חיפוש
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

חיפוש

 
Search Parameters

Search Only:

Search Keyword מלצרים

Search_result

 1. הכנסה מטיפ כהכנסת המעסיק המיועדת לתשלום שכר ולא תשלומי חובה

  נושא: דיני עבודה

  ... מעניק. נוסף על מלצרים, כוללת שרשרת השירות גם ברמנים, עובדי מטבח ונותני שירות אחרים. עובדי שרשרת השירות מועסקים במסעדה במטרה לשרת את הלקוחות. זוהי בדיוק עבודתם. לשם כך נשכרו. בעבור זה משלמים להם. זה מה ... 24 פברואר 2019
 2. הלכת קיס – הטיפ למלצר או לאוצר? (או לביטוח הלאומי)

  נושא: ביטוח לאומי

  ... הלכה. תשלום דמי ביטוח וזכאות לגמלאות: כמתחייב מפס"ד זה, החל מיום 1.1.2019 המעסיקים חייבים לשלם דמי ביטוח לאומי בעבור המלצר וכל שרשרת השירות, בהתאם לשכר שיכלול את התשר לפי חוק הביטוח הלאומי. מלצרים ... 17 דצמבר 2018
 3. מלצרית תקבל כ 70 אלף שקל כפיצוי על הפגיעה בזכויותיה

  נושא: דיני עבודה

  המעסיקה טענה ששילמה למלצרית את כל מה שהגיע לה על פי חוק. אלא שבביה"ד התברר כי האופן שבו ניהלה את המלצרים היה רחוק מלהיות חוקי... בית הדין לעבודה בירושלים קיבל לאחרונה חלקית תביעה שהגישה מלצרית בה נטען ... 29 יולי 2018
 4. משנת 2019 טיפים למלצרים ייחשבו כשכר עבודה לכל דבר

  נושא: מס הכנסה

  פסיקה חדשנית קובעת כי טיפים למלצרים ועובדים במסעדות, הם מחד הכנסות המסעדה, ומאידך גם שכר עבודה, הן לעניין דיני העבודה והן לעניין דמי ביטוח לאומי. סביר להניח כי רשות המסים תאמץ את פסה"ד גם בעניין דיני ... 22 אפריל 2018
 5. פיצויים למלצריות שלא קיבלו זכויות

  נושא: דיני עבודה

  ... הדין לעבודה.      לפי כתב התביעה, בתקופת עבודתן של התובעות נהגו המלצרים להעביר את הטיפים שהתקבלו לאחראי המשמרת, ואלה חולקו להם בהתאם לשעות העבודה. במקרה שסכום הטיפים שהצטבר עבור כל עובד היה נמוך מ-30 ... 17 יולי 2017
 6. טיפים למלצרים אינם שכר עבודה, אך יש לשלם בגינם זכויות סוציאליות

  נושא: מס הכנסה

  תשר למלצרים המשולם ע"י לקוחות המסעדה, אינו נחשב שכר עבודה לעניין פיצויים ולעניין רשויות המס, אך בהחלט מזכה את המלצר בקבלת זכויות סוציאליות מלאות מהמעסיק, לרבות הזכויות הנלוות בדיני עבודה, כגון: דמי הבראה, ... 03 מאי 2017
 7. האם חובה לרשום טיפים בקופה כתנאי להכרתם כשכר עבודה?

  נושא: דיני עבודה

  ... חלוקתם בין המלצרים/ברמנים. בהקשר זה, גם "מחברת טיפים" עונה על דרישות הפנקס כאמור. אכן אין מדובר בפסק דין של בית הדין הארצי לעבודה אך לעניות דעתנו מדובר בניתוח נכון וצודק של הדין הראוי והמצוי. אין באמור ... 14 ספטמבר 2016
 8. מלצרית פוטרה מהיום להיום ותפוצה בכ- 20,000 ש"ח

  נושא: דיני עבודה

  ... התייעצות עם עורך דינה, וטענה שמגיעים לה פיצויים. בנוגע לתלושי השכר הוא טען כי הם עומדים באופן ישיר מול ספר הטיפים בו המלצרים היו מדווחים על השכר השעתי שהרוויחו באותו היום וכמה שעות עבדו במשמרת. סתירות ... 22 מרס 2016
 9. טיפים ייחשבו כשכר עבודה גם אם לא עברו דרך הקופה של המעסיק

  נושא: דיני עבודה

  ... בעל מסעדה לנהל "יומן שירות" ולתעד בו את שמות המלצרים שעבדו בכל משמרת ואת סכום הפדיון היומי של כל אחד מהם. מדובר בכלי ראייתי סטטוטורי שהשימוש בו לענייננו הוא מתבקש וטבעי מאין כמותו, ובוודאי שאין בו כדי ... 13 יולי 2014
 10. הקפדה על תלוש שכר רשום כחוק - לטובת המעסיקים

  נושא: דיני עבודה

  האם התפטרות מלצרים בשל אי-תשלום זכויות סוציאליות, מזכה אותם בפיצויי פיטורים? ולמה כדאי למעסיק להקפיד לשלם בתלושי שכר כחוק... התשובות של בית הדין האזורי לעבודה ניתנו במסגרת תביעה שהגישו מלצרים נגד ... 16 יולי 2013
 11. האם הטיפ יכול להוות שכר עבודה ?

  נושא: דיני עבודה

  המעביד מחויב לשלם לעובדיו בכלל זה למלצרים שכר מינימום. על כך אין עוררין. המחלוקת מתעוררת כאשר המעביד מעוניין שהתשר יהווה חלק משכר העובד וייחשב כחלק משכר המינימום...    בהתאם לפסיקה, על המעביד לרשום ... 12 פברואר 2013
 12. מתי ייחשב תשר (טיפ) לחלק משכרו של העובד

  נושא: דיני עבודה

  ... מועדי החלוקה ועוד. ככל שתשלומי התשר נגבים על ידי המסעדה, נערך רישום של כספי התשר והתשלום למלצרים מנוהל על ידי המעסיק כך תגבר הנטייה להכיר בהם כשכר. ג. השכר משני המקורות (תשר ושכר מאת המעביד) לא ייפול ... 09 אוקטובר 2011
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק