חיפוש
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

חיפוש

 
Search Parameters

Search Only:

Search Keyword חיסכון

Search_result

 1. מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - במערכת השכר

  נושא: פנסיה וגמל

  במאמר זה אתייחס לחוזר גופים מוסדיים שפורסם ב 13/08/2019 "מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני- עדכון-טיוטה" בחוזר זה נוספו שתי פעולות אשר מטרתן להקל על תהליך טיוב נתונים של העובד במערכת ... 22 ספטמבר 2019
 2. כללים לעניין דיווח בגין ביטוח אבדן כושר עבודה

  נושא: פנסיה וגמל

  ... מעסיק אלא באחד משני המקרים הבאים:  1.החיסכון והא.כ.ע מנוהלים בגופים מוסדיים שונים;  2.השכר המבוטח לא.כ.ע שונה מהשכר לחיסכון   לסיכום: אני סבור ומאמין שהפתרון הנ"ל יצמצם את כמות הכספים שלא נקלטים ... 25 יולי 2019
 3. ללמוד על רילוקיישן Relocation ותושבות עם בר רפאלי

  נושא: מס הכנסה

  ... רכשה שתי        תרופות ואף קיבלה שני החזרים מהקופה. 13.   פעילות בארגונים ובמוסדות שונים בישראל - רפאלי השתתפה באירוע וראייטי בישראל         ובקמפיין בהתנדבות של רשות המים לעידוד חיסכון במים בישראל. ... 26 מאי 2019
 4. עובד רשאי לבחור מוצר פנסיוני שאינו כולל ביטוח אובדן כושר עבודה על המעסיק חל איסור להתערב בבחירה זו

  נושא: פנסיה וגמל

  ... כושר עבודה והאם מוטלת חובה על מעסיק לבטח את עובדו במסלול ביטוח פנסיוני הכולל ביטוח בגין אובדן כושר עבודה. בית הדין קבע כי החיסכון הפנסיוני הוא חובה, אך העובד רשאי לבחור את האופן שבו יתבצע החיסכון. סעיף ... 17 ספטמבר 2018
 5. השינויים הצפויים במבנה האחיד

  נושא: פנסיה וגמל

  השינויים הצפויים במבנה האחיד, בעקבות פרסום טיוטה "גרסה 3": "חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני -נספח ה'- ממשק מעסיקים- טיוטה " חוזר גופים מוסדיים 2018-55: ב 01/05/2018 פורסמה ... 20 יוני 2018
 6. נוהל קבלת עובד חדש או שינוי קופה ע"י עובד קיים, רקע ודגשים:

  נושא: פנסיה וגמל

  ... ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני- נספח ה'- ממשק מעסיקים- טיוטה " בסעיף 5ב " כללים לעניין טיפול בליקויים שנמצאו בדיווח" להלן הסעיפים הרלוונטיים למאמר : ב. נמצא ליקוי בדיווח על הפקדת תשלומים לקופת גמל שאינו ... 21 מאי 2018
 7. התקנות החדשות שיבטיחו שתקבלו את כל הפנסיה שלכם

  נושא: פנסיה וגמל

  תקנות חדשות נועדו להבטיח העברה מסודרת של כספי הפנסיה של העובדים מהמעסיק לגופי חיסכון ושמירה על זכויותיהם הסוציאליות. מהם הכללים החדשים ועל מי הם חלים? מאת: ירון הרן, מנכ"ל עוקץ פנסיה. www.oketz.co.il ... 21 מאי 2018
 8. שווי שימוש לרכב צמוד לעורכי דין הנוסעים ישירות לבתי המשפט

  נושא: מס הכנסה

  ... ההטבה הרעיונית לעובד המגולמים בעצם העמדתו של רכב לשימושו הפרטי וכי לעובד נוצרת גם הטבה בדמות החיסכון בצורך לממן בעצמו (לרבות חיסכון בהוצאות מימון) ולרכוש רכב פרטי לשימושיו האישיים. טובת הנאה לעובד נוצרת ... 21 מאי 2018
 9. דגשים לדיווח נכון של הקובץ האחיד

  נושא: פנסיה וגמל

  ... מעסיקים מעל 100 עובדים חויבו לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח אחיד ( מפברואר 2018 מעסיקים עם 20 עובדים ומעלה ומפברואר 2019 כל המעסיקים במשק). במבנה האחיד קיים בלוק ... 22 מרס 2018
 10. קצבה מוכרת והחשיבות שלה בדיווח במבנה אחיד

  נושא: פנסיה וגמל

  ... , התשכ"א -1961 עוסק בעיקר , בהרחבת מסגרת הטבות המס הניתנות מכח סעיף 9א לפקודה , בעת משיכת כספים באפיק חיסכון לקצבה. התיקון בוצע על מנת שיהיה ניתן להתמודד בצורה מיטבית הן עם השינויים שחלו במציאות הפנסיונית ... 19 פברואר 2018
 11. מוצרים פנסיונים

  נושא: פנסיה וגמל

  ... שקדמו למועד ההצטרפות. בנוסף, בקרן הפנסיה אין תוספת פרמיה על מקצועות מסוכנים, העמיתים הם אלו שמסבסדים את אותם מבוטחים בעלי מקצועות מסוכנים.   כיסויים ביטוחים בקרן הפנסיה- בנוסף לחיסכון לגיל הפרישה ... 31 דצמבר 2017
 12. צו הרחבה לפנסיה חובה

  נושא: פנסיה וגמל

  ... להטבות מס בחיסכון עד לגובה התקרה. צו הרחבה קובע שלמי שקיים "הסדר מטיב" , צו הרחבה לא חל עליו. הסדר מטיב ע"פ צו ההרחבה הקודם היה הסכם בן מעסיק לעובדים או בין מעסיק לארגון עובדים שקובע כי סך ההפרשות ... 26 נובמבר 2017
 13. עולם קרנות הפנסיה

  נושא: פנסיה וגמל

  ... על כל הפקדה לפנסיה והרווחים שצבר במהלך החיסכון יהיו פטורים גם הם ממס.   יתרונות קרנות הפנסיה • הטבת מס בעקבות הפרשה לקרן הפנסיה • 30% מקרן הפנסיה מבטיח תשואה של 4.86% מכספי הקרן, אותם 30% מושקעים ... 13 ספטמבר 2017
 14. פנסיית חובה

  נושא: פנסיה וגמל

  ... שכר, לא יכנסו לצו הרחבה זה. תהליך השינוי בהפרשות הפנסיוניות צו הרחבה כאמור נחתם בשנת בתחילת שנת  2016  וקבע את חובת הגידול בהקשר לגובה ההפקדות החודשיות המיועדות לחיסכון הפנסיוני לגבי שכירים, הסכם צו ... 03 מאי 2017
 15. הפקדות המעסיק לפיצויי פיטורים מעבר לתקרה יחוייבו כהכנסת עבודה במועד ההפקדה

  נושא: מס הכנסה

  ... המס בגין חלק הפקדה זו יופחת מהשכר נטו של העובד ולא מכספי החיסכון שהופקדו בעבורו לחיסכון פנסיוני. כחריג נקבע כי על כספים שהופקדו לקרן ותיקה מעל התקרה, לא יחול המיסוי האמור, והללו יחוייבו במס כבעבר, רק ... 20 פברואר 2017
 16. פורשים: האם להתכונן לסוף השנה?

  נושא: פנסיה וגמל

  ... החיסכון ההוני הפטור ממס והפכו את כל החסכונות הפנסיוניים (למעט קרן ההשתלמות) לחיסכון המיועד לקצבה. עד לאותו היום החוסכים - לרבות הפורשים שיש להם הכנסות מפנסיה, עבודה או עסק החייבים במס - לחסוך בקופת גמל. ... 28 דצמבר 2016
 17. פרישה וקופון פנסיוני - תכנון מס

  נושא: פנסיה וגמל

  קופת גמל היא - קודם לכל - אפיק חיסכון. מאמר זה יעסוק הפעם בתכנון מס לכלל הציבור ולפורשים בפרט.  הטבת מס: בדומה ל"דמי כיס" שנוהגים לתת לילדים, היא בעצם תמריץ: "קופון" הטבה שהוא החזר הניתן לחוסכים ... 27 נובמבר 2016
 18. כבוד לכספי התגמולים

  נושא: פנסיה וגמל

  כספי התגמולים, יכולים להיות מרכיב דומיננטי ומכריע ביותר בכל תכנון החיסכון ארוך הטווח והחיסכון לפרישה. בתכנון נבון הם יכולים להיות גמישים. טיפול נכון בהם "מייצר ניסים", משנה מציאות כלכלית ופותח פתח לתכנוני ... 18 אוקטובר 2016
 19. המטרה: פרישה בכבוד - תיאוריית הגיל והחיסכון

  נושא: פנסיה וגמל

  ... של הניהול האופטימאלי של כספים ובהתנהגות בני האדם בתחום החיסכון. תיאוריית "גלי הכסף" שאותה אני מפתח לאחרונה, עוסקת בהתחקות  אחר ניהול כספים ב"גלים פיננסיים" מטרת התיאורייה שלי היא לאתר את מגמות השווקים ... 14 ספטמבר 2016
 20. עדכונים בנושא הפרשות לפנסיה

  נושא: פנסיה וגמל

  ... במשק ולפיו שיעור ההפרשה לתגמולי המעסיק (לחיסכון) לא ייפול מ-5%. זוהי "פנסיית מינימום" חדשה. באשר לרכישת אובדן כושר עבודה (בקופת ביטוח/קופת גמל) הובהר כי המעסיק הוא זה שיישא בעלות עד לתקרה של 2.5% (בנוסף ... 14 אפריל 2016
 21. קביעה נכונה של שווי שימוש מרכב צמוד לעובד

  נושא: מס הכנסה

  לפניכם נימוקים רבים, המצדיקים את קבלת הדרישה לקבוע את שווי הרכב הצמוד לעובד לפי חישוב ספציפי, ולא על בסיס גלובלי. כנגד הטענה העיקרית של חיסכון רכישת הרכב על ידי העובד, יש טענות נגדיות מוצקות, המביאות להפחתת ... 18 פברואר 2016
 22. תביעה ייצוגית בעניין שווי רכב צמוד לעובד

  נושא: מס הכנסה

  ... של הרכב עולה, השיעור של השווי יורד. ביהמ"ש קיבל את גישת רשות המיסים, לפיה שיעור ההטבה/ההכנסה שיש לזקוף לחובת המבקש המחזיק ברכב מעביד, נגזר מהחיסכון שיש לעובד, מכך שאינו צריך לרכוש רכב, לבטח אותו, או ... 21 דצמבר 2015
 23. תכנון מס: אובדן כושר עבודה ותיקון 190

  נושא: פנסיה וגמל

  ... עצמאית. תקופת האכשרה היא בדרך-כלל כשלושה חודשים עד שישה חודשים. הפוליסות של הביטוח לאובדן כושר עבודה הן ללא מרכיב חיסכון והביטוח תקף כל עוד הפוליסה תקפה ומשולמת. הדבר דומה לביטוח רכב מפני גניבה: כאשר הרכב ... 20 אוקטובר 2015
 24. נשים חוסכות פחות לפנסיה? כן. אך מדוע?

  נושא: פנסיה וגמל

  השלכות תהליכי החיסכון לפנסיה של נשים, בעולם התעסוקה. נשים חוסכות פחות ומאריכות חיים: הפנסיה חדשה, באנלוגיה, משולה לבאר מים: ככל שאוגרים בה יותר מים, ניתן להשתמש במים לשתייה לתקופה ארוכה. אם לא משכילים לאגור ... 16 ספטמבר 2015
 25. 14 עצות להשגת יעדי החיסכון בעת פרישה

  נושא: פנסיה וגמל

  ברור שככל שתחילת החיסכון תוקדם, קיים סיכוי טוב יותר להשגת היעד. אך לא מספיק להתחיל מוקדם את תהליך החיסכון: חייבת להיות גם אסטרטגיה של מדיניות ניהול ברורה. המונח "חיסכון פנסיוני" אינו קיים יותר. ניתן ... 23 פברואר 2015
 26. טפסים בעת פרישה

  נושא: פנסיה וגמל

  ... יש לפרט את כל ההלוואות, התחייבויות וכל התחייבות אחרת. כן יש לציין נכסים קיימים מוחשיים ושאינם מוחשיים. בין היתר גם נכסי פיננסים ואת החיסכון הפיננסי.   מספר ושם הטופס 127: תעודה רפואית הוא נדרש: לצורך ... 28 דצמבר 2014
 27. כיסוי משיכות חובה או יצירת הלוואת בעלים ע"י מכר דירה לחברה

  נושא: מס הכנסה

  החל מיום 1.1.2015 רכישת דירת מגורים לחברה, לצורך מגורי בעליה לפחות, תיחשב אוטומטית כמשיכת דיבידנדים החייבת במס.>>>  היתרון המהותי של מכירת דירת המגורים של בעל המניות לחברה בשליטתו הוא חיסכון ... 25 נובמבר 2014
 28. קופות גמל פורשים: להפקיד או לא להפקיד?

  נושא: פנסיה וגמל

  האם קרנה של קופת הגמל ירדה? להלן הערכת מצב מחודשת, במיוחד לאחר כניסתו לתוקף של תיקון 190, ששינה - שוב - את כללי המשחק >>> חיסכון ציבורי: צבירה של סכומים כספיים בבנק (כמו לתכניות פנסיוניות). ... 28 ספטמבר 2014
 29. צו 8 בהודעה מוקדמת

  נושא: דיני עבודה

  ... במפורש, אז פוצו בעלי העסקים בגין נזקים בכלל.   המשיבה הינה יועצת משפטית, סט פוינט בע"מ הכתבה באדיבות עדיף תקשורת בע"מ, חברת התקשורת המובילה בישראל, בתחום הביטוח והחיסכון ארוך הטווח. www.anet.co.il ... 13 יולי 2014
 30. מתכונים להצלחה - תזכורת לניהול כספים בעת פרישה

  נושא: פנסיה וגמל

  אירוע הפרישה מהווה נקודת סיום של תקופה ארוכה של עבודה וחיסכון. אך בדרך ליציאה לדרך חדשה, יש להיזהר מטעויות ומלקיחת החלטות לא נכונות. להלן מס' מתכונים להצלחה: מספר עקרונות בסיסיים לבניית יסודות חזקים בניהול ... 13 פברואר 2014
 31. מעמד קופות הגמל בעימות בין טוענים לזכויות

  נושא: פנסיה וגמל

  ... באדיבות עדיף תקשורת בע"מ, חברת התקשורת המובילה בישראל, בתחום הביטוח והחיסכון ארוך הטווח. www.anet.co.il    ... 20 אוקטובר 2013
 32. מה המקצוע הכי תובעני?

  נושא: דיני עבודה

  הקריירה של עובדים רבים משאירה להם מעט מאוד זמן לבלות עם המשפחה, דירגנו עבורכם את המקצועות התובעניים ביותר מבחינת שעות העבודה. צפו בריאיון שנערך עם עמי ברגמן, מנכ"ל משותף בעוקץ מערכות, בתוכנית 'חיסכון' ... 17 יולי 2013
 33. ביטול גיל הפרישה - כדי שניתן יהיה לפרוש בכבוד

  נושא: כללי

  ... מאלה שיש להם ניסיון ארוך שנים בתחום. חיסכון למדינה בתשלומי קצבאות: גמלאים רבים עבדו שנים ארוכות אך לא הצליחו להגיע לחיסכון המקנה להם תנאי רווחה מינימליים וחיים בכבוד. חוק המחייב אותם לפרוש ... 16 יולי 2013
 34. מטלות והכנה לקראת פרישה

  נושא: פנסיה וגמל

  ... - קריירה אחת - חיסכון פנסיוני ממקור אחד. כך זה היה פעם...אבל הגיע הזמן להתעורר! הקריירה של פורשי העתיד: הם יצליחו "לגרד" 30 שנות עבודה "על כרעי תרנגולת". בדרך הם יחליפו כמעט חמישה מעסיקים שונים. ... 25 יוני 2013
 35. פרישה היא עבודה

  נושא: פנסיה וגמל

  ... להשפיע על זרם הכנסות הפרישה שלך. כאשר אתה בפנסיה עקרון החיסכון תופס פנים אחרות: לא יותר חיסכון ממשכורת, אלא חיסכון בעלויות ההולכות וגדלות. עם כל הרגישות שבנושא יש לתחום את יכולת הסיוע בסבירות היכולות הכלכליות. ... 18 אפריל 2013
 36. הדקה ה-90, אין לי פנסיה

  נושא: פנסיה וגמל

  מה קורה כשאין לך כלל מוכנות פיננסית לפרישה, ובמהלך הקריירה שלך היית חייב לעזור לילדייך בשל בעיה כלכלית אליה נקלעו, ועתה נותרת ללא כל חיסכון פנסיוני...? כן, אני יודע. לעיתים החיים והמציאות חזקים ... 18 אפריל 2013
 37. הפורשים החדשים

  נושא: פנסיה וגמל

  ... משפחה, תעסוקה. הפורשים החדשים יתחילו לעבוד מאוחר יותר, תהיה להם תקופת חיסכון קצרה בהרבה יותר מהוריהם והם עתידים לחיות יותר. זהו "המטאור הפנסיוני". עליית גיל פרישה: אני מניח כי בעשור הקרוב עוד יעלו ... 12 פברואר 2013
 38. שכר גלובלי תחת פיקוח

  נושא: דיני עבודה

  ... רונן פורת הינו רו"ח, מנכ"ל חברת LSH Vision Ltd, המפתחת ומשווקת את מערכת Timewatch. הכתבה באדיבות עדיף תקשורת בע"מ, חברת התקשורת המובילה בישראל, בתחום הביטוח והחיסכון ארוך הטווח. www.anet.co.il  ... 12 דצמבר 2012
 39. דעות חלוקות לגבי מיסוי פיצויי פיטורין

  נושא: מס הכנסה

  מאז ששיעור המס על רווח הון הופחת לכמחצית שיעור המס החל על הכנסת עבודה, עלתה בעוצמה שאלת מעמדם לצורכי מס של פיצויי פרישה המשולמים על ידי מעביד לעובד שפרש. שכן, קביעה כי מדובר בפיצוי הוני משמעה חיסכון מחצית ... 22 נובמבר 2012
 40. העסקת בני נוער בחופש הגדול

  נושא: דיני עבודה

  ... נער\ה עובד\ת להכיר את זכויותיהם וחובות מעסיקיהם, לערוך רישום ביומטרי של שעות העבודה, להגדיר "מטרה לחיסכון", להיעזר במחשבון שכר ואפילו להגיש תלונה למשרד התמ"ת בכל מקרה של העסקה פוגענית. במקביל, החל התמ"ת ... 17 יולי 2012
 41. פורשים על הנייר! סבא וסבתא out הורים לנכדים in

  נושא: פנסיה וגמל

  לפני שנים היה ברור לכולם, שכשיום הפרישה יגיע, הם יוכלו ליהנות מכספי החיסכון שלהם, לשבת על הכורסא ולקבל את הנכדים ברננה, ליהנות מעצמאות הילדים, ולספר בפרלמנט החברים.. כן כן היו ... 12 יולי 2012
 42. לומדים לקרוא: דו"ח שנתי - קרן פנסיה כללית חדשה

  נושא: פנסיה וגמל

  ... שמשלם, גמלאי אדם שמקבל. כולי תקווה כי תלמדו לקרוא, לא דקה לפני היציאה לפנסיה הרבה לפני, אני מניח כי מי מבינכם שיעשה זאת יקום למחרת בבוקר עם תחושה שיש לעשות דבר בניהול החיסכון הפנסיוני. ידע הוא כוח, מודעות ... 28 מאי 2012
 43. טופס 161

  נושא: פנסיה וגמל

  ... כדי לתת לעובד את היכולת למלא את בקשותיו ורצונותיו בהתייחס לחיסכון הפנסיוני שלו, שאלות הקשורות, בסכומים שנצברו ממעסיקים מקבילים קודמים, ראה סעיף בטופס ברצונו של העובד לבחור בין פטור על פיצויים, פטור על ... 06 מאי 2012
 44. "שולחן עבודה וירטואלי" לסביבה העסקית

  נושא: כללי

  ... בשלמות הנתונים. חיסכון בעלויות הקמה וניהול מנקודת המבט של ה-IT, "שולחן עבודה וירטואלי" עוזר להפחית את הזמן הנדרש להקים שולחן עבודה חדש, ובנוסף, מסייע בהקטנת עלויות ניהול שולחן העבודה והתמיכה בו. מומחים ... 13 פברואר 2012
 45. מובילים בקידמה - סיפור לקוח

  נושא: כללי

  מערכות שעון נוכחות ויומן רכב המותקנים במשאיות "חלבי סלמאן חברה להובלות" - מאפשרות לחברה שליטה ובקרה על כמות הנסיעות העסקיות ברכב לעומת הפרטיות ופיקוח מדויק יותר על שעות העבודה בפועל. התוצאה: חיסכון משמעותי ... 04 ינואר 2012
 46. מרכזיית IP-הטכנולוגיה המתקדמת בתחום הטלפוניה

  נושא: כללי

  ... המרכזיות הישנה – לא קיימת אפשרות ל"טשטוש" עכבות השיחה.     מרכזיית IP – חיסכון כלכלי מעבר לפונקציות הרבות והמגוונות אותן מספקת מרכזיית הIP, מדובר בחיסכון כלכלי עצום עבור העסק. רכישת המרכזייה מחברת ... 04 דצמבר 2011
 47. "שכר הנטו של העובדים גדל" - סיפור הצלחה

  נושא: כללי

  ... והעובד מקבל שכר נטו גדול יותר - Win-Win אמיתי.     גם מערכת שעון הנוכחות ברכב תורמת לחיסכון הכספי, וכמו מערכת יומן ברכב גם היא מותקנת על ידי איתוראן ומשלבת טכנולוגיה של חברת OK2GO. למרות שלחברה ... 03 נובמבר 2011
 48. מבטחים הוותיקה תשלם לשני עמיתים 150 אלף שקל – אחרי שחישבה את הגמלה שלא לפי התקנון

  נושא: פנסיה וגמל

  ... בניגוד לשיטת הממוצעים, על פיה השכר הקובע לחישוב הגמלה הוא הממוצע לאורך כל שנות החיסכון, ועל פיה שילמה מבטחים את הגמלה לתובעים, זאת בניגוד לתקנון שלה באותה התקופה. בית הדין הארצי לעבודה פסק עוד ב- 2003 ... 07 אוגוסט 2011
 49. לפרוש, ואז לגלות ששליש נעלם

  נושא: פנסיה וגמל

  שוק החיסכון הפנסיוני ריכוזי מדי, הפרישה עצמה רחוקה מדי, ומי בכלל יכול להבין את הדפים האלה שמגיעים בדואר פעם ברבעון? כך הצליחו גופי הפנסיה לנצל את החסמים בענף ולכרסם בחיסכון.   1. איך השם הנוצץ "ביטוח ... 04 אוגוסט 2011
 50. שתי גישות להסדר הפנסיוני – 'שגר ושכח' או לקיחת אחריות

  נושא: פנסיה וגמל

  ... החיסכון הפנסיוני שלו. נוצר עולם חדש של מושגים – יצרנים, מוצרים, סוכן ומשווק פנסיוני, הפצה ומערכות סליקה – משחק חדש. לאחר 2008 נחתם צו הרחבה לפנסיית חובה, שמחיל פנסיה מקיפה על כלל העובדים במשק. לצד ... 17 יולי 2011
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק