חיפוש
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

חיפוש

 
Search Parameters

Search Only:

Search Keyword מיסוי

Search_result

 1. הכנסות מפנסיה מוקדמת ואובדן כושר עבודה - הנחיות חדשות

  נושא: ביטוח לאומי

  ... ביטוח כהכנסה פסיבית.  נכתב ע”י רו”ח אורנה צח (גלרט), מר חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי חיבה.  ממיזם הביטוח הלאומי, של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס - פתרונות מיסוי  עם רו"ח אורנה צח (גלרט), העומד לרשותכם ... 26 אוגוסט 2019
 2. למשפחה הגרעינית משקל בקביעת התושבות

  נושא: ביטוח לאומי

  ... חיבה ממשרד ארצי, חיבה את אלמקייס - פתרונות מיסוי www.ahe-tax.co.il  ... 25 יולי 2019
 3. פגיעה במהלך טיול טרקטורונים בחו"ל, שהיה במנותק מהנופש המשרדי, לא הוכר כפגיעה בעבודה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... צח (גלרט), מר חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי חיבה.  ממיזם הביטוח הלאומי, של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס - פתרונות מיסוי  עם רו"ח אורנה צח (גלרט), העומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור. www.ahe-tax.co.il ... 24 יוני 2019
 4. ללמוד על רילוקיישן Relocation ותושבות עם בר רפאלי

  נושא: מס הכנסה

  ... המשפחתיים, החברתיים והכלכליים, כגון: מקום ביתה הקבוע, מקום האינטרסים הכלכליים הפעילים והמהותיים שלה, מקום פעילותה בארגונים חברתיים, וכיוצא באלה.  לשאלת התושבות קיימת נפקות מיסויית, היות ואדם יתחייב במס ... 26 מאי 2019
 5. מקבלי פנסיה מוקדמת וקצבת נכות/אי כושר עבודה / מחברת ביטוח - נדרשים לשלם דמי ביטוח

  נושא: ביטוח לאומי

  ... אלמקייס - פתרונות מיסוי  עם רו"ח אורנה צח (גלרט), העומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור. www.ahe-tax.co.il  ... 25 מרס 2019
 6. מימוש אופציות לאחר סיום העבודה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... חיבה את אלמקייס - פתרונות מיסוי www.ahe-tax.co.il ב"ל 61021-11-17    ... 24 פברואר 2019
 7. עבודה, אפילו חלקית, בתקופת שמירת הריון או חופשת לידה, עלולה לשלול הגמלאות בחלקן או במלואן

  נושא: ביטוח לאומי

  ... מיסוי  עם רו"ח אורנה צח (גלרט), העומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור. www.ahe-tax.co.il (ב"ל 21072-01-16)  ... 28 ינואר 2019
 8. החלת אכיפה של חובת הגשת טפסי 126 מקוונים, שלוש פעמים בשנה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי חיבה.  ממיזם הביטוח הלאומי, של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס - פתרונות מיסוי  עם רו"ח אורנה צח (גלרט), העומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור. www.ahe-tax.co.il  ... 28 ינואר 2019
 9. דמי לידה - איזה שינויים בשכר לפני לידה יוכרו?

  נושא: ביטוח לאומי

  ...  מאת: מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי כהן ממשרד ארצי, חיבה את אלמקייס - פתרונות מיסוי www.ahe-tax.co.il (ב"ל 58248-02-16)  ... 28 ינואר 2019
 10. הלכת קיס – הטיפ למלצר או לאוצר? (או לביטוח הלאומי)

  נושא: ביטוח לאומי

  ... הלאומי, של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס - פתרונות מיסוי  עם רו"ח אורנה צח (גלרט), העומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור. www.ahe-tax.co.il  (עב"ל 44405-10-15, ע"ע 28480-02-16)   ... 17 דצמבר 2018
 11. פרמיות ששולמו טרם שמירת הריון וחופשת לידה יובאו בחשבון לעניין דמי פגיעה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... ארצי, חיבה את אלמקייס - פתרונות מיסוי  עם רו"ח אורנה צח (גלרט), העומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור. www.ahe-tax.co.il    ... 25 נובמבר 2018
 12. חובת פריסה של תשלום נוסף חלה גם לעניין פגיעה בעבודה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... ישי חיבה. ממיזם הביטוח הלאומי, של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס - פתרונות מיסוי עם רו"ח אורנה צח (גלרט), העומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור. www.ahe-tax.co.il    ... 17 ספטמבר 2018
 13. מתח מתמשך בעבודה אינו תאונת עבודה (הלכת אלעד)

  נושא: ביטוח לאומי

  ... הביטוח הלאומי, של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס - פתרונות מיסוי עם רו"ח אורנה צח (גלרט), העומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור. www.ahe-tax.co.il  ... 27 אוגוסט 2018
 14. זכתה בערעור: 170,000 שקל שמשכה מנהלת חברה ימוסו כשכר ולא כדיווידנד

  נושא: מס הכנסה

  ... כשכר סביר וראוי עבור עבודתה, כתב.  השופט סיכם כי לנוכח העובדה שאין זו העלמת המס הראשונה של המערערת, שיקולים חינוכיים או הרתעתיים עשויים אולי להצדיק מיסוי בשיעור המקסימלי כדיווידנד. עם זאת, כשהמטרה היא ... 27 אוגוסט 2018
 15. אי תשלום מקדמות כעובדת עצמאית – שלל גמלה לשמירת היריון

  נושא: ביטוח לאומי

  ... מזכה לגמלה (מתוך הלכת שומלה שלעיל).   נכתב ע”י רו”ח אורנה צח (גלרט), מר חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי חיבה. ממיזם הביטוח הלאומי, של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס - פתרונות מיסוי עם רו"ח אורנה צח ... 29 יולי 2018
 16. תמריצים ששולמו לעובדת במהלך חופשת לידה, לא נכללו בחישוב השכר הקובע לדמי לידה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... לה בחודשים 9-10/2016. התביעה נדחתה. מאת: מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא ממשרד ארצי, חיבה את אלמקייס - פתרונות מיסוי www.ahe-tax.co.il  ... 20 יוני 2018
 17. אי דיווח על שינוי מעמד ל'עובד עצמאי' - שלל גמלת פגיעה בעבודה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... צח (גלרט), מר חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי חיבה. ממיזם הביטוח הלאומי, של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס - פתרונות מיסוי עם רו"ח אורנה צח (גלרט), העומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור. www.ahe-tax.co.il  ... 20 יוני 2018
 18. שווי שימוש לרכב צמוד לעורכי דין הנוסעים ישירות לבתי המשפט

  נושא: מס הכנסה

  ... בעניין פוליטי (ע"א 8569/06, מנהל מיסוי מקרקעין חיפה נ' אלברט פוליטי , ניתן ביום 28.5.2008). בית המשפט לא קיבל את גישת החברה לגבי שיטת החישוב של שווי ההטבה וקבע כי גישת החישוב שלה אינה כוללת את מלוא רכיבי ... 21 מאי 2018
 19. משנת 2019 טיפים למלצרים ייחשבו כשכר עבודה לכל דבר

  נושא: מס הכנסה

  ... לעניין דיני העבודה והן לעניין דמי ביטוח לאומי. אפשר כבר להניח כי רשות המיסים תאמץ את פסק הדין כדי להחיל את כל הוראות המיסוי החלות לגבי שכר עבודה, גם לגבי הטיפים. לרבות, חובת הרישום של הטיפים בקופת המסעדה ... 22 אפריל 2018
 20. התגמול המיוחד למשרתים במילואים תקופות ממושכות, יהא פטור ממס הכנסה

  נושא: מס הכנסה

  ...  מילואים נעימים!   נכתב ע”י מר חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי חיבה.  ממשרד ארצי, חיבה את אלמקייס - פתרונות מיסוי www.ahe-tax.co.il  ... 22 אפריל 2018
 21. זיהוי רכיבי השכר החייבים במס שכר בידי מלכ"ר

  נושא: מס הכנסה

  ... בין הגורם המממן ובין מקבל התשלום הסופי. התוצאה מקבלת טענת המועצה תהא כי מלכ"ר לעולם אינו נדרש לשלם מס שכר, ולפיכך אינה סבירה. המועצה ביקשה להסתמך על החלטות מיסוי שניתנו על ידי רשות המסים, החלטת מיסוי ... 22 אפריל 2018
 22. שותף בשותפות אינו יכול להיחשב כעובד שכיר שלה, אף שקיבל ממנה שכר

  נושא: ביטוח לאומי

  ... חיבה. ממיזם הביטוח הלאומי, של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס - פתרונות מיסוי עם רו"ח אורנה צח (גלרט), העומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור. www.ahe-tax.co.il  ... 22 אפריל 2018
 23. תלושי שכר לבעל שליטה שלא הוכחו כתשלום שכר אמיתי ורציף, לא נחשבו לעניין תגמולי מילואים

  נושא: ביטוח לאומי

  ... את אלמקייס - פתרונות מיסוי עם רו"ח אורנה צח (גלרט), העומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור. www.ahe-tax.co.il     רוכשים עכשיו תלושי שכר - מעטפית - ומייעלים את העבודה! >>  ... 22 מרס 2018
 24. תשלום גמלת אובדן כושר עבודה מקרן פנסיה, אינו שכר לעניין דמי אבטלה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... אורנה צח (גלרט), מר חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי חיבה. ממיזם הביטוח הלאומי, של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס - פתרונות מיסוי עם רו"ח אורנה צח (גלרט), העומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור. www.ahe-tax.co.il ... 22 מרס 2018
 25. מיסוי פיצוי המשולם לעובד מכוח הסכם עבודה

  נושא: מס הכנסה

  מיסוי פיצוי המשולם לעובד מכוח הסכם עבודה, ייחשב לצורך מס כחלק משכר העבודה, להבדיל מפיצוי לעובד שמקורו אינו בהסכם עבודה, או מוגדר מראש כפיצוי החייב במס הוני, כגון קבלת אופציות במסלול הוני אשר יחויב במס ... 31 דצמבר 2017
 26. פרישה מעבודה בהסכמה בחלוף "גיל פרישה", אף שמזכה בפיצויי פיטורין, אינה פיטורין לעניין אבטלה, ונחשבת כעזיבה מרצון

  נושא: ביטוח לאומי

  ... מעבודה (למעט פנסיה).   נכתב ע”י רו”ח אורנה צח (גלרט), מר חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי חיבה. ממיזם הביטוח הלאומי, של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס - פתרונות מיסוי עם רו"ח אורנה צח (גלרט), העומד ... 31 דצמבר 2017
 27. גמלה חוסמת בפגיעה בעבודה - לא אושרה סטיה מתקנה 11 א

  נושא: ביטוח לאומי

  ... המוגדל יהיה הבסיס למקדמות גם בשנת 2018.   נכתב ע”י רו”ח אורנה צח (גלרט), מר חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי חיבה. ממיזם הביטוח הלאומי, של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס - פתרונות מיסוי עם רו"ח אורנה ... 31 דצמבר 2017
 28. אי זכאות לדמי לידה לעובדת שהייתה בחופשת מחלה ולאחריה בחל"ת

  נושא: ביטוח לאומי

  ... (משפטן) ישי חיבה. ממיזם הביטוח הלאומי, של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס - פתרונות מיסוי עם רו"ח אורנה צח (גלרט), העומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור.   www.ahe-tax.co.il (ב"ל 1002-07-15)    ... 26 נובמבר 2017
 29. העברת כספים מקופ"ג מרכזית לפיצויים

  נושא: פנסיה וגמל

  ... 11.6.2017 פרסמה רשות המיסים חוזר מ"ה מס' 4/2017 (המחליף ומבטל חוזר קודם בנושא מס' 7/2016 מיום 26.12.2016) בנושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים, אשר מטרתו להסדיר ולקבוע את כללי המיסוי בעניין הכספים ... 19 אוקטובר 2017
 30. תאונת דרכים בדרך לבדיקות סקר רפואית במימון המעסיק – לא הוכרה כתאונת עבודה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... - פתרונות מיסוי עם רו"ח אורנה צח (גלרט), העומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור. www.ahe-tax.co.il  (ב"ל 42364-10-15)  ... 19 אוקטובר 2017
 31. מקדמה חודשית קבועה ע"ח בונוס שנתי, נקבעה כשכר רגיל לעניין דמי לידה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... ברור ובנפרד, גם אם מדובר בהפרשים של כמה חודשים קודמים.   נכתב ע”י רו”ח אורנה צח (גלרט), מר חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי חיבה. ממיזם הביטוח הלאומי, של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס - פתרונות מיסוי ... 13 ספטמבר 2017
 32. שינוי מדיניות בנוגע לחישוב שווי שימוש ברכב צמוד

  נושא: מס הכנסה

  ... למיסוי רכבים צמודים המשמשים ככלי עבודה. יו"ר ועדת הכספים, ח"כ הרב משה גפני הקציב לרשות המיסים פרק זמן של כחודש וחצי, על-מנת לבוא עם הצעות לשינוי המדיניות בנושא. אחרת, הועדה תקדם בעצמה צעדים לשינוי המדיניות ... 13 ספטמבר 2017
 33. השכר בתלוש לא תמיד משמש בסיס לתשלום הגמלה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... הלאומי, של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס - פתרונות מיסוי עם רו"ח אורנה צח (גלרט), העומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור. www.ahe-tax.co.il   (ב"ל 34078-04-14)    ... 13 ספטמבר 2017
 34. אשת בעל השליטה הוכרה כעובדת לעניין דמי אבטלה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... (משפטן) ישי חיבה. ממיזם הביטוח הלאומי, של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס - פתרונות מיסוי עם רו"ח אורנה צח (גלרט), העומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור. www.ahe-tax.co.il    ... 13 ספטמבר 2017
 35. נדרש שוויון בין בני זוג לעניין זיכוי מס בגין ילדים

  נושא: מס הכנסה

  ... בגין ילדים. הרי שיטת המיסוי בישראל ממילא מבוססת על שיטת התא המשפחתי. מדוע תקופח דווקא אותה משפחה שהאישה בה אינה עובדת או שהכנסת האישה נמוכה ולא תוכל ליהנות מנקודות הזיכוי מס באמצעות קבלתן כהטבת מס בשכרו ... 17 אוגוסט 2017
 36. תגמולי מילואים לעצמאיים יוגדלו ב 25%, רטרואקטיבית מינואר 2016

  נושא: ביטוח לאומי

  ... - פתרונות מיסוי www.ahe-tax.co.il    ... 17 אוגוסט 2017
 37. החברה המשפחתית והביטוח הלאומי – סיבוב נוסף בסאגה הבלתי נגמרת

  נושא: ביטוח לאומי

  ...   נכתב ע”י רו”ח אורנה צח (גלרט), מר חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי כהן. ממיזם הביטוח הלאומי, של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס - פתרונות מיסוי עם רו"ח אורנה צח (גלרט), העומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור. ... 17 אוגוסט 2017
 38. מיסוי הקצאת אופציות לעובד שביצע רילוקיישן

  נושא: מס הכנסה

  לאחרונה פורסמה החלטת מיסוי בהסכם 6539/17  – מיסוי אופציות ויחידות השתתפות למניה לעובדים בניוד - Relocation. בהחלטת המיסוי נבחן מקרה ובו עובד בחברה בינלאומית אשר מקצה לו אופציות או יחידות השתתפות ... 17 יולי 2017
 39. אובדן כושר עבודה

  נושא: דיני עבודה

  ... לכל אדם לדאוג שיהיה לו ביטוח אובדן כושר עבודה מהסיבה למעלה, וגם כי הוא ביטוח שנחשב זול יחסית. מאת: פרופסור זיו רייך, רואה חשבון דיקן בית הספר לביטוח ה האקדמית נתניה מומחה בתחומי המיסוי הפנסיוני ... 15 יוני 2017
 40. ביטוח אימהות עדכוני חקיקה

  נושא: ביטוח לאומי

  ...  ממיזם הביטוח הלאומי, של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס - פתרונות מיסוי עם רו"ח אורנה צח (גלרט), העומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור. www.ahe-tax.co.il      ... 15 יוני 2017
 41. פנסיית חובה

  נושא: פנסיה וגמל

  ... שנת 2008 באופן קבלת הכסף: מאת: פרופ' זיו רייך, רו"ח דיקן בית הספר לביטוח המכללה האקדמית נתניה מומחה בתחומי המיסוי הפנסיוני , החשבונאות והביטוח    ... 03 מאי 2017
 42. תביעה לתשלום דמי לידה ממעסיק נוסף, היא בבחינת תביעה חדשה ולכן חלים עליה כללי השיהוי

  נושא: ביטוח לאומי

  ... מר חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי חיבה. ממיזם הביטוח הלאומי, של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס - פתרונות מיסוי עם רו"ח אורנה צח (גלרט), העומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור. www.ahe-tax.co.il    ... 27 מרס 2017
 43. הפקדות המעסיק לפיצויי פיטורים מעבר לתקרה יחוייבו כהכנסת עבודה במועד ההפקדה

  נושא: מס הכנסה

  ... המס בגין חלק הפקדה זו יופחת מהשכר נטו של העובד ולא מכספי החיסכון שהופקדו בעבורו לחיסכון פנסיוני. כחריג נקבע כי על כספים שהופקדו לקרן ותיקה מעל התקרה, לא יחול המיסוי האמור, והללו יחוייבו במס כבעבר, רק ... 20 פברואר 2017
 44. ישום גמלה חוסמת גם לבעל שליטה שכיר ?!

  נושא: ביטוח לאומי

  ... בחברה שבבעלותם.     נכתב ע”י רו”ח אורנה צח (גלרט), מר חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי חיבה. ממיזם הביטוח הלאומי, של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס - פתרונות מיסוי עם רו"ח אורנה צח (גלרט), העומד לרשותכם ... 20 פברואר 2017
 45. העלאה מהותית לא מוסברת בשכר בעלת שליטה בתקופת ההריון, לא הוכרה לעניין דמי לידה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס - פתרונות מיסוי עם רו"ח אורנה צח (גלרט), העומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור. www.ahe-tax.co.il    ... 18 ינואר 2017
 46. דמי הבראה שולמו באיחור של חודש - העובדת אינה זכאית להפרשי דמי לידה

  נושא: ביטוח לאומי

  ...  נכתב ע”י רו”ח אורנה צח (גלרט), מר חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי חיבה. ממיזם הביטוח הלאומי, של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס - פתרונות מיסוי עם רו"ח אורנה צח (גלרט), העומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור. www.ahe-tax.co.il ... 28 דצמבר 2016
 47. פורשים: האם להתכונן לסוף השנה?

  נושא: פנסיה וגמל

  ... ניתן להיעשות בניחותא ובמחשבה במהלך כל השנה. ההפסד הוא תמיד נכס בידי המשקיע. הלכות המיסוי בישראל קובעות שסדר הקיזוז הוא הפסד מול רווח ולא להיפך! בהבנת ההיגיון שבדבר: הפסד מול רווח טמון הסוד.  לדוגמה: ... 28 דצמבר 2016
 48. לעניין דמי לידה, יש לצרף שכר נוסף משני מקומות עבודה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... ע”י רו”ח אורנה צח (גלרט), מר חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי חיבה. ממיזם הביטוח הלאומי, של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס - פתרונות מיסוי עם רו"ח אורנה צח (גלרט), העומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור. www.ahe-tax.co.il ... 27 נובמבר 2016
 49. חשיבות ההצהרה על ההכנסה בעבודה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... הביטוח הלאומי, של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס - פתרונות מיסוי עם רו"ח אורנה צח (גלרט), העומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור. www.ahe-tax.co.il ב”ל 48733-03-16    ... 27 נובמבר 2016
 50. פרישה וקופון פנסיוני - תכנון מס

  נושא: פנסיה וגמל

  ... קצת מתארך. מאת: רן חובב, מומחה למיסוי ולפרישה © www.ranhovav.co.il הנתונים הינם למועד כתיבת המאמר. המידע כולל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים/בלתי מעודכנים. אין לראות באמור לעיל ... 27 נובמבר 2016
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק