חיפוש
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

חיפוש

 
Search Parameters

Search Only:

Search Keyword תיק במס הכנ

Search_result

 1. רווחי חברה משפחתית יחוייבו בדמי ביטוח בלי קשר לסיווגם רטרואקטיבית משנת 2018

  נושא: ביטוח לאומי

  ...  המחלוקת על מהות תיקון החוק האם רווחי חברה משפחתית שמקורן וסיווגן הוא למשל רווחי הון ממימוש מניות בבורסה או  ריבית/דיבידנד בשוק ההון – אכן חייבים בדמי ביטוח, אף שלו היו מופקים במישרין בידי בעלי המניות ... 19 דצמבר 2019
 2. ביה"ד הארצי אישר: אלבר תשלם 45,000 שקל לעובד שהוטרד מינית

  נושא: דיני עבודה

  ... לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. מאת: עו"ד רלי ארביב העוסקת בדיני עבודה  הכותבת לא ייצגה בתיק. באדיבות: אתר המשפט הישראלי "פסקדין" www.psakdin.co.il  ... 25 יולי 2019
 3. מגבלות על תשלום שכר עבודה במזומן

  נושא: דיני עבודה

  ... בריאות, הפרשות לפנסיה, הפרשות לקרן השתלמות וכד') אינם משולמים במזומן אלא באמצעים אחרים אשר מתועדים היטב. לדעתנו יש לראות את המגבלה כחלה על שכר הנטו וטוב יעשה המחוקק אם יבהיר זאת בתיקון חקיקה, ובייחוד ... 26 מאי 2019
 4. מימוש אופציות לאחר סיום העבודה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... אזרח ותיק. ככל הנראה מחזיק המבוטח באופציות 102 הוני שקיבל בזמנו מאינטל, ובכוונתו להמירן למניות ולמוכרן. כתוצאה מכך תיווצר לו הכנסה. העתירה ככל הנראה הינה טרם האירוע, והוא מבקש מביה"ד סעד עקרוני, כפי ... 24 פברואר 2019
 5. החלת אכיפה של חובת הגשת טפסי 126 מקוונים, שלוש פעמים בשנה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... למס הכנסה ותואם בדיוק לטופס זה, למעט מספר התיק בביטוח הלאומי במקום מספר התיק במס הכנסה. סעיף 357 לחוק הביטוח הלאומי קובע כי בהעדר דיווח כאמור – יכול המל"ל להטיל "קביעות דמי ביטוח בהעדר דוח". סעיף 398(ד1) ... 28 ינואר 2019
 6. דגשים לקראת החלת חובת הדיווח במבנה האחיד עבור כל המעסיקים משכר 01/2019:

  נושא: פנסיה וגמל

  ... בעיות בקליטת הכספים, התיקון לחוק קובע כי על המעסיק לטפל בכלל הדיווחים השגויים והתקלות המוגדרים במבנה האחיד שהם תחת אחריותו. התקנות מטילות את מלוא האחריות להעברת הכספים ולדיווח כאמור לקופת הגמל, על המעסיקים, ... 17 דצמבר 2018
 7. נדחתה תביעת עובדת לפיצוי בגין התעמרות בעבודה – ונקבע כי יחס עובדות אחרות לעובדת היה לא אוהד ולא מעבר לכך

  נושא: דיני עבודה

  ... חייקין הררי www.biber-law.co.il עו"ד ביבר לקואה לא ייצגה בתיק המוזכר במאמר הנ"ל.   סעש 31108-10-16‏ ‏ ילנה מיטרוב נ' בקרה גבע אגש"ח בע"מ, ניתן ביום 4/10/18    ... 17 דצמבר 2018
 8. ארבע שנים בלי שעות נוספות: בית הדין לעבודה עשה צדק עם נהג הסעות

  נושא: דיני עבודה

  ... אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. מאת: עו"ד ליאת קרסקס העוסקת בדיני עבודה  הכותבת לא ייצגה בתיק. באדיבות: אתר המשפט ... 27 אוגוסט 2018
 9. מדריך לקבלת החזרים ממס הכנסה

  נושא: מס הכנסה

  ביום 28.5.2018, פרסמה רשות המיסים מדריך מעודכן להגשת בקשה להחזר מס על ידי יחיד שאין לו תיק במס הכנסה. המדריך מבהיר, מי זכאי להחזר מס, ומתי יש סיכוי טוב להחזרי מס. למעשה, כל אדם שכיר או עצמאי, אשר שילם, ... 20 יוני 2018
 10. המעסיק כעס על ההריון וישלם על כך

  נושא: דיני עבודה

  ... פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. מאת: עו"ד שמואל פלד העוסק  בדיני עבודה  הכותב לא ייצג בתיק. באדיבות: אתר המשפט הישראלי "פסקדין" www.psakdin.co.il פלונית נ' מנסור    ... 21 מאי 2018
 11. שווי שימוש לרכב צמוד לעורכי דין הנוסעים ישירות לבתי המשפט

  נושא: מס הכנסה

  ... גם בשל כך שאינו נדרש להשקיע זמן ומשאבים באחזקתו ותחזוקתו של הרכב, בטיפולים ותיקונים שלו – וכל אלה מבוצעים עבורו על ידי המעביד ובמימונו. שוויה של ההטבה המוענקת לעובד מגלמת לא רק את השימוש בפועל שעשה הוא ... 21 מאי 2018
 12. שימוע לעובד שטרם התחיל לעבוד

  נושא: דיני עבודה

  ... היא את חובת קיום השימוע כלפיו, שכן הין הצדדים נכרת הסכם מחייב. מעבר לדיון בפסיקה, ניתן להבחין בתימוכין בחקיקה העוסקת במועמדים פוטנציאליים לעבודה – במסגרת דברי ההסבר לתיקון משנת 2014 לחוק הודעה לעובד ... 22 אפריל 2018
 13. התגמול המיוחד למשרתים במילואים תקופות ממושכות, יהא פטור ממס הכנסה

  נושא: מס הכנסה

  ביום 22.3.2018 נתקבל תיקון לחוק שירות מילואים לפיו "תגמול מיוחד" המשולם למשרתים במילואים תקופות ארוכות יהא פטור ממס הכנסה. מאידך ה"תגמול הנוסף" ימשיך להיות חייב במס בשיעור 25%.  רקע חוקי תגמולי מילואים ... 22 אפריל 2018
 14. מיסוי פיצוי המשולם לעובד מכוח הסכם עבודה

  נושא: מס הכנסה

  ... על זכויות בגין שינוי מבני ומיזוג, ויתור על זכות התביעה בגין אי מתן האופציות" אינו משנה את המהות האמיתית של התשלומים ששולמו על פיו. הפסיקה קבעה, כי מהות הפיצוי תיקבע על פי מהות הנזק שנגרם, מאחר והתשלומים ... 31 דצמבר 2017
 15. העברת כספים מקופ"ג מרכזית לפיצויים

  נושא: פנסיה וגמל

  ... ל- 40%). כידוע, בשנת 2008, במסגרת תיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) – 2005, נחסמו אפיקי ההפקדה של העמיתים בקופות ההוניות לרבות אפשרויות ההפקדה לקופות המרכזיות לפיצויים (וזאת כדי לתמרץ ... 19 אוקטובר 2017
 16. "דובק" תשלם כרבע מיליון שקל לעובדת שפוטרה עקב גילה המבוגר

  נושא: דיני עבודה

  ... ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. מאת: עו"ד ניר ידיד העוסק בדיני עבודה  ** הכותב לא ייצג בתיק. באדיבות: אתר המשפט הישראלי "פסקדין" www.psakdin.co.il רוזנבאום ... 19 אוקטובר 2017
 17. החברה המשפחתית והביטוח הלאומי – סיבוב נוסף בסאגה הבלתי נגמרת

  נושא: ביטוח לאומי

  ... שנוכו ההוצאות הקשורות במישרין בהשגת ההכנסה. ההכנסה בשנה השוטפת תיקבע על פי השומה הסופית של ההכנסה כאמור לאותה שנה לפני כל פטור, ניכויים וזיכויים לפי הפקודה, בהפחתת סכומי דמי הביטוח הלאומי המותרים בניכוי ... 17 אוגוסט 2017
 18. מיסוי הקצאת אופציות לעובד שביצע רילוקיישן

  נושא: מס הכנסה

  ... הגישה מהחלטות מיסוי קודמות (33/08 ו-2514/11) כי חבות המס בישראל תיקבע בהתאם לתקופת ההבשלה ( (Vesting של האופציות שארעה בישראל. כמו כן, שולבה גישת שלטונות המס בישראל כי ניתוק תושבות לא מתרחש כבר מיום העזיבה, ... 17 יולי 2017
 19. טיפים למלצרים אינם שכר עבודה, אך יש לשלם בגינם זכויות סוציאליות

  נושא: מס הכנסה

  ... ונמסרו תלושי שכר מדי חודש. שאלת התשרים כשכר עבודה נדונה בבית הדין הארצי לעבודה בעניין מלכה (תיק ע"ע 300113/98 ד.ג.מ.ב. אילת מסעדות בע"מ - ענבל מלכה, 1.6.2005). בפסק הדין, נקבעו מספר מבחנים להכרעה בשאלה ... 03 מאי 2017
 20. הארכת מועד דיווח של טופס 126 וטופס 856 לשנת 2016

  נושא: מס הכנסה

  ... תיקון 161 לפקודת מס הכנסה נקבע, כי מעביד או מנכה יגיש דו"ח לגבי תשלום הכנסת עבודה לעובד (טופס 0126) ולגבי תשלום הכנסה חבת ניכוי (טופס 0856), באופן מקוון. דו"ח מקוון הינו דו"ח ששודר ישירות לשע"מ באמצעות ... 27 מרס 2017
 21. חישוב נפרד לשני בני זוג רואי חשבון

  נושא: מס הכנסה

  ... לתיקון.  כך הגיע גם עניינם של שני בני זוג, רואי חשבון, היושבים באותו משרד שבבעלותם, לפתחו של בית המשפט בסוגיית חישוב מס נפרד. בעניין בני הזוג דרי (ע"מ 1256-08 רפאל דרי ואח' נגד פקיד שומה פתח תקווה, ... 20 פברואר 2017
 22. הפקדות המעסיק לפיצויי פיטורים מעבר לתקרה יחוייבו כהכנסת עבודה במועד ההפקדה

  נושא: מס הכנסה

  ... משכורות הגבוהות מתקרה זו תהיינה חייבות במס כבר בעת ההפקדה לקופ”ג. להלן עיקרי התיקון: במסגרת החקיקה הנ”ל, התווסף סעיף 3(ה3) לפקודה ובו נקבע בין היתר, כי כבר במועד ההפקדה תיזקף לעובד הכנסת עבודה, בגין ... 20 פברואר 2017
 23. פורשים: האם להתכונן לסוף השנה?

  נושא: פנסיה וגמל

  ...  ולפעול בהתאם.  קיזוזים: בכל סוף שנה אצים-רצים משקיעי הכספים בפרישה, מקמטים את מצחם ונלחצים בחיפוש הדרך: מה לעשות כדי לחסוך בתשלומי מיסים בתיק ההשקעות. כדאי לעצור לרגע ולזכור: מה שמזדרזים לעשות בדצמבר ... 28 דצמבר 2016
 24. לעניין דמי לידה, יש לצרף שכר נוסף משני מקומות עבודה

  נושא: ביטוח לאומי

  ... הלידה ולא אחריה, כבמקרה דנן. האם גם אז היה מורה על צירופם, ומורה על ביצוע פריסה לאחור, כך שדמי הלידה יהיו נמוכים יותר ? על אותו אופן, יתכן והזכייה של התובעת בתיק זה הינה “ניצחון פירוס” לגבי רבים אחרים, ... 27 נובמבר 2016
 25. פרישה וקופון פנסיוני - תכנון מס

  נושא: פנסיה וגמל

  ... הכספים, דבר הופך את החיסכון לאישי. כיצד ממשמשים את הטבת המס? ישנן קרנות פנסיה תקציביות וותיקות. ניתן להעביר את ההפקדה דרכן, אם באופן חודשי או בהפקדה חד פעמית - ולהינות מהטבה והחזר המס. אפשרות נוספת היא ... 27 נובמבר 2016
 26. פיטרה בעלת מוגבלות - תוחזר לעבודה ותפוצה בכ 280,000 שקל

  נושא: דיני עבודה

  ... עורכי הדין יאיר ארן ושות' העוסק בדיני עבודה הכותב לא ייצג בתיק באדיבות: אתר המשפט הישראלי "פסקדין" www.psakdin.co.il סע"ש 48656-10-15 י.ב. נ' תרכובות ברום בע"מ    ... 18 אוקטובר 2016
 27. כבוד לכספי התגמולים

  נושא: פנסיה וגמל

  ... בחסכונות הפנסיוניים השונים:  א. קרן פנסיה וותיקה גרעונית: תגמולי המעסיק: 7.5% ותגמולי העובד 7% (וביחד עם הפיצויים - בסך הכל 20.5%) ב. קרן פנסיה וותיקה מאוזנת: תגמולי המעסיק: 7.5% ותגמולי העובד 7%  (וביחד ... 18 אוקטובר 2016
 28. 640,000 ש"ח לעובד שסבל מאיומים והשפלות

  נושא: דיני עבודה

  ... בעל חברה שעוסקת בבנייה ובתיקון תנורי אפייה. לאורך השנים פתח בעל החברה חברות שונות שהפעילות הועברה אליהן, והתובע עבר עמו מחברה לחברה. כ-29 שנים לאחר מכן יחסי העבודה הסתיימו על רקע סכסוכים אישיים ועסקיים ... 14 ספטמבר 2016
 29. המטרה: פרישה בכבוד - תיאוריית הגיל והחיסכון

  נושא: פנסיה וגמל

  ... גבוה יותר של מניות בתיק. לכן, לאורך טווח של שנים, מתאפשר לצבור תשואות גבוהות יותר. לזוגות נשואים ששניהם שכירים יהיה קל יותר לקבל החלטה כזו, כאשר אחת הקרנות, של בן/ת הזוג מיועדת לגיל פרישה. קיימת נטייה ... 14 ספטמבר 2016
 30. שינויי מיסוי דרסטיים - בתוכנית הכלכלית לשנת 2017-2018

  נושא: מס הכנסה

  שינויים ועדכוני חקיקה עומדים לעשות זעזועים משמעותיים במערכות המס בישראל. כך מוצע בהצעת החלטות ממשלה שתעלה לדיון בקרוב, במסגרת הדיונים על תקציב המדינה לשנים 2017-2018, בתמצית, כדלקמן:   תיקונים בפקודת ... 14 אוגוסט 2016
 31. העובד יפצה: הקים עסק מתחרה על חשבון שעות העבודה

  נושא: דיני עבודה

  ... לקוחות. הנתבע, מצידו, הכחיש באופן גורף את הטענות נגדו וטען כי מעולם לא גזל דבר מהתובעת – לא סודות, לא לקוחות ולא ציוד עזר. ואולם, במהלך הדיונים בתיק עלו סתירות רבות בגרסתו וניכר היה שהוא מנסה  למזער ... 11 אוגוסט 2016
 32. העסקת מסתננים מסודן ומאריתריאה חייבת בהיטל עובדים זרים

  נושא: מס הכנסה

  ... ומאריתריאה, אך לא שילמה היטל בגין הכנסת העבודה, וזאת - לפי קביעת פקיד השומה - בניגוד להוראות סעיף 45 לחוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ... 21 יולי 2016
 33. העובד אולץ לצאת לחל"ת דו שבועי - דמי האבטלה ישולמו לפי השכר המלא

  נושא: ביטוח לאומי

  ... עבור מישרה מלאה". בסופו של דבר המבוטח פוטר והגיש תביעה לדמי אבטלה. התביעה אושרה ושולמה לפי ההכנסה ששולמה בפועל, לפני מועד הפיטורין. המחלוקת בתיק: "האם לא היה מקום לשלם דמי אבטלה תוך התעלמות מניכוי ... 15 מאי 2016
 34. נוהל קבלת היתר לפיטורים

  נושא: דיני עבודה

  ... התפטרה ממקום עבודתה. אין מדובר ברשימה סגורה של מקרים, ייתכנו מקרים נוספים בהתאם לשיקול דעת האחראי המטפל בתיק. הגשת הבקשה     מעסיק המבקש לפטר או לפגוע בהיקף משרתם או הכנסתם של עובדת או עובד  ... 14 אפריל 2016
 35. העתקת הכנסה או שימוש בהכנסה

  נושא: מס הכנסה

  ... חייב להיות מי שמפעיל את העסק בעצמו "ביגיעה אישית", וגם העברת הכנסה מהעסק לידי אחר, אין משמעה שהמעביר פטור ממס בגין אותה הכנסה. בהחלט ייתכן גם מקרה של "ניכור הכנסה" או "העתקת הכנסה". כאשר הנישום מעתיק ... 14 אפריל 2016
 36. תכנון מס: אובדן כושר עבודה ותיקון 190

  נושא: פנסיה וגמל

  ... תחול נוסחת הקיזוז ומענקים, שמקבל מי שפרש מחמת נכות. במועד פרישתו לא יחשבו כמענקים פטורים לעניין אותה נוסחה.  תיקון 190 והיוון קצבאות אובדן כושר עבודה:  במקרים רבים חברת הביטוח תציע למקבל קצבת אובדן ... 20 אוקטובר 2015
 37. "איווי מיט בורגר" תשלם לעובד זר כ70,000 שקל, פיצויים

  נושא: דיני עבודה

  ... לנתבעת זמן לתקן את מחדלה, זה לא היה משנה את המצב, ולכן אין לייחס חשיבות רבה לכך שהתובע לא נתן לנתבעת שהות לתקן את הטעון תיקון. השופטת הוסיפה כי הנתבעת לא הוכיחה שהתובע ממילא התכוון לעזוב את עבודתו. מחליפו ... 01 יולי 2015
 38. דמי ניהול אינם הכנסת עבודה אם לא מתקיימים יחסי עובד מעסיק

  נושא: מס הכנסה

  ... חדשה בשיתוף בעל מניות אחר, יחד הם הקימו חברה חדשה אליה הועברה הפעילות, תוך חתימת הסכם התקשרות וניהול, לפיו מנהל החברה הוותיקה ייתן שירותי ניהול לחברה החדשה. פקיד השומה טען מספר טענות חלופיות לצורך ביסוס ... 27 אפריל 2015
 39. הגשת דוחות מס ליחידים לשנת המס 2014 - חידושים, שינויים, הבהרות ודגשים

  נושא: מס הכנסה

  ... – כידוע במסגרת תיקון 199 לפקודה החל מיום 1.1.2014 בוטל סעיף 66(ה) (חישוב נפרד לבני זוג בעלי מקור הכנסה משותף עד תקרת הכנסה נמוכה) ושונה סעיף 66(ד) המאפשר חישוב נפרד לבני זוג למרות שמקור הכנסה של בן זוג ... 27 אפריל 2015
 40. 14 עצות להשגת יעדי החיסכון בעת פרישה

  נושא: פנסיה וגמל

  ... הזוג יוכל לנהל את יתרת העודפים (אם יש ברשותו, כמובן) מעבר לשריון, תוך לקיחת סיכון מחושב גדול יותר. טיפוח תיק השקעות: במהלך החיים רבים מצטרפים לאופנות ולמגמות פופולריות, כמו מיני ספורט, עיסוקים ותחביבים. ... 23 פברואר 2015
 41. טפסים בעת פרישה

  נושא: פנסיה וגמל

  ... 3302 תשלום מס שכ"ד למגורים ללא חיוב בהגשת דו”ח שנתי. מנפיק הטופס: מס ההכנסה. הוא דרוש: בדיווח שכ"ד חייב במס. הסבר: יחיד ללא תיק פעיל במס הכנסה, יוכל לדווח באמצעות טופסי דיווח מקוצר שאותם אפשר לקבל ... 28 דצמבר 2014
 42. כיסוי משיכות חובה או יצירת הלוואת בעלים ע"י מכר דירה לחברה

  נושא: מס הכנסה

  ... של המחלקה המקצועית של מע"מ שניתנו בעבר, ולדעתנו, היא גם סותרת את הפסיקה לעניין זה. סוגיית המע"מ אינה מאיינת את תכנון המס, ונראה כי לפחות עד סגירת הנושא בתיקון החקיקה המתוכנן מיום 1.1.2015 ואילך, כדאי ... 25 נובמבר 2014
 43. פרישה: עצות לסוף שנת המס

  נושא: פנסיה וגמל

  ... מנדל"ן או השקעות. בעלי תיקי השקעות מחזור פעילות שנתי בני"ע 811,560 ₪ גמלאים בעלי הכנסה חייבת מעל 650,000 ₪ (בשנת 2013)  משכ"ד מעל לתקרה של 5,080 ₪ ולא שולם עליו מס 10% במהלך השנה. מי שהיה חייב ... 25 נובמבר 2014
 44. קיבוע זכויות: טופס 161 ד'

  נושא: פנסיה וגמל

  ... 180 = 663,201 ₪ יתרה זו הולכת וגדלה, בקצב ה"פעימות" של הגדלת הפטור שנקבע בתיקון 190. מתוך סך ההון הפטור ממס, יוכל הפורש להתחשבן על כספי הפיצויים שקיבל במועד הפרישה וכן על כספים שקיבל במהלך עבודתו במהלך ... 28 אוקטובר 2014
 45. קופות גמל פורשים: להפקיד או לא להפקיד?

  נושא: פנסיה וגמל

  האם קרנה של קופת הגמל ירדה? להלן הערכת מצב מחודשת, במיוחד לאחר כניסתו לתוקף של תיקון 190, ששינה - שוב - את כללי המשחק >>> חיסכון ציבורי: צבירה של סכומים כספיים בבנק (כמו לתכניות פנסיוניות). ... 28 ספטמבר 2014
 46. חופש הביטוי הפוליטי של עובד במסגרת יחסיו עם המעסיק

  נושא: דיני עבודה

  ... "11 הרוגים לצה"ל + ציור סמיילי" מנהל תיק לקוחות בחברת סלולר שפרסם בפייסבוק תמונה של רה"מ נתניהו אוחז בילד ערבי כדמות של ערפד צמא דם. עובדת של רשת קמעונאית פוטרה לאחר ששפרסמה סטאטוס בפייסבוק ... 14 אוגוסט 2014
 47. הטעויות בהצגת משיכות בעלים מהווה עבירה פלילית

  נושא: מס הכנסה

  ... עליו במסגרת התיק דנן, הוא צפוי, מאחר והינו רואה חשבון, לסנקציה מקצועית. המדינה הודיעה שהיא מתעתדת לפנות למועצה לרואי החשבון, לתאר את המקרה ואת ההרשעה ובעקבות זאת צפוי להתקדם הליך משמעתי נגדו.    ... 02 אפריל 2014
 48. משכורת או דיבידנד?

  נושא: דיני עבודה

  ... הפטור חל על הכנסה ממשכורת (יגיעה אישית), ולא יחול על הכנסה מדיבידנד. 2. במידה ונשקלל את ה"ניכוי" בשל גמל שמוכר כהוצאה בחברה לאור תיקון 190 לפקודה נגיע למסקנה שללא כל ספק יש כדאיות למשכורת. בחברה יש ניכוי ... 02 אפריל 2014
 49. האם ניתן למשוך כספים מחברה משפחתית ללא תשלום מס?

  נושא: מס הכנסה

  ... כי, פסק הדין ניתנו במסגרת הדין הישן של החברה המשפחתית לפני כניסתו לתוקף של תיקון 197 לפקודה שחוקק בחוק ההסדרים. אולם גם לאחר התיקון ניתן למצוא בנוסח הסעיף החדש תימוכין לאמור לעיל: בהתאם לדין החדש ניתן ... 02 אפריל 2014
 50. תשלומי מעסיק לעובד ייחשבו כהכנסת עבודה או רווח הון?

  נושא: מס הכנסה

  מה דינם של תשלומים מיוחדים למינן שמשלם מעסיק לעובד, כגון: מענקי הפרטה, פיצויי פיטורין, פיצויי נזיקין, פיצוי בגין עוגמת נפש, דמי שתיקה, ויתור על תחרות? האם הם רק "הכנסת עבודה" החייבת במס שולי רגיל, או ... 13 פברואר 2014
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק