חיפוש
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

חיפוש

 
Search Parameters

Search Only:

Search Keyword מילואים

Search_result

 1. שאלות מפלות בריאיון עבודה

  נושא: דיני עבודה

  ... היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, מקום מגוריהם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986, ... 17 אפריל 2019
 2. הפרשה לפנסיה על תשלום בגין יום בחירות

  נושא: דיני עבודה

  ... להביא בחשבון גם תשלומים ששולמו להם בעד חופשה, מילואים וחגים, שהם תשלומים המהווים תחליף לשכר עבודה…" (ראו: עע (ארצי) 212/06 ימית א. ביטחון (1988) בע"מ – אלי אפרים). משכך תשלום חלף שכר בגין היעדרות ביום ... 17 אפריל 2019
 3. הלכת קיס – הטיפ למלצר או לאוצר? (או לביטוח הלאומי)

  נושא: ביטוח לאומי

  ... שיהיו זכאים לגמלאות מחליפות שכר כגון: תגמולי מילואים, דמי לידה, גמלה לשמירת היריון, דמי פגיעה, דמי תאונה ודמי אבטלה, תשולם להם הגמלה בהתאם לשכר הכולל את התשר. עובד שקרה לו אירוע המזכה בגמלה, והמעסיק ... 17 דצמבר 2018
 4. האם יש להפריש לפנסיה מדמי החגים?

  נושא: פנסיה וגמל

  ... עלינו טענת העובדים, כי בעת חישוב שכרם הקובע, דהיינו השכר הממוצע ב – 12 החודשים האחרונים לעבודתם, יש להביא בחשבון גם תשלומים ששולמו להם בעד חופשה, מילואים וחגים, שהם תשלומים המהווים תחליף לשכר עבודה [ראו: ... 17 ספטמבר 2018
 5. אילו שאלות אסור לשאול בראיון עבודה

  נושא: משאבי אנוש

  ... כמה ילדים יש בבית? מתכננים נוספים? מה שנת הלידה שלך? ואף - אני רואה שלא ציינת מקום מגורים, מאיפה אתה מגיע אלינו? מה עשית בצבא? כמה ימי מילואים אתה עושה? ועוד... יותר מכך, גם שיחות חולין יכולות להיחשב ... 17 ספטמבר 2018
 6. מדריך לקבלת החזרים ממס הכנסה

  נושא: מס הכנסה

  ... אשר לפחות אחד מהם ניכה מס הכנסה מרבי מהעובד . 2.   עבודה אצל מעסיק בחלק משנת המס. 3.   קבלת תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי, כגון: דמי אבטלה, תגמולי מילואים, דמי לידה וכיו"ב . 4.   שינויים במצב המשפחתי ... 20 יוני 2018
 7. התגמול המיוחד למשרתים במילואים תקופות ממושכות, יהא פטור ממס הכנסה

  נושא: מס הכנסה

  ביום 22.3.2018 נתקבל תיקון לחוק שירות מילואים לפיו "תגמול מיוחד" המשולם למשרתים במילואים תקופות ארוכות יהא פטור ממס הכנסה. מאידך ה"תגמול הנוסף" ימשיך להיות חייב במס בשיעור 25%.  רקע חוקי תגמולי מילואים ... 22 אפריל 2018
 8. תלושי שכר לבעל שליטה שלא הוכחו כתשלום שכר אמיתי ורציף, לא נחשבו לעניין תגמולי מילואים

  נושא: ביטוח לאומי

  ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 44865-06-16) דחה ביום 26 בפברואר 2018 את תביעתו של דותן בורנשטיין (להלן: "המבוטח") לתשלום תגמולי מילואים בהתאם לשכרו המדווח, ונקבע כי התגמול ישולם בהתאם לתגמול המזערי בחוק. ... 22 מרס 2018
 9. תוספת שעות נוספות גלובליות - פירוט בתלוש השכר

  נושא: דיני עבודה

  ... לציין בתלוש השכר: "תשלומים אחרים, נוסף על השכר הרגיל, לרבות גמול שעות נוספות ומנוחה שבועית, פריון עבודה, דמי הבראה, דמי חופשה, דמי מחלה, תשלום על חשבון תגמול למשרת במילואים ויתרת תגמול כאמור, וכיוצא באלה; ... 26 נובמבר 2017
 10. העלאת שכר המינימום עלולה לפגוע בעובדים

  נושא: דיני עבודה

  ... של עובד בישראל; באופן ישיר – באמצעות צעדים כמו צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק והגדלת מספר ימי החופש לעובד, ובאופן עקיף – כמו למשל באמצעות הענקת שעת היעדרות לעובד/ת שבן/בת זוגו שוהים בשירות מילואים.  ... 26 נובמבר 2017
 11. תגמולי מילואים לעצמאיים יוגדלו ב 25%, רטרואקטיבית מינואר 2016

  נושא: ביטוח לאומי

  כפי שנתפרסם, בין השאר באתר הכנסת – לפני מספר חודשים הגיעה ועדת המילואים במוסד לביטוח לאומי להסדר עם משרד הביטחון לפיו יוגדלו תגמולי המילואים לעצמאים ב-25%.  ישום ההסדר היה כפוף לאישור ועדת העבודה הרווחה ... 17 אוגוסט 2017
 12. זכות להיעדרות מהעבודה בתקופה כשבן הזוג במילואים

  נושא: דיני עבודה

  החל מיום 3.7.2017 זכאי בן זוג של משרת/ת במילואים, לשעת היעדרות מעבודה, בכל יום של תקופת המילואים של בן הזוג, בכפוף לתנאים שנקבעו בחוק, כמפורט להלן. בהתאם לחוק עבודת נשים (תיקון מס' 58), התשע"ז -2017 ... 17 יולי 2017
 13. העסקת מבוגרים - הפרדוקס

  נושא: כללי

  ... מהאנשים שעברו את גיל 67 יכולים, ואפילו רוצים, להמשיך לעבוד כרגיל. יודעים מה? עזבו "לעבוד כרגיל". חלקם מפגין השקעה, יכולות ואפילו ביצועים שלא היו מביישים צעירים יותר. בנוסף, אין להם יותר שירות מילואים ואין ... 27 מרס 2017
 14. האם ניתן לשלם לעובדים שעות נוספות באופן גלובלי?

  נושא: דיני עבודה

  ... מראש.    בפועל למר ברד שולם מידי חודש רכיב השעות הנוספות הגלובאלי, זאת, גם כאשר הוא נעדר לתקופות ארוכות יחסית מן העבודה (כמו, למשל, עקב שירות מילואים) ואף כאשר הוא לא ביצע 30 שעות נוספות בחודש. כמו כן, ... 27 מרס 2017
 15. ביקורות ניכויים של הביטוח הלאומי - תחום פרוץ הדורש הסדרה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... לעובדים ולמעסיקים (כגון פגיעה בעבודה, לידה ומילואים) כנגד הגדלת "השכר המבוטח" במסגרת הדו"חות של מבקרי הניכויים. המעסיקים גם מחויבים לעתים קרובות בקנסות אסטרונומיים ומבקרי הניכויים פועלים כחוקרים – והכל ... 27 נובמבר 2016
 16. המחוקק לטובת העובד, ומי שומר על המעסיק?

  נושא: דיני עבודה

  ... הפרטי והקטן שאולי דומיין כקפיטליסט תאב בצע וכנצלן, הוא לפני הכל "אדם", שממש ממש דומה במבנהו לעובד. גם בעורקיו זורם דם אדום, גם לו יש חיים פרטיים ומשפחה, שירות מילואים ומלחמות, ימי עצבות ושמחה, צורך בחופשה, ... 21 יולי 2016
 17. מעסיקה שפיטרה עובדת לאחר חופשת לידה, חויבה לשלם לעובדת פיצוי בסך כולל של 94,000 ש"ח

  נושא: דיני עבודה

  ... חופשת לידה, פיטורים על רקע הפליה- גיל, הורות וכיוצ"ב, פיטורים עקב שירות מילואים, פיטורי עובד חולה, פיטורים במצב חירום בטחוני, פיטורים בשל חברות/פעילות בארגון/וועד עובדים, פיטורי עובד בעל מוגבלות, פיטורים ... 27 ינואר 2016
 18. מעסיקה שפיטרה עובד מבוגר וותיק חויבה לשלם לו פיצוי בסך 290,000 ש"ח

  נושא: דיני עבודה

  ... פיטורים עקב שירות מילואים, פיטורי עובד חולה, פיטורים במצב חירום בטחוני, פיטורים בשל חברות/פעילות בארגון/וועד עובדים, פיטורי עובד בעל מוגבלות, פיטורים עקב שהות במקלט לנשים מוכות, פיטורי הורה/אלמן של חלל ... 21 דצמבר 2015
 19. מבחנים לקיום יחסי עובד מעסיק

  נושא: דיני עבודה

  ... כי מאופן ניסוחן ניתן ללמוד לכאורה כי בין הצדדים שררו יחסי עובד מעסיק. כך לדוגמא צוין סעיף 1(D) להסכם הקובע כי התובע יקדיש את כל מרצו ומאמציו לטובת החברה באופן בלעדי למעט חופשה מחלה וימי מילואים וסעיף ... 27 מאי 2015
 20. תעריף של 200% לעבודה בבחירות, עשוי להתברר כשגוי

  נושא: דיני עבודה

  ... (אינם: חופשה, מחלה, מילואים וכיו"ב) לא ייחשב כמי ש'עבד אצל מעביד לפחות 14 ימים רצופים'. נושא נוסף שאיננו בהיר דיו הוא זכאותו של 'עובד בשכר המועסק לסירוגין' (בימים לא קבועים) לתשלום עבור יום הבחירות. ... 25 מרס 2015
 21. איסור הפליית עובד בשל כתובת מגורים

  נושא: דיני עבודה

  ... שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986, לרבות מחמת תדירותו או משכו.   בתאריך 1/12/14 התקבל תיקון מספר 22 לחוק שוויון ... 26 ינואר 2015
 22. טיפים לקראת סוף שנת המס 2014 בנושא תשלומים שונים לעובדים שכירים

  נושא: ביטוח לאומי

  מענקים ותשלומים (כמו משכורת 13) חייבים בתנאים מסוימים בפריסה לפי תקנות הביטוח הלאומי, ועשויים לזכות עובדים שקיבלו גמלאות מחליפות שכר בהפרשים מהמוסד לביטוח לאומי (דמי לידה, גמלה לשמירת היריון, תגמולי מילואים, ... 28 דצמבר 2014
 23. חופשה כפויה ללא תשלום

  נושא: דיני עבודה

  ... לפיטורים (היריון, מילואים, חוזה עבודה לתקופה קצובה, קביעות וכד'). כמובן שכאשר מעסיק בוחר לפטר את העובד עליו לערוך את ההליך לפיו כל הנהלים הנדרשים לרבות שימוע כדין. תרחיש אפשרי נוסף הינו שהעובד לא יסכים ... 14 אוגוסט 2014
 24. אי קבלת עובדת בהריון לא תמיד מהווה הפליה

  נושא: דיני עבודה

  ... השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים". הפליה בניגוד לחוק, בצד העובדה כי היא מאפשרת לנפגע להגיש תביעה כספית, מהווה גם עבירה פלילית המאפשרת להעמיד לדין פלילי לא רק את המעסיק אלא גם את מנהליו. במקרה בו טיפל ... 14 אוגוסט 2014
 25. פיטורי עובדים - פחות אבל עוד כואב

  נושא: דיני עבודה

  ... על אותו תפקיד. עדיף להסביר ולהתמודד עם האמת. בכל מקרה מסובך, קרי עובד מבוגר, אישה בהריון, מילואים וכיו"ב עניינים העלולים להעלות סוגיות סבוכות של שוויון – התייעצו לפני. ולפני הפיטורים – מומלץ כמה שיותר ... 13 יולי 2014
 26. זכותו של עובד לתשלום שכר עבודה וחובתו להתייצב לעבודה בתקופת מצב בטחוני מיוחד

  נושא: דיני עבודה

  ... מחלה, תאונה, חופשה שנתית, מילואים) שיינתן בגין עובדים תושבי הדרום, שנעדרו ממקום עבודתם לצורך השגחה על ילדיהם, עקב הוראה על סגירת מוסד החינוך, שבו לומד הילד, במהלך סבב ההסלמה בדרום, בתקופה שבין ה-11.3.2012 ... 13 יולי 2014
 27. צו 8 בהודעה מוקדמת

  נושא: דיני עבודה

  לאור הלחימה בדרום: כיצד יש לחשב הודעה מוקדמת על פיטוריו של עובד שגויס למילואים, לאחר ההודעה על פיטוריו? ומי נושא בנזקים שנגרמו לעסקים כתוצאה מגיוס עובדיהם בצו 8?  שאלה: לפני כשבוע עובד קיבל הודעה מוקדמת ... 13 יולי 2014
 28. משכורת או דיבידנד?

  נושא: דיני עבודה

  ... ₪ ולא 20,000 ₪. רלוונטי ל: דמי לידה, מילואים, תאונות עבודה וכו'). כמו כן, השכר המבוטח חשוב גם לגבי ביטוח "אובדן כושר עבודה". בנוסף, במקרה חלילה של מחלה שיש בגינה זכאות לפטור ממס לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודה, ... 02 אפריל 2014
 29. תגמולי מילואים - מהי "יתרת התגמול" שהמעסיק חייב לשלם לעובדו

  נושא: ביטוח לאומי

  ... וסכומים שהיה משלם לעובד גם אילו נעדר מעבודתו.   בחוזר הביטוח הלאומי 7/2011 מיום 24.05.2011 בעניין: " תיקון החוק בנושא הסדרת נהלי ניכוי מקדמה בגין מילואים" (להלן: "חוזר הביטוח הלאומי"), מובאות דוגמאות ... 15 ינואר 2014
 30. פיטורי עובד במילואים - כל מה שעליך לדעת

  נושא: דיני עבודה

  חל איסור לפטר עובד בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים לרבות בשל תדירות יציאתו למילואים או משך הזמן בו שירת. מתי כן ניתן להצדיק פיטורי עובד במילואים? בכתבה שלפניכם.. ... 18 נובמבר 2013
 31. מתי עובד שמתפטר זכאי למלוא פיצויי הפיטורים?

  נושא: דיני עבודה

  ... לידה- פיטוריה אסורים עד 60 יום מתום חופשת הלידה, אלא באישור מהממונה על עבודת נשים. עובד במילואים- פיטוריו בשל שירותו במילואים אסורים במהלך המילואים עצמם ועד 30 ימים לאחר תום תקופת המילואים, אלא אם ניתן ... 20 אוקטובר 2013
 32. חוזה עבודה לתקופה קצובה

  נושא: דיני עבודה

  ... רשאי שלא להמשיך ולהעסיק את העובדת, גם אם היא בהריון.  סיום חוזה לתקופה קצובה בזמן שירותו של עובד במילואים  עובד עובד במקום עבודה בהתאם לחוזה לתקופה קצובה של שישה חודשים. שבועיים לפני תום ... 02 מאי 2012
 33. אחריות כלפי עובדי קבלן במסגרת החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה

  נושא: דיני עבודה

  ... מילואים; הפרת צווי הרחבה בעניין – פנסיה, הבראה, נסיעות, חגים, שכר ענפי ועוד. החוק קובע, כי מזמין השירות חייב כלפי עובדי הקבלן לקיומן התקין והמלא של הוראות חוק אלו. כיצד יכול מזמין השירות להתמודד עם ... 01 פברואר 2012
 34. האמנם העובדים מופקרים? סיכום חקיקה 2011

  נושא: דיני עבודה

  ... לחיילי המילואים : תיקון מס' 5 בחוק הביטוח הלאומי קבע, שמעסיק שחלה עליו החובה לשלם לעובד תגמולי המילואים, ישלם לעובד שיצא למילואים, במועד תשלום המשכורת, תשלום על חשבון תגמולי המילואים בסכום השווה לשכר שהעובד ... 03 ינואר 2012
 35. עוקץ מאחלת לך שנה טובה נטו!

  נושא: כללי

  ... בנושאים מגוונים לפי בקשות לקוחותינו: חופשה ללא תשלום, דווחי מילואים ממוכנים (כולל שכר 6 חודשים אחורה) וטופס תביעה, טופס 161 לתשלום פיצויים, טיפול בתושבים חוזרים, בדיקת קליטת פרטי עובד ישירות מול ביטוח ... 14 ספטמבר 2011
 36. הגבלת העישון במקומות עבודה

  נושא: דיני עבודה

  ... הפריה חוץ-גופית היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים בקבלה לעבודה, תנאי עבודה, קידום בעבודה, הכשרה ... 09 יוני 2011
 37. אין ביטחון שישולמו דמי לידה לבת הזוג העובדת אצל בעלה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... כדי למנוע דיווחים פיקטיביים על העסקת בני זוג וניצול הוראות חוק הביטוח הלאומי לקבלת קצבאות כגון: דמי לידה, תגמולי מילואים ופגיעה בעבודה שלא כדין. השאלה היא רק האם רף ההוכחה שקובע בית הדין הארצי להוכחת ... 06 יוני 2011
 38. מה חשוב לדעת על ימי החופשה המגיעים לעובד?

  נושא: דיני עבודה

  ... המגיעים לו. מניין ימי החופשה, לא כולל ימי שירות מילואים, חג או שבתון, חופשת לידה, ימי מחלה או תאונת עבודה, ימי אבל, ימי שביתה או השבתה. מה קורה אם הימים שבהם המעסיק רוצה להוציא את העובד לחופשה אינם מתאימים ... 06 יוני 2011
 39. טעויות בתלוש – גורם עיקרי לתביעות כלפי המעסיק

  נושא: כללי

  ... – זהו תפקידו של חשב השכר. בנוסף לנושאים אלו, אחראי חשב השכר על קרנות השתלמות, ביטוח מנהלים והפרשות שונות לעובדים, כך גם כל הטיפול הקשור בחופשות לידה, מילואים, חופשות, וכ"ו. הקורס מיועד לעובדים בתחום ... 17 מאי 2011
 40. סקר: האם חיילי המילואים מקבלים את מלוא התגמולים מהמעסיק

  נושא: פנסיה וגמל

  לאחרונה, בעקבות המאבק הפוליטי הקשור לחוק טל, ופרסום הקריטריונים החדשים לזכאות לדיור בר השגה, התחדש ביתר שאת השיח הציבורי בנושא השרות הצבאי, הן הסדיר והן במילואים.   עוקץ מערכות ביצעה סקר בקרב  274 ... 04 מרס 2012
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק