים לעבוד אצלו, או לפחות בתקופת העסקתו אצל המעסיק>>> סוגיית מיסוי והחבות בהיטל בגין העסקת עובדים ... 28 ספטמבר 2014
 31. האם ניתן למשוך כספים מחברה משפחתית ללא תשלום מס?

  נושא: מס הכנסה

  ... יהיה לחלק ללא חבות במס רק רווחים שחולקו מהכנסתה החייבת וכו'. את הגדרת הכנסה חייבת בסעיף 64א' בנוסחו החדש אפשר וניתן לדעתנו לפרש כהכנסה חייבת לפני קיזוז הפסדים, ובכך להגיע למעשה לאותה תוצאה כפי העולה ... 02 אפריל 2014
 32. הפרשות לפנסיה וביטוחי מנהלים - לקראת 2014

  נושא: פנסיה וגמל

  ... - 9,297 ₪ נכון להיום. כל עוד אין עליכם חבות נוספת על פי הסכם קיבוצי, הסכם אישי, צו הרחבה או נוהג, הרי שמעבר לסכום זה, אין עליכם כמעסיקים כל חובה להסדר ביטוח פנסיוני לעובדיכם. על מי חל צו ההרחבה לפנסיה ... 15 ינואר 2014
 33. פנסיה מוקדמת בהיבט חוק הביטוח הלאומי

  נושא: ביטוח לאומי

  ... ביטוח ,42,435 ₪ לחודש בשנת 2013). פנסיה מוקדמת מחו”ל כיוון שמשלם הפנסיה בחו”ל אינו מנכה דמי ביטוח, הפנסיה הזו חייבת בדמי ביטוח לפי הכללים החלים על הכנסה שאינה מעבודה. לעמדת המל”ל, חלה חבות בדמי ביטוח ... 18 נובמבר 2013
 34. שאלות ותשובות בפרישה

  נושא: פנסיה וגמל

  ... שינוי בהכנסות והוא נערך רק לשנת המס הנוכחית בה מוגשת הבקשה. תיאום מס אינו בא במקום הגשת דו"ח שנתי ואין לראות בו קביעה סופית לחבות המס. אני מקבל פנסיה ואשתי לא עובדת. האם מגיעה לי נקודת זיכוי בשבילה? סעיף ... 20 אוקטובר 2013
 35. הכרה בתביעה לקבוע מראש שווי רכב צמוד לרכב תפעולי

  נושא: מס הכנסה

  ... מהטעם כי התובענה אינה מגלה עילה. במרכז הבקשה עומדת הטענה כי הדרך היחידה לברר טענות בעניין חבות במס של עובד הינה הגשת דו"ח לפקיד השומה. השאלות שבבסיס התובענה הינן שאלות עובדתיות שיש לבררן ביחס לכל עובד, ... 16 יולי 2013
 36. פגיעה בעבודה לא בזמן עבודה ולא במקום העבודה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... לעבודתה מאחר ומטרת התוקף היתה בצע כסף בלבד. נוסף על כך טען המל"ל, כי להכרה בשוד כתאונת עבודה השלכות רחבות היקף של מתן כיסוי ביטוחי בכל שעות היממה לכל מקום שאליו מבוטח לוקח את מכשיר הטלפון הנייד שלו, המשמש ... 25 יוני 2013
 37. לשון הרע בעבודה

  נושא: דיני עבודה

  ... אישי של המנהלים. וראו לדוגמא, תא 32588/08 גור נ' ברונו אינטרנשיונל (2012), שם הוטלה חבות אישית על מנהלי הנתבעת בגובה 70,000 ₪ בגין הוצאת דיבה כנגד התובע, לאחר שעבד במקום העבודה משך 10 שנים, וזאת בנוסף ... 18 אפריל 2013
 38. מסביב לשעון - שעון הנוכחות והרשעת מעסיקים

  נושא: דיני עבודה

  ... שהובאו הינם כלליים, ובאים ליתן לכם המעסיקים, מידע ראשוני אודות החשיבות שבניהול פנקס שעות עבודה. לאי-הרישום, עלולות להיות השלכות רחבות בהתאם למציאות הקיימת בעסק. בכל שאלה פרטנית, נשמח לבדוק ולייעץ.  ... 13 מרס 2013
 39. לשון הרע? מכתב שנשלח למיקרוסופט הביא לפיטורי עובד

  נושא: דיני עבודה

  ... נקמנות, אלא הלכה עם האמת שלה, מתוך אינטרס לגיטימי, מוסרי וחברתי. באשר לתביעה שכנגד, נקבע כי הנתבעת כשלה מלהוכיח את חבות התובע בגין המיזם. לבסוף, חייב ביהמ"ש את התובע בהוצאות של 15,000 שקל. לדברי ... 13 מרס 2013
 40. החזרי מס לשכירים: כל מה שרציתם לדעת ולא העזתם לשאול

  נושא: מס הכנסה

  ... – צדקיה,  הגשת דו"ח החזר מס לשכירים אכן יוצרת לפונה רישום במרשמי מס הכנסה,אולם אין העובד צריך לראות בפעולה טכנית  זו "פתיחת תיק", שתחייב בעתיד את מגיש הדו"ח בחבות כלשהי. בפועל, המדובר על רישום ... 02 אפריל 2012
 41. בהמ"ש העליון מאפשר אפליה לרעה של זוגות נשואים העובדים יחד

  נושא: מס הכנסה

  ... אחרים, שכל עוונם הוא בכך שהם בחרו להינשא ולחיות יחד ולעבוד יחד. לפס"ד יש השלכות רחבות היקף על מיסוי זוגות אלו ויביא לפגיעה בהכנסתם נטו בהיקף של עד כ- 50,000 ₪ לשנה, זאת לעומת זוגות נשואים שאינם עובדים ... 07 פברואר 2012
 42. היערכות ופעולות לתום שנת המס 2011

  נושא: מס הכנסה

   צמצום ותכנון חבות המס מחייבים היערכות נאותה, לפני תום שנת המס, במיוחד לאור המלצות וועדת טרכטנברג. כמו כן, כמדי שנה, נדרשים עסקים לבצע מספר פעולות עד ליום 31.12.11, ביניהם ספירת מלאי, ספירת קופה ורישום ... 07 דצמבר 2011
 43. כואב אבל פחות – פרישה בהסכמה

  נושא: פנסיה וגמל

  ... בהסכמה הינה היכולת לתזמן את מועד עזיבתו של העובד, יתרון המאפשר לתכנן את חבות המס בהתאם, ולחסוך לחברה ולעיתים גם לעובד סכומי כסף שעשויים להיות גבוהים ביותר. כך למשל, במקרה בו העובד זכאי לימי חופשה רבים, ... 06 דצמבר 2011
 44. מסלולים ירוקים לקבלת החלטות מיסוי תמחור מחדש ומימוש נטו של אופציות לעובדים

  נושא: מס הכנסה

  ... החלטת מיסוי מקדמית, שמטרתו קבלת וודאות בכל הקשור לחבות המס, תוצאות המס או ההשלכות על חבות המס, בשל פעולה שביצע המבקש. המסלול הירוק מתייחס לבקשות בנושאים נפוצים אשר רמת המורכבות שלהם מאפשרת קביעת מסגרות ... 10 אוקטובר 2011
 45. עובד שלא נתן הודעה מוקדמת – אפשרות קיזוז

  נושא: דיני עבודה

  ... מצד עובד לא יהיה צפוי לסנקציה כלשהי בבית הדין לעבודה שכן החוק מכיר בכך כחוב (יש לחשב את התמורה הכספית של ההודעה המוקדמת שלא נתן העובד במדויק, עפ"י חבותו המפורטת בחוק ובהתאם לשכר הקובע לצורך פיצויי פיטורים). ... 07 אוגוסט 2011
 46. העברת עובדים בין מעסיקים

  נושא: מס הכנסה

  ... שאינה זהה. להלן עקרונות החוזר: א. כללי תכלית החוזר (ראה להלן קישור לחוזר) הינה לקבוע כללים להעברת מעל 3 עובדים בין מעסיקים בשליטה זהה (מעל 90%) ובין מעסיקים שאינם בשליטה זהה, ללא חבות במס בידי ... 05 יולי 2011
 47. הכנסות - פטור ממס למלגות לסטודנטים ולחוקרים

  נושא: מס הכנסה

  ... בוצע תיקון עקיף (מס' 38) בחוק מע"מ, כך שבגין מלגה כאמור בפקודה, לא ישולם מס שכר ע"י המוסד המשלם. בחוזר מפורטת עמדתה של רשות המיסים בכל הקשור לאופן חבות המס ותחולת הפטור על מלגות הניתנות בנסיבות שונות. ... 04 יולי 2011
 48. העברת עובדים ממעביד למעביד ו/או העברת בעלות על קופות גמל

  נושא: דיני עבודה

  ... המוחזקים בקופות גמל, בעת העברת עובדים ממעביד אחד למשנהו. העברת עובדים בלא קבלת האישור הנדרש על-פי חוזר זה מראש, או ללא דיווח כנדרש על העברת עובד בודד, יוצרת מצב שבו חלה על העובד חבות מס, המחוייבת בניכוי ... 04 יולי 2011
 49. עובד ומעביד הזהרו! הטבות מס שלא כדין לפניכם

  נושא: פנסיה וגמל

  צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק הטיל חבות חדשה על כל המעבידים במשק, קטנים כגדולים, מעסיקים בודדים וחברות עתירות כח אדם, להעניק הסדר פנסיוני לעובדיהם.על הדרך החוקית והנכונה לבצע זאת - בכתבה הבאה. לבד ... 02 יוני 2011
 50. עובד ומעביד הזהרו ! הטבות מס שלא כדין לפניכם

  נושא: מס הכנסה

  צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק הטיל חבות על כל המעבידים במשק, קטנים כגדולים, מעסיקים בודדים וחברות עתירות כח אדם, להעניק הסדר פנסיוני לעובדיהם. על הדרך החוקית והנכונה לעשות זאת - בכתבה הבאה. לבד ... 31 מאי 2011
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק