חיפוש
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

חיפוש

 
Search Parameters

Search Only:

Search Keyword הרחבה

Search_result

 1. הכנסות מפנסיה מוקדמת ואובדן כושר עבודה - הנחיות חדשות

  נושא: ביטוח לאומי

  ...  הרחבה מלאה בדבר הרקע החקיקתי, ואופן חיוב דמי הביטוח לעניין חבויות בדמי ביטוח מפנסיה מוקדמת, לרבות מקצבה בפוליסה שמקורה בגין אובדן כושר, אלו שהן מכוח הסכם עבודה או חיקוק ואלו הפרטיות, ראה במבזק מס מספר ... 26 אוגוסט 2019
 2. כ 115 אלף ש' לגמלאי שלא קיבל את כל הזכויות הסוציאליות

  נושא: דיני עבודה

  ... לאחרונה את מפעל הפלסטיק "יוניפלקס" לשלם לעובד שיצא לפנסיה מוקדמת פיצויים של כ-115 אלף שקל כיוון שלא קיבל תוספת על משמרות לילה וזכויות סוציאליות מלאות בהתאם לצו ההרחבה בענף הפלסטיקה. בצד זאת, השופטת הבכירה ... 25 יולי 2019
 3. למשפחה הגרעינית משקל בקביעת התושבות

  נושא: ביטוח לאומי

  ... מרכז חייו . ראה לעניין זה בהרחבה מבזקי מס 789,787,759 ועוד. בעניינו נקבע כי: בהיבט האובייקטיבי – אף לא אחד מבני משפחתו הגרעינית עבר להתגורר עמו בפולין, ביקר בישראל באופן רציף ותכוף – קרי שלושה ימים ... 25 יולי 2019
 4. חובות המעסיק בעריכת פרוטוקול שימוע

  נושא: דיני עבודה

  ... רישום דברי הנוכחים בפרוטוקול. העובדת טענה כי לא שמה לב כי מי מהנוכחים ערך רישום כלשהו, בכתב יד או במחשב, אולם מעיון בפרוטוקול עולה כי טענות הצדדים נרשמו בהרחבה ובניסוח המצביע על כך שנרשמו בזמן אמת ולא ... 17 אפריל 2019
 5. הפרשה לפנסיה על תשלום בגין יום בחירות

  נושא: דיני עבודה

  האם יש להפריש לקרן פנסיה מתשלום אשר משולם לעובד בגין היעדרות ביום הבחירות אשר הינו יום שבתון? (להרחבה קראו על יום הבחירות וההשלכות בדיני עבודה). בחוק הבחירות לכנסת נקבע בסע' 136 לחוק תחת הכותרת ... 17 אפריל 2019
 6. גם עובד אחרי גיל פרישה זכאי להפרשי פנסיה ופיצויי פיטורים

  נושא: דיני עבודה

  ... ההרחבה לפנסיה חובה נכתב במפורש כי הזכאות להפרשות לקרן הפנסיה נשללת רק מעובד שמקבל קצבה עקב פרישה מעבודתו למעט קצבאות מהביטוח הלאומי. השופטת הדגישה עוד כי האחריות לבדוק את מצב הדברים מול העובד מוטלת על ... 17 אפריל 2019
 7. הכנסה מטיפ כהכנסת המעסיק המיועדת לתשלום שכר ולא תשלומי חובה

  נושא: דיני עבודה

  ... החורגת מברירת המחדל האמורה (להלן: התניה חורגת), בכפוף לכל דין, לחוקי המגן ו/או הוראות בהסכמים קיבוציים וצווי הרחבה, בשים לב לנסיבות מתן התשר ולגורמים המעורבים.  בכל מקרה, בין אם על פי ברירת המחדל ובין ... 24 פברואר 2019
 8. מזמין שירות חויב בתשלום זכויות לעובד ניקיון שהוצב אצלו

  נושא: דיני עבודה

  ... ההרחבה המנויות בסעיף 25(ב) לחוק. עוד נקבע בסעיף 27 לחוק שהגנה טובה תעמוד למזמין השרות עת שהסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות שנערכו בידי בודק שכר מוסמך, ובלבד שעם גילוי כל הפרה עשה כל שביכולתו לתיקונה, ואם ... 24 פברואר 2019
 9. כ 445,000 ש"ח פיצויים למדריכת טיולים שלא קיבלה שכר על שעות נוספות

  נושא: דיני עבודה

  ... עבדה בחברה במשך כארבע שנים, עד שנת 2014. השאלה המרכזית שנדונה בפני השופטת דגית ויסמן היתה איזה הסדר הנורמטיבי חל על הצדדים – האם ההסכם הקיבוצי בענף מורי הדרך או שחל עליהם צו ההרחבה בענף זה, התואם את הסדר ... 28 ינואר 2019
 10. ביה"ד: מאבטח זכאי לתשלום על תדריך לפני משמרת

  נושא: דיני עבודה

  ... ציין כי אמנם התפטר מעבודתו אך זאת בשל הרעה בתנאי העבודה ונסיבות בהן לא ניתן לדרוש ממנו להמשיך לעבוד. לכן, לדבריו, הוא זכאי לפיצויי פיטורים. הוא תבע גם הפרשי דמי הבראה, השלמת הפרשות לפנסיה בהתאם לצו ההרחבה ... 17 דצמבר 2018
 11. הצעה לתיקון חוק שכר המינימום וחוק שעות עבודה ומנוחה - קיצור שבוע העבודה

  נושא: דיני עבודה

  מטרת החוק המוצע היא לעדכן הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, הנוגעות לאורך שבוע העבודה, וכן לעדכן הוראות חוק שכר המינימום, הנוגעות לגובה שכר המינימום, כך שתעלינה בקנה אחד עם הוראות צו ההרחבה ולמעשה יפתרו ... 25 נובמבר 2018
 12. עובד רשאי לבחור מוצר פנסיוני שאינו כולל ביטוח אובדן כושר עבודה על המעסיק חל איסור להתערב בבחירה זו

  נושא: פנסיה וגמל

  ... כאשר מבחינתו של המעסיק עניין זה צריך להיות בבחינת "שגר ושכח".  מכוח סעיף 20 לחוק הפיקוח חל עקרון חופש הבחירה, הגובר - כלשון הסעיף - על כוחו הכופה של הסכם קיבוצי או צו הרחבה. לאור עקרון משפטי זה ניתן ... 17 ספטמבר 2018
 13. האם יש להפריש לפנסיה מדמי החגים?

  נושא: פנסיה וגמל

  ערב החגים הבאים עלינו לטובה נשאלת השאלה האם יש להפריש לקרן הפנסיה הפרשות בגין דמי חגים. הכוונה הינה האם יש להפריש מתשלום המשולם עקב אי עבודה בחג (בהתאם לחובה על פי צו ההרחבה) ולא בגין עבודה בחג ... 17 ספטמבר 2018
 14. מתח מתמשך בעבודה אינו תאונת עבודה (הלכת אלעד)

  נושא: ביטוח לאומי

  ... – פיקציה משפטית יציר הפסיקה: צירוף של מקרים רבים זעירים שכל אחד מהם בעל אופי תאונתי, הניתן לאיתור בזמן ובמקום, ואשר הצטברותם של המקרים גורמת לפגיעה או נזק (ראה בהרחבה בעניין זה במבזק מס מספר 712 מיום 14.12.17). ... 27 אוגוסט 2018
 15. קיזוז שעות נוספות מול שעות רגילות ושעות חוסר

  נושא: דיני עבודה

  ... לאלה המגיעות לו מכוח הדין או צו הרחבה, הרי שהדבר הופך להיות חלק מתנאי העסקתו של העובד, כך שהמעסיק אינו רשאי לטעון לביטול התנאים הללו, בתגובה להגשת תביעתו של עובד לתשלום זכויות סוציאליות אחרות להן זכאי.[1] ... 29 יולי 2018
 16. תשלום שעות נוספות על עמלות מכירה

  נושא: דיני עבודה

  ... העמלה 15%. האם יש להכליל את העמלות בשכר כחלק מתשלום דמי החגים? ביה"ד ציין, כי מלשון סעיף 7 לצו ההרחבה בדבר דמי חגים עולה, כי עובד שעתי יהא זכאי לתשלום מלא בעבור ימי החג המפורטים. ועל אף שמהוראה זו ... 20 יוני 2018
 17. קיצור שבוע העבודה - שכר מינימום - מה ערך השעה

  נושא: דיני עבודה

  הכאוס סביב קיצור שבוע העבודה ממשיך להשתולל ואין דרך אחרת לתאר את התהליך חוץ מאשר במילה – קרקס. במאמר קודם סקרנו חלק מהאתגרים והבעיות הנובעים מהשינויים אשר הותקנו במסגרת ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה ... 21 מאי 2018
 18. מהו המועד שממנו חובה על המעסיק להתחיל להפריש לפנסיה לעובד חדש

  נושא: פנסיה וגמל

  צו ההרחבה לפנסיה חובה במשק קובע כי לגבי עובד חדש שיש לו קופת פנסיה פעילה בעת תחילת עבודתו, החובה להפריש מתחילה ביום הראשון לעבודתו. לעובד שאין לו קופת פנסיה פעילה בתחילת עבודתו, המועד להפרשה מתחיל לאחר ... 22 אפריל 2018
 19. מעסיק שלא הפריש פנסיה, ישלם מאות אלפי ש' למשפחת העובד המנוח

  נושא: פנסיה וגמל

  ... בבתי המשפט כבר לפני עשרות שנים, תוך שנקבע כי החובה להפריש כספים לקרן פנסיה היא מוחלטת, ואינה מותנית בהסכמת העובד. השופט הבהיר כי לפי צו ההרחבה לפנסיה חובה, מעסיק חייב לערוך ביטוח פנסיוני אחרי שישה חודשי ... 22 אפריל 2018
 20. מורה נבוכים - מדריך לזכויות עובדים בפסח

  נושא: דיני עבודה

  ... עובדים עם השנים. חלק מן העובדים זכאים לכך מכוח צווי הרחבה או הסכמים קיבוצייים החלים עליהם, חלקם זכאים לכך מכוח הסכמי עבודה אישיים וחלקם מכוח נוהג אשר השתרש במקום העבודה בדבר מתן שי לחג. ככלל, אלא אם קבוע ... 22 מרס 2018
 21. קיצור שבוע העבודה, שעות נוספות ומשמרות לילה

  נושא: דיני עבודה

  ביום 15/3/18 נחתם צו הרחבה ע"י שר העבודה לפיו הורחבה תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי שמספרו 7019/2017 אשר נחתם בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין ההסתדרות הכללית החדשה, ביום 29.03.17. צו ההרחבה פורסם ... 22 מרס 2018
 22. אבדן כושר עבודה, מה זה אומר?

  נושא: פנסיה וגמל

  ... 5 שנים ממועד כניסת ברות הביטוח לתוקף, לפי המוקדם מבינהם (כל עוד המבוטח לא מצוי באי כושר) הרחבה זו מאפשרת למבוטח לחזור ולרכוש את הכיסוי הביטוחי בגובה סכום ברות הביטוח שנרכש( בעברו) ללא הליך חיתום רפואי ... 22 מרס 2018
 23. קיפוח בוטה: כ 113 אלף ש' לעובד ניקיון זר ששללו ממנו זכויות

  נושא: דיני עבודה

  ... ההרחבה בענף הניקיון. על פי המתואר בפסק הדין, התובע הגיע להסכמות (שלא פורטו) עם "אושר עד" שהובילו לדחיית התביעה נגדה, כך שהתביעה התבררה רק מול המעסיקה הישירה שלו –  "משה נאמן". זו, הכחישה תחילה שבכלל ... 21 ינואר 2018
 24. מוצרים פנסיונים

  נושא: פנסיה וגמל

  ... כלכלית מסוימת.  בעצם, כל ההסדרים הפנסיונים נועדו לא רק לשמר ולהבטיח את יכולת הקיום שלנו לאחר הפרישה, אלא משמשים גם למקרים של אובדן כושר עבודה ומוות.  בסוף שנת 2007 חתם שר התמ"ת, על צו הרחבה להסכם פנסיית ... 31 דצמבר 2017
 25. העלאת שכר המינימום עלולה לפגוע בעובדים

  נושא: דיני עבודה

  ... של עובד בישראל; באופן ישיר – באמצעות צעדים כמו צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק והגדלת מספר ימי החופש לעובד, ובאופן עקיף – כמו למשל באמצעות הענקת שעת היעדרות לעובד/ת שבן/בת זוגו שוהים בשירות מילואים.  ... 26 נובמבר 2017
 26. צו הרחבה לפנסיה חובה

  נושא: פנסיה וגמל

  בינואר 2008 חל מהפך בעניין ההפקדה לקרן הפנסיה. נכנס לתוקף צו הרחבה להסכם פנסיה חובה לשכירים במגזר הפרטי. הרעיון המרכזי שעמד מאחורי הסכם זה הוא דאגה ושמירה על זכויות של יותר מחצי מיליון עובדים שלא היה ... 26 נובמבר 2017
 27. 45,000 שקל פיצויים לעובדת ניקיון שהתפטרה בעקבות הרעת תנאים

  נושא: דיני עבודה

  ... מקשיי שפה והבנה. בהמשך השופטת ניתחה בהרחבה את הזכויות המגיעות לתובעת ומרכיבי תביעה נוספים, שחלקם נדחו (למשל תביעה להפרשי שכר). בסופו של דבר, השופטת הורתה לחברה לשלם לתובעת  פיצויי פיטורים בסך כ-40,000 ... 19 אוקטובר 2017
 28. עובדים בחגים? דעו את זכויותיכם!

  נושא: דיני עבודה

  ... עבודה ומנוחה ולצו ההרחבה, מספר שעות עבודה בערב החג יהיה שעה אחת פחות משעות העבודה הרגילות במקום העבודה (לדוגמה: במקומות שבהם עובדים 5 ימים בשבוע, יום עבודה בערב חג יהיה בן 8 שעות וייחשב יום עבודה מלא). ... 18 ספטמבר 2017
 29. קבלן לא מסר לעובד תלושי שכר בזמן ויפצה

  נושא: דיני עבודה

  ... פנסיה ודמי הבראה בהתאם לנדרש לפי צו ההרחבה החל על ענף הבנייה . העובד טען  בנוסף כי המעסיק לא שילם לו את השכר שהוסכם ביניהם שעמד על 310 שקלים נטו ליום. עוד הוא הוסיף כי רק בסיום תקופת ההעסקה הוא זכה לקבל ... 17 יולי 2017
 30. פיצויים למלצריות שלא קיבלו זכויות

  נושא: דיני עבודה

  ... כי הן זכאיות להפרשי שכר וזכויות סוציאליות בהתאם לסכומי הטיפים וגם לפיצויי פיטורין שלא קיבלו כלל, על אף שהתפטרו בשל הפרת חוקי העבודה.   בנוסף הן טענו כי צו ההרחבה מ-1979 החל על אולמות וגני אירועים חל ... 17 יולי 2017
 31. עובד זר שזכויותיו נשללו תבע את מעסיקיו וזכה ב 200,000 שקל

  נושא: דיני עבודה

  ... מדי יום 12 שעות וביום שישי כ-7 שעות אך לא שולמו לו שעות נוספות. העובד ביקש גם פיצוי בגין זכויות סוציאליות שלא שולמו לו בהתאם לצו ההרחבה בענף הבנייה כמו הפרשות לפנסיה ופדיון חופשה. את התביעה הוא הגיש ... 17 יולי 2017
 32. כ 103 אלף ש' על שלילת זכויות ממנהל משרד - גם המעסיק ישלם

  נושא: דיני עבודה

  ...  טענה נוספת הייתה כי לא קיבל דמי נסיעות אף שהוא מתגורר במרחק של כ-3 ק"מ מהעבודה וכי הוא זכאי להשלמת זכויות סוציאליות בהתאם לצו ההרחבה בענף היהלומים. לגבי סיום יחסי העבודה המעסיקות הבהירו שהתובע התפטר ... 17 יולי 2017
 33. אובדן רווחים בבית העסק - איך מבטחים?

  נושא: כללי

  ... ורואי חשבון אשר יכולים לספק את הנתונים המעודכנים והמדויקים בכל רגע נתון וללא כל מאמץ. הרחבת חובה בכל ביטוח של אבדן רווחים, היא ההרחבה לכיסוי הוצאות הגשת תביעה. עריכת והגשת תביעה בתחום זה דורשת הפעלת ... 17 יולי 2017
 34. אובדן כושר עבודה

  נושא: דיני עבודה

  ... אחרי תקופת המתנה, הדבר שגורם למבוטח לממן את עצמו בתקופה הזו(תקופה של 90 ימים). לכן ניתן לרכוש הרחבה לפוליסה שנקרא "פרנצ'זה" המבטלת את תקופת ההמתנה, ואז נותנת האפשרות למבוטח לקבל את הקצבה מיד. בשביל להרחיב ... 15 יוני 2017
 35. חישוב יתרת החופשה לעובד שסיים את עבודתו

  נושא: דיני עבודה

  ...  " חישוב הזכאות צריך שיתבצע בגין שנת העבודה השוטפת ושלוש השנים שקדמו לה. סך כל ימי החופשה שעמדו לזכות העובד בתקופה שלא התיישנה כאמור, בהתאם לצו ההרחבה בענף ההובלה, הוא 67 ימים, מתוכם ניצל העובד, לפי קביעת ... 15 יוני 2017
 36. פנסיית חובה

  נושא: פנסיה וגמל

  ... ההפרשה לגבי גברים מתחילה מגיל 21, לעומת 20 שנה לנשים. נושא זה בא לידי ביטוי גם בצו ההרחבה לפנסיה חובה אשר פורסם במסגרת משרד התעשייה והכלכלה נקבע כי יש לקיים חובה זו לגבי עובדים אשר להם אין הטבה כלשהי ... 03 מאי 2017
 37. פיצויי עובד יקוזזו כי הקים חברה מתחרה

  נושא: דיני עבודה

  ... לא היה מעורב בעבודה באופן אישי – זו גם הסיבה שלא עדכן את המנהל שלו בנושא בזמן אמת. זכויות וחובות לאחר שסקרה בהרחבה את חומר הראיות וטענות הצדדים, השופטת חופית גרשון-יזרעאלי הגיעה למסקנה כי שתי התביעות ... 28 דצמבר 2016
 38. מתנות לעובדים, לקוחות וספקים מוכרות במס

  נושא: מס הכנסה

  ... 2016 התקרה היא בסך של 210₪ לשנה, ראו חוזר מ"ה 34/93 משפטית-ניכויים, "מתנות לעובדים", מיום 30.6.1993. (5) לעניין "הגילום", ראו הרחבה בסעיף 3.32 לעיל. (6) ע"מ 1136/07, הסתדרות המורים בישראל נגד פקיד ... 27 נובמבר 2016
 39. כ 144,000 שקל פיצויים לעובד סופרמרקט שלא קיבל שעות נוספות

  נושא: דיני עבודה

  ... מכן, בהיותו מנהל סניף, לא חל עליו "צו ההרחבה בענת רשתות המזון". לגרסת התובע, במהלך התקופה בה שימש סגן מנהל הסניף, הנתבעת לא שילמה לו עבור עבודה בשעות הנוספות. בנוסף לזכויות סוציאליות שונות, התובע גם ... 18 אוקטובר 2016
 40. כבוד לכספי התגמולים

  נושא: פנסיה וגמל

  ... לתגמולים: בצו הרחבה מיום 23.05.2016 עודכנו שיעורי ההפרשות המינימליות לביטוח הפנסיוני ובכללן הפרשות לכספי התגמולים. שיעור הפרשות תגמולי המעסיק יעמדו על 6.25% מהשכר המבוטח ו- 5.75% ע"י העובד. ייתכנו מצבים ... 18 אוקטובר 2016
 41. מיסוי תשלום המשולם ממעסיק לעובד

  נושא: מס הכנסה

  ... ביסוד ערעור זה. בע"מ 55727-04-13 ברמן נ' פקיד שומה כפר סבא (16.12.2015), לאחר שבית המשפט ניתח בהרחבה את עמדות שלושת שופטי בית המשפט העליון בפרשת חיים נסים (ע"א 2640/11 פקיד שומה חיפה נ' חיים נסים (2.2.2014)), ... 15 מאי 2016
 42. צבירת זכויות בתקופת הודעה מוקדמת

  נושא: דיני עבודה

  ... הבראה וכיוצ"ב - הוא ניתוק יחסי העבודה בפועל. במקרה כזה אין חובה לבצע הפרשות לקופת גמל מתמורת ההודעה המוקדמת אלא אם נקבע כך במפורש בהסכם קיבוצי / צו הרחבה / חוזה אישי / נוהג החל על הצדדים. * המאמר ... 14 אפריל 2016
 43. הגדלת המכסה של ימי חופשה שנתית לעובדים

  נושא: דיני עבודה

  ... אחת.  זאת כל עוד לא נקבעה זכות עודפת בהסכם עבודה אישי/הסכם קיבוצי/צו הרחבה/נוהג במקום העבודה.  בחוק חופשה שנתית (תיקון מס' 15 והוראת שעה), התשע"ו-2016 שפורסם ביום 16/2/2016 נקבע כי החל מיום 1/7/2016 ... 22 מרס 2016
 44. תיקון 12 לחוק הפיקוח על קופ"ג

  נושא: פנסיה וגמל

  ... להפקדות מקורה בהוראות צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף (ולא מכח ההיתר הכללי) המעסיק אינו מחויב להגדיל את שיעור ההפרשות לעובדים אלה בהתאם להוראות ההיתר הכללי. ברור כי, המשמעות המידית של תיקון 12 היא, כי ... 18 פברואר 2016
 45. הוראות ביצועיות ליישום שילוב עובדים עם מוגבלות

  נושא: דיני עבודה

  צו ההרחבה מחייב מעסיקים המעסיקים 100 עובדים ויותר לפעול לשילוב ולייצוג הולם של עובדים עם מוגבלות. צו ההרחבה לא הגדיר מי ייחשב עובד עם מוגבלות ועקב קשיים ביישום ניתנה החלטת ועדת המעקב שהוקמה לעניין זה. ... 27 ינואר 2016
 46. אפשרות להכליל דמי נסיעה בשכר העבודה

  נושא: דיני עבודה

  ... לעבודה כי: 1. סכום דמי הנסיעה שלו זכאי כל עובד הוא מסוג הזכויות שאינן ניתנות לויתור; לכן כל אימת שמועלה הסכום שהעובד זכאי לו (מכוח ההסכם הקיבוצי או צו ההרחבה), על המעביד להעלות את "שכרו הכולל" של העובד, ... 21 דצמבר 2015
 47. כ 400 אלף שקל למשגיח כשרות שפוטר בשל נכות

  נושא: דיני עבודה

  ... הורה השופט לנתבעות לשלם לתובע כ-370 אלף שקל לפי חלקן היחסי, וזאת עבור אובדן שכר כאב וסבל. בנוסף, יצטרכו הנתבעות לשלם לו גם פנסיה שתחושב בהתאם לצווי ההרחבה בתקופת עבודתו. * המידע המוצג במאמר זה הוא מידע ... 16 נובמבר 2015
 48. אין חובה לשלם דמי מחלה עבור היעדרות עקב תאונת דרכים

  נושא: דיני עבודה

  ... עפ"י חוק פיצויים לנפגעי תאונת דרכים, התשל"ה-1975, והתקנות והצווים הרלבנטיים. לפיכך, במקרה כזה לא מוטלת החובה על המעביד לשלם דמי מחלה - אלא אם ישנו הסכם קיבוצי / צו הרחבה / חוזה אישי / נוהג במקום העבודה ... 16 ספטמבר 2015
 49. צבירת זכויות בתקופת הודעה מוקדמת

  נושא: דיני עבודה

  ... / צו הרחבה / חוזה אישי / נוהג החל על הצדדים. * המאמר לקוח מתוך הספר דיני עבודה המדריך המלא (הילה פורת, עו"ד). הספר ערוך לפי נושאים (כולל תוכן עניינים מפורט) ומהווה כלי עבודה מעשי ומקצועי לעוסקים בתחום ... 13 אוגוסט 2015
 50. תביעת לשון הרע נגד מעסיק. איך (לא) להעביר ביקורת

  נושא: דיני עבודה

  ... עלולה להיות כואבת ומזיקה במיוחד. יש לשמור לפיכך על מידתיות הן בהתבטאויות, והן בפרשנות שתינתן לסעיפי החוק ודרך יישומם. בנסיבותיו של מקרה זה וכמפורט בהרחבה לעיל, שוכנענו כי המשיב רשאי היה, כממונה על צוות ... 01 יולי 2015
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק