חיפוש
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

חיפוש

 
Search Parameters

Search Only:

Search Keyword שכיר

Search_result

 1. עצמאי שהוא גם עובד שכיר (עם הכנסת מקסימום) חייב להירשם כעובד עצמאי כתנאי לקבלת דמי פגיעה

  נושא: ביטוח לאומי

  עיעיע   חיח 20 ינואר 2020
 2. השכר הקובע לדמי פגיעה נקבע לפי תלושי השכר, לאחר שהמבוטח הוכיח שמשך את כל המשכורת

  נושא: ביטוח לאומי

  ... לעניין סעיף 97, הוא הסכום המתקבל מחלוקת הכנסת המבוטח, ברבע השנה שקדם ליום שבעדו מגיעים לראשונה דמי פגיעה, בתשעים. הכנסה לעניין מבוטח שהוא עובד שכיר – היא ההכנסה שממנה מגיעים דמי ביטוח. לפי סעיף 298(א) ... 19 דצמבר 2019
 3. פרשנות חדשה למבחן התביעות ב"דמי תאונה"

  נושא: ביטוח לאומי

  ... לחבלה פיסית וכתוצאה ממנה, לאובדן כושר התפקוד". גם תאונות שאירעו בחו"ל עשויות להיחשב כתאונה, אך הגמלה תשולם רק בעד פרק הזמן שהמבוטח נמצא בישראל ואבד לו כושר התפקוד. אובדן כושר התפקוד: עובד שכיר או ... 11 נובמבר 2019
 4. המוסד לביטוח לאומי חוייב לשלם פיצוי בגין עיקולים שלא כדין

  נושא: ביטוח לאומי

  ...  המבוטח, רופא במקצועו, עובד כשכיר במשרות בכירות בקופות חולים וכן עובד כעצמאי. המבוטח שילם דמי ביטוח מירביים כעובד שכיר ולכן היה פטור מתשלום דמי ביטוח כעובד עצמאי. המל"ל שלח למבוטח בטעות דרישות לתשלום ... 11 נובמבר 2019
 5. דמי לידה. השפעת מענקים רבעוניים חושבה לפי ממוצע משנה קודמת

  נושא: ביטוח לאומי

  ... בחישוב השכר לעניין גמלאות מסויימות, לרבות דמי לידה. דמי לידה יחושבו לפי השכר כאמור, ברבעון שקדם ל"לידה" או בשישה החודשים שקדמו, לפי הגבוה. עיקרי העובדות המבוטחת הועסקה כעו"ד שכירה, מספר שנים. ... 28 אוקטובר 2019
 6. הכנסות מפנסיה מוקדמת ואובדן כושר עבודה - הנחיות חדשות

  נושא: ביטוח לאומי

  ... נשואה לתושב ישראל שמבוטח חובה, שאינה עובדת כשכירה, אינה עובדת  ועצמאית ואינה בחל"ת (עקרת הבית תצהיר על המעמד בטופס 619). מקבלי קצבת נכות כללית לצמיתות בשיעור של 75% לפחות, או נכות כללית זמנית בשיעור ... 26 אוגוסט 2019
 7. נפסק פיצוי בסכום של 250,000 ש"ח לפרילנסר שהוכר בדיעבד כעובד

  נושא: דיני עבודה

  ... שבאמצעותו שירת את "המפעל" כגורם חיצוני. במקרה שנדון בפסק הדין, בשנים הראשונות התובע הועסק במכבסה כעובד שכיר. היוזמה לשכירת שרותיו כעצמאי, בהמשך, היתה של המכבסה. לא היה כל הבדל בין העבודה של התובע לפני ... 24 יוני 2019
 8. הוכחת העסקת קרוב משפחה בעסק

  נושא: מס הכנסה

  ... לתעשייה האווירית. רעייתו של צימרמן הועסקה בשנים אלה כשכירה במוסד שיקומי באשדוד. צימרמן הגיש דוחות שנתיים לשנות המס 2011-2014, במסגרתם ניכה הוצאות שונות מהכנסתו החייבת, ובין היתר: הוצאות שכר אשר שילם ... 24 יוני 2019
 9. סוגי שגיאות במבנה האחיד לקראת גרסה 3:

  נושא: פנסיה וגמל

  ... לתקרת הפקדה המוגדרת בתקנה 19 73= דיווח על סכום פטור במצטבר גבוה מסך הפקדות מתחילת שנה 74= לא ניתן לדווח על תשלום פטור לרכיב ביטוח 75= במעמד הפקדת שכיר-שוטף חובה לדווח על השכר ממנו הועברו תשלומים ... 26 מאי 2019
 10. רכיבי הכנסות עובד שכיר הפטורות מתשלום דמי ביטוח

  נושא: מס הכנסה

  מעסיקים שימו לב לחוזר החדש של המוסד לביטוח לאומי, המפרט את המצבים בהם הכנסת עובד שכיר פטורה מתשלום דמי ביטוח, וכן את התנאים לקבלת הפטור ואת הסנקציות אשר יחולו על מעסיק שלא ידווח על ההכנסות החייבות המלאות ... 17 אפריל 2019
 11. העונש על אי הודעה לביטוח לאומי על תחילת/הפסקת/הקטנת העיסוק

  נושא: מס הכנסה

  ... 2012, כאשר ביום 15.12.2012 החלה לעבוד כשכירה. במקביל לעבודתה כשכירה, היא המשיכה לעבוד כעצמאית בהיקף נמוך מ-20 שעות שבועיות. לכן, באותה תקופה התאימה להגדרה של "עצמאי שלא עונה להגדרה" ולא של "עובד עצמאי".  ... 25 מרס 2019
 12. מקבלי פנסיה מוקדמת וקצבת נכות/אי כושר עבודה / מחברת ביטוח - נדרשים לשלם דמי ביטוח

  נושא: ביטוח לאומי

  ... התראת הטלת חבות בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בגין הכנסות אלו, אלא אם כן יוכח אחרת. רקע חוקי וניתוח: לפי סעיף 342 לחוק הביטוח הלאומי (להלן: החוק) חובת ניכוי ותשלום דמי הביטוח לגבי עובד שכיר ... 25 מרס 2019
 13. הווירוס המסתורי שתוקף את השכירים בישראל

  נושא: כללי

  מה גרם לעלייה משמעותית במספר ימי המחלה המנוצלים על ידי העובדים במשק? האם על הביטוח הלאומי לממן רופא תעסוקתי שיהיה הסמכות הבלעדית לאשר ימי מחלה לשכירים? ואולי הבעיה בכלל אצל המעסיקים עצמם? מאת: ... 24 פברואר 2019
 14. עבודה, אפילו חלקית, בתקופת שמירת הריון או חופשת לידה, עלולה לשלול הגמלאות בחלקן או במלואן

  נושא: ביטוח לאומי

  ... מהסיבות המפורטות בסעיף. עיקר התמצית העובדתית: המבוטחת עובדת משנת 2002 כשכירה בחברה משפחתית בבעלות הוריה, בניהול משרד וחשבונות, כספים, משכורות, קבלות, ספקים ועוד. בתקופה הרלוונטית התגוררה המבוטחת ... 28 ינואר 2019
 15. החלת אכיפה של חובת הגשת טפסי 126 מקוונים, שלוש פעמים בשנה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... או מי שמשלם פנסיה מוקדמת (עד גיל הפרישה) חייב להגיש למל"ל באופן מקוון, דין וחשבון על שכר עבודה או על פנסיה מוקדמת ששילם בגין עובדיו השכירים או אלו שבפנסיה מוקדמת, במועדים הבאים: א. עד 18 ביולי בכל שנה ... 28 ינואר 2019
 16. לא משרת אמון: 50 אלף ש' על שעות נוספות למנהל סניף בקפה קפה

  נושא: דיני עבודה

  ... לאופייה ולמשמעותה בארגון. במקרה הנוכחי התובע הוכיח כי היה בסך הכל אמון על הפן הטכני של הניהול (שכירת עובדים, סידור משמרות, הזמנות מספקים) ולאורך כל הדרך עבד תחת פיקוח צמוד של הבעלים. "בנסיבות המתוארות", ... 25 נובמבר 2018
 17. פרמיות ששולמו טרם שמירת הריון וחופשת לידה יובאו בחשבון לעניין דמי פגיעה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... הגבוהים ביותר. תמצית עובדתית המבוטחת עבדה כשכירה בחברה מסויימת. לפי חוזה ההעסקה שלה – שכר היסוד החודשי שלה היה 9,000 ₪, בתוספת עמלות (בונוסים). מיום 3/2/2015 עד 9/5/2015 קיבלה מהמוסד לביטוח לאומי ... 25 נובמבר 2018
 18. קנס בסך 904,000 ש"ח שהוטל על עמותה בשל אי הפקדות לפנסיה

  נושא: פנסיה וגמל

  ... לפיו מעסיק יוכל למשוך את     הכספים מקופת גמל אישית לפיצויים, או את מרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה, רק בסיום     יחסי עובד-מעביד ורק בהתקיים אחד משלושת התנאים הבאים: א. מעביד של עמית-שכיר המציא לחברה ... 17 ספטמבר 2018
 19. חובת פריסה של תשלום נוסף חלה גם לעניין פגיעה בעבודה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... שמשולם נוסף על השכר החודשי הרגיל, לרבות בונוסים, דמי הבראה שנתיים וכו', ולמעט הפרשי שכר. "תשלום נוסף" ידוע לציבור בעיקר עקב אופן החבות בדמי ביטוח לגבי עובד שכיר: כיום, תשלום נוסף השווה ל- 25% משכר ... 17 ספטמבר 2018
 20. אי תשלום מקדמות כעובדת עצמאית – שלל גמלה לשמירת היריון

  נושא: ביטוח לאומי

  ... ליום הקובע. תמצית עובדתית המבוטחת עבדה כעובדת שכירה, ובנוסף הייתה רשומה כעובדת עצמאית החל מחודש ספטמבר 2014. המבוטחת יצאה לחופשת "שמירת היריון" ביום 1.6.2015, וילדה ביום 18.7.2015. מקדמות ביטוח ... 29 יולי 2018
 21. מדריך לקבלת החזרים ממס הכנסה

  נושא: מס הכנסה

  ביום 28.5.2018, פרסמה רשות המיסים מדריך מעודכן להגשת בקשה להחזר מס על ידי יחיד שאין לו תיק במס הכנסה. המדריך מבהיר, מי זכאי להחזר מס, ומתי יש סיכוי טוב להחזרי מס. למעשה, כל אדם שכיר או עצמאי, אשר שילם, ... 20 יוני 2018
 22. אי דיווח על שינוי מעמד ל'עובד עצמאי' - שלל גמלת פגיעה בעבודה

  נושא: ביטוח לאומי

  ...  תמצית עובדתית המבוטח היה שכיר. משנת 2014 הפך "עצמאי" והיה רשום במל"ל כעצמאי שאינו עונה להגדרה, לאחר ששומת 2014 הגיעה למל"ל. במספר תכתובות שהוציא המל"ל למבוטח צויין כי הוא רשום כעצמאי שאינו עונה להגדרה, ... 20 יוני 2018
 23. שווי שימוש לרכב צמוד לעורכי דין הנוסעים ישירות לבתי המשפט

  נושא: מס הכנסה

  ... המשפט הרלבנטי בכל מחוזות בתי המשפט בישראל. הם, כמו בעלי מקצוע רבים בישראל, עצמאים או שכירים, נאלצים לעשות שימוש ברכב העבודה לצורך החנייה שלו ליד ביתם עד לנסיעה בבוקר לאתר העבודה. אולי כעת, עם מינויו ... 21 מאי 2018
 24. זיהוי רכיבי השכר החייבים במס שכר בידי מלכ"ר

  נושא: מס הכנסה

  ... הוא ליצור מעין "קיצור דרך" כדי להקל על העובד השכיר, שלא יידרש להגיש דוחות שנתיים כדי לנכות תשלומים אלה. בעניין אליל (עמ"ה 1184/06, אליל 2000 שיווק וניהול בע"מ נ' פקיד שומה רחובות, ניתן ביום 27.6.2013), ... 22 אפריל 2018
 25. שותף בשותפות אינו יכול להיחשב כעובד שכיר שלה, אף שקיבל ממנה שכר

  נושא: ביטוח לאומי

  ... שכיר מחוייב בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות (להלן: "דמי ביטוח") על בסיס שכרו החודשי. תשלום נוסף הוא שכר שמשולם בנוסף לשכר החודשי הרגיל של העובד. אם שיעורו לפחות 25% משכר המינימום יתחייב התשלום הנוסף ... 22 אפריל 2018
 26. תלושי שכר לבעל שליטה שלא הוכחו כתשלום שכר אמיתי ורציף, לא נחשבו לעניין תגמולי מילואים

  נושא: ביטוח לאומי

  ...  רקע חוקי שיעור התגמול לעובד שכיר – התגמול משולם בהתאם לשכר העבודה של העובד, בדרך כלל בעד רבע השנה שקדם ל – 1 בחודש שבו החל שירות המילואים. תגמול מירבי ליום – סכום השווה לסכום בסיסי X 5, כשהוא מחולק ... 22 מרס 2018
 27. אבדן כושר עבודה, מה זה אומר?

  נושא: פנסיה וגמל

  ... נועדה להיות כמשכורת של המבוטח היות ואינו יכול לעבוד ובכך אינו מתפרנס כשכיר או כעצמאי, ביטוח אבדן כושר עבודה הינו כחלק אינטגרלי מקרן הפנסיה  וביטוחי פנסיונים אותם יכול לרכוש בנפרד. קיימים מספר סוגי אבדן ... 22 מרס 2018
 28. תשלום גמלת אובדן כושר עבודה מקרן פנסיה, אינו שכר לעניין דמי אבטלה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... תקופת האכשרה לדמי אבטלה באופו חלקי, זאת אף שטרם נותקו יחסי העבודה עם המעסיק. רקע חוקי  מבוטח לענף אבטלה – תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים וטרם הגיע לגיל פרישה (לגבר) והוא עובד שכיר הזכאי לשכר שמעסיקו ... 22 מרס 2018
 29. מוצרים פנסיונים

  נושא: פנסיה וגמל

  ... המבוטח.   קופות גמל- קופות הגמל מיועדות אך ורק לחיסכון טהור, לטווח ארוך או בינוני, לשכיר או לעצמאי. קופות הגמל כיום, מנוהלות ע"י חברות הביטוח ובתי השקעות, וכל הכספים המופקדים למוצר זה יושקעו בשוק ... 31 דצמבר 2017
 30. צו הרחבה לפנסיה חובה

  נושא: פנסיה וגמל

  בינואר 2008 חל מהפך בעניין ההפקדה לקרן הפנסיה. נכנס לתוקף צו הרחבה להסכם פנסיה חובה לשכירים במגזר הפרטי. הרעיון המרכזי שעמד מאחורי הסכם זה הוא דאגה ושמירה על זכויות של יותר מחצי מיליון עובדים שלא היה ... 26 נובמבר 2017
 31. אי זכאות לדמי לידה לעובדת שהייתה בחופשת מחלה ולאחריה בחל"ת

  נושא: ביטוח לאומי

  ... כושר עבודה שמשלמת חברת ביטוח לעובדת תנכה חברה הביטוח דמי ביטוח כפנסיה מוקדמת. תמצית עקרי העובדות הרלוונטיות המבוטחת עבדה כשכירה. ביום 25.9.2012 לקתה בשבץ מוחי ובמשך חודשים ארוכים נעדרה מעבודתה. בגין ... 26 נובמבר 2017
 32. תאונת דרכים בדרך לבדיקות סקר רפואית במימון המעסיק – לא הוכרה כתאונת עבודה

  נושא: ביטוח לאומי

  ...  המבוטחת עובדת כמנהלת חשבונות שכירה בחברת הייטק (להלן: "המעסיק"). ביום 1.4.2014 בשעות הבוקר אירעה לה תאונת דרכים בדרכה לבדיקות סקר רפואיות בבית החולים. המבוטחת הודיעה למעסיק באותו יום על התאונה. ... 19 אוקטובר 2017
 33. מקדמה חודשית קבועה ע"ח בונוס שנתי, נקבעה כשכר רגיל לעניין דמי לידה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... כולל החודש שבו שולם התשלום הנוסף ואחד עשר החודשים שלפניו (שבהם עבד העובד), אם שיעורו עולה על 25% משכר המינימום במשק או שווה לו.   עיקרי הרקע העובדתי והמחלוקת המבוטחת עבדה כמנהלת מכירות שכירה. ... 13 ספטמבר 2017
 34. אשת בעל השליטה הוכרה כעובדת לעניין דמי אבטלה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... לדמי אבטלה. אנו ממליצים למלא טפסים בקפידה רבה. גם אשת בעל שליטה יכולה לקבל דמי אבטלה. יש להקפיד על תנאי העבודה כעובדת שכירה כמו העובדים האחרים. נכתב ע”י רו”ח אורנה צח (גלרט), מר חיים חיטמן ורו”ח ... 13 ספטמבר 2017
 35. תגמולי מילואים לעצמאיים יוגדלו ב 25%, רטרואקטיבית מינואר 2016

  נושא: ביטוח לאומי

  ... מי שאינו תושב. שיעור התגמול לעובד שכיר או עובד עצמאי: ממוצע שכר או הכנסה (בידי עצמאי) ברבע השנה שקדם ל -1 בחודש שבו החל שירות המילואים, אך לא יותר מהמקסימום – 43,240 ₪ לחודש (נכון ל – 1/2017). תגמול ... 17 אוגוסט 2017
 36. החברה המשפחתית והביטוח הלאומי – סיבוב נוסף בסאגה הבלתי נגמרת

  נושא: ביטוח לאומי

  ...  תמצית עובדתית - המבוטח נישום מייצג בחברה משפחתית לפי סעיף 64א לפקודה בשם (להלן: “החברה”). - המבוטח דווח בשנים 1990 עד 2003 כעובד שכיר לסירוגין. - ביום 10.5.2004 הודיע המבוטח למוסד לביטוח לאומי ... 17 אוגוסט 2017
 37. ביטוח אימהות עדכוני חקיקה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... שינוי בדרך חישוב הבסיס לחישוב גמלת אימהות לעובדת שכירה – חוזר אימהות מספר 1456     ביום 21.11.2016 התקבל בכנסת תיקון לחוק הביטוח הלאומי שעניינו חישוב     דמי לידה ליולדת שכירה.     התיקון בסעיפים ... 15 יוני 2017
 38. האם הגדלתם את מספר ימי החופשה של העובדים?

  נושא: דיני עבודה

  בתחילת השנה נכנסו לתוקף שינויים בתלושי השכר של שכירים, בהם עדכון מספר ימי החופשה המינימליים ועדכון הפרשות לפנסיה, אך לפי סקר שביצעה חברת עוקץ מערכות חלק מההוראות החדשות לא יושמו.    מאת: טלי חרותי ... 15 יוני 2017
 39. פנסיית חובה

  נושא: פנסיה וגמל

  תוחלת החיים עולה ויש לכך השלכות פיננסיות. ההפרשות הפנסיוניות, מאפשרות לעובד השכיר לצבור תנאים בעת פרישתו, במטרה להמשיך ברמת חיים דומה לה הוא הורגל בתקופת עבודתו ואותו שכיר לא יהפוך להיות נטל על משלם המיסים. ... 03 מאי 2017
 40. העסקת מבוגרים - הפרדוקס

  נושא: כללי

  ... את .... עצמנו, או יותר נכון את העתיד שלנו כעובדים שכירים בשוק הישראלי.  הסיבות שלנו מגוונות: ניסיון וידע רב (Over Qualified), חשש לקשיי השתלבות בארגון, השפעות גיל אולי, כל אחד סיבותיו עימו והן לגמרי ... 27 מרס 2017
 41. תביעה לתשלום דמי לידה ממעסיק נוסף, היא בבחינת תביעה חדשה ולכן חלים עליה כללי השיהוי

  נושא: ביטוח לאומי

  ... אוטומטית את דמי הלידה, בלי הכנסותיהן כשכירות וללא הכנסות         לפי צו סיווג מבוטחים.     2. כאשר מעסיק כמו חברת אלביט מגיש תביעה בשם העובדת הוא מדווח על ההכנסות של         העובדת אצלו.     3. מעסיקים ... 27 מרס 2017
 42. סווגה כעצמאית והוכרה כעובדת: פיצוי של 100,000 שקל למחלקת דואר

  נושא: דיני עבודה

  ... פיקטיבי שכן מעמדה האמיתי היה של עובדת שכירה לכל דבר ועניין. לדבריה, באוקטובר 2013 ילדה בן והחברה דרשה ממנה לספק מחליף בתקופת היעדרותה שאחרת תפוטר. מאחר שהיא לא עשתה כן, הודיעה לה החברה על הפסקת ההתקשרות ... 27 מרס 2017
 43. שומר בניין לא קיבל שכר, ביה"ד: ניצול בוטה של חולשת העובד

  נושא: דיני עבודה

  ... הכל עובד שכיר, אין בינו לבין התובע יריבות אישית והוא לא היה מעורב בתנאי ההעסקה שלו. הנתבע השני – קבלן הבנייה – טען כי ההתקשרות שלו הייתה מול חברת האבטחה והוא כבר שילם לה 8,000 שקל עבור שירותיה. מציאות ... 20 פברואר 2017
 44. ישום גמלה חוסמת גם לבעל שליטה שכיר ?!

  נושא: ביטוח לאומי

  ... בשנה קודמת. מדובר בבונוס שהחליט להעניק לעצמו. המבוטח הוא שהעלה את עניין תקנה 11 (“לתקנות המקדמות” – גמלה חוסמת שחלה על עובד עצמאי) וטוען לאי החלתה עליו (והוא בכלל עובד שכיר!!). ביה”ד ממנף את תקנה 11 ... 20 פברואר 2017
 45. העלאה מהותית לא מוסברת בשכר בעלת שליטה בתקופת ההריון, לא הוכרה לעניין דמי לידה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... במסגרת עבודתה כשכירה בחברה שבבעלותה. ביה”ד הארצי לעבודה לא מצא מקום להתערב בהתרשמות ביה”ד האזורי “כי תנודות בשכרה של התובעת יוצרות רושם של התנהלות לא שגורה כשכירה, טשטוש גבולות בין התנהלותה והכנסותיה ... 18 ינואר 2017
 46. פורשים: האם להתכונן לסוף השנה?

  נושא: פנסיה וגמל

  ... הביטוח הלאומי עורך מבחן הכנסה עד לגיל 70, שהוא גיל מוחלט ובלתי תלוי בהכנסה לקבלת קצבת זקנה. על מנת לעמוד במבחן ההכנסה בין אם מדובר בשכירים, בעצמאים או בבעלי חברה ניתן לתכנן את ההכנסה במהלך שנת המס. זאת ... 28 דצמבר 2016
 47. לעניין דמי לידה, יש לצרף שכר נוסף משני מקומות עבודה

  נושא: ביטוח לאומי

  ...  (2) “אם שיעורו נמוך מ – 25% משכר המינימום, יצורף לשכר החודשי הרגיל בחודש שבו שולם”.     ההכנסה שלפי מחשבים דמי לידה לעובדת שכירה היא ההכנסה שממנה מגיעים דמי ביטוח.     שכר המינימום ביוני 2015 היה ... 27 נובמבר 2016
 48. הרמת מסך ייחודית: המנהל ישלם לעובדת יותר מ-150,000 שקל

  נושא: דיני עבודה

  ... ביניהן ולטעון ל"רצף תעסוקתי". באשר להרמת המסך, המנהל הכחיש כי יש לו מעורבות כלשהו בבעלות על החברות וטען כי היה בסך הכל שכיר, כך שלא ניתן לבצע כלפיו את המהלך המתאפשר רק כשמדובר בבעלי העסק. בחר להסתתר ... 27 נובמבר 2016
 49. כבוד לכספי התגמולים

  נושא: פנסיה וגמל

  ... מס יצירתיים בעת פרישה. מונחי יסוד: שכר מבוטח: כל השכר - או חלק השכר - מהווה בסיס לחישוב ניכוי ולהפרשות לתכניות הפנסיוניות אצל שכירים יש מצבים בהם משכורת הברוטו מבוטחת חלקית, או כולה, בקרן הפנסיה ... 18 אוקטובר 2016
 50. המטרה: פרישה בכבוד - תיאוריית הגיל והחיסכון

  נושא: פנסיה וגמל

  ... ₪ בקרן הפנסיה שלו. המלצה כללית: מתאימה לשכירים/עצמאים כאחד: החל מגיל 30 יש לנסות להתחייב לחיסכון של לפחות 1,000 ₪ לחודש. יש לעשות זאת בכל תכנית. מועדף לחסוך במבנה שאינו מגביל לקצבה, כדוגמת תכניות פיננסיות, ... 14 ספטמבר 2016
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק