חיפוש
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

חיפוש

 
Search Parameters

Search Only:

Search Keyword מענק עבודה

Search_result

 1. דמי לידה. השפעת מענקים רבעוניים חושבה לפי ממוצע משנה קודמת

  נושא: ביטוח לאומי

  ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 51804-11-17) דחה ביום 19 באוגוסט 2019 את תביעתה של איילת בן גיגי שלו (להלן: המבוטחת) וקבע כי אין לראות את המענקים הרבעוניים ששולמו לה לפני הלידה, כשכר רגיל לאותו רבעון.  בנסיבות ... 28 אוקטובר 2019
 2. אפליה בבנק לאומי, כ 190 אלף ש' לגמלאי שקופח

  נושא: דיני עבודה

  ... דבר נקבע כי התובע זכאי להפרשי דמי הבראה, בונוס ומענק יובל שנמנעו ממנו בעקבות ההסכם המפלה תוך דחיית תביעותיו לשעות נוספות והפרשי שכר ופיצויי פיטורים.  בסיכומו של עניין זכה התובע בכ-190 אלף שקל.   ב"כ ... 24 יוני 2019
 3. ביה"ד לעבודה: עובד לא זכאי לתשלום על שעות נוספות שבוצעו ללא אישור

  נושא: דיני עבודה

  ... הרשמת סימה קרמר תביעה של אנליסט שפרש ב-2016 מחברת איילון פנסיה וגמל, ותבע הפרשי שכר. התובע סיכם על פרישה מוקדמת לאחר שאיילון פנסיה נרכשה על ידי מיטב דש. הוא קיבל פיצויי פיטורים, מענק וזכויות נוספות אך ... 26 מאי 2019
 4. רכיבי הכנסות עובד שכיר הפטורות מתשלום דמי ביטוח

  נושא: מס הכנסה

  ...    אופציות במסלול הוני לפי סעיף 345א 7.       פיצויי הלנת שכר, ריבית והפרשי הצמדה על השכר המולן 8.       מענק פטירה 9.       הוצאות המותרות בניכוי למומחה חוץ/ספורטאי חוץ/עיתונאי חוץ מאת: רמי ... 17 אפריל 2019
 5. 160,000 שקל פיצוי לנהג אוטובוס שהתלונן למשרד הכלכלה ופוטר

  נושא: דיני עבודה

  ... זאת במיוחד לאור מכתבי הערכה שהציג התובע בבית הדין, ומענק שקיבל מהנתבעת עבור מתן שירות מצוין ללקוחותיה. השופטת גרשון-יזרעאלי הבהירה כי "בנסיבות העניין בהן התובע לא זומן לבירור או לשימוע סמוך לאחר שאירעו ... 27 אוגוסט 2018
 6. תמריצים ששולמו לעובדת במהלך חופשת לידה, לא נכללו בחישוב השכר הקובע לדמי לידה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... החודשים שבעדם שולמו". "תשלום נוסף" – "שכר הניתן לעובד בנוסף לשכר החודשי הרגיל לרבות תשלומים שניתנו כבונוס או כמענק השתתפות ברווחי המעביד ולמעט הפרשים". תשלום נוסף ששיעורו 25% או יותר משכר המינימום ... 20 יוני 2018
 7. מועצה דתית תשלם לרב ימי חופשה ומחלה על 38 שנות עבודה

  נושא: דיני עבודה

  ... את המועצה הדתית ברעננה לשלם כ-254 אלף שקל לרב של אחת השכונות בעיר בגין מענק "שנים עודפות" ודמי חופשה ומחלה שלא שילמה לו כשפרש מהתפקיד. השופטת הבכירה מיכל לויט קבעה כי העובדה שלא ניתן היה לעקוב אחר שעות ... 21 ינואר 2018
 8. מיסוי פיצוי המשולם לעובד מכוח הסכם עבודה

  נושא: מס הכנסה

  ... כי כל אחד מהם יהיה זכאי לקבל מענק מיזוג במקרה של מכירה או מיזוג של החברה. גובה המענק שנקבע הוא 2% מעליית שווי החברה מעל שווי של 54 מיליון דולר. בשנת 2006 התמזגה החברה עם חברות מתחומה ובשל עסקת המיזוג היו ... 31 דצמבר 2017
 9. גמלה חוסמת בפגיעה בעבודה - לא אושרה סטיה מתקנה 11 א

  נושא: ביטוח לאומי

  ... היא פגיעה המזכה בדמי פגיעה בעבודה או בעת התנדבות מוכרת לתקופה של 90 ימים לפחות, בין שהם רצופים ובין שאינם רצופים, או פגיעה המזכה בקצבת נכות, בקצבת תלויים או במענק לנכה או לאלמנה. תשתית עובדתית המבוטח ... 31 דצמבר 2017
 10. רב מועצה לא ניצל ימי מחלה במשך 27 שנה – המדינה תשלם 160,000 שקל

  נושא: דיני עבודה

  ... נפסקו לטובתו 44,978 שקל בגין מענק שנים עודפות והוצאות בשיעור 30,000 שקל. ב״כ התובע: עו"ד עבודה גאוין חנן ב״כ הנתבעות: עו"ד איריס גלילי יולזרי, עו״ד חן כהן-שלום המידע המוצג במאמר זה הוא מידע כללי ... 19 אוקטובר 2017
 11. מקדמה חודשית קבועה ע"ח בונוס שנתי, נקבעה כשכר רגיל לעניין דמי לידה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... הרגיל, לרבות תשלומים שניתנו לו כבונוס או מענק ולמעט הפרשי שכר. "הפרשים" – הפרשי שכר רגיל ייחשבו כשכרו החודשי הרגיל של העובד, בעד החודשים שבעדם שולמו. "תשלום נוסף" – ייפרס ל – 12 חודשים אחורנית, ... 13 ספטמבר 2017
 12. הפקדות המעסיק לפיצויי פיטורים מעבר לתקרה יחוייבו כהכנסת עבודה במועד ההפקדה

  נושא: מס הכנסה

  ... בסעיף 9(7א) לפקודה ובו נקבע כי הפקדות לקופ”ג שראו אותם כהכנסת עבודה של העובד כבר במועד ההפקדה לקופ”ג לקצבה (קרי, הפקדות בגין הסכומים שמעבר לתקרה), יהיו פטורים ממס לכשיתקבלו בדרך של מענק הון עקב פרישה או ... 20 פברואר 2017
 13. ישום גמלה חוסמת גם לבעל שליטה שכיר ?!

  נושא: ביטוח לאומי

  מענק ששולם לו לאחר פגיעה בעבודה, לא נכלל בבסיס הגמלה. ביום 22 בינואר 2017 דחה ביה”ד האזורי לעבודה את תביעתו של רחמים משולם כנגד המוסד לביטוח לאומי, לשלם לו גמלה תוך התחשבות גם במענק ששולם לו לאחר התאונה, ... 20 פברואר 2017
 14. לעניין דמי לידה, יש לצרף שכר נוסף משני מקומות עבודה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... לרבות תשלומים שניתנו כבונוס או כמענק השתתפות ברווחי המעביד ולמעט הפרשים”. תקנה 5 לתקנות קובעת: “על תשלום נוסף יחולו, לעניין תשלום דמי ביטוח, הוראות אלה: (1) אם שיעורו 25% או יותר משכר המינימום כהגדרתו ... 27 נובמבר 2016
 15. ככלל: תקבול בגין "אי תחרות" חייב במס מלא

  נושא: מס הכנסה

  ... הגבוהה ביותר הייתה 49% (סעיף 121 לפקודה), ואילו שיעור המס המרבי על רווח הון ריאלי עמד על 20% (סעיף 91(ב)(1) לפקודה). בפרשת ניסים (ע"א 2640/11 פקיד שומה חיפה נ' ניסים ) נבחנה שאלת סיווגם של מענקים שקיבלו ... 14 ספטמבר 2016
 16. המחוקק לטובת העובד, ומי שומר על המעסיק?

  נושא: דיני עבודה

  ... חופשה, חופשת מחלה - גם בגין ילד בן זוג והורה, הבראה, שבתון בחירות, שכר ימי חג, מענקי פרישה הפטורים ממס ועוד כהנה וכהנה, הם צורך זהה גם לעובד וגם למעסיקו הפרטי. את התלהבותו של המחוקק להעדיף שלא בצדק את ... 21 יולי 2016
 17. בזק תפצה עובדת בכ- 150,000 שקל: "פיטורים שרירותיים ופוגעניים"

  נושא: דיני עבודה

  ... מענק מצוינות מיוחד על תרומתה לארגון והנתבעת לא פירטה מה השינוי שחל בעבודתה ושבגינו היא אינה עומדת עוד ב"דרישות המצוינות". השופט הוסיף כי יש קושי להצדקת הפיטורים מכיוון שאין תיעוד "מזמן אמת" ביחס לתפקודה ... 21 יולי 2016
 18. האם בונוס נכלל במסגרת השכר לפיצויי פיטורים

  נושא: דיני עבודה

  ... למספר רכיבים: שכר יסוד, עמלות מכירות, בונוסים, מענק חד פעמי, בונוס מאמץ. בית הדין קבע כי לא הוכח כי מדובר בחישוב אריתמטי אמיתי וכיצד חושבו רכיבים אלה. בית הדין קבע כי על פי הפסיקה עמלות מכירה אישיות הן ... 18 פברואר 2016
 19. תכנון מס: אובדן כושר עבודה ותיקון 190

  נושא: פנסיה וגמל

  ... תחול נוסחת הקיזוז ומענקים, שמקבל מי שפרש מחמת נכות. במועד פרישתו לא יחשבו כמענקים פטורים לעניין אותה נוסחה.  תיקון 190 והיוון קצבאות אובדן כושר עבודה:  במקרים רבים חברת הביטוח תציע למקבל קצבת אובדן ... 20 אוקטובר 2015
 20. קצבת נכות מעבודה מחושבת ע"פ ההכנסה טרם הפגיעה ולא טרם אישור הגמלה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... השומה שהוגש לאחר מועד הפגיעה. רקע חוקי תקנה 11(א) לתקנות המקדמות (בנושא גמלה חוסמת): במקרה של “פגיעה בעבודה” המזכה בדמי פגיעה בעבור 90 או 91 יום, קצבה או מענק בשל הפגיעה וגמלת תלויים, יחושבו הגמלאות ... 16 ספטמבר 2015
 21. הטבות במס להורים עם ילדים קטנים

  נושא: מס הכנסה

  ... בשנת המס. יילוד: ילד בשנת הלידה. בוגר: ילד בשנה בה מלאו לו 18. מענק עבודה: בתשלום מענק עבודה בגין שנת 2014, שישולם לזכאים מתוקף חוק "מס הכנסה שלילי" החל מיום 1.1.2015, יינתן מענק מוגדל בשיעור של 150% ... 01 יולי 2015
 22. תקדים: אבות חד מיניים לילדי פונדקאות זכאים לדמי לידה בנפרד

  נושא: ביטוח לאומי

  ... הם חזרו לישראל, כל אחד עם ילדו. עם חזרתם, ביטוח לאומי החליט להתייחס אליהם כאל משפחה רגילה, ושילם רק לאחד מהם דמי לידה וזכויות נוספות כולל מענק לידה על תאומים. תביעתו של בן הזוג לקבל דמי לידה על בנו-שלו ... 27 מאי 2015
 23. 14 עצות להשגת יעדי החיסכון בעת פרישה

  נושא: פנסיה וגמל

  ... להיות בקשר עם אלה שכבר חוו את החוויה. כדאי לשאול, לברר ולאסוף מידע על זכאויות ועל סוגי מענקים. להתעניין ולבדוק מה הם, הבוגרים יותר, מתכוונים לעשות בחייהם. מומלץ לרשום! יש מספר לא קטן של עמיתים שישפכו אור ... 23 פברואר 2015
 24. טיפים לקראת סוף שנת המס 2014 בנושא תשלומים שונים לעובדים שכירים

  נושא: ביטוח לאומי

  מענקים ותשלומים (כמו משכורת 13) חייבים בתנאים מסוימים בפריסה לפי תקנות הביטוח הלאומי, ועשויים לזכות עובדים שקיבלו גמלאות מחליפות שכר בהפרשים מהמוסד לביטוח לאומי (דמי לידה, גמלה לשמירת היריון, תגמולי מילואים, ... 28 דצמבר 2014
 25. תקבולים שהוסדרו מראש בהסכם עבודה חייבים במס רגיל

  נושא: מס הכנסה

  ... בדבר סיווגם עם פקיד השומה אם כהכנסה הונית או פירותית כדלהלן: 1. התקבול הראשון- תקבול שנקרא "מענק חתימה" , תקבול על סך 145,000 ששולם לגב' גרבורג לכל שנה משנות עבודה בבנק, בתוספת הפרשי הצמדה. 2. התקבול ... 28 דצמבר 2014
 26. טפסים בעת פרישה

  נושא: פנסיה וגמל

  ... 161ב' הודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב מוות מנפיק הטופס: מס ההכנסה נדרשים אליו: במקרה פטירה - כאילו פוטר הנפטר ע"י המעסיק. הסבר: את הטופס ימלאו שאיריו של הנפטר הזכאים למענק עקב פטירתו של העובד. לרוב ... 28 דצמבר 2014
 27. קיבוע זכויות: טופס 161 ד'

  נושא: פנסיה וגמל

  ... 32 שנה שקדמו לגיל הזכאות. (לא יותר מ- 32 שנות עבודה). בתהליך קיבוע הזכויות מחליט המגיע לגיל הזכאות באם הוא רוצה להשתמש - לאחר קיזוז המענקים מיתרת ההון הפטורה - בפטור על הקצבה או לממשה, כנגד היוון כספים ... 28 אוקטובר 2014
 28. תשלומי מעסיק לעובד ייחשבו כהכנסת עבודה או רווח הון?

  נושא: מס הכנסה

  מה דינם של תשלומים מיוחדים למינן שמשלם מעסיק לעובד, כגון: מענקי הפרטה, פיצויי פיטורין, פיצויי נזיקין, פיצוי בגין עוגמת נפש, דמי שתיקה, ויתור על תחרות? האם הם רק "הכנסת עבודה" החייבת במס שולי רגיל, או ... 13 פברואר 2014
 29. חשבת שכר הוצאה מתחולת חוק שעות עבודה ומנוחה

  נושא: דיני עבודה

  ... מול הבנקים, במענקי השקעה, היא היתה מורשית חתימה, והיא הכינה חומרים לישיבות הדירקטוריון לרבות חומרים הקשורים לדוחות הכספיים של החברה. לעובדת היתה אחריות ייחודית (אחריות מקצועית ויתכן שלמעלה מזה) על מנהלות ... 15 ינואר 2014
 30. נסע לירח דבש ללא אישור ופוטר - יקבל פיצוי 94 אלף ש"ח

  נושא: דיני עבודה

  ... המועד הראשון בו הוא פנה, וכי חרף האמור בחר התובע להתעלם מהחלטתם וזנח את העבודה. הנתבעים עתרו אף לחיוב התובע בפיצויים בשל נזקים שנגרמו למשרד לטענתם מיציאתו של לחופשה וכן להשבת מענק ההתמדה אשר שולם לתובע, ... 18 נובמבר 2013
 31. פנסיה מוקדמת בהיבט חוק הביטוח הלאומי

  נושא: ביטוח לאומי

  ... אלמן/ ילדים). מבוטח שפרש לגמלאות ב- 2 לחודש ואילך – פטור מתשלום באותו חודש. מענק שנים עודפות. אלמנה המקבלת מהמוסד לביטוח לאומי קצבת שאירים או קצבת תלויים. מבוטח המקבל מהמל”ל קצבת נכות כללית מלאה ... 18 נובמבר 2013
 32. שאלות ותשובות בפרישה

  נושא: פנסיה וגמל

  ... 37 לפקודה בתחולה מיום 1/1/2005: במידה ואתה יחיד מוטב משום שהגעת לגיל פרישה וכלכלת אשתך עליך, הרי מגיעה לך נקודת זיכוי אחת. יש לי הכנסה מפנסיה. האם אני יכול לקבל מענק מס הכנסה שלילי? הכנסה מפנסיה כהכנסה ... 20 אוקטובר 2013
 33. דעות חלוקות לגבי מיסוי פיצויי פיטורין

  נושא: מס הכנסה

  ... מס ההכנסה שיחול על הפיצוי. בינואר 2011 נתן בהמ"ש המחוזי בחיפה בעניין חיים ניסים (ע"מ 859-08) החלטה בעניין זה וקבע כי מענקי הפרטה המשולמים על ידי מעבידים לעובדיהם בעת שינוי במבנה הארגוני של המעביד ... 22 נובמבר 2012
 34. גם לעורכי הדין נשבר הלב

  נושא: ביטוח לאומי

  ... יקבעו את הנכות אשר נותרה לו בעקבות הפגיעה, יקבל מענק חד פעמי או קצבאות לכל ימי חייו, בהתאם לשיעור אחוזי הנכות אשר יקבעו לו.     מתי יוכר התקף לב כתאונת עבודה : בכדי שאירוע לבבי יוכר כתאונת עבודה ... 21 נובמבר 2012
 35. ביה"ד לעבודה: תלמיד ישיבה ששירת שירות אזרחי לא זכאי למענק עבודה מועדפת

  נושא: דיני עבודה

  תלמיד ישיבה ש'תורתו אומנותו' עשה שנת 'שירות אזרחי' במקום הגיוס וביקש לקבל מענק עבודה מועדפת, אך הביטוח הלאומי סירב לבקשתו. ביה"ד האזורי לעבודה דחה תביעה שהגיש נגד ההחלטה וקבע כי שירות אזרחי אינו מזכה תלמידי ... 17 יולי 2012
 36. פורשים על הנייר! סבא וסבתא out הורים לנכדים in

  נושא: פנסיה וגמל

  ... אני רואה את הפורשים שלי מנהלים צהרונים, מחלקים מענקים, ושיהיה ברור הילדים עובדים, אז מה קרה? יוקר המחייה, הדרת רגליה של המדינה שהביאה לוואקום אליו נכנסו ההורים בעזרה לרכוש דירות, העזתי ואמרתי בתוכנית שלי ... 12 יולי 2012
 37. מיסוי מענקים לרופאים בפריפריה ומקצועות במצוקה

  נושא: מס הכנסה

  ... במקביל, לאור המצוקות הקיימות במערכת הבריאות בישראל, אישר הממונה על השכר באוצר תשלום מענקים מיוחדים במטרה לעודד מעבר וגיוס מתמחים ורופאים לעבודה בפריפריה ו/או במקצועות שהוגדרו כמצויים במצוקה.   בשל ... 02 מאי 2012
 38. מיצוי זכויות של נפגעי פעולות איבה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... נספה חלילה כתוצאה מפעולת האיבה, עשויים בני המשפחה (אלמן אלמנה ויתומים) להיות זכאים לתגמולים ומענקים שונים, מהמוסד לביטוח לאומי. קביעת אחוזי נכות לאחר שהתביעה הוכרה, ניתן להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות ... 02 אפריל 2012
 39. פיטורי עובד בסמוך לפרישתו – דילמה קשה מנשוא

  נושא: דיני עבודה

  ... לצורך כך,הם אוספים במשך חודשים ואף שנים, כל פיסת אינפ' ששופכת אור על תפקודם, בין אם מדובר על מכתבי תודה או גמול כספי כמענק שניתן להם על בסיס ביצועיהם. המדובר על מהלך שכבר טרפד פיטורים וכמעסיק, יש בהחלט ... 01 פברואר 2012
 40. כואב אבל פחות – פרישה בהסכמה

  נושא: פנסיה וגמל

  ... עבורו: במידה וימים אלו ישולמו בסוף תקופת העבודה, ביחד עם כל המענקים והפיצויים להם הוא זכאי, חבות המס שלו עלולה להיות גבוהה יותר. באופן דומה, מימוש ימי ההסתגלות וההודעה המוקדמת במהלך תקופת עבודתו של העובד ... 06 דצמבר 2011
 41. העברת עובדים בין מעסיקים

  נושא: מס הכנסה

  ... המפורטים בחוזר, יחול רצף מעסיקים. דהיינו, המעסיק האחרון אחראי על תשלום מענק פרישה לעובד, ותק העובדים לעניין חישוב סכום המענק הפטור יחושב בהתאם לוותק אצל כל המעסיקים יחד, וכן קופות הגמל של העובד יועברו ... 05 יולי 2011
 42. העברת עובדים ממעביד למעביד ו/או העברת בעלות על קופות גמל

  נושא: דיני עבודה

  ... למתן ההקלות נתונה לפקיד השומה וכפופה לבדיקותיו. במקרה של העברת עובדים בין מעבידים ב"שליטה זהה" - לא ישולם לעובדים המועברים מענק פרישה פטור ממס בסכום כלשהו בעת העברתם למעביד הקולט. יחד עם זאת, עובד שישולם ... 04 יולי 2011
 43. מענק לעובד בתמורה לויתור על זכותו להתנגד לשינוי ארגוני חייב במס

  נושא: מס הכנסה

  בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל לאחרונה את ערעורו של מר חיים ניסים מחברת בתי זיקוק לנפט בע"מ[1][1] (להלן-  בז"ן) נגד פקיד השומה חיפה וקבע כי מענקים שניתנו לעובדים בהליך ההפרטה הינם בגדר תקבול הוני שניתן ... 14 יוני 2011
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק