חיפוש
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

חיפוש

 
Search Parameters

Search Only:

Search Keyword הכנסה

Search_result

 1. מס הכנסה

  נושא: קטגוריה

  General facts about Joomla!
 2. אמנה למניעת כפל מס (הכנסה) אינה רלוונטית לעניין חיוב או פטור מדמי ביטוח לאומי ובריאות בגין הכנסות בחו"ל - 19.9.2019

  נושא: ביטוח לאומי

  ... ביטוחית". המל"ל חייב את המבוטח בתשלומי מינימום. כמו במקרה מייזל, המל"ל קיבל שומות ממס הכנסה בגין השנים הנדונות לראשונה בשנת 2010 אך חייב את המבוטח בדמי ביטוח רק בשנת 2014, עקב ליקוי במנגנון הגבייה הממוחשב ... 22 ספטמבר 2019
 3. הכנסות מפנסיה מוקדמת ואובדן כושר עבודה - הנחיות חדשות

  נושא: ביטוח לאומי

  ... נקבע כי הכנסת עובד עצמאי מאובדן כושר עבודה נחשבת כהכנסה פסיבית לפי מקור 2(5) לפקודה. אי לכך, החל משומות 2017 – יש להפריד סכום הכנסה זה , מהכנסות העצמאי מעסק/משלח יד, המדווחות בשדה 150, ולחייבם בשיעור דמי ... 26 אוגוסט 2019
 4. הוכחת העסקת קרוב משפחה בעסק

  נושא: מס הכנסה

  ... כי היקף העסקתה היה בהיקף של 80 שעות חודשיות בממוצע. השכר של בת הזוג לא נקבע ביחס להיקף העבודה בפועל, אלא על פי הבנתו של צימרמן את הוראות מס הכנסה לעניין ההכרה בשכר של בן זוג העובד בעסק של בן זוגו. בית ... 24 יוני 2019
 5. פגיעה במהלך טיול טרקטורונים בחו"ל, שהיה במנותק מהנופש המשרדי, לא הוכר כפגיעה בעבודה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... כי ככל שמדובר ב"טובת מעביד", כך יהא גם לעניין קביעת שומות ניכויים בביטוח לאומי, ואף במס הכנסה. זאת בניגוד להנחיית רשות המיסים לחשב הכללי, שהתבססה על עובדות המקרה בפסק דינו של ביה"ד האזורי בעניין דה נשון, ... 24 יוני 2019
 6. ללמוד על רילוקיישן Relocation ותושבות עם בר רפאלי

  נושא: מס הכנסה

  ... לה תוספות הכנסה לשנת 2009 בסך של  8,593,955 ₪, ולשנת 2010 בסך של 7,860,987 ₪. עיקר המחלוקת בין הצדדים נוגעת ליישומם של המבחנים הקבועים בפקודה לקביעת "מרכז חייה" של רפאלי, בכל הנוגע לבחינת מכלול קשריה ... 26 מאי 2019
 7. תוך כמה זמן צריך לרשום תקבול בעסק?

  נושא: דיני עבודה

  ... לבצע ביקורת בעסק. מבקרי מס הכנסה, אשר המתינו מחוץ לעסקו של קצב, תשאלו לקוחה בקשר לקנייה אשר ביצעה בחנות של קצב. לאחר מכן, המבקרים נכנסו לחנות והזדהו בפני קצב כעובדי רשות המסים. רק אז, ולפני שנדרש לעשות ... 26 מאי 2019
 8. מגבלות על תשלום שכר עבודה במזומן

  נושא: דיני עבודה

  ... ברוטו הינו 12,000 ש"ח ואילו שכר העבודה נטו המשולם לעובד הינו 7,000 ש"ח (עקב ניכוי מס הכנסה ותשלומי חובה וניכויים אחרים להוציא מפרעות והלוואות) עדין יוצא כי חל לכאורה איסור על תשלום במזומן.  נדגיש ונציין ... 26 מאי 2019
 9. רכיבי הכנסות עובד שכיר הפטורות מתשלום דמי ביטוח

  נושא: מס הכנסה

  ... של העובד. סעיף 344(א) לחוק, קובע כי ההכנסה החייבת בדמי ביטוח היא ההכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה. בתקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), התשנ"ה-1995 נקבע, כי ... 17 אפריל 2019
 10. עו"ד שפיטר עובדת הרה ישלם יותר מ 100,000 שקל

  נושא: דיני עבודה

  ... לפרוטוקול ציין השופט כי נראה שנערך בדיעבד וממילא הוא אינו ערוך כדין ולא נחתם על ידי התובעת. בסיכומו של עניין נקבע כי הנתבע צריך לשלם לתובעת פיצויים על אובדן הכנסה עד תום התקופה המוגנת (60 הימים שלאחר ... 17 אפריל 2019
 11. מקבלי פנסיה מוקדמת וקצבת נכות/אי כושר עבודה / מחברת ביטוח - נדרשים לשלם דמי ביטוח

  נושא: ביטוח לאומי

  ... חלה על המעסיק בלבד, ולגבי עובד עצמאי – עליו. סעיף 344(א) לחוק קובע שיראו כהכנסתו החודשית של עובד את הכנסתו בעד החודש שקדם ל-1 בחודש שבו חל מועד התשלום, מהמקורות המפורטים בסעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה. סעיף ... 25 מרס 2019
 12. הכנסה מטיפ כהכנסת המעסיק המיועדת לתשלום שכר ולא תשלומי חובה

  נושא: דיני עבודה

  ... תשלום הזכויות הסוציאליות של עובד שרשרת השירות על יסוד שכרו האמיתי;  • הבטחת תשלום גמלת ביטוח לאומי מחליפת הכנסה על יסוד שכרו האמיתי של עובד שרשרת   השירות. הכנסה מתשר (טיפ) בענף המסעדנות מהווה הכנסה ... 24 פברואר 2019
 13. ביטול הזכות לפטור ממס על שכר מסופק ששולם לנכה

  נושא: מס הכנסה

  נכה יכול לקבל פטור ממס על הכנסותיו מעבודה, כאשר הוא עובד בפועל, בשכר ראוי על פי תפקידו והיקף העבודה שביצע. אך אם קיבל הכנסה מופרזת על עבודתו, הוא ישלם בגינה מס מלא (עד 50%), ללא זכאות לפטור. סוגיה ... 24 פברואר 2019
 14. מימוש אופציות לאחר סיום העבודה

  נושא: ביטוח לאומי

  מימוש אופציות (פירותי) לאחר סיום העבודה – מיוחס לחודש העבודה האחרון, לעניין חבויות וגמלאות הביטוח לאומי. ביה"ד האזורי לעבודה דחה ביום 20.1.2019 את תביעת אפרים שטיינמץ ("המבוטח") וקבע שהכנסה פירותית ... 24 פברואר 2019
 15. החלת אכיפה של חובת הגשת טפסי 126 מקוונים, שלוש פעמים בשנה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... למס הכנסה) – דיווח בעבור שנת המס הקודמת (מספר 3). שידור טופסי 126 מספר 1 ו- 2 מתבצע ללא צורך בהתאמות הנדרשות בדרך כלל לפני הגשת טופס 126 למס הכנסה. שידור טופס 126 מספר 3 נעשה מיד לאחר ששודר טופס 126 ... 28 ינואר 2019
 16. דמי לידה - איזה שינויים בשכר לפני לידה יוכרו?

  נושא: ביטוח לאומי

  ... רשאי פקיד תביעות של המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל"), לבחון באם ההכנסה המדווחת היא הנכונה, או שמא מדובר בפיקציה. תמצית עובדתית המבוטחת עבדה כמנהלת סניף חיפה של חברת ספלאש אנרג'י בע"מ מיום 1.6.2014, ... 28 ינואר 2019
 17. הלכת קיס – הטיפ למלצר או לאוצר? (או לביטוח הלאומי)

  נושא: ביטוח לאומי

  ביה"ד הארצי לעבודה קבע הלכה חדשה בתחולה מיום 1.1.2019 לפיה כספי התשר בענף המסעדנות צריכים להיחשב לעניין משפט העבודה ודיני הביטוח הלאומי כהכנסת המסעדה, וכל הכנסה של המלצר ועובדי שרשרת השירות מתשר צריכה ... 17 דצמבר 2018
 18. פרמיות ששולמו טרם שמירת הריון וחופשת לידה יובאו בחשבון לעניין דמי פגיעה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... בתלושים מעלה כי העמלות היוו מרכיב משמעותי בשכרה והיו כפופות למכירה אישית של המבוטחת. העיקרון הניצב בבסיס ההסדר הנורמטיבי הזה, תכליתו לפצות מבוטח בגין אובדן הכנסה אמיתי, שנגרם בעקבות פגיעה בעבודה. לאור ... 25 נובמבר 2018
 19. ההיסטוריה של הכנת השכר לפני עידן תוכנות השכר

  נושא: כללי

  ... השכר מבלי לנטרל את העובד מעבודתו. מצד שני, הכנת השכר היתה פשוטה וקלה מבחינת הידע שמנהל החשבונות היה צריך להיות מצויד בו . הכנת השכר נעשתה ע"י טבלאות ניכויים של מס הכנסה, ניכוי בטוח לאומי היה אחוז מסוים ... 17 ספטמבר 2018
 20. חובת פריסה של תשלום נוסף חלה גם לעניין פגיעה בעבודה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... לחודשי השכר 5-7.2012, וללא אוגוסט. בונוס מהווה "תשלום נוסף" בהתאם להגדרה בתקנות, ומשכך חייב בפריסה. בהתאם לסעיף 98(ב)(1) לחוק, ההכנסה לעניין גמלת הפגיעה לשכיר היא זו שממנה מגיעים דמי ביטוח, ומכאן הזיקה ... 17 ספטמבר 2018
 21. זכתה בערעור: 170,000 שקל שמשכה מנהלת חברה ימוסו כשכר ולא כדיווידנד

  נושא: מס הכנסה

  ... ונקבע כי יש לראות בהכנסות שכר עבודה. במהלך ביקורת מס הכנסה שנערכה בחברה ב-2012 נמצא כי במהלך 2011 החברה החסירה מהכנסותיה סך של 65,627 שקל ובשנת 2012 סך של 95,367 שקל. התברר כי בשנתיים הללו המנהלת משכה ... 27 אוגוסט 2018
 22. אי אפשר להגדיל שכר בעל שליטה באופן מלאכותי

  נושא: מס הכנסה

  ... הגדיל את השכר שלו, כך שלחברה נוצר הפסד, אשר קוזז כנגד ההכנסה ממשכורת שקיבל. פקיד השומה טען כי הגדלת השכר היא מלאכותית וכל מטרתה הימנעות ממס וקבע כי ההפרש בין המשכורת שנדרשה, לבין השכר הסביר, מהווה משיכת ... 29 יולי 2018
 23. מדריך לקבלת החזרים ממס הכנסה

  נושא: מס הכנסה

  ביום 28.5.2018, פרסמה רשות המיסים מדריך מעודכן להגשת בקשה להחזר מס על ידי יחיד שאין לו תיק במס הכנסה. המדריך מבהיר, מי זכאי להחזר מס, ומתי יש סיכוי טוב להחזרי מס. למעשה, כל אדם שכיר או עצמאי, אשר שילם, ... 20 יוני 2018
 24. המעסיק כעס על ההריון וישלם על כך

  נושא: דיני עבודה

  ... עבודת נשים, תשלום זכויות סוציאליות ואובדן הכנסה ב-60 הימים המוגנים שלאחר חופשת הלידה. בנוסף, הנתבע יישא בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 10,000 שקלים. ב"כ התובעת: עו"ד דיני עבודה אורטל מור ב"כ הנתבע: עו"ד ... 21 מאי 2018
 25. משנת 2019 טיפים למלצרים ייחשבו כשכר עבודה לכל דבר

  נושא: מס הכנסה

  ... וכחלק מהכנסותיה לכל דבר, לעניין חובת ניכוי מס במקור מהטיפים, החבות במע"מ, מס הכנסה ועוד. מדובר במהפכה של ממש בעניין ההתייחסות לטיפים למלצרים, אשר תחייב היערכות חדשה של בעלי המסעדות לנושאי הרישום של הטיפים, ... 22 אפריל 2018
 26. שימוע לעובד שטרם התחיל לעבוד

  נושא: דיני עבודה

  ... בגין כך, דרש התובע פיצוי בגין פיטורים שלא כדין, אובדן הכנסה ועגמת נפש. במסגרת הדיון בבית הדין האזורי בירושלים, עלתה שאלת קיומם של יחסי עובד-מעביד בין הצדדים, בשלם רשאי התובע לטעון לפיטורים שלא כדין בגין ... 22 אפריל 2018
 27. התגמול המיוחד למשרתים במילואים תקופות ממושכות, יהא פטור ממס הכנסה

  נושא: מס הכנסה

  ביום 22.3.2018 נתקבל תיקון לחוק שירות מילואים לפיו "תגמול מיוחד" המשולם למשרתים במילואים תקופות ארוכות יהא פטור ממס הכנסה. מאידך ה"תגמול הנוסף" ימשיך להיות חייב במס בשיעור 25%.  רקע חוקי תגמולי מילואים ... 22 אפריל 2018
 28. זיהוי רכיבי השכר החייבים במס שכר בידי מלכ"ר

  נושא: מס הכנסה

  ... המלכ"ר נכללים ב-"שכר" החייב במס שכר. סעיף 1 לחוק מע"מ מגדיר "שכר" כ-"הכנסת עבודה כמשמעותה בפקודת מס הכנסה". על כן, ככל שהכנסה מסוימת של עובדי המלכ"ר עונה על הגדרת "הכנסת עבודה" בהתאם לסעיף 2(2) לפקודה, ... 22 אפריל 2018
 29. שותף בשותפות אינו יכול להיחשב כעובד שכיר שלה, אף שקיבל ממנה שכר

  נושא: ביטוח לאומי

  ... בפריסה רטרואקטיבית ל-12 חודשים שבהם עבד העובד, כולל החודש שבו הוא שולם. הכנסת עובד עצמאי מהמקורות המפורטים בפסקאות (1) ו-(8) של סעיף 2 לפקודה היא הכנסה שנתית שנקבעת עפ"י השומה הסופית של ההכנסה לאותה ... 22 אפריל 2018
 30. תלושי שכר לבעל שליטה שלא הוכחו כתשלום שכר אמיתי ורציף, לא נחשבו לעניין תגמולי מילואים

  נושא: ביטוח לאומי

  ... פנסיוניות, שולמו תשלומים למל"ל ולמס הכנסה, ועוד. לחילופין טען המבוטח כי יש לראותו כעובד עצמאי, כי הוא היה אחראי לצמיחת הכנסות החברה והרחבת פעילותה (גם הוא כעובד עצמאי זכאי לתגמולי מילואים בהתאם להכנסותיו ... 22 מרס 2018
 31. אבדן כושר עבודה, מה זה אומר?

  נושא: פנסיה וגמל

  ... יקבל 75% משכרו= 7500 ₪ הכנסה זו חייבת במס. המבוטח חייב להוכיח ולהמציא אישורים רפואיים בשל מצבו הרפואי, כל עוד האדם נמצא תחת הגדרת אבדן כושר עבודה יקבל מחברת הביטוח קצבה חודשית המבטיחה לו הכנסה של 7500 ... 22 מרס 2018
 32. קצבה מוכרת והחשיבות שלה בדיווח במבנה אחיד

  נושא: פנסיה וגמל

  על מנת להבין את המשמעות של הקצבה המוכרת, צריך לחזור לשנת 2012 בשנה זו פורסם אחד התיקונים המשמעותיים ביותר שבוצעו בעשור האחרון בעולם הפנסיוני מדובר כמובן על תיקון 190... תיקון 190 לפקודת מס הכנסה ... 19 פברואר 2018
 33. מיסוי פיצוי המשולם לעובד מכוח הסכם עבודה

  נושא: מס הכנסה

  ... או שהוא מוגדר מראש כפיצוי שאינו חייב במס בשכר העבודה בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה, כגון: קבלת אופציות במסלול ההוני. בעניין ברניב וצבי  (ע"מ 54694-02-16, רוית רבקה ברניב ואבי צבי נ' פקיד שומה תל אביב ... 31 דצמבר 2017
 34. פרישה מעבודה בהסכמה בחלוף "גיל פרישה", אף שמזכה בפיצויי פיטורין, אינה פיטורין לעניין אבטלה, ונחשבת כעזיבה מרצון

  נושא: ביטוח לאומי

  ... תמיד. אי לכך יש להתחשב בכך בעת עזיבת מקום עבודה בתנאים שעלולים שלא לזכות בדמי אבטלה מיידים, אף שהעזיבה נחשבת לפיטורים לעניין חוק פיצויי פיטורין. מדמי האבטלה מקזזים הכנסה מקצבת פרישה. הכוונה לקצבה המשתלמת ... 31 דצמבר 2017
 35. מוצרים פנסיונים

  נושא: פנסיה וגמל

  במאמר זה נעסוק בשוני בין המוצרים הקיימים בשוק אשר אליהם אנו מפקידים כספים במהלך כל חיינו.  אז מהו מוצר פנסיוני?  מוצר פנסיוני הינו מוצר שיודע לתת לנו כסף בגיל הפרישה, על מנת שנוכל לשמור על הכנסה ... 31 דצמבר 2017
 36. גמלה חוסמת בפגיעה בעבודה - לא אושרה סטיה מתקנה 11 א

  נושא: ביטוח לאומי

  ביום 21.11.2017 דחה ביה"ד הארצי לעבודה את תביעתו של ש.ש.  וקבע שההכנסה ששמשה בסיס לתשלום מקדמות טרם התאונה תשמש בסיס לתשלום דמי הפגיעה וקצבת הנכות מעבודה.  רקע חוקי תקנה 11(א) לתקנות הביטוח הלאומי ... 31 דצמבר 2017
 37. העלאת שכר המינימום עלולה לפגוע בעובדים

  נושא: דיני עבודה

  ... והאי-שוויון אצלנו הן מהגבוהות בעולם המפותח, ושישראל אחרונה בהכנסה פנויה לנפש מבין המדינות המתקדמות. "זהו עוד צעד לצמצום פערים בחברה וחיזוק העובדים" אמר שר האוצר משה כחלון, ויו"ר ועדת העובדה והרווחה ח"כ ... 26 נובמבר 2017
 38. האם שכר הנטו של העובד יעלה בעקבות תכנית נטו משפחה

  נושא: דיני עבודה

  ... ₪. ואילו במצב א' המעסיק לא שינה את שכר היסוד של העובד וכתוצאה מכך שכרו "נטו" של העובד עלה בכ- 600 ₪.  כמו כן, במצב א' המחוקק לא השיג את מטרת התכנית "נטו משפחה" שהינה: גידול ההכנסה הפנויה של בני זוג שיש ... 19 אוקטובר 2017
 39. העברת כספים מקופ"ג מרכזית לפיצויים

  נושא: פנסיה וגמל

  ... להתחייבות המעסיק עפ"י חוק פיצויי פיטורין ב- 10% [תקנה 19(ב)(2)], היו פטורות ממס מכוח סעיף 9(2) לפקודה ומשיכה מהקופה ע"י המעסיק היתה הכנסה חייבת מכוח סעיף 3(ד) לפקודה (שיעור הניכוי במקור ע"י הקופה הגיע ... 19 אוקטובר 2017
 40. תאונת דרכים בדרך לבדיקות סקר רפואית במימון המעסיק – לא הוכרה כתאונת עבודה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... להשתת חיובו של המעסיק בשומות ניכויים (מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי ובריאות).   נכתב ע”י רו”ח אורנה צח (גלרט), מר חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי חיבה. ממיזם הביטוח הלאומי, של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס ... 19 אוקטובר 2017
 41. השכר בתלוש לא תמיד משמש בסיס לתשלום הגמלה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... וטען בין היתר כי אין כל בסיס משפטי להחלטת פקיד התביעות.   דיון והחלטה "מאחר שמדובר בגמלה מחליפת הכנסה, המחייבת עמידה על ההשתכרות הרגילה של העובד עובר לפגיעה, עולה השאלה מה המשקל שאותו יש לייחס ... 13 ספטמבר 2017
 42. תנאים לרילוקיישן מלא - גם לעניין ביטוח לאומי

  נושא: ביטוח לאומי

  היוצאים לחו"ל צריכים להחליט ורצוי עוד טרם יציאתם לחו"ל, האם הם נשארים "תושב ישראל" אם לאו. להחלטה על הגירה מישראל יש משמעויות רבות הן לעניין מס הכנסה והן לעניין החבות והזכויות לפי חוק ביטוח לאומי.  היוצאים ... 13 ספטמבר 2017
 43. אשת בעל השליטה הוכרה כעובדת לעניין דמי אבטלה

  נושא: ביטוח לאומי

  ...  סעיף 6ב לחוק הביטוח הלאומי קובע כי הוראות פרק ז' לחוק (ביטוח אבטלה) לא יחולו על "בעל שליטה בחברת מעטים" כהגדרתו בפקודת מס הכנסה (ראו מבזק מס מספר 683). מבוטח בביטוח אבטלה הוא תושב ישראל או תושב ארעי ... 13 ספטמבר 2017
 44. נדרש שוויון בין בני זוג לעניין זיכוי מס בגין ילדים

  נושא: מס הכנסה

  לאור החלטת ביהמ"ש העליון האחרונה בעניין חלוקה שיוויונית של מזונות בין בני זוג, האם לא הגיע הזמן ליצור שיוויון בין בני זוג גם בעניין מתן נקודות זיכוי לילדים, כך שלא יקופח תא משפחתי שבו יש לאישה הכנסה ... 17 אוגוסט 2017
 45. הגבלת סמכות בעלי עסק לשלם משכורות סתמיות

  נושא: מס הכנסה

  ... מוצדק, הוא יוצר לעצמו הוצאה פיקטיבית בעסק, כנגד רישום הכנסה לאדם שבדרך כלל אינו חייב במס בכלל או חייב במס נמוך בגינה. התוצאה היא חיוב במדרגות מס נמוכות על ההכנסה ממשכורת ובמקביל יצירת הוצאות שכר פיקטיביות. ... 17 אוגוסט 2017
 46. תגמולי מילואים לעצמאיים יוגדלו ב 25%, רטרואקטיבית מינואר 2016

  נושא: ביטוח לאומי

  ... מי שאינו תושב. שיעור התגמול לעובד שכיר או עובד עצמאי: ממוצע שכר או הכנסה (בידי עצמאי) ברבע השנה שקדם ל -1 בחודש שבו החל שירות המילואים, אך לא יותר מהמקסימום – 43,240 ₪ לחודש (נכון ל – 1/2017). תגמול ... 17 אוגוסט 2017
 47. החברה המשפחתית והביטוח הלאומי – סיבוב נוסף בסאגה הבלתי נגמרת

  נושא: ביטוח לאומי

  ...  בהתאם לסעיף 345 לחוק הביטוח הלאומי, יראו כהכנסתו השנתית של עובד עצמאי את הכנסתו מהמקורות המפורטים בפסקאות (1) ו-(8) של סעיף 2 לפקודת מס הכנסה (להלן: “הפקודה”) בשנת המס שבעדה משתלמים דמי הביטוח, ולאחר ... 17 אוגוסט 2017
 48. מיסוי הקצאת אופציות לעובד שביצע רילוקיישן

  נושא: מס הכנסה

  ... וקביעתם כהכנסה חייבת בהיותה ממוסה על בסיס מזומן (ראה מבזקנו מספר 673). יחד עם זאת, לא ברורה עמדה זו מתוך החלטת המיסוי ובכל מקרה, הובהר מפורשות בהחלטת מיסוי כי מדובר בחבות ניכוי במקור החלה על הנאמן תוך ... 17 יולי 2017
 49. אובדן כושר עבודה

  נושא: דיני עבודה

  ... עבד לפני קרות מקרה הביטוח או כל עבודה אחרת עקב מחלה או תאונה, שגרמה לו שיעור ניכות של 75% לפחות.  2-המבוטח אינו עוסק בפועל בעבודתו או בעיסוק סביר אחר המתאים להשכלתו, והוא לא מקבל הכנסה או תגמול בעקיפין. ... 15 יוני 2017
 50. ביטוח אימהות עדכוני חקיקה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... תיקון לחוק הביטוח הלאומי שמיטיב עם יולדת עצמאית,     שהכנסותיה טרם הלידה פחתו.     חישוב הגמלה נעשה תוך התחשבות בכך שהכנסתה של עובדת עצמאית בהיותה     הכנסה שנתית, מושפעת מההיריון ומהלידה וכן בתקופה ... 15 יוני 2017
 51. לא הפרישו ביטוח לאומי ופנסיה ויפצו אלמנה וילדים של עובד שנהרג

  נושא: ביטוח לאומי

  ... הנזק, השופטת קבעה שמחומר הראיות עולה שמשכורתו הממוצעת של המנוח לא עלתה על הנקוב בתלושי השכר ובכך דחתה את טענת התובעים להכנסה גבוהה יותר. מאחר שהתביעה בעניין הפסד הפנסיה הוגשה כנגד החברה בלבד (ולא נגד ... 15 יוני 2017
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק