חיפוש
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

חיפוש

 
Search Parameters

Search Only:

Search Keyword חקיקה

Search_result

 1. רווחי חברה משפחתית יחוייבו בדמי ביטוח בלי קשר לסיווגם רטרואקטיבית משנת 2018

  נושא: ביטוח לאומי

  ... המל"ל התקשה לקבל דיווחים אודות חלוקות כאמור, שבדר"כ גם לא השתקפו בדוחות המס של החברות או היחידים בעלי המניות. החל משנת 2008 נקבע בין השאר בחקיקה, כי רווחי חברה משפחתית יחוייבו בדמי ביטוח בשנת הפקתם, ... 19 דצמבר 2019
 2. האם היעדרות עובד עקב המצב בטחוני מזכה בתשלום?

  נושא: דיני עבודה

  ... לשכר המגיע לעובד שלא הגיע לעבודה במצב חירום. במצבי חירום בעבר, עם סיום תקופת החירום, הממשלה הסדירה בחקיקה את הגדרת התקופה כמצב חירום, וגיבשה הסדר שקבע את גובה השתתפות המעסיק ו/או המדינה בפיצוי העובד ... 11 נובמבר 2019
 3. שיעור ההיטל על העסקת עובדים זרים זהה גם כשמדובר במסתננים

  נושא: מס הכנסה

  ... מאריתריאה ושילמה עבורם היטל בשיעור 15% לפי חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) הקובע היטל מופחת על עובדים זרים בענף התעשייה. אלא ... 28 אוקטובר 2019
 4. היטל מופחת בגין העסקת מסתננים בתעשייה, בניין ומסעדות אתניות

  נושא: מס הכנסה

  ...  לפי הליכי החקיקה של חוק ההיטל, נראה כי הדגש הושם על סוג הענף שבו מדובר ולא על שאלת קיומו של היתר. מתוך הנחה כי העסקת עובדים זרים היא ממילא בהיתר. גם קריאה מדוקדקת של סעיף 45 בנוסחו הקיים מלמדת כי הדגש ... 26 אוגוסט 2019
 5. מגבלות על תשלום שכר עבודה במזומן

  נושא: דיני עבודה

  ... בריאות, הפרשות לפנסיה, הפרשות לקרן השתלמות וכד') אינם משולמים במזומן אלא באמצעים אחרים אשר מתועדים היטב. לדעתנו יש לראות את המגבלה כחלה על שכר הנטו וטוב יעשה המחוקק אם יבהיר זאת בתיקון חקיקה, ובייחוד ... 26 מאי 2019
 6. "וירוס השימוע": המחלה המסתורית שתוקפת את המפוטרים

  נושא: דיני עבודה

  ... בימי המחלה מוצע במאמר זה, כי הפתרון לתופעה זו יבוא באמצעות חקיקה המשנה את האיזון בין זכויות העובד אל מול זכויות המעסיק בנקודה זו. כדאי לשקול שינויים חקיקתיים אשר יחלישו את האינטרס של העובדים לעשות שימוש ... 26 מאי 2019
 7. בג"צ: עובדת שהתפטרה עקב הטרדה מינית זכאית לפיצויי פיטורים

  נושא: דיני עבודה

  ... ואת המציאות של עובדת שנפגע באופן זה. גישה זו מתיישבת גם עם תיקוני החקיקה של השנים האחרונות, והרצון להילחם נגד התופעה המכוערת של הטרדה מינית בכלל, ובמקום העבודה בפרט. זאת, מתוך הכרה בפגיעה הקשה הנגרמת על ... 25 מרס 2019
 8. הלכת קיס – הטיפ למלצר או לאוצר? (או לביטוח הלאומי)

  נושא: ביטוח לאומי

  ... מרצון ולא עבר דרך הקופה, גם אם לא שולם באמצעי נפרד מזה שבאמצעותו שולמה הארוחה, ואף אם לא נרשם בספרי המסעדה. נשיא ביה"ד פסק כי מוסד התשר, הרווח שנים רבות במציאות הישראלית, טרם הוסדר בחקיקה, חרף קריאות ... 17 דצמבר 2018
 9. נדחתה תביעת עובדת לפיצוי בגין התעמרות בעבודה – ונקבע כי יחס עובדות אחרות לעובדת היה לא אוהד ולא מעבר לכך

  נושא: דיני עבודה

  ... כשלה מלספק לה מקום עבודה בטוח וראוי. בשל כך, תבעה העובדת, בין היתר, פיצוי בגין התעמרות בעבודה בסכום של 60,000 ₪. בית הדין קבע כי נושא ההתעמרות בעבודה עדיין לא הבשיל לדבר חקיקה וכי הגנה משפטית מפני ... 17 דצמבר 2018
 10. הצעה לתיקון חוק שכר המינימום וחוק שעות עבודה ומנוחה - קיצור שבוע העבודה

  נושא: דיני עבודה

  ... הבהירות שנוצרה פורסם תזכיר הצעת החוק לקיצור שבוע העבודה (תיקוני חקיקה), התשע"ח-2018. כפי שידוע, בהתאם להוראות צו ההרחבה, קוצר שבוע העבודה במשק ל-42 שעות, ובהתאם לכך קטן היקף השעות החודשיות ל-182 שעות. ... 25 נובמבר 2018
 11. קיצור שבוע העבודה - שכר מינימום - מה ערך השעה

  נושא: דיני עבודה

  ... (כמו גם סנקציות מינהליות ועיצומים כספיים גבוהים). ענישה פלילית לא יכולה להתבצע במצב כאוטי דוגמת זה. דומה שאין מנוס מלהביא את הנושא לכנסת לחקיקה מסודרת. כל עוד לא יוסדר הנושא בחקיקה או בהסכם מסודר אשר ... 21 מאי 2018
 12. שווי שימוש לרכב צמוד לעורכי דין הנוסעים ישירות לבתי המשפט

  נושא: מס הכנסה

  ... בתקנות שווי הרכב. הפעם, הוסיף בית המשפט כי לדעתו המקום לתקיפת תקנות חקיקה, כמו תקנות שווי השימוש, הוא בעתירה לבית המשפט הגבוה לצדק. חכם אור-זך עורכי דין, היא חברת עורכי דין אשר העמידה שני רכבים לרשות ... 21 מאי 2018
 13. משנת 2019 טיפים למלצרים ייחשבו כשכר עבודה לכל דבר

  נושא: מס הכנסה

  ... את הנושא בחקיקה מסודרת עד סוף שנת 2018. פסיקה חדשנית זו ניתנה בעניין קיס (עב"ל 44405-10-15, עומרי קיס – המוסד לביטוח לאומי, ניתן ביום 26.3.2018), בהקשר לתביעת מלצר מהמוסד לביטוח לאומי לכלול בחישוב דמי ... 22 אפריל 2018
 14. שימוע לעובד שטרם התחיל לעבוד

  נושא: דיני עבודה

  ... היא את חובת קיום השימוע כלפיו, שכן הין הצדדים נכרת הסכם מחייב. מעבר לדיון בפסיקה, ניתן להבחין בתימוכין בחקיקה העוסקת במועמדים פוטנציאליים לעבודה – במסגרת דברי ההסבר לתיקון משנת 2014 לחוק הודעה לעובד ... 22 אפריל 2018
 15. מורה נבוכים - מדריך לזכויות עובדים בפסח

  נושא: דיני עבודה

  ... זאת ועוד בכתבה שלפניכם. האם חלה על המעסיק חובה מכוח החוק לתת לעובדיו מתנה בחג? התשובה לכך היא שלילית. אין דבר חקיקה המחייב את המעסיק להעניק מתנות לעובדיו בחגים. אף שכך, המדובר בהטבה לה זוכים עוד ועוד ... 22 מרס 2018
 16. התשובה לקביעת שווי רכב צמוד - תבוא רק בחקיקה

  נושא: מס הכנסה

  ביהמ"ש המחוזי בנצרת, בדומה לפס"ד קודמים במחוזי חיפה, לא מאפשר חישוב ספציפי של שווי טובת ההנאה לעובד מרכב צמוד, וקובע כי יומן רכב ידני או מערכת "save tax" שהותקנה ברכבים, אינם תחליף לקביעת שווי שימוש ... 22 מרס 2018
 17. האם שכר הנטו של העובד יעלה בעקבות תכנית נטו משפחה

  נושא: דיני עבודה

  ראשית על מנת להבין את הסוגיה המורכת, האם שכרו של עובד אשר חתם על הסכם שכר נטו יעלה בעקבות שינו חקיקה או לאו. נדרש להבין את כיצד נראה תלוש השכר של עובד אשר חתם על הסכם שכר "נטו".   לדוגמא: עובד אשר ... 19 אוקטובר 2017
 18. שינוי מדיניות בנוגע לחישוב שווי שימוש ברכב צמוד

  נושא: מס הכנסה

  ... בחקיקה. הועדה דורשת לשנות את שיטת חישוב שווי המס, כך שיילקחו בחשבון מספר פרמטרים כגון: שנת הייצור של הרכב, מספר השנים שהרכב נמצא על הכביש, תוספות שנוספו לרכב כגון מיגון, במידה שהדבר מתחייב מאופי העבודה ... 13 ספטמבר 2017
 19. תגמולי מילואים לעצמאיים יוגדלו ב 25%, רטרואקטיבית מינואר 2016

  נושא: ביטוח לאומי

  ... בפועל יבוצע עד אוקטובר 2017. - ההסדר אינו חקיקה ראשית או משנית, והינו קצוב כרגע לתקופה של עשר שנים. נכתב ע”י  מר חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי חיבה. ממיזם הביטוח הלאומי, של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס ... 17 אוגוסט 2017
 20. ביטוח אימהות עדכוני חקיקה

  נושא: ביטוח לאומי

  להלן בתמצית עיקר השינויים בחקיקה בעניין גמלת אימהות, כפי שעולה מחוזרים והוראות שפרסם הביטוח הלאומי:  שינוי באופן חישוב גמלת אימהות לעובדת עצמאית – חוזר אימהות מספר 1452     ביום 21.3.2016 התקבל ... 15 יוני 2017
 21. תוכנית נטו משפחה - למי זה רלוונטי

  נושא: מס הכנסה

  ... השינוי בסיום הליך החקיקה יהיה 1/1/17. השפעת השינוי על הנטו כרוכה בגובה ההכנסה החייבת. ככל שיש יותר ילדים במשפחה, כך הנטו למשפחה לא יושפע מהשינוי בחקיקה. השפעת השינוי בנקודות הזיכוי קשורה לזיכויים נוספים ... 03 מאי 2017
 22. הפקדות המעסיק לפיצויי פיטורים מעבר לתקרה יחוייבו כהכנסת עבודה במועד ההפקדה

  נושא: מס הכנסה

  ... משכורות הגבוהות מתקרה זו תהיינה חייבות במס כבר בעת ההפקדה לקופ”ג. להלן עיקרי התיקון: במסגרת החקיקה הנ”ל, התווסף סעיף 3(ה3) לפקודה ובו נקבע בין היתר, כי כבר במועד ההפקדה תיזקף לעובד הכנסת עבודה, בגין ... 20 פברואר 2017
 23. ביקורות ניכויים של הביטוח הלאומי - תחום פרוץ הדורש הסדרה

  נושא: ביטוח לאומי

  ...  במקביל, פעילות מבקרי הניכויים הוסדרה בהנחיות וכללים פנימיים שקבע המוסד לביטוח לאומי על דעת עצמו מבלי לעגנם בחקיקה, כנדרש מכוח עקרון החוקיות. חמור מכך, מרבית הכללים הפנימיים הללו עומדים בניגוד להוראות ... 27 נובמבר 2016
 24. פיצול היעדרות בין הורים במחלת ילד - עדכון חקיקה

  נושא: דיני עבודה

  ביום 16.8.2016 פורסם ברשומות – תיקון מספר 15 לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ"ג – 1993 (להלן: "התיקון"). הודות לתיקון, זוג הורים המעוניין לחלוק ביניהם את היעדרותם מהעבודה לצורך טיפול בילדם ... 18 אוקטובר 2016
 25. שינויי מיסוי דרסטיים - בתוכנית הכלכלית לשנת 2017-2018

  נושא: מס הכנסה

  שינויים ועדכוני חקיקה עומדים לעשות זעזועים משמעותיים במערכות המס בישראל. כך מוצע בהצעת החלטות ממשלה שתעלה לדיון בקרוב, במסגרת הדיונים על תקציב המדינה לשנים 2017-2018, בתמצית, כדלקמן:   תיקונים בפקודת ... 14 אוגוסט 2016
 26. העסקת מסתננים מסודן ומאריתריאה חייבת בהיטל עובדים זרים

  נושא: מס הכנסה

  ... ומאריתריאה, אך לא שילמה היטל בגין הכנסת העבודה, וזאת - לפי קביעת פקיד השומה - בניגוד להוראות סעיף 45 לחוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ... 21 יולי 2016
 27. שינויי חקיקה בהעסקת נוער

  נושא: דיני עבודה

  ב 7.4.2016 פורסם תיקון מספר 18 לחוק עבודת הנוער, הקובע שינוי פרוצדורלי בדרישות העסקת נער טרם קבלתו על ידי המעסיק לעבודה וכן, מחייב את המעסיק (בהוראת שעה), ללוות את הנער אל ביתו, לאחר עבודת לילה. בעבר, ... 06 יוני 2016
 28. עדכונים בנושא הפרשות לפנסיה

  נושא: פנסיה וגמל

  ... מציפים פעם נוספת את האי-סדר השורר בתחום הכה-חשוב של פנסיית העובדים במשק. מדובר בתחום עתיר שחקנים, והסדרתו חייבת להיות בחוק של הכנסת שעובר את כל שלבי החקיקה דרך כל השחקנים. תיקון 12 נולד במשרד האוצר מתוך ... 14 אפריל 2016
 29. הגדלת המכסה של ימי חופשה שנתית לעובדים

  נושא: דיני עבודה

  בהתאם לתיקון חקיקה חדש, עובד יהיה זכאי ל-16 ימי חופשה עבור כל שנת עבודה בחמשת שנות העבודה הראשונות, אך הגדלת מכסת הימים השנתית תעשה בשני שלבים בהתאם לחוק חופשה שנתית, התשי"א 1951 עובד זכאי בכל אחת ... 22 מרס 2016
 30. למרות שדווח כעובד החברה, נקבע כי הינו בעל שליטה בעקיפין ואינו זכאי לדמי אבטלה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... לבין החברה לצורך ביטוח אבטלה. תמצית חקיקה סעיף 6(ב) לחוק הביטוח הלאומי (להלן: “החוק”) קובע בין השאר כי ביטוח אבטלה לא יחול על בעל שליטה בחברת מעטים כהגדרתו בסעיפים 32(9) ו-76 לפקודת מס הכנסה. תמצית ... 27 ינואר 2016
 31. דמי אבטלה לנשים בחופשת לידה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... רואי חשבון עם המוסד לביטוח לאומי ונציגת הלשכה בכנסת בנושא זה. הנוסח המובא לעיל אינו מחליף את החקיקה, את התקדימים מפסקי הדין או את הנוסח המלא של פרסומי הביטוח הלאומי, אלא בא להסב את תשומת הלב לאמור בהם. ... 16 ספטמבר 2015
 32. הגשת דוחות מס ליחידים לשנת המס 2014 - חידושים, שינויים, הבהרות ודגשים

  נושא: מס הכנסה

  ... השינויים שחלו באופן הדיווח בדוחות יחידים, בין היתר בעקבות שינויי חקיקה שהיו בשנת המס 2014, ויישומם בשידור הדוחות ע”י המייצגים וניתובם ע”י פקיד השומה: א. בני זוג להם “מקור הכנסה משותף” (כהגדרתו בפקודה) ... 27 אפריל 2015
 33. זכות לשכר ביום הבחירות

  נושא: דיני עבודה

  ... קבע כי דין העתירה להדחות על הסף על אף שהיא מציפה נושאים בעלי חשיבות ציבורית ומעלה שאלה חוקתית לכאורה. ראשית, הזכיר השופט עמית כי בית המשפט לא יוציא צו המורה לרשות המחוקקת לתקן או לשנות דבר חקיקה, שכן ... 26 ינואר 2015
 34. כיסוי משיכות חובה או יצירת הלוואת בעלים ע"י מכר דירה לחברה

  נושא: מס הכנסה

  ... של המחלקה המקצועית של מע"מ שניתנו בעבר, ולדעתנו, היא גם סותרת את הפסיקה לעניין זה. סוגיית המע"מ אינה מאיינת את תכנון המס, ונראה כי לפחות עד סגירת הנושא בתיקון החקיקה המתוכנן מיום 1.1.2015 ואילך, כדאי ... 25 נובמבר 2014
 35. החזר תשלומים ששולמו בטעות למוסד לביטוח לאומי

  נושא: ביטוח לאומי

  ... הפרשני העקרוני, נקודת הפתיחה היא, שתחולתה של "הלכה שיפוטית" חדשה המפרשת דבר חקיקה, היא פרוספקטיבית ורטרוספקטיבית כאחד. אלא אם כן טעמים מיוחדים, המעוגנים בשיקולים מעשיים מצדיקים להחילה מכאן ולהבא בלבד. ... 25 נובמבר 2014
 36. ניתן לחייב עובד לתת טביעת אצבע לשעון נוכחות

  נושא: דיני עבודה

  ... הכריזו סכסוך עבודה כנגד חיובם למסור טביעת אצבע לשם מעקב נוכחות. העיריה טענה כי הדרישה להחתמת כרטיס נוכחות מעוגנת בחקיקה וכן בהסכם הקיבוצי בו נקבע כי סוג שעון הנוכחות יקבע ע"י ההנהלה. עוד טענה כי מעסיק ... 02 אפריל 2014
 37. הקטנת הגידול בשיעור השתתפות המעסיק בדמי בט"ל, ושינוי הנחיות בעניין שומות ניכויים

  נושא: ביטוח לאומי

  ... הגרעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) תיקון, התשע”ד – 2014. במסגרת חוק זה, הופחתה עליית שיעור דמי ביטוח לאומי בחלק המעסיק בשיעור המלא (בגין שכר חודשי העולה על 60% מהשכר הממוצע במשק, נכון ליום 1.1.2014 ... 13 פברואר 2014
 38. שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2014

  נושא: מס הכנסה

  ... אלא אם נאמר אחרת. א. חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו 2014), התשע"ג 2013 בספר החוקים מספר 2405 מיום 5.8.2013 פורסם החוק הנ"ל ובו תוקנה, בין היתר, פקודת מס ... 15 ינואר 2014
 39. נסע לירח דבש ללא אישור ופוטר - יקבל פיצוי 94 אלף ש"ח

  נושא: דיני עבודה

  ... עורכת דין עדי ינקלביץ', ממשרד עו"ד עדי ינקלביץ' – דיני עבודה ייעוץ ליווי וייצוג משפטי בבתי הדין לעבודה; הכנת הסכמי עבודה; חוות דעת; עדכוני פסיקה וחקיקה; הרצאות והשתלמויות בדיני עבודה www.ay-labourlaw.co.il   ... 18 נובמבר 2013
 40. ביטול גיל הפרישה - כדי שניתן יהיה לפרוש בכבוד

  נושא: כללי

  ... בכך שהיא תקדם חקיקה בה קרנות הפנסיה תוכלנה להתחיל לשלם גמלה חלקית. בכך יתאפשר לגשר על הפער בירידה בשכר. נראה כי ההצעה הזו יכולה להיות אפקטיבית ותטיב עם כולם. כולל גם בעבור עובדים חדשים צעירים שיזכו לחונכות ... 16 יולי 2013
 41. פרישה היא עבודה

  נושא: פנסיה וגמל

  ... ואחראי לעבר היעדים, גם משתמע מכך שיש להקצות תקציב נמוך בהרבה יותר ממה שרצינו. ניהול הכספים הוא "קודש הקודשים" של הפורשים!. חקיקה: גם בקפריסין יש גמלאים... כאשר אתה פורש בתקופה שבה המצב הכלכלי ... 18 אפריל 2013
 42. מסירת מידע כוזב בריאיון עבודה

  נושא: דיני עבודה

  ... העבודה בתעשייה (אשר מהווה הסכם קיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של עובדים לעניין סעיף 17 לחוק פיצויי פיטורים). ה"עבירה הפלילית החמורה" היא עבירה של קבלת דבר במרמה או עבירה, שודאי קיימת בחקיקה הפדרלית האמריקאית, ... 13 מרס 2013
 43. הרשעת מעביד ומנהל בביצוע עבירות לפי חוק שעות עבודה ומנוחה

  נושא: דיני עבודה

  ... בהתאם להוראות החקיקה ואת החשיבות היתרה של מיצוי הדין דווקא במגזר הערבי, שם קיימת אינדיקציה לגבי הפרות רבות, אולם קיים קושי באכיפה בקרב אוכלוסיה זו. עוד ציינה, כי המחוקק קבע עבירות פליליות בנושא החובות ... 13 מרס 2013
 44. העסקת עובדים זרים - רק עם היתר ותוך מתן זכויות בהתאם לחוקי העבודה

  נושא: מס הכנסה

  ... החברה בהדגישה את המגמה הברורה בשנים האחרונות בחקיקה ובפסיקה של החמרה בענישה. בית הדין הדגיש גם הוא את העובדה כי העסקה ללא היתר עבודה הינה עבירה חמורה אשר לבד משהיא פוגעת בזכויות העובדים הרים היא פוגעת ... 10 אוקטובר 2012
 45. תקופת ההודעה המוקדמת של עובדי הסיעוד

  נושא: דיני עבודה

  ... בג"ץ כאמור אינה רק בהכרה בכך שלעיתים חסרים בחקיקה הקיימת הסדרים המתאימים להעסקתם הייחודית של העובדים הסיעודיים אלא שהחלטה זו מסדירה, באופן מיידי כמעט (באמצעות "הנוהל הארעי"), את הארכת תקופת ההודעה המוקדמת ... 16 יולי 2012
 46. האם ניתן לקבוע בהסכמה שכר שונה לעובד ולעובדת?

  נושא: דיני עבודה

  ... (כגון: מין). בכדי ליישם מטרה זו מגבילים דברי החקיקה שבנדון את חופש ההתקשרות החוזית ובכך מצמצמים את שיקול דעתו של המעסיק בניהול עסקו.  חוק שכר שווה, כך נקבע על ידי בג"ץ, נועד להתמודד באופן קונקרטי ... 15 יולי 2012
 47. פורשים על הנייר! סבא וסבתא out הורים לנכדים in

  נושא: פנסיה וגמל

  ... להגיע למצב שכאילו ולא הפקדתם דבר, מדהים!.  פופוליזם חקיקתי:  שני עשורים של חקיקה בתחומי החיסכון ארוך הטווח הרעו את מצבם של החוסכים, ראו  את תיקון 3 בו נקבע כי החל מ- 1/2008 כל ההפקדות הם ... 12 יולי 2012
 48. קצבת זקנה - תוספת דחיית פרישה מותנית בעבודה של 9 חודשים לפחות מדי שנה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... את שמונת החודשים שבהם עבד המבוטח במהלך שנת 2011. דיון והחלטה * המבוטח טען כי יש לפרש את החוק על פי תכלית החקיקה הסוציאלית, ולפיכך יש להעניק תשלום חלקי גם בגין חלקיות שנה בהתאם לתקופת העבודה בפועל. ... 09 מאי 2012
 49. איסור התקשרות עם קבלן כוח אדם או קבלן שירות שאינם בעלי רשיון

  נושא: דיני עבודה

  ... שוכר בעל העסק שירותים, מוטלת על שוכרי השירותים עצמם.  בהתאם לדברי שר התמ"ת: "התיקון לחוק והחלת האכיפה בנושא, גם על שוכרי השירות, מהווה צעד משלים ליוזמות החקיקה והאכיפה המקודמות על-ידי משרד התמ"ת ... 08 פברואר 2012
 50. בהמ"ש העליון מאפשר אפליה לרעה של זוגות נשואים העובדים יחד

  נושא: מס הכנסה

  ... המשפט העליון בעבר, בעשרות פסקי דין שונים, כי הוראות חקיקה אנטי תכנוניות בפקודת מס הכנסה ובתקנותיה הן חזקות ניתנות לסתירה. כגון: הלכת אינטרבילדינג, הלכת פלם, הלכת דבורה ורה שכטר, הלכת בנק קוננטיננטל ועוד ... 07 פברואר 2012
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק